9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
21/06/2013 - 15:15
Prof. Dr. Burhanettin Can

“Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendinizi mi unutuyorsunuz?

Oysa siz kitabı okumaktasınız.

Yine de akıllanmayacak mısınız?”

2 Bakara 44

STK’lar aracılığıyla siyasi iktidarın sert güç kullanılmadan düşürülmesine,  “Kadife Darbe/Devrim” denmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen kadife darbelerin birçok özellikleri ortak olmasına karşılık bazı özellikleri ile birbirinden ayrılmaktadır. O nedenle şu ana kadar olanları, iki ana sınıfta gruplandırabiliriz. Birinci Nesil Kadife Darbeler: Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan ve Kıbrıs. İkinci Nesil Kadife Darbeler: Tunus ve Mısır. Taksim operasyonu, geçen haftaki yazımızda anlattığımız Kadife Darbelerin birçok özelliğini bünyesinde taşımakla beraber bazı noktalardan onlardan ayrılmaktadır. Türkiye’de yeni bir tür Kadife Darbe (Üçüncü Nesil Kadife Darbe) hazırlığı yapılmaktadır.

Türkiye’de Kadife Darbe Sürecini Etkileyen İç Ve Diş Dinamikler

Bölgemizdeki her ülke için geçerli olan iç, bölgesel, küresel dinamikler olmak üzere 3 ana dinamik çatışmaktadır. Türkiye’nin iç dinamikleri, diğer ülkelerdekinden, özellikle, daha önce Kadife Darbe yapılmış olan ülkelerin iç dinamiklerinden çok farklıdır. Aynı şekilde jeoeokonomik, jeokültürel, jeostratejik ve jeopolitik önemi de diğerlerinden farklıdır. Türkiye diktatörlükle yönetilmemekte, düzenli ve şeffaf bir şekilde seçim yapılmaktadır. Bununla beraber Türkiye’deki olaylar göründüğünden çok daha karmaşıktır; etkili olan tüm dinamikler çok değişkendir.

Bu nedenle Türkiye üzerinde etkili olan hem iç hem de dış dinamikleri, fay hatlarını, genel hatları ile göz önüne almak zorundayız.

İç Dinamikler

Kadife Darbe sürecine etki eden, onu kolaylaştıran ve hatta hızlandıran iç parametreleri aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

• “Siyasal Kültür ve Yapılar”

• Ekonomik Yapı

• Toplumsal Yapı

• İktidarın Durumu

• Muhalefetin Durumu

• Kitle İletişim Araçlarının Durumu

Türkiye’de bu altı alanda son derece karmaşık ilişkiler ağı mevcut olup, değişik fay hatlarının oluşmasına imkân vermektedir. Bu fay hattı sistemini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1. Grup Lozan’da Kurulan Sistemin İç Fay Hatları

1.1 Grup Tezatlar:

Sistemi savunan siyasi partiler arasında.

1.2 Grup Tezatlar:

Emniyetle ordu arasında,

İstihbarat örgütleri arasında,

Emniyet ve ordunun iç tezatları,

İş dünyasının iç tezatları,

Medya kuruluşları arasında.

1. 3 Grup Tezatlar

Sistemle Kürtçü Hareket arasındaki,

Sistemle Sol/Komünizm arasında,

Sistemle azınlıklar arasında.

2. Grup Tezatlar

2.1 Sol/Komünistlerin İç Tezatları,

2.2 Kürtçü Hareketle Sol/Komünizm Arasında.

3. Grup Tezatlar

3.1 Müstazaflarla-Müstekbirler (Mazlumlar-Zalimler/Sistemle Halk) Arasında,

3.2 Büyük Sermaye ile Millet Arasında,

3.3 Masonluk-SABATAYİST ile Millet Arasında.

4. Grup Tezatlar: Dini Ve Milli Hassasiyeti Olanlarla Sistem Arasında

4.1. Sistemle tüm Müslümanlar arasında,

4.2 Sistemle AKP, Saadet Partisi, BBP, MHP, BTP arasında,

4.3 Sistemle cemaatler arasında.

5. Grup:

5.1 Kur’an-ı Kerim’in 230 ayetinin uygulanmasına karşı çıkan ekiple, Müslümanlar arasında,

5.2 Dünyevileşen Müslümanlarla Şuurlu Müslümanlar arasında.

6. Grup: Anadolu Sermayesi ile Uluslararası Sermaye + Yerli İşbirlikçileri Arasında.

7. Grup: Sol+Komünist+Ulusalcı+Kemalist+Kavmiyetçiler +Sekülerler ile Müslümanlar Arasında.

8. Grup: Dini ve Milli Hassasiyetler Açısından Farklılıklar

8.1 Alevi Sünni arasında,

8.2 (AKP-Saadet Partisi) ile (BBP-MHP-BTP) arasında,

8.3 BBP-MHP arasında,

8.4 AKP-Saadet Partisi arasında,

8.5 Müslüman cemaatler/tarikatlar arasındaki farklılık,

8.6 AKP ile bazı cemaatler arasında.

Bu tezatlar/farklılıklar, Türkiye’nin şu andaki projeksiyonunda görünenlerdir. Yarın bir kısmı yok olurken, yenileri de eklenebilir. Bazıları, uzlaşabilir tezatlar, bazıları menfaat, bazıları ise ideolojik tabanlıdır. 

Bu tezatlar, Türkiye’de tek bir ağırlık merkezinin oluşmasını engellemekte, güçlü bir Türkiye’nin meydana gelmesine mani olmaktadır. Siyasetin bu noktayı görmesi, ona uygun dil kullanması ve politika geliştirmesi gerekmektedir. Ortaya konan strateji ve politikalar, hükümetin stratejisi ve politikası olmasından öte devletin stratejisi ve politikası olmalıdır. Bunun için iktidarla muhalefet asgari müştereklerde buluşmalı, ortak akıl inşa etmelidir. Bir stratejik ortak akıl inşa edilebilirse, 50–100 yıllık strateji ve politikalar üretilebilir ve uygulanabilir.

Dış Dinamikler

Son derece karmaşık ve değişken bir alandır. Her an yeni ittifaklar kurulmakta mevcut olanlar bozulabilmektedir. Bununla birlikte aşağıdaki gibi bir tasnif yapmak mümkündür:

1. Grup: Batı Kültür ve Medeniyetinin İç Tezatları

• ABD’nin İç Fay Hatları: Neocon+Siyonist#*Amerikan Milliyetçileri (Wasp),

• AB’nin İç fay Hatları,

• ABD#AB, (ABD ile AB arasındaki tezat),

• ABD#İngiltere. 

2. Grup: ABD#Çin/Japonya/Rusya/Hindistan/İsrail/ Kuzey Kore/İran/Türkiye,

3. Grup: AB#Rusya/ Çin/Hindistan/Japonya/İran/Türkiye,

4. Grup: Dünyadaki Zengin Ülkeler#Fakir Ülkeler,

5. Grup: Modernizm/Sekülerleşme#Dinler/Fıtrat,

6. Grup: Uluslararası Sermaye#Tüm Ülkelerin Yerli Sermayeleri,

7. Grup: (ABD+İsrail+İngiltere)#(Rusya+İran+Çin),

8. Grup: (ABD+İsrail+İngiltere+Türkiye)#İran/AB/Rusya/Çin,

9. Grup: (ABD+İsrail+İngiltere+ Türkiye)#İran+Rusya+Çin,

10. Grup: Her ülkenin ve her ittifakın kendi İç Fay Hatları,

11. Grup: ABD#Latin Amerika Ülkeleri/Afrika Ülkeleri,

12. Grup: Hindistan#Pakistan,

13. Grup: İslam Ülkeleri#İsrail/ABD/AB/Rusya/Çin/Hindistan,

14. Grup: İran#Diğer İslam Ülkeleri,

15. Grup: KKTC#Güney Kıbrıs,

16. Grup: Türkiye#(ABD+İsrail+İngiltere+Türkiye) + (İran+Rusya+Çin+Suriye),

17.  Grup: Türkiye#(ABD+İsrail+İngiltere)/ABD/AB/İsrail/Rusya/Çin/Hindistan, 

18. Grup: Türkiye+Makedonya+Bosna+Arnavutluk+Kosova#AB/Rusya/Sırbistan, 

19. Grup: Türkiye#İslam Ülkeleri,

20. Grup: Türkiye#Güney Kıbrıs/Yunanistan/Suriye/Irak/İran/Ermenistan/Azerbaycan,

21. Kuzey Kore#Güney Kore, 

22. Çin+Kuzey Kore#ABD+Güney Kore,

23. Çin#Milliyetçi Çin.

*: #: aralarında tezat var anlamında kullanılmaktadır.

/ ve veya

ABD-İngiltere-İsrail, Vatikan, Siyonizm-Küresel Tefeci Sermaye, Uluslararası Sermaye, İslam (Değerler Sistemi) Küresel Güç olarak etkin iken; AB, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya, Hindistan, Japonya, İran, Türkiye, İsrail bölgesel güçlerdir.

Çatışan Projeler

Bugün Türkiye’nin güvenlik alanını oluşturan coğrafyada bölgesel ve küresel güçlerin hâkimiyet kurma projeleri çatışmaktadır. Bunları, özet olarak, aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

• Büyük Ortadoğu Projesi (BOP; ABD-İsrail-İngiltere-Küresel Sermaye),

• Büyük İsrail Projesi (BİP; İsrail-Siyonizm, ABD destekli),

• 2. Sevr Projesi (AB),

• Etnik-Mezhepsel Fay Hatları Oluşturma Projesi-Kaos Projesi (ABD/AB/Rusya/Çin/Siyonizm),

• Yeni Osmanlı Projesi-Bölgesel Güç Olma Projesi (Türkiye),

• Şia Savunma Hattı Projesi (İran-Irak-Lübnan),

• Sıcak Denizlere İnme-Eski Müttefikleri Kazanma Projesi (Rusya),

• Düşmanla/Rakiple Güvenlik Alanının Dışında Hesaplaşma Projesi (ABD/Çin/Rusya): Vekâlet Savaşları,

• Şia Eksenini Parçalama, Yayılmasını Engelleme ve Sünni Bir Eksen Meydana Getirme Projesi (Suudi Arabistan/Katar/Türkiye/Mısır),

• Büyük Ortadoğu’nun Hıristiyanlaştırılması (Dinler Arası Diyalog) Projesi (Vatikan),

• NATO’nun Evrenselleşmesi ve İslam Coğrafyasına Yerleşmesi Projesi,

• “Serbest Piyasa”-“Özelleştirme projesi” (ABD-Siyonizm-Küresel Sermaye-AB.

Bugünün şartlarında dünyada, ABD+AB+İsrail-Küresel Sermaye+İngiltere/Vatikan ekseni ile Rusya+İran+Çin ekseni arasında çok ciddi bir rekabet ve mücadele vardır. Bazen aralarında ortak payda oluşarak üçüncü taraflara karşı ittifak yapabilmektedirler. ABD içinde Neocon Siyonist İttifakı ile Amerikan Milliyetçileri (Wasp) arasında şiddeti zaman ve mekâna göre değişen çok büyük bir kavga vardır. Bu kavga dünyanın her tarafına yansımaktadır. Taksim olaylarında bu kavganın izini görmek mümkündür.

Başbakan Erdoğan, baştan beri benimsediği siyaset, küresel güçlerle ortak payda (Kavşak Nokta) meydana getirerek yol almak şeklindedir. Libya hadisesinde, “NATO’nun ne işi var Libya’da” derken kavşak noktasından çıkarak yolunu ayırmış, ancak Türkiye’de Güneydoğu’da vuku bulan olaylar üzerine kavşak noktasına tekrar geri dönmüştür. Suriye meselesinde, hem ABD+AB+İsrail-Küresel Sermaye+İngiltere/Vatikan ekseni ile hem de Rusya+İran+Çin ekseni ile ters düşmüştür. Bu iki eksen, Suriye meselesinde ittifak yapmakta ve aldıkları karara Türkiye’nin uyması için Türkiye’ye baskı uygulamaktadırlar. Suriye sorununun çözümü için 2. Cenevre Konferansı’nın şartlarını Türkiye kabul etmemiş, “Suriye’de uçuşa yasak bölge” oluşturulmasını, “Esad’sız bir geçiş hükümeti kurulmasını” ve “Muhaliflere ağır silahlar verilmesini” Türkiye istemiştir. 

Erdoğan-Obama görüşmesi öncesinde meydana gelen Reyhanlı operasyonu, Erdoğan’ı bir ikna operasyonu idi. Erdoğan-Obama görüşmesinde, medyaya yansıdığı kadarı ile taraflar birbirlerinden istediklerini elde edememişlerdir. Taksim olaylarının hemen bu görüşmenin ardından meydana gelmesi, geliş şekli ve destek veren tarafların varlığı ya bir ikna ya da bir tasfiye hareketi olduğunu göstermektedir.

Taksim hadiselerinin şekillenişinde ABD’deki iç kavganın etkisi büyük olacaktır. Taksim hadiseleri devam ederken Obama’nın Suriye’de uçuşa yasak bölge meydana getirilmesinin ve muhaliflere silah verilmesinin ihtimal dâhilinde olduğunu açıklaması, ABD içinde kasetler savaşının kızışması ve Rusya’nın Obama’nın açıklamalarına tepki koyması, zeminin çok kaygan olduğunu göstermektedir. Türkiye, dünyada tüm olup bitenleri çok yakından takip etmeli, iç gerilimi düşürmeli, siyasi partiler arasında ortak akıl inşa etmelidir.

Taksim Olaylarında

Beş İhtimal

Taksim olaylarındaki amacı, beş farklı ihtimali göz önüne alarak değerlendirebiliriz:

• Birinci İhtimal: Oy kaybetmeye başlayan AK Parti’nin önümüzdeki seçimlerde oylarının düşüşünü engelleyip oy artışını sağlamak.

• İkinci İhtimal: Küresel güçlerin (ABD/+Küresel Sermaye/+AB) bölgede uygulamak istedikleri politikaları Erdoğan engellemektedir. Bu politikaların kabul edilmesi için bir ikna operasyonu yapılmaktadır. Erdoğan’dan istenen alınınca süreç durdurulacaktır.

• Üçüncü İhtimal: İlk iki ihtimalin birlikte kullanılması. Yani hem istenenlerin alınması hem de AK Parti’nin reylerinin artırılması.

• Dördüncü İhtimal: Erdoğan’ın tasfiye edilip AK Parti’nin muhafaza edilmesi.

• Beşinci İhtimal: Erdoğan ve AK Parti’nin tasfiye edilmesi.

Birinci İhtimal

Hem ABD hem de AK Parti, Başkanlık sistemini ve Eyalet sistemini savunmaktadır. Başkanlık-Eyalet sistemine geçmek Özal, Demirel ve Evren tarafından zaman zaman seslendirilmiştir. Türkiye Başkanlık-Eyalet sistemine geçecek ve ardından Irak ve Suriye’nin kuzeyi Türkiye’ye bağlanacaktır. Böylece Türkiye’nin himayesinde Kürtler Araplara karşı koruma altına alınacaktır. Bu sorumluluğun karşılığında da Musul Kerkük petrollerinden Lozan’da verilip de daha sonra el konulan hakkını Türkiye almış olacaktır.

Ancak bugünkü şartlarda AK Parti’nin Anayasa’yı tek başına değiştirme gücü yoktur.  Önümüzdeki seçimlerden yüzde 60 civarında bir oy alarak çıkması ile seçim sonrasında seçim zaferinin sağladığı psikolojik üstünlüğü kullanarak Anayasa’yı tek başına değiştirebilir ve istenen sistemi kurabilir. Bunun için AK Parti’nin mevcut oy potansiyelinin artması gerekmektedir. Bu olaylar, Erdoğan-Obama ittifakı ile danışıklı dövüş çerçevesinde cereyan etmektedir. Erdoğan, milyonları sahaya çıkararak tüm küresel güçlere meydan okuyacak halkın şuur altını, Batı’dan öç alma duygusunu harekete geçirerek oylarını artıracaktır. Birinci ihtimaldeki senaryoyu bu şekilde ifade etmek mümkündür.

Bütün güçlerini Asya Pasifik’e kaydırmak ve fakat Ortadoğu coğrafyasında da menfaatlerini korumak isteyen Obama’nın şahsında Amerikan Milliyetçileri (Wasp), bu politikayı benimsemiş olabilirler. Hatta uzun vadede Türkiye’yi bölmek için de bunu bir araç olarak kullanmak isteyebilirler. Ancak bu, Körfez petrolüne bağımlı olan Çin ve AB’nin işine gelmez.  Körfez petrolünün Türkiye üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaşması, Rusya’nın, İran’ın elini zayıflatacağından Rusya ve İran’ın da işine gelmez. Neocon-Siyonist İttifakı, İsrail ile İngiltere, Türkiye’nin bölgede kuvvetlenmesini, tarihi arka planı göz önüne aldığımızda istemezler. Güçlü Türkiye, Siyonizm’in Büyük İsrail Projesi’nin, Vatikan’ın Hıristiyanlaştırma Projesi’nin, AB’nin 2. Sevr Projesi’nin, Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Projesi’nin ve İran’ın Şia Güvenlik Hattı Projesi’nin önünde en büyük engeldir.

Gerek Neocon-Siyonist İttifakı-İngiltere-AB ve gerekse Rusya-İran-Çin ekseninin Birinci ihtimali kabul edebilmeleri için kendilerini tatmin edecek bir şeylerin onlara verilmesi gerekmektedir. Bu ne olabilir?  Bu, tüm Arap ve Fars dünyası ile Türkiye’yi çatıştırarak içine kapatmak ve eş zamanlı olarak iç karışıklık çıkartarak, uzun vadede, Türkiye’yi bölmek olabilir.

Ancak Türkiye, bölgedeki Kürt halkının kalbini fethederek, onların gönüllerine girerek onlarla bütünleşerek bu oyunu bozabilir. Bu konuda Rusya-İran-Çin ekseni ile menfaatlerine zarar vermeyecek bir anlaşma yaparak Suriye kapsamında oluşmuş ittifakı çözerek Rusya-İran-Çin-Türkiye hattının kurulmasını sağlayabilir. Bu, Türkiye’nin durdurulamayacak bir şekilde güçlenmesi demektir. Dolayısıyla geçici olarak Türkiye’yi büyütme riskini, ABD-İsrail-Küresel Sermaye-İngiltere-AB-Vatikan ekseni göze alamaz.

Bununla beraber Taksim olaylarının Birinci İhtimal çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, zamanla anlaşılabilir. Taksim olaylarına Rusya ve Çin hariç diğer aktörlerin tümü, ABD yönetimi dâhil hepsi destek vermiştir. BM birkaç kez açıklama yapmıştır. Olaylar devam eder ve bu destek de sürerse bu ihtimal zayıf demektir. Eğer olaylar bu şekilde kalır ya da marjinal grupların eylemlerine indirgenirse, Kadife Darbe özelliğinden uzaklaşırsa bu iddia doğru demektir. Yok eğer Kadife Darbe stratejisi adım adım uygulanırsa o takdirde diğer ihtimaller kuvvet kazanır.

Bunları da, gelecek yazıda ele alacağız.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz