28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
ÖRTÜLÜ İŞGAL
23/07/2013 - 09:20
Mustafa GEÇER
"Halen, Batılı ülkelerin bazılarında “Sömürgeler Bakanlığı” mevcudiyetini korumaktadır. İşgaller, hep çıkar ve sömürü amaçlı yapılmış olup, işgal edilen ülkelerin maddi, manevi, tüm kaynaklarına el konulmuştur. İşin hangi yüz karası boyutlara taşındığına çarpıcı bir örnek olarak İngilizlerin Çin’e açtığı “Afyon savaşları” çok ilginçtir."
 
 
 
İşgal en genel anlamda; bir yeri zorla ele geçirmektir.  
                                                                                                             
İşgal edilen yer, bir ev, bir okul, bir fabrika, bir meydan, bir arsa, bir arazi bir ülke olabilir.

Biz burada, ülkelerin işgalinden bahsedeceğiz. Şunu da burada zikretmekte fayda vardır, fetihle işgali karıştırmamak lazım. Fetih ile işgal arasındaki en önemli fark; fetih, dünyalık çıkar ve sömürüye değil, ilahi bir amaca yönelik olduğu halde işgal, dünyalık çıkar ve sömürü amaçlıdır.  
 
Kendisini güçlü hisseden, özellikle batılı ülkeler, zayıf gördükleri ülkelerin kaynaklarına el koymak,  o topluluğu kendilerine tehdit olmaktan çıkarmak için ülkeleri işgal etme girişiminde bulunmuş ve işgal etmişlerdir.

İşgalci ülkeler ve yöneticileri, işgal ettikleri ülke halkını, barbar, vahşi, yamyam, insan olmayan caniler olarak ilan ederek, işgal ve katliamlarını meşru göstermeye çalışmışlardır. Oysa tarih, bunun tam tersi olduğunu göstermektedir.

Genelde, işgalcilerin hak anlayışları yanlış olup, hakkın güçten, çoğunluktan, menfaatten ve imtiyazdan doğduğuna inanmışlardır.                                          
Bu sebeple yaptıkları işgalleri, katliamları ve sömürüleri haksızlık olarak telakki etmemişlerdir. “Biz haklıyız, çünkü güçlüyüz” demişlerdir. 

Yüce yaratıcı Allah (c.c) peygamberlerini bu yanlış hak anlayışının değiştirilip adil bir hak anlayışının yerleştirilmesi için göndermiştir. 

Peygamberler ve onların izinden gidenlerin mücadelesi, fetihleri hep doğru hak anlayışının hakim olması için olmuş ve olmaktadır.                                          
15. YY’dan sonra dünya ’ya açılan Batı dünyası, sanayileşme ile de büyük bir güç kazanmış, “en güçlü biziz, dünyanın merkezi biziz, tüm insanlık önümüzde eğilmelidir” eksenli bir anlayış ve politikalarla dünyanın geri kalan ülkelerini işgale ve sömürgeleştirmeye başlamışlardır.                                                          
17 ila 18. yy işgalleri doğrudan ve zorla, silahlı güç kullanılarak yapılmış, Avrupa dışındaki tüm dünya işgal edilerek sömürgeleştirilmiştir.                                
Ellerinde, kılıç, ok, yay gibi silahlardan başka silah bulunmayan Afrikalılar, Asyalılar, Amerikalılar, Avusturalyalılar, okyanuslardaki tüm adalardaki topluluklar, modern ateşli silahlarla, orantısız güç kullanılarak dize getirilip, katliamlar yapılıp, ülkeleri işgal edilip, sömürgeleştirilmişlerdir. Halen, Batılı ülkelerin bazılarında “Sömürgeler Bakanlığı” mevcudiyetini korumaktadır. İşgaller, hep çıkar ve sömürü amaçlı yapılmış olup, işgal edilen ülkelerin maddi, manevi,  tüm kaynaklarına el konulmuştur.  
               
İşin hangi yüzkarası boyutlara taşındığına çarpıcı bir örnek olarak İngilizlerin Çin’e açtığı “Afyon savaşları” çok ilginçtir. 1839 yıllarında İngiliz ve Fransızlar, ülkesinde esrar, afyon gibi uyuşturucu satışlarını yasaklayan Çin yönetimine savaş açarak, Çinlileri mağlup edip, Hind ve Afganistan sömürgelerinden çok ucuza elde ettikleri, afyon ve “ hind keneviri” de denen esrar gibi uyuşturucuları, Çin halkına satmayı, Çin yönetimine silah zoru ile kabul ettirmişler,  bu kirli ticareti- ABD ve Fransa da bu işe katılarak- 20.yy başlarına kadar sürdürmüşlerdir.                                                                                                                
Sömürüleri için dünyayı acımasızca 17.yy’dan 20.yy’ la kadar kana bulayan bu medeniyet (!) anlayışı işgal maliyetleri artıp, kendi ehli-namus insanlarından da eleştiri almaya başlayınca, taktik değiştirerek örtülü bir şekilde sömürgeciliğe devam etmişlerdir.
 
Daha önceki yüzyıllarda açıktan ve zorla işgal altında tutukları ülkelere, yeryüzünde bağımsızlık rüzgarları esmeye başlayınca, 1960’lı yıllardan itibaren bağımsızlık tanımaya başlamışlardır. Bu tanıma yine de “buyrun, sizi özgür bırakıyoruz, bugüne kadar size yaptıklarımızdan özür dileriz” şeklinde  olmamıştır. İşgalleri altındaki sömürge ülkesi insanlarını, küçük farklılıklarını kaşıyarak kanatıp, bölüp birbirlerine düşürerek, iç savaşlar çıkararak, kan döktürerek, ancak kendi safında olan grupların ülkeye hakim olması şartı ile  o ülkenin bağımsızlığını istemeyerek kabul etmişlerdir. Bu dönemden sonra işgal maliyetleri de arttığından, daha ekonomik olan “örtülü işgal” dönemini başlatmışlardır.                                                                                                          
Gerek gördüklerinde açık işgali de, yaptıkları hukuksuzlukları, -sözde uluslararası hukuka uydurma kurumu olarak kurdukları- BM’nin aldığı  kararlar doğrultusunda sürdürmeye devam ediyorlar.                                                                                                                                                                              
 
Örtülü işgal:  Açıktan askeri garnizonlar, üsler ve karakollar kurarak bir ülkeyi  işgal altında tutmak yerine, o ülke insanlarından seçtikleri, kendileri gibi düşünen, inanan, yaşayan, "işbirlikçiler” peydahlayarak, onları iktidarda tutarak, destekleyerek, ülkeyi onların eli ile sömürme ve işgal altında tutma yöntemidir.       
                                   
Ülkelerin yöneticileri, düşünürleri, bilim adamları, basın mensupları, hariciyecileri, askeri ve sivil bürokratlarının, kendi ülkelerinde eğitim almalarını sağlayıp, bu kadroların içinden seçecekleri kişileri ülkelerine döndüklerinde kollayarak,  işlerine yarayacak çizgide gidenleri,  iyi birer gönüllü ya da zorunlu işbirlikçiler haline getirmişlerdir. Onlarla inanç ve çıkarlarını birleştirip, işbirlikçi iktidarlar ile, o ülkedeki örtülü işgallerini sürdürmeye devam ediyorlar.  Örtülü işgal de, kendi askerlerini değil bizatihi işgalleri altındaki ülke askerlerini, işbirlikçileri eliyle kullanıyorlar. Yeri geliyor öz insanlarına dahi bomba, kurşun attırabiliyorlar.
 
Günümüzde yücelttikleri değerler olan, demokrasi, insan hakları, özgürlük, serbest piyasa ekonomisi, laiklik gibi kavramları da,  kendi çıkarlarına yönelik yoğun bir şekilde istismar ve suiistimal ediyorlar.  Örtülü işgal altında olan müstemlekelerinde -sömürge-, kendi ve işbirlikçilerinin aleyhine tahakkuk edecek bir sonucu da, ister demokratik olsun, ister hukuka, insan haklarına uygun tahakkuk etmiş olsun, yaşatmak istemiyorlar.                                                                                                                                                                      
Bir ülkeyi niçin işgal ediyorlar ve işgalciler o ülkede neler yapıyorlar?
 
1-İşgal; bir ülkenin maddi manevi tüm varlıklarını ele geçirip tüketmek için yapılıyor.
 
2-İşgal; işgal edilen ülke, işgal eden ülkenin çıkarlarını tehdit eder hale gelmesin diye yapılıyor.
 
3-İşgal; işgal edilen ülke gelişmesin, sürekli kendi pazarları halinde kalsın diye yapılıyor.
 
4-İşgalciler; bir ülkeye demokrasi, insan hakları, hukuk, özgürlük götürmek için o ülkeyi asla işgal zahmetine katlanmazlar.
 
İşgalciler, işgallerinin kalıcı olması için, işgal ettikleri ülkede ne yaparlar?
 
1- Ülkenin tüm zenginliklerine el koyarlar. Birazını işbirlikçilere ayırmayı ihmal etmezler. Ne de olsa aç ayı oynamaz.
 
2- O ülkenin hukuk düzenini kökünden değiştirirler ve kendi hukuk düzenlerinden bozma sömürge hukuku düzenini yerleştirirler.
 
3- İşgal edilen ülkenin yazısını değiştirirler.
 
4- İşgal edilen ülkenin, dinini ve dilini değiştirip, işgalcilerin dinine inanıp, dilini konuşan işbirlikçi eliti öncelikle oluştururlar. Yerli halk onları takip eder.
 
5- Ülkeyi yönetenleri ülke halkından ayırırlar. Onlara birtakım statü ve payeler, madalyalar,  şövalye nişanları, şövalyelik, Nobel ödülleri, cesaret madalyaları, birincilik ödülleri, legion d’honneur ödülleri gibi ödüllerle kutsayıp, halkın da  onlara benzemesini  isterler. İşgal ülkesinin çocukları, gençleri, onların ödüllendirdiği işbirlikçi kafaları “idol “ ya da” rol model” olarak görmeye başlar. Kendisi gibi değil, onlar gibi olmak için çaba harcarlar.
 
6- Eğitim sistemini değiştirip, müstemleke  -sömürge -, tipi eğitim program ve müfredatı uygularlar. Müstemlekede verilen eğitim o ülkenin işine yaramaz, sadece genç çocuklar yıllarca meşgul edilip enerjileri tüketilir. Beyinleri faydasız bilgilerle doldurulur. İngilizler bir zamanlar sömürgesi olan Hindistan’da,  okul çocuklarına Logaritma cetvelini ezberletmiştir.
 
7- İşgal edilen ülke halkının geçmişi ve asli kimliği ile ilişkisini koparmak için, eğitsel, yasal, kültürel, sosyal, siyasi, sportif, sanatsal tüm çalışmalar yoğunlukla uygulamaya konulur.
 
8- İşgal edilen ülkenin sanayileşmesini ve kalkınmasını önlerler, onları borca batırarak, faiz ve işsizlik, açlık batağında boğarlar.
 
9- Kazara, işgal edilmiş bir ülkede yerli halkı temsil eden bir parti iktidara gelirse, bunu asla sevmezler. Kendi istekleri dışında bir yönetim ve politika izlenirse demokrasiyi acilen katledip, iktidarı darbe ve değişik metotlarla alaşağı eder, baştaki insanı “vatana ve halka ihanetten” (!) ya idam, ya müebbet hapse mahkûm ederler.
 
10- Kendi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını ön planda tutan, siyasetçi, bürokrat, teknokrat, sanatçı, sporcu, gazeteci, bilim adamı, asker sivil, kim olursa olsun hiç sevmez ve onların mevcut yasaların tanıdığı haklarını bile kertme etmekten geri durmazlar. 
 
11- İşgal ettikleri ülkede, kendilerinden olmayanları asla sevmez ve kabul etmezler. Dostu düşman, düşmanı dost olarak takdim ederler.

Ülkemiz Türkiye başta olmak üzere, hangi ülkelerin örtülü işgal altında sömürge olduğunu tek tek saymaya gerek görmüyorum.
 
Yukarıda bir kısmını saymaya çalıştığım, işgal ve sömürgecilerin, örtülü işgallerini ve sömürülerini devam ettirmek ve kalıcı kılmak için yaptıkları eylem ve işlemler, hangi ülkede yapılıyorsa o ülke açık olmasa da örtülü sömürgedir ve işgal altındadır.
 
Bu ölçüler kullanılarak hangi ülkenin örtülü işgal altında sömürüldüğünü anlamak gayet kolaydır.
 
Bütün açık ve örtülü işgal ve sömürge ülkelerde gelişen tüm olumsuz olayların müsebbibi, sömürgeciler ve onların işbirlikçileridir.                                          
 
Gerek ülkemizde ve gerekse çevremizde yüzyıllardır ve günümüzde olup bitenlere bir göz atalım, müstevlilerin ve işbirlikçilerinin oyunlarını deşifre etmek zor değildir.

Günümüzde işi Hans değil onun adına Hasan’a yaptırıyorlar.
                                                                                                                                   
Son yıllarda ve günümüzde, ülkemizdeki, Cezayir’deki, Sudan’daki, Afganistan’daki, Pakistan’daki, Suriye’deki, Mısır’daki ve diğer İslam ülkelerindeki gibi örtülü sömürgelerde ortaya çıkan gelişmelerin başka izahı yoktur.                                                                                                                                          
Ama bir gün gelecek, dünyanın %90’lık ezilen çoğunluğu,  dünyanın medeniyet (!) merkezinin batı olmadığını anlayacaklar.                                 
Onların iki yüzlülüklerini, sahtekarlıklarını, hırsızlıklarını, mazlum insanların rızıklarını nasıl gasp edip köpeklerine sunduklarını, dünyanın huzurunu çıkarları uğruna nasıl bozduklarını, zulümlerini, merhametsizliklerini, vahşetlerini anlayacaklar.

Anlamaya başladılar.

 
İşte o zaman müstemlekeci zalimlerin balonları patlayacak, sahte demokrasileri, insan hakları, özgürlük anlayışları suratlarına çarpılacak.                              
Allah’ın (cc)  adaleti mutlak tahakkuk edecektir. Zafer zalimlerin değil inananların olacaktır.
YORUMLAR
selahattin demirci 23-07-2013, 11:02:54
Ağzınıza sağlık efendim, Allah razı olsun.çok güzel bir yazı.ülke işgal edilmiş biz ise bizi kimse işgal edemez diye gürültü koparıyoruz.paralarıyla işgal etmişler, medyasıyla işgal etmişler, siyasetçileriyle işgal etmişler, eğitmle işgal etmitler,sporla işgal etmişler, mezhep farklılığıyla işgal etmişler.şimdi uyanma vaktidir.şimdi birlik ve beraberlik vaktidir.herşey aslına rucu edecektir.
 
SERPİL ATALAY 23-07-2013, 12:36:41
HAÇLILAR İKİ YÜZLÜDÜR.ONLAR ZALİMDİR.ONLAR HİÇBİR ZAMAN MÜSLÜMANLARIN DOSTU OLMAZ.ONLAR ZÜLM EDER.ONLAR ALÇAKTIR.ONLARA DOSTUM DİYENLER ONLARLA BERABERDİR.MÜSLÜMANDIR MÜSLÜMANA DOST BU BÖYLE BİLİNMELİDİR.KÜFFARI DOST EDİNENLER ALÇAKLARLA BERABERDİR.
 
MAHMUT YILDIZ 30-07-2013, 09:38:29
MÜSLÜMANLAR NEREDE?NİÇİN TEK YÜREK TEK BİLEK DEĞİLLER?NE OLACAK BUNUN SONU.MEDYA NEDEN YER VERMİYOR MÜSLÜMANLARIN DERTLERİNE.AMERİKADAN YÖNETİLEN SÖZDE MÜSLÜMAN MEDYA KURUMLARI ABD VE İŞBİRLİKÇİLERİNE DESTEK OLUYOR.BİR TEK SATIR BİR TEK KARE YAZI YAYIN YOK.ALLAH RAZI OLSUN TV5'TEN MİLLİ GAZETEDEN.HAKKI SÖYLEYEN MÜSLÜMANIN YANINDA SAFINDA OLAN YAYIN YAPIYOSUNUZ SİZ.SİZLER ŞU ZOR GÜNLERDE SIKINTILI GÜNLERDE BİR ÖMER BİR ALİ BİR EBUBEKİR' SİNİZ ALLAH'IN İZNİ İLE...SELAM SİZE OLSUN
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz