6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
24/06/2013 - 18:56
Mustafa GEÇER
"Güçlü olmadan tam bağımsız olunamaz. Tam bağımsız
olmak demek; sanayide, maliyede, teknolojide,
bilimde kendi ayakları üzerinde durabilecek güce
sahip olmak demektir.Bu alanlarda birilerine muhtaç
durumda iseniz, ne güçlü, ne de tam bağımsız
olamazsınız!"

Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafi bölge olan;

Afrika’nın batısı, doğusu, kuzeyi,

Asya’nın, güney doğusu, güney batısı ve orta bölümü,

Avrupa’nın güney doğusu -Balkanlar-, aynı zamanda Müslümanların çoğunlukta yaşadığı kültür coğrafyamızdır.

Bu bölgelerin büyük bir kısmı, batılı haçlı sömürgecileri tarafından yüzyıllardır sömürülmeye devam edilmektedir. Bölgeyi kendi konumlarına göre; “Yakın Doğu”, “Orta Doğu”, “Uzak Doğu” olarak isimlendirip, bazen işgal ederek, bazen iç karışıklıklar çıkararak, zayıflatarak, istikrarsızlaştırarak, bazen, bölge ülkelerini birbirleriyle çatıştırarak, bazen şöyle veya böyle kontrol altında tuttukları uydu devletler ile uydu yönetimler üzerinden,  açık ya da örtülü sömürge haline getirerek, maddi ve manevi tüm varlıklarını sömürmüşlerdir. 

Özellikle de “Orta Doğu” dedikleri Güney Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri üzerinde  sömürgecilik oyunlarını  daha acımasız bir şekilde, işgal ve katliamlarla sürdürmüşlerdir.

Bölgenin en belirgin özelliğinin:

1-İslamın doğduğu ve Müslümanların yoğunlukla yaşadığı bölge olması,

2-Dünyanın bilinen en büyük petrol rezervlerine sahip olması.

3-Jeo-stratejik açıdan dünyanın ortasında, adeta kavşak noktasında yer alması, sömürgecilerin sürekli ilgisini ve iştahını çekmesine neden olmaktadır.

Sömürgecilerin “ asli sahiplerine bırakılmayacak kadar önemli” dedikleri coğrafya  özelliğini taşımaktadır.

Bu sebeplerden, emperyalistlerin kendileri için hayati önemi haiz gördükleri bölgeyle ilgili temel stratejileri:

“Böl parçala yönet ve sömür” olmuştur. Olmaya da devam etmektedir.

Bölgede, kontrolleri dışına çıkabilecek güçlü bir ülke istememektedirler. Özellikle de güçlü bir Türkiye asla akıllarından bile geçirmek istemedikleri bir durumdur.

J.Swift’in  “Gulliver in gezileri” eserindeki gibi 15 cm boyunda parmak insanların yaşadığı ülkeler olarak görmek istedikleri bölgede, “Güliver’e dost olup onun desteğini alanlar yaşama hakkına sahip olacaktır”. Bölgede kendilerinden başka Güliver istememektedirler. Hatta bir ABD’li yetkili, “Bölgede Güliver’liğe soyunan ülkeler var-Türkiye, Mısır, İran’ı kastediyor- buna asla müsaade edemeyiz, bölgenin tek Güliver’i İsrail’dir” demiştir.

İsrail, bölgeyi kontrol altında tutmak için haçlılarca Müslümanların kalbine saplanmış bir hançerdir. Onların bir ileri karakoludur. ABD de seçilen her başkan, ABD den önce İsrail’in varlık ve güvenliğini korumaya yemin eder. Kim İsrail’le dostane geçinir, onun safında durursa, batılı güçlerin, “uluslar arası toplumun” rızasını kazanmış ve onların takdir ettiği bahşişe hak kazanmış olacaktır.  Bunu böyle kabul ediyorlar ve yüz yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Türkiye de dahil, birçok ülke yöneticilerin büyük bir kısmı da geleceklerinin Güliver ile müttefik olmaktan geçtiği inancı ile politika yürütüyorlar.  Papaza uyup namaz kılıyorlar. Oysa imama uymadan namaz, namaz olamaz.

Bu ülkeyi  Osmanlı’nın son zamanlarından bugüne kadar, aşağı-yukarı 150 yıldır yönetenler, güçlenmek yerine güçlülerin  safında yer almayı, onların himayesine sığınmayı var olabilmenin şartı olarak görmüşlerdir. Başımıza gelenlerin tek sebebi de bu anlayış ve politikalar olmuştur.

İttihat Terakki hükümetleri, yıkılırken dahi yedi düvele karşı direnebilen 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’nun 5 yılda yerle-yeksan olmasına sebep olmuşlardır. O tarihlerde sanayileşmesini tamamlamış Almanya’nın gölgesine sığınarak var olunabileceğine inanan iktidar sahipleri, 1918’de var olmak için ümit bağlayıp müttefik olduğumuz, Çanakkale ve birçok cephede ordularımızın komutasını dahi teslim ettiğimiz Almanya’nın  yenilip teslim olması sonucu, birçok cephede galip gelindiği halde yenilmiş sayılıp, Sevr Antlaşması ile  Muhteşem Osmanlı İmparatorluğu tarihten silinmiştir. Buna karşılık, cephelerde   bir milyona yakın vatan evladını şehit vermiş, insan kaynağı ve  ekonomisi sıfırlanmış  Anadolu’nun imanlı insanları,  dünyanın en güçlü işgalcilerine karşı yeniden ayağa kalkıp, Allah ve kendi gücünden başka hiçbir güce inanıp güvenmeden, sığınmadan ülkesini işgalcilerden temizleyebilmiş, inancın mütegallibelere karşı gücünü ispatlamıştır.

Zulüm oyunlarına çomak sokacak kişi, kurum ve devletleri asla affetmek istemiyorlar.

Bölge ülkeleri üzerinde kontrollerini sürdürebilmek için, savaş, işgal, hile, şantaj, hukuksuzluk, ahlaksızlık, her türlü baskı, iç karışıklık, bölücülük, terör, içerde bulunan kullanılmaya müsait muzır kitleler, iç uzantıları, basın, yayın, her türlü ambargo ve akla gelmedik her yola başvuruyorlar.  Bu ülkelerdeki iç karışıklıklar, sömürgeci dış mihrakların marifetidir. İç mihraklar, farklı ve farklılaştırılmış unsurlar, genellikle dış mihrakların tahrik ve destekleri ile bir bahane bularak karışıklık ve isyan çıkartmaktadırlar. Dış mihraklar özellikle iç karışıklıklar için Müslüman ülkelerde gayri-müslim azınlık, etnik ve mezhep farklılıkları olan kesimleri taşeron olarak kullanmaktadır. Olaylar, batı fikriyatının ortaya koyduğu ve  seküler kesimlerin adeta tartışılmaz amentüsü haline gelmiş, her kesimin de kendisine göre tanımlayıp kabul gösterdiği,  “Demokrasi, özgürlük, insan hakları” gibi kavramlarla kamufle edilerek, gerçek amaç, öfke ve kin gizlenerek, sokak ve meydan  savaşı haline getirilmektedir.

Büyük Ortadoğu Projesi de,  ABD ve müttefiklerinin, bölge üzerindeki hegemonya ve sömürülerini devam ettirmek için uyguladıkları bir projedir. Bölge ülkelerinde meydana gelen olayların büyük bir kısmı bu projenin uygulanmasının bir sonucudur.

Gezi olayları dahi,  basit bir çevrecilik eylemi ya da iktidar partisine karşı yapılmış bir eylem unsurlarını barındırsa da özünde, ülkenin varlığına, bütünlüğüne yöneltilmiş bir isyandır. Eyleme katılanlar ve oranları iyi analiz edildiğinde bu sonuca varılır. Kaptana kızmış görünüp, gemiyi batırmaya çalışıyorlar.

Bölgemizde ve ülkemizde oynanan oyunlardan kurtulmanın ve barışın yolu, Türkiye’nin, güçlü ve tam bağımsız olmasından geçer.                                                                                                                                                                                                     Güçlü olmadan tam bağımsız olunamaz. Tam bağımsız olmadan da güçlü olunamaz. Tam bağımsız olmak demek; sanayide, maliyede, teknolojide, bilimde kendi ayakları üzerinde durabilecek güce sahip olmak demektir. Bu alanlarda birilerine muhtaç durumda iseniz, ne güçlü, ne de tam bağımsız olamazsınız!

Tarihi örneklere, tecrübelere rağmen, güçlü görünen emperyalist ülkelere dayanarak, onlarla ittifak kurarak varlık sürdürebilme hastalığı devam etmektedir. Bunun sonucu; “onların dostlarını dost, düşmanlarını düşman, buna karşılık, dostlarımızı düşman, düşmanlarımızı dost kabul etme” zilletine düşüp,  onların himmetine sığınıp, zelil bir hayat sürdürmek, marifet sayılmıştır.

“ABD ile müttefik olmak, AB şemsiyesi altına girmek, onlara eklemlenmek, geleceğimizi ve güvenliği mizi onların insafına ve merhametine terk etmek”, temel politika kabul edilmiştir. Tarih ve uygulamalar gösteriyor ki bunun bedeli çok ağır ödenmiştir. Ödenmektedir.

Yakın zamandaki yeni gelişmeler de gösteriyor ki, bu ülkelere bel bağlamak tarihi bir hatadır. Bu demek değildir ki, onlarla düşman olalım, savaşalım. Tüm ülkelerle eşit şartlarda karşılıklı saygı ve menfaatlere dayalı dostane ilişkiler sürdürülebilir.

Güçlü bir Türkiye,  bölgede oynanan emperyal oyunların son bulması ve kalıcı barış için birinci şarttır.

Ne yapılmalı?

Bunu sağlamak için;

1- Öncelikle Türkiye’nin hızlı bir şekilde sanayileşmesini tamamlaması lazım:

Sanayileşmenin temel unsurları olan yatırım malları üretecek ağır sanayi tesislerinin kurulması ve teknolojilerini üretir hale gelinmesi şarttır.

“Yatırım ve ara mallarının” üretimi gerekir. İlk etapta; metalürji, kimya, enerji, elektronik, savunma sanayii, bilgi işlem yazılımları alanında dışa bağımlılıktan kurtulmak, her türlü ve güçte motor, kaliteli çelik, güç aktarma sistemleri, hidrolik sistemleri, dişli, rulman, elektronik-dijital devre elemanları, optik endüstri için mercek, üniversal torna ve takım tezgahları, teknolojik sarf malzemelerinin üretilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Tüketim malları; makarna,  Vakfıkebir ekmeği, gazoz, simit, lahmacun, döner kebap, elbise, gömlek, çorap, çocuk bezi, bina, gökdelen, tatil sitesi v.s üreterek hiçbir ülke sanayileşemez.

Sanayi ve teknolojide kalkınmasını tamamlayamamış bir ülke başka ülkelerin himmetine muhtaç olmaktan, insafına kalmaktan kurtulamaz. Ülkesinde ve bölgesinde söz sahibi olamaz.

2-Özel sektörün yatırım yapmadığı stratejik alanlara devlet yatırım yapmalı veya özel sektör desteklenerek yatırım yaptırılmalıdır.

Özel sektör kârlı bulmadığı alanlarda yatırım yapmaz. Yaşaması için kâr etmesi gerekir. Ülke için hayati önemi haiz kârlı olmayan yatırımları özel sektör yapmayacaktır. Geçenlerde, önemli bir özel sektör temsilcisi, yerli oto yapımını dahi “intihar” olarak gördüklerini açıkladı. Montaj sanayii daha kârlı görülüyor. Sayın Başbakan yerli oto için “babayiğit“ arıyor.  Özel sektörün girmediği stratejik alanlara devlet girmelidir. ABD de bile uzay sanayii devlet eliyle yürütülüyor. Ülke güvenliği için stratejik alanların ve sektörlerin özel sektöre verilmesi zaten hatalı bir politikadır.                                                                                                                                      

3-Din ve kültür birliği içinde olduğumuz ülkelerle her alanda birlikler tesis edilmeli ve çalıştırılmalıdır.

Dünya yeniden parsellenmektedir. Avrupa, artık dünyanın merkezi değildir. ABD müttefiki Avrupalılarla kendi çıkarları doğrultusunda,  Yalta Konferansından sonra Rusya’yı devre dışı bırakarak bölgeyi “Genişletilmiş Ortadoğu Projesi” adı altında yeniden planlıyor. Bunun için her yolu kullanıyor. AB, olması gerekenden fazla genişleyerek, hantal bir yapıya dönüşmüştür. Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkeler, batı blokunu devre dışı bırakarak yeni blok oluşturma çalışmalarını –Şanghay Beşlisi, “BRİCS” gibi- sürdürmektedir. Dünyada yeni bir bloklaşma çabalarının olduğu, güç dengelerinin değişip başka coğrafyalara kaymakta olduğu günümüz konjonktüründe, Türkiye hangi safta yer almalıdır? Sonu fiyasko ile sonuçlanan bunca denemelere rağmen yine ABD’nin AB’nin yedeğinde yola devam edilmesi, Türkiye ve kardeş ülkelere ne sağlayacaktır? Onların üretim ve tüketim atık ve artıklarından başka bir kazanç sağlamaz. Onların aldıkları kararlar ülkemizi hep olumsuz etkiler. Mesela  geçenlerde FED başkanı Ben Bernanke, Amerika’nın tahvil alımlarına 2014 yılı ortalarında son verebileceklerini açıkladı. Türkiye’de borsa tepe taklak oldu. Dolar,  1.9470 seviyesine fırladı. Tahvil faizleri % 8.10 u gördü.. Oysa dolar, 2007 de 1.10 TL idi. “Tahvil alımından vazgeçtim” deseydi seyreyle sen gümbürtüyü.

Hükümet, aşık kızıştırmak için; “bizi AB’ye almazsanız Şanghay Beşlisi’ne katılırız” açıklaması yaptı. Bu sefil politika, bunca denemelere rağmen, vagon olmaya devam edilip, arkasına takılacak bir lokomotif arayışından vazgeçilmediğini gösteriyor. AB’nin yetkilileri de açıkladı: “Sizi asla aramıza almayacağız” dediler.

Tam sırasıdır: İslam ülkeleri ile kurulmuş D-8 ler, derhal aktif hale getirilmelidir. Yalnız yapılmayacak, yapılamayacak projeler beraber gerçekleştirilmelidir.                                                                        

4- Ülkenin manevi ve maddi kalkınmasını amaç edinmiş genç nesiller yetiştirilebilmesi için, milli eğitim sistemi tepeden tırnağa yeniden ele alınmalı ve müfredatı değiştirilmelidir. Sömürge eğitim sisteminden gerçek milli eğitime geçilmelidir.

5-Mali bağımsızlığın korunabilmesi için, mali piyasa kuruluşları ile ilgili yasalar yeniden düzenlenmeli, harici faktörlerin manipülasyonundan ve spekülasyonlarından mali yapı kurtarılmalıdır. Finans kurumlarının en az %70’i milli sermaye elinde bulunmalıdır. Yabancıların ve dışsal faktörlerin etkisindeki mali yapı ile sürdürülebilir bir kalkınma ve gelişmişlik sağlanamaz.

6-540 milyarlara dayanmış kamu borçları, borcu borçla ödeme yolu ile değil, kaynak oluşturarak ödenip tasfiye edilmelidir. Kamu borç stokları Türkiye’nin  iktisadi gelişmesi ve mali bağımsızlığı önünde önemli bir engeldir.  Türkiye 1980 yılından bu yana 643.5 milyar dolar kamu borcu faizi ödemiştir.  Sadece AKP’nin 10 yıllık iktidar döneminde ödenen kamu borcu faizi toplam 388 milyar dolardır. Türkiye borç batağına düşürülmese idi, ödenen ana parayı  dahi hesaba katmadan, sadece  ödenen 643.5 milyar dolarlık kamu borcu faizi ödenmemiş olsaydı  veya alınan borçlar verimli yatırımlara dönüştürülseydi, bugün karşımızda en az Fransa seviyesinde sanayileşmiş, kalkınmış bir Türkiye olurdu. Himayesine sığındığı ülkelerin küresel çıkarları için tasarladığı senaryolarda figüran rolü kapmak için çabalayan Türkiye değil, bölgesinde oyun kuran, rol dağıtan bir ülke olabilirdi.

Türkiye’nin yukarıda belli başlıları sayılmış konularda kaybedecek zamanı yoktur.Türkiye bunu başarabilir. Yeter ki kararlı olunsun, hedefler belirlenip yürünsün.

Aksi halde 100 yıl daha hegemonların kuyruğunda, gitmek istediğimiz yere değil, onların gitmek istedikleri yere sürünmekten başka şansımız olmayacaktır.

YORUMLAR
hayati yenmez 25-06-2013, 10:11:06
TÜRKİYE NE BÖLGESEL NE DE KÜRESEL BİR GÜÇ, BU SEBEPLE TARİHİ BİRİKİMİNİ KULLANMADAN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNŞA EDİLMEZ.AMA MAALESEF BÜTÜN KOMŞULARIMIZLA PROBLEMLİYİZ.
 
İsmail Aydın 25-06-2013, 12:07:27
Komşularla 0 sıfır sorun diye diye bugün komşumuz kalmadı. Ne aci ne rezil bir durum. Güzel ifade etmişsiniz Mustafa bey. Teşekkürler
 
HATİCE KORKMAZ 25-06-2013, 17:28:03
BU NE REZİL BİR DURUM. HÜKÜMET AB'YE BAĞIRIYOR ÇAĞIRIYOR.FAİZ LOBİSİ DİYOR.HAKARET EDİYOR.SENİ TAKMIYORUM DİYOR.FASIL AÇILMASI İÇİNDE HER TÜRLÜ YALAKALIĞI YAPIYOR.BU AB BELASININ PEŞİNDEN NEDEN GİDİLİYOR.FASILDA NEYİN NESİ.BU KADAR KİŞİLİKSİZ OLUNMAZ.KARDEŞİM ADAM SENİNLE BUGÜN FASIL AÇICAKTI AMA EKİMDE BAKARIZ DEDİ.BİZİMKİLERDE EKİMDE AÇILACAK DİYOR.ALLAH SİZE AKIL FİKİR VERSİN.SİZİN OKUDUĞUNUZ İLİM BU MU?ALLAH TEZ ZAMANDA SİZE BASİRETİ NASİP ETSİN.YOKSA KENDİNİZİ DE BİZİ DE HELAK EDECEKSİNİZ
 
Mustafa 27-06-2013, 11:54:27
İslam Birliği şart, İslam Birliği şart, İslam Birliği şart,
 
Gülsüm Çakı 27-06-2013, 13:16:28
Başkanım Allah sizden razı olsun, yazılarınızı hergün takip ediyorum, ufuk açıcı konulara değiniyorsunuz. Etrafımdaki kişilere de yazılarınızı tavsiye ediyorum. Maaşallah her yazınızın okunma sayısı tv5haber.com dan daha fazla. Sizin gibi başkanlar başımızda olduğu sürece sırtımız yerden kalkmaz sağolun.

Gülsüm Çakı
Ankara
 
SABRI DEMIR 29-06-2013, 00:46:13
BASBAKANIMIZ AB'YE SERT BIR USLUPLA SENI TAKMIYORUM DERKEN, BENCE AYNANIN KARSISINA GECIP KENDINE SOYLEMIS ANLASILAN. BU PERHIZ BU NE LAHNA TURSUU, HICBIR HABER KANALINDA MUSTAFA BEYIN GORUSLERI DOGRULTUSUNDA ACIKLAMADA BULUNAN BIR AYDIN ! YAZAR GORMEDIM,DINLEMEEDIM.. ULKEM UYAN GARİ, GOR ARTIK TRIBÜNE OYNAYAN HUKUMETINI
 
Adem Boz 02-07-2013, 13:22:19
Bu başların değişmesi lazım. Bu böyle gitmez.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz