9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
19/07/2013 - 08:12
Prof. Dr. Burhanettin Can

“ Allah’ım Senin adınla

düşmana saldırırım,

Senin adınla düşmanın

hilesini defederim ve

Senin adınla düşmanın

üzerine yürürüm.”

 Hz. Muhammed

Giriş

Bir yıl önce %52 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Mursi’yi istifa ettirmek amacıyla, liberal, sol, laik ve eski dikta rejiminin taraftarları, Soros destekli bir Kadife darbe başlatmışlardır. Tahrir Meydanı, isteneni vermeyince; ABD’nin onayı ile Ordu, Mursi’yi fiili bir darbe ile iktidardan düşürüp yönetime el koymuştur. Bunun üzerine Müslüman Kardeşler hareketi, milyonluk mitingler ve gösteriler yaparak şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri ile direnişe başlamıştır.

2011 yılındaki kadife darbe ile Mısır diktatörü Mübarek düşürülmüş, yapılan seçimler sonucunda Müslüman Kardeşler hareketinin adayı Mursi, % 52 rey alarak cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kadife Darbecilerin Küresel ve ulusal aktörleri için bu beklenen ve fakat arzu edilmeyen bir durumdu. Mısır toplumsal yapısı ve Müslüman Kardeşlerin gücü iyi bilindiğinden sonuç beklenmeyen değildi. Arzulanan Müslüman kitlenin bölünerek sistemin adamı Ahmet Şefik’in aradan sıyrılmasıydı. Mursi’nin seçilme ihtimali öngörüldüğü için Mursi seçilir seçilmez, Parlamento feshedilmiş ve yapılan bazı yasal düzenlemelerle Mursi’nin eli kolu bağlanmış, hareket alanı kısıtlanmıştır. Mursi Parlamento’da değil, Anayasa Mahkemesi’nde yemin etmek zorunda bırakılmıştır.

2011 Kadife darbesinin ana hedefi, sadece Mübarek’in düşürülmesi değildi; aynı zamanda yerine gelecek olan şahsın, Batı işbirlikçisi olarak sistemi, Küresel kapitalizme entegre edecek, böylece hem Batının hem de İsrail’in menfaatlerini koruyacak birinin olmasıydı. Öngörülen ve takdim edilen aday, CFR üyesi, Soros’un Nobel ödüllü adamı El Baradey’di. Bu başarılamamış ve kerhen Mursi’ye görev verilmiş, verilmek zorunda kalınmıştır. Mursi Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren de düşürülmesi ve Müslüman kardeşler hareketinin tasfiye ya da hiç olmazsa gücünün bölünmesi hesapları yapılmaya başlanmıştır.

İki darbe sürecinde yaşananlar, tedbir alınmadığı takdirde bundan sonra İslam coğrafyasında yaşanacakların habercisidir. Taksim Mısır’la bağlantılıdır. Yarın benzer operasyonlar, Tunus’ta ya da herhangi bir İslam ülkesinde olabilir. Geçen yazıda, “Tükürün”, Taksim ve Mısır olaylarını bir turnusol  kağıdı olarak nitelememizin sebebi buydu.  O nedenle Mısır’da Büyük İslam Devrimini gerçekleştirmek, 21. Yüzyıl Haçlı Seferlerini durdurmak zorundayız.

Bu yazı serisinde Mısır’da art arda vuku bulan olayların analizi yapılacak ve buradan Dünya İslam Birliği için çıkarılacak derslere yer verilecektir.

Erbakan’ın Öngördüğü Tehlike

Bugün Mısır’da Müslümanların yaşadıkları, dün Milli Görüş hareketi merkezli olarak Türkiye’de yaşanmıştır. O nedenle Bugün Mısır’da yaşananlar bizim için beklenmeyen, sürpriz olan bir durum değildir. (Buna ilişkin görüşlerimiz ESAM’in Dünya Müslüman Ülkeler Toplantısında tebliğ olarak sunulmuştur.) Genel olarak Türkiye’deki İslami hareketin özel olarak da Milli Görüş hareketinin tarihinde ders ve ibret almak için çok zengin malzeme vardır. Bu nedenle, bu yazı serisinde, zaman zaman Türkiye’deki deneyimlerden bahsedeceğiz.

Türkiye’de 1946 yılından itibaren ordu içerisinde değişik renklerde cuntalar, ekipler var olmuştur. Bu cuntalar, dış destek alarak darbe ve muhtıralarla, seçilmiş iktidarları düşürmüşlerdir. Genel olarak cuntaların tümü, ABD-İsrail-İngiltere’nin işbirlikçisi olmuştur.

Türkiye’de 1987’den itibaren ordu içerisinde oluşan, ‘Üruğ ekibi’ olarak isimlendirilen sol cunta, “Yön Ekibi”, 1990 yılından itibaren ordu içerisinde operasyon yaparak ordunun kilit noktalarını ele geçirmeye başlamıştır. Bu cuntanın en belirgin özelliği, Sol- Alevi- Sabatayist işbirliğine dayanmış olmasıydı. ABD-İsrail-İngiltere şer ekseni tarafından, Sol–Alevi-Sabatayist Cuntanın önü, gelecekte yapılacak operasyonlar için, şuurlu bir şekilde açılmıştır (1-3). Sol–Alevi-Sabatayist Cunta, İsrail’le olan ilişkilerin başını çekmekte ve RP’nin iktidara gelişini engelleme gibi bir yola başvurmayıp onun iktidar oluşundan maksimum faydayı elde etmeyi hedeflemekteydi (4). RP iktidarı, onlar için iyi bir darbe gerekçesi olacaktı.

1993’te, RP’nin mecliste sadece 38 milletvekili varken ve görünürde sistem için bir tehlike değilken, ordu içerisinde ‘Batı Çalışma Grubu’ adı altında bir cunta oluşmuş/oluşturulmuştur. Ancak Milli Görüş hareketi yükselen bir güçtü. Yıpranmış olan Merkez Sağ kadroların hitap ettiği tabanın yeni gözdesi RP idi. Bunu, hem ulusal hem de küresel güçler görmekte ve bu hareketi vaktinden önce iktidar yapıp, iktidarda, canlı canlı mezara gömmek peşindeydiler. ABD-İsrail-İngiltere şer ekseni tarafından desteklenen Cunta, ordu içerisinde buna göre mevzilenmekte ve hazırlık yapmaktaydı.

Rahmetli Erbakan, bu tehlikeyi ve kurulan tuzağı zamanında görmüştü. 23 Aralık 1993’te, yapılmış olan bir röportajda Erbakan, bu tehlikeye, tuzağa, özel bir projeye dikkat çekmekteydi:

“Erbakan: Refah Partisi’ni bekleyen büyük bir tehlike vardır. Türkiye’nin ekonomisi çıkmazdadır. Türkiye, taklitçi zihniyetle yönetiliyor. Bu adamlar, kadrolar kuruyorlar. İktidara getiriyorlar kurdukları kadroları. Yıpranıncaya kadar kullanıyorlar. Sonra yıpranan kadroları ambara kaldırıyorlar. Ellerindeki yedek kadroyu iktidar yapıyorlar. Ambara kaldırdıkları kadroyu da yeniden cilalayıp, gerek görülürse iktidara getirmek için hazır bekletiyorlar. Böylece tahterevalli gibi, biri iniyor diğeri çıkıyor. İşte bu nedenle Demirel yedi defa gidip, sekiz defa geri gelebiliyor.

Biz buna karşıyız. Biz iktidara geliriz. Geliriz gelmesine de… Evet iktidara gelebiliriz. Ama sonra ne olur? İktidarda kalabilir miyiz? Yani bizi iktidara hapsederler…

Biz bir şey fark ettik. Bugün Türkiye’de bizim iktidara gelmemizi engellemek isteyen güçler var. Eskiden bize ilgi göstermeyen bu çevreler, şimdi bize hoş görünmeye çalışıyorlar. Eskiden yolumuza engel koyanlar, şimdi engellerini çekmek ister gibi davranıyorlar. Adeta bizim iktidara gelmemizi ister gibi çalışıyorlar. En azından bize ilişmemeye özen gösteriyorlar… Bu adamlar bizim iktidara gelmemizi hoşgörüyle karşılıyorlarsa, bunda bir bit yeniği vardır.

Anladığımız kadarıyla, bu adamlar bizim iktidara gelmemize ses çıkartmamak kararı aldılar. Biz iktidara geldikten sonra da bizi iktidarda perişan etmeyi düşünüyorlar… Böyle bir planları varmış gibi geliyor bana. Biz iktidara geleceğiz. Sonra da bizi iktidara hapsedip perişan etmek isteyecekler. Bize iş yaptırmayacaklar. Önümüze akıl almaz engeller çıkaracaklar. Atacağımız her adımda bizi batırmayı, sabote etmeyi düşünecekler. Hangi soruna el atsak, çözümü yokuşa sürüp, çok kısa zamanda bizleri iktidarda beceriksiz davranmış olmakla suçlayacaklar. İşte Müslümanlar ne kadar başarısız, görün diyecekler.

Elimizde Amerikalıların yayınladıkları stratejik araştırma enstitülerinin raporları var. Bunlara göre, Türkiye’deki askeri ihtilallar çözüm getirmiyor deniliyor. Ama biz iktidara gelirsek hükümetimizi çalıştırmazlar. Bu raporlardan bizim çıkardığımız sonuç budur.

Ama biz Allah’a güveniyoruz.”(5)

Bu bölümü, Türkiye yerine Mısır’ı; Demirel yerine Sistemin Adamı ifadelerini koyarak bir kez daha okuyun, Mısır’da neler planlandığını çok rahat görürsünüz.

Erbakan Hocanın hissettiği tehlikeleri, tuzakları, projeleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

“Sistem Karşıtı Unsurların Sistem İçine Çekilerek Entegrasyonu Projesi” RP’nin Sağcılaştırılması, Merkez Sağ Parti Yapılması

“Başarısızlığın İslamileştirilmesi Projesi”

“İşbirlikçi Konumuna Sokma Projesi”

“Şiddete Bulaştırarak Darbe Yapma Projesi”

“Koalisyonu Yıkma Projesi”

“Milli Görüş Hareketini Parçalama Projesi”

“Milli Görüşün Karşısına Güçlü Rakipler Çıkarma Projesi”

Rahmetli Erbakan hislerinde yanılmamış, bu projeler birbirleri ile bağlantılı bir şekilde devreye sokulmuştur. İlk dört proje gerçekleşmeyince 28 Şubat Post Modern darbesi yapılmıştır. Hükümet, “Beşli Çete’nin” öncülüğünde sokak hareketleri ile desteklenen ve askerlerin yönettiği bir psikolojik harekâtla düşürülmüştür. Yargı devreye sokulmuş önce RP sonra da FP kapatılmış ve Erbakan Hoca siyasetten yasaklanmıştır.

Mısır’da Müslüman Kardeşler Hareketine Kurulan Tuzak

Mısır’da farklılıklar olmakla beraber benzer stratejinin uygulandığını görmekteyiz.  Muhammed Mursi, Kahire’deki Uluslararası Konferans Merkezi’nde yaptığı konuşmada, “Daha ilk günden, Mısır’ın ilk özgür ve demokratik yollarla seçilen devlet başkanı olarak beni devirmek isteyenler tarafından bir biri ardına komplolarla karşı karşıya kalıyorum. Bu kadar zehirli bir havada, liderin en iyisi bile nasıl büyük başarılar elde edebilir? Yalnızca bir yıl boyunca, 4 bin 900’e yakın grev ve 22 tane milyonlara protesto çağrıları yapıldı. Devrilen rejimin eski işbirlikçileri devletin çökmesi için planlar yapıyor” demekle aynı tehlikelerle karşılaştığını dile getirmiş olmaktadır (6).

Erbakan ANAP ile koalisyon kurmak için uğraşırken Türkiye’nin karanlık dehlizlerindeki bir güç, bu koalisyonu engellemiştir. Mursi, diğer partileri de içeren bir hükümet kurmak istemiş olmasına rağmen, destek bulamamış, yalnız bırakılmış bütün girişimleri bir güç tarafından engellenmiştir (6). 

ABD’nin Müslüman kardeşler hareketi ile temas kurmak, Mısır’a yardım yapmak istemesi, IMF’ye yönlendirmesi ve Mursi’den reformları yapmasını istemesi, “Ilımlı İslam Projesini”, Mursi eliyle hayata geçirebilmek amaçlıdır. Böylece hem zihinsel dönüşüm sağlanacak, hem Müslümanlar sisteme entegre edilecek ve hem de ABD işbirlikçisi yapılacaktı (7). Bu başarılamamıştır.

Diğer taraftan eş zamanlı olarak “Başarısızlığın İslamileştirilmesi Projesi” uygulamaya sokulmuştur. Grevler, sokak hareketleri, bürokratik engellemeler ve güvenlik birimlerinin görev yapmaması, karaborsa ve stokçuluk faaliyetleri ve Mısır ekonomisinin %25’ine hâkim olan ve her yıl sadece ABD’den 1,5 milyar dolara yakın yardım alan ordunun manipülasyonu ile kötü olan Mısır ekonomisi daha da kötüleştirilmiştir (8). 

Bütün bu engellemelerin sonuncunda Mısır’da, kamu borcu ve yoksulluk artmış, yakıt sıkıntısı (benzin, tüp-gaz), elektrik ve su kesintileri sürekli hale gelmiştir. Mısır’ın para birimi yüzde 10 değer kaybetmiş, işsizlik yaklaşık yüzde 20 seviyesine çıkmış, Menkul kıymetler borsası, yüzde 10 değer kaybetmiş, Mısır’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 12’sini oluşturan turizm gelirleri ve dış yatırım azalmış, döviz rezervleri küçülmüştür. Mısır para biriminin değeri ABD doları karşısında yüzde 10 oranında değer kaybetmiştir. Sokak hareketleri sonucu turizm çökmüş işsizlik daha da artmıştır (9). Polis pasif direniş içerisinde görevini yapmayarak Mısır sokaklarında güvenliği sağlamamış, dolayısıyla suç oranlarında artış olmuştur (6,8).

Bu operasyonlarla gayrı memnunların sayısı ve öfkesi artırılarak sokağa çıkmaları sağlanmıştır. Mübarek’e yapılan kadife darbenin benzeri, orduyu devreye sokmadan, Mürsi’ye yapılmak istenmiştir.  Ancak Müslüman Kardeşler tüm restleri görünce, bu başarılamamış; kadife darbe, askeri darbeye dönüşmüştür.

İlginç olan nokta, askeri darbe yapılır yapılmaz bütün bu olumsuzluklar, bir hafta içerisinde ortadan kalkmaya başlamış; yakıt, ekmek, gıda kuyrukları kalkmış, elektrik, su kısıntıları yok olmuştur. Polisler sahaya inmiş, şiddet ve suç oranlarında görünür bir şekilde azalma meydana gelmiştir.

İç Ticaret ve Arz Bakanı Nasır el Faraş’ın; “Bunlar darbeyi hazırlamak içindi. Devlet içerisinde depolama tesislerinden benzin istasyonlarına petrol ürünleri nakleden arabalara kadar devlet içindeki çeşitli çevreler, hep kriz oluşturma çabalarına katıldılar.” şeklindeki açıklaması, kurulan oyunun mahiyetini ortaya koymaktadır (9,10).

Türkiye’de aynı senaryo, 1978-79’da, 2001’de Ecevit hükümetlerini düşürmek için sahnelenmiştir.

Mısır’da önemli olan bir başka gerçek de,  darbeye ilk günden itibaren destek veren Kuveyt’in 4 milyar, Suudi Arabistan’ın 5 milyar; Birleşik Arap Emirliklerinin 3 milyar dolar olmak üzere toplam 12 milyar dolarlık bir yardımın Mısır’a yapılacağının açıklanmış olmasıdır (11).

Sonuç olarak Mısırda yapılan darbe, iç dinamikler, bölgesel dinamikler ve küresel dinamikler olmak üzere üç dinamiğin arakesitinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla Mısır olaylarından gerekli dersi alıp karşı politika ve strateji geliştirilebilmesi için Mısır’da çatışan güç, eksen ve projeleri ele alıp analiz etmemiz gerekmektedir. Büyük İslam Devrimi için buna ihtiyaç vardır.

 

Sonuç: Mısır’da Cihad Eden Kadrolar, Tuzakları Gören Ve Oyun Kurarak Cevap Veren Bir Stratejik Akıl İnşa etmeliler

Rahmetli Erbakan Hocanın 28 Şubat Post Modern Darbe sürecinde,  “Milli görüş er geç gelecektir, ama bu kanlı mı olacak kansız mı, buna Türkiye karar verecektir.” şeklinde yaptığı bir konuşma, belli mihraklara, şifrelenmiş bir mesajdı. Durup dururken Hocanın bu konuşmayı yapmasının, özel bir nedeni olmalıydı. Hoca bu konuşması ile vermek istediği muhtemel mesaj, şunlar olabilir:

Sokakta Müslümanlara yapılan saldırıları durdurun, zorlasanız dahi şiddete bulaşmayacağız, oyuna gelmeyeceğiz.

Kurduğunuz tuzağın farkındayım, tuzağa düşmeyeceğim

Gerekirse restinizi görürüm.

Mısır’da Mursi’nin oyunu görerek, halkı şiddet içermeyen sivil itaatsizliğe davet etmiş olması, benzer bir tavırdır. Müslüman Kardeşler teşkilatı, mesajı almış ve gerekli eylemleri başlatmıştır. Yapılan tercih, Mısır’ın şartlarına uygun olup sürekli hale getirilmeli, Cunta devrilene ve Büyük İslam Devrimi gerçekleşene kadar asla geri adım atılmamalıdır. Mısır’da yakılacak meşale, hem Seküler Haçlı Seferlerini durduracak hem de İslam coğrafyasında ki tüm işbirlikçileri, tarihin çöp sepetine süpürüp atacaktır. Aksi taktirde ödenecek bedel çok ağır olacaktır.

Allah tüm iman edenlere, basiret ve feraset sahibi bir stratejik akla sahip olmayı nasip eylesin.

Ve  Allah hepimize;

 “(Hz. Muhammed:) Karanlık geceler gibi işler karıştığı zaman Kur’an-ı Kerim’e sarılınız”/sarılmayı nasip eylesin.”(12).

Kaynaklar

1- Koru,  F.,  Ne değişti, Y. Şafak, 25.8.2000

2- Akit Gazetesi, 10.6 1997. ST Petersburg Times’dan alıntı

3- Coşkun, M.; Çakmak N., Attilâ İlhan’la çeşitli konulardan... Milli Gazete 22-23-24.03.2003.

4- Vatandaş, A., Armagedon Türkiye–İsrail Gizli Savaşı, Timaş yay., İstanbul, 1997, S;22- 28, 33-34, 46-55, 113-116

5- Altındal, A., Röportaj, 23-24 Aralık 1993, Yeni Günaydın.

6- BBC 29.06.2013

7- Yıldız Ş., John L. Esposito ile Roportaj: “Mursi ABD’nın Taleplerini Yerine getirmiyordu”, Akşam 15.07.2013

8- Ben Hubbard - David D. Kirkpatrick (The New York Tımes) Dünya Bülteni 12.07.2013, BBC 04.07.2013

9- BBC 01.07.2013

10- Özdalga, H., Mısır Nereye? Zaman 12.07.2013

11- Ankara Strateji 12.07.2013

12- Kandehlevi, M.Y, age. c.1. s:1783

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz