6 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 22 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
05/06/2013 - 00:10
İsmail Hakkı AKKİRAZ

Bismillahirrahmanirrahim

Yaratan, yaşatan, yöneten, iki cihan saadetinin tek çaresi İslam’ı bir hayat nizam olarak gönderen âlemlerin Rabbi Allah (c.c)’a hamd, Peygamberimiz, muallimimiz, liderimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya, âline ve ashabına salât ve selam ederiz.

Müslüman’ız. Bunu önemsiyorum, çünkü biz İslam milleti olarak –toplum içindeki oranımız ne olursa olsun- İslam dinini bir hayat nizamı olarak görüyor ve bunun için emir ve yasaklarına uymaya çalışıyoruz. İnandığımız gibi yaşamanın gayreti içinde bulunuyoruz. Biz din ve ahlakımızı İslam’dan yani Kur’an ve Sünnetten alıyorsak Müslüman’ız. Biz ilmimizi, talim ve terbiyemizi İslam’dan alıyorsak Müslüman’ız. Biz iktisad, ekonomi ve ticaret kurallarını İslam’dan alıyorsak Müslüman’ız. Biz siyaset, idare ve hukuk kurallarını İslam’dan alıyorsak Müslüman’ız. Bu dört düzeni İslam’dan almıyorsak, almak için gayret sarf etmiyorsak, ilahi hükümlerin yürütülmesinin derdini taşıyanlardan değilsek o zaman biz kimiz neyiz? Bu soruların cevabını verebilmek öyle kolay değildir. Kolay değildir, çünkü toplumda hâkim olan ölçme ve değerlendirme anlayışı İslam’ca değildir. Biz İslam’a göre ölçen ve değerlendiren bir toplum olmaktan çıkartılmışız. İslam’a göre ölçmüyor ve değerlendirmiyorsak, neye göre ölçüyor ve değerlendiriyoruz? İslam bir dindir. Bu dinin karşı dini de materyalizmdir. Toplum olarak İslam dinini bir kimlik olarak kullanıyor olmamıza rağmen ölçme ve değerlendirmede karşı dinin yani materyalizmin esas ve değer yargılarına göre ölçüyor ve değerlendiriyoruz. Toplumun bugünkü hali budur. Bu bir çelişkidir ve bu çelişkili hali en iyi ifade edenlerden birisi de şair Ömer Hayyam’dır. O şöyle der: “Bir elde kadeh, bir elde Kur’an; Bir helaldir işimiz, bir haram. Su yarım yamalak dünyada, Ne tam kâfiriz, ne tam Müslüman!”

Müslümanlar olarak ölçme ve değerlendirmelerimizi İslam’ın temel esaslarına göre yapmaya mecburuz. Talim ve terbiye konusunu da İslam, yani Kur’an ve Sünnet esaslarına göre okumaya çalışmalıyız.

 

TEŞHİS

Doğru tedavi için doğru teşhise ihtiyaç vardır. Ülkemizde yürütülmekte olan Talim ve Terbiye anlayışı İslam’dan değil; Hıristiyanlığı, Yahudiliği ve Ateizm’i esas alan batıdan alınmıştır. Batı ise dinde, ahlakta, eğitimde, iktisatta, siyasette, idare ve hukukta materyalizm dinine bağlıdır. Bu din dünyacı bir dindir. Bu dinde ahiret inancı olmadığı gibi tek bir ilaha inanmak ta yoktur. Materyalizm Irkçı Emperyalizm’in kurduğu bir dindir. Bu dinin temel gayesi üstün insanın yani beni İsrail’in ihtiyaç duyduğu işbirlikçi kadroları yetiştirmek ve tehdit unsuru olmasını engellemek için öteki insanın neslini ifsat etmektir. Bu anlayışa dayanan bir eğitim sisteminden ve bu sistemin yetiştirdiği nesilden topluma ve insanlığa hayır gelmez. Rakamlar ve yaşanılan olaylar bunu teyit etmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre “Okulların yüzde 91.45’inde öğrenciler yalan söylüyor, Yüzde 94.85’inde birbirine küfrediyor, Yüzde 87.45’inde birbirini dövüyor, Yüzde 81.11’inde okuldan kaçıyor.” sonucu verilmektedir. Toplumun başına bela olan kimseler, bu eğitim sisteminin yetiştirdiği kimseler değil midir? Kalbinde Allah korkusu bulunmayan bir nesil yetişmektedir. Bu gün yine yapılan bazı araştırmalar ve gözlenen durum gösteriyor ki okuyan gençliğin önemli bir kesimi, İslam’dan uzaklaşmayı, içki içmeyi, zina yapmayı, erkeğin erkekle, kadının kadınla yetinmesini, faiz alıp vermeyi, kumar oynamayı, domuz eti dâhil haram yemeyi, cünüp gezmeyi, anarşist olmayı, ilahi olana karşı gelmeyi, batılılaşma, medeni ve çağdaş olma adına meziyet saymaktadır. Çünkü içinde bulundukları eğitim sistemi onları buraya sevk etmektedir. Bu eğitim anlayışının bir sonucu olarak Eyüp semtinde Eyüp Sultanın yanı başında faaliyet gösteren bir özel üniversite de yakın bir geçmişte porno filim çekilmiş ve bilimsel tez olarak kabul edilmiştir. Okullarımızda okutulan kitapların muhtevaları, konuları işleyiş biçimleri İslam inanç ve esasları bakımından tam bir rezalet ve fecaattir. Hayat bilgisi kitabına hâkim olan şey Darvinizm’dir. Coğrafya, Tarih, Felsefe, Türkçe, İngilizce, Kimya, Fizik, Fen Bilgisi, Matematik ve bu kategoride okutulan kitaplarda İslam’a ve kitabımız Kur’an’a en ufak bir atıfta bulunulmamaktadır. Din Kültürü kitapları İslam’ı değil; başka şeyleri öğretmektedir. Batılı anlayış, Kur’an’ın verdiği bilgileri bilimsel bulmadığı için okul kitaplarımızda, O’na bir atıfta bulunulmadığı gerçeği görülmelidir. Kim ne derse desin bunların hepsi batıdan alınmış bir eğitim anlayışının İslam düşmanlığı merkezli yürütülmesinin doğal bir sonucudur. AB’ye girme mücadelesi verilen bir ülkede eğitim politikalarının batılıların arzusu istikametinde şekillendirilmesi, bu sürecin gereğidir. AB Irkçı Emperyalizmin kontrolündedir ve Siyonizm timsahının alt çenesidir. Avrupa Birliği, Türk eğitim sisteminin muhtevası yani içeriği konusunda tek belirleyici unsurdur. Okullarımızda okutulan her türlü kitap AB’nin ilgili komisyonlarında incelenmekte ve AB müktesebatına aykırı görülen hususların düzeltilmesi için yapılan talepler tartışmasız olarak Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.  Batıcı eğitim anlayışının en önemli sakatlıklarından birisi de AB, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler merkezli yürütülen eğitim projeleridir. Bu eğitim projelerinin temel gayesi Müslüman milletimizin temiz evlatlarını İslam’dan koparmaktır.  Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig ve Gençlik Programları önemli AB projelerinin başında gelir. Bu projelerin isim babalarına baktığımız zaman müşterek özelliklerinin katı bir İslam düşmanı ve Irkçı Emperyalizm fikriyatının temsilcileri olmalarıdır. Bu özellikleri sebebiyle anılan ifsat projelerine özellikle bu şahısların isimleri şuurla verilmiştir.  Eğitimde Dünya Bankası merkezli MEB tarafından yürütülen eğitim projeleri başka bir fecaattir. Bu eğitim projelerinin temel gayesi Türkiye’de ABD çıkarlarını gözeten, onlar gibi düşünen ve yaşayan bir nesil yetiştirmektir. Bu projeler insanlarımızı tarihi köklerinden uzaklaştırarak aptallaştırıyor, köleleştiriyor. John Dewey günümüz eğitim anlayışının mimarlarından birisidir. Bu zatın diğerleri gibi en bariz özelliği katı bir İslam düşmanı olmasıdır. Hazırladığı raporla zamanın yöneticilerine Türkiye’de eğitimin muhteva olarak İslam’dan uzaklaştırılmasının sinsi yollarını göstermiştir. Köy Enstitüleri onun önerisidir. Müslüman millet olarak bir düşünelim, Talim terbiyemize hâkim olan batıcı ve İslam karşıtı bir anlayışla şuurlu Müslüman nesiller yetişir mi? Yetişmedi, yetişmiyor, yetişmeyecek.

 

İLAÇ İSLAM’DIR

İnsanları kandırabiliriz, ancak Allah’ı kandırmamız mümkün değildir. Olmaz, beyler olmaz. İslamsız saadet olmaz. İslamsız olarak yetiştirdiğiniz nesiller günün birinde sizin canavarınız olur. Oluyor da. Yetişen bu çocuklar İslamsız eğitim anlayışının fikir babası olan John Dewey’in torunlarının -Obama’nın, Putin’in, Merkel’in, Beni İsrail’in- sözünü dinler, ancak sizin sözünüzü dinlemez. Dinlemez, çünkü eğitimin ilköğretim, orta öğretim ve üniversite ayağında bu milletin temiz çocuklarına okutulan kitapların içinde senin tarihin, kimliğin, inancın yok, onların tarihi, kültürü, inancı var. Bu nesil sana değil onlara itaat eder. Bu yol çıkmaz sokak, bu yolla saadet bulunmaz.

Maarif İslamileştirilmeden çözüm elde etmeninin imkânsızlığını görmek gerekir. İslam’ın eğitime getirdiği en önemli konu Allah korkusudur ve ahiret inancıdır. Ahiret dünya hayatının hesabıdır. Dünyasının hesabını ahirette Allah’a vereceğine inanan bir insan kamu malına zarar verebilir mi? İçki içer, zina eder, faiz yer, kumar onar, edep ve hayâ elbisesini sıyırır milletin gözü önünde hem kendi cinsi hem de karşı cinsi ile öpüşebilir mi? Çözümü İslamsızlıkta ararsanız olacağı budur. Bir nesil çöküyor ve çökertiliyor. Mahşerde bunun hesabı çok zor verilir.

Bir usul kuralıdır. Millet yöneticilerinin dini üzerdir. İdarecileri istikamet üzere bulunduğu müddetçe insanlar da müstakim olurlar. Hz. Ömer (r.a): İnsanlar idarecilerinin takip ettiği yol, üslup veya tavır üzeredirler.” demiştir. Mevcut iktidar Din ve ahlakta, ticaret, iktisat ve ekonomide, ilimde, talim ve terbiyede, siyaset, idare ve hukukta batıyı ve müktesebatını esas kabul ettiği için toplum İslam’dan uzaklaşıyor. Eğer yöneticilerimiz batıyı değil de İslam’ı esas almış olsalardı toplum İslam’ yönelmiş olacaktı. Bugün devleti idare edenlerin tamamına yakını Müslüman olmalarına rağmen toplumda huzur ve kardeşlik hâkim olmuyorsa bu yöneticilerin İslam’ı değil; liberalizmi ve sekülerizmi esas almalarındandır.

 

MİLLİ GÖRÜŞ’E DÖNMEK TEK ÇÖZÜMDÜR

Milli Görüşün önde yürüyen bayrağı “Önce Ahlak ve Maneviyat”tır. Milli Görüş İslamsız saadet olmaz gerçeğini kavramaktır. Talim ve Terbiyede batıcı, maneviyatı inkâr eden, materyalist anlayış kökten reddedilmelidir. Ders programları Kur’an esaslı yeniden hazırlanmalı, okul kitapları buna göre yazılmalıdır. AB, Dünya Bankası ve benzeri eğitim projeleri yerine milli projeler üretilmelidir. Okullarımız ifsat yuvaları değil; ıslah merkezleri haline getirilmelidir. Bakan dâhil bütün eğitim yöneticilerimiz başta olmak üzere hepimiz, Kur’an’da bir eğitim örneği olarak sunulan Lokman (a.s)’ın oğluna bir öğretmen edasıyla yaptığı nasihatleri özümseyip uygulamamız gerekir. Lokman suresi 12-19: “Andolsun biz Lokman’a: `Allah’a şükret’ diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır. Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demişti… (Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” Eğitimde bu anlayışın dikkate alınması Milli Görüş’tür vesselam.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2018 - 08:29 Evliliğe Direnen Gençler
03/02/2018 - 09:00 Gençlerimiz ve geleceğimiz
31/01/2018 - 08:47 Milli Görüş, Irkçı emperyalizm ve işbirlikçilik
24/01/2018 - 08:44 Aile ve Kadın
17/01/2018 - 08:42 Hangi kadın
13/01/2018 - 08:35 İFK siyaseti ve algı sihirbazları
10/01/2018 - 08:44 Karı ve koca olmak
06/01/2018 - 08:13 Matematik ve siyaset
30/12/2017 - 08:31 Herhangi bir kadın olmamak
27/12/2017 - 08:27 Hayatın akışı içinde kaybolan edepler
23/12/2017 - 08:18 2018 yılı israf ve faiz bütçesi
20/12/2017 - 11:55 Müslüman kadın
16/12/2017 - 08:19 Kur’an’da Kadın
13/12/2017 - 08:34 İnsan ve Müslüman olarak kadın
09/12/2017 - 08:41 ABD Kudüs’e toslarsa müslümanlar uyanır
06/12/2017 - 08:58 İtaat düzeni
29/11/2017 - 08:31 Peygamberimiz(s.a.v) ve biz
22/11/2017 - 09:52 Kurtuluşun yolu
15/11/2017 - 09:38 Devlet, siyaset, İslam ve Müslüman
11/11/2017 - 09:54 İlaçtan kaçan hastalığa yenik düşer
08/11/2017 - 09:46 Hidayet ve dalalet
04/11/2017 - 09:16 Kürtlerin ve türklerin bin yıllık kardeşliği
25/10/2017 - 09:39 Beşikten mezara yolcu değil miyiz?
21/10/2017 - 09:38 Allah rahmet eylesin
18/10/2017 - 10:14 AB cahiliyeti ve bize giydirdiği gömlek
13/09/2017 - 09:35 Türkiye’nin temel sıkıntıları ve Ak Parti
09/09/2017 - 09:00 Bir Yahudi Vergisi Olarak Faiz Mikrobu
06/09/2017 - 09:38 Faiz, Allah ve Resulüne Açılmış Bir Savaştır
30/08/2017 - 09:40 Adil Düzen için tebliğ, tanıtma, tedris ve siyaset
26/08/2017 - 08:57 İnanır ama Allah’tan korkmaz adamlar
23/08/2017 - 09:57 Devlet konuşmaz, yapar
19/08/2017 - 09:09 16. kuruluş yılında Ak Parti
16/08/2017 - 09:14 Şeytan Görevini Yapıyor
12/08/2017 - 09:08 Aldatanlar ve aldananlar
09/08/2017 - 09:09 Şeytan, Saadet Partisi’ne niçin düşmandır?
05/08/2017 - 08:57 Ordu Aybastı Perşembe Yayla Şenlikleri
02/08/2017 - 09:18 Büyük Kudüs Mitingi
29/07/2017 - 09:47 İslam ve Beni İsrail
26/07/2017 - 09:22 Kudüs için kıyam etmek
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz