2 Zi'l-ka'de 1438 | 26 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
04/06/2013 - 20:24
Mustafa GEÇER
"Bu ayaklanmaların en karakteristiği, ilk önce 1519 yılında,
Tokat’ da “ben mehdiyim” diye, Osmanlıya karşı ayaklanan
Şeyh Celal’in adına izafeten “Celali isyanları” olarak
tarihe geçen isyanlardır."

Osmanlı imparatorluğunda, iktisadi yapının zayıflaması, diğer yapısal sorunların çıkması ile baş gösteren ayaklanmalar, bazen haklı bazen haksız gerekçelere dayandırılmıştır. Haklı gerekçelere dayanan ayaklanmalar dahi, değişik sebeplerle Osmanlıya kin duyan bazı kesimlerce de, örtülü başka sebeplerle “fırsat, bu fırsat” deyip desteklenmiştir. Bu tür iç ve dış mahfiller, istedikleri sonuçları bu olaylar üzerinden elde etmek için olaylara katılmış, katılanlara maddi, manevi büyük ölçüde destek olmuşlardır. Çoğu zaman iş çığırından çıkarılmış, haklı gerekçe ve bu gerekçeyle ayaklananlar bir kenarda kalmış, iş başka mecralara sürüklenmiştir. Olaya müdahale edildiğinde de haklı gerekçe ile yapılan eyleme ”haksız müdahale edildi” yaygarası kopartılarak, toplumun farklı kesimleri arasına kin ve nefret tohumları saçılmıştır.  Bu mahfillerin esas amacı Osmanlıyı ortadan kaldırmak olmuştur.

Bu ayaklanmaların en karakteristiği,  ilk önce 1519 yılında, Tokat’ da “ben mehdiyim” diye, Osmanlıya karşı ayaklanan Şeyh Celal’in adına izafeten “Celali isyanları” olarak tarihe geçen isyanlardır. İsyanların merkezinde çoğunlukla,  o dönemlerde  “Sünni İslam” uygulamasını öne çıkardığı gerekçesi ile Osmanlı yönetimi ile ters düşen, ona karşı olan, Anadolu tabiriyle geneline Alevi  denen, şia kaynaklı kesimler yer almıştır. Daha ileri tarihlerde bu isyanlara diğer kesimler; iş bulamamış medrese öğrencileri, toprak düzeni bozulduğu için beyler, paşalar, ağır vergi altında ezilen çiftçiler, askerin sekban sınıfı, yeniçeriler de katılmıştır.

1598 yılında sekban sınıfının komutanı olan Karayazıcı Sivas bölgesinde isyan çıkarmış, bu isyana müdahale eden Osmanlı güçleri karşısında Tokat’a çekilmiştir. Karayazıcı’nın ölümü ile 1601 yılında isyan hareketini kardeşi Deli Hasan devralıp yürütmüştür. Deli Hasan, Orta Anadolu’da önemli mevziler ele geçirerek devlet otoritesini kaldırmıştır.  Osmanlı, Deli Hasan ile anlaşma yoluna giderek onu “Paşa” yapıp, Bosna Beylerbeyliği ’ne getirmiştir.

Bu durumu Osmanlının zaafı olarak gören diğer Celali önderleri, 1607’de ayaklanmaları tüm Anadolu’ya yaydılar. Devlet otoritesini önemli ölçüde zaafa uğrattılar. Köylüler can korkusu ile köylerini,  kasabalarını bırakıp dağlara kaçtılar. Bu olaylar sonucu sabrı taşan Osmanlı, bu işe bir son vermek ve Celâli’leri kesin olarak ortadan kaldırmak için harekete geçti. Sadrazam Kuyucu Murat Paşa askeri birlikleri ile Anadolu’ya geçip Celâli’leri ve adamlarını kanlı bir şekilde bastırdı.  Olaylar, 1610 yılına kadar önemli ölçüde bastırılmış olmasına rağmen, zaman zaman çeşitli yerlerde değişik nedenlerle devam etti.

Bu olaylara Osmanlı döneminde etnik sebeplerde değil, özellikle mezhebi gerekçelerle Osmanlı idaresini kabullenmeyen Anadolu Alevileri “çoğunlukla” destek vermiştir. Bu sebeple Alevilere karşı Osmanlı güvenlik güçleri tarafından birçok askeri operasyon yapılmıştır. Kendilerini dışlanmış sayan aleviler haklı-haksız her olayda bulunmuş, ayrıca bazı çevrelerce Osmanlı yönetimine karşı kolaylıkla kullanılmışlardır.Hep tokat yiyen durumunda kaldıklarından, psikolojileri müsait olduğu için birileri onlara hep Sünni kesime ve Osmanlıya karşı kin pompalamıştır. “Yezit soyu” diye “Kerbela” kini ile birleştirilen kin ve öfke duygusu muhafaza edilmiştir.  Bunu gizlemeye çalışsalar da, onlara önderlik etmeye çalışanlar, onları kolayca ayaklandırma yolu olarak hep kin ve öfkeyi araç olarak kullanmışlardır. Onları ayakta tutan hep kinleri olmuştur.  Oysa Sünni olsun, alevi olsun halk, bir arada barış içinde yaşama olgunluğunu göstermiştir. Ancak siyasi amaçlara alet edilen bu kitleler çok az örnek dışında çatışma ortamına sürüklenmemiştir. Halk aralarını açmak isteyenlere fırsat vermemiş, vermeyecektir.

Osmanlıda  ekonomik sıkıntıların devam etmesi ile, asılları Bektaşi kültürü ile yetişmiş “Yeniçeri Ocağına” rastgele insanlar da, ulufe alsınlar diye, yeniçeri yazılıp sokulmuş, çarşıdaki Yahudi, Rum esnaf dahi yeniçeri yazılıp devletten ulufe (maaş) almaya başlamış, yeniçerilerin ticaretle de iştigale başlamaları, Yeniçeri ocağında disiplini bozmuş, yok etmiş, olur-olmaz yere kazan kaldırmaya başlamışlardır. Asli görevini unutan ve yapmayan yeniçeri  isyan çıkarmaya, saraya dayatıp baskı altında tutmaya, tahttan padişah indirip, padişah atamaya başlamış, saray üzerinde otoritesini artırırken bir takım gözü açık yeniçeri ağaları bu işleri ranta çevirmek için her türlü hile ve hokkabazlığa başvurup, her şeyi suiistimale başlamışlardır.

Saray, yeniçerilerin gönlünü hoş etmek, belalarından beri olmak için, onlara taviz üzerine taviz vermeye, bir dediklerini iki etmemeye başlamıştır. Bu durum karşısında şımaran yeniçeri ağaları her eften püften her şey için kazan kaldırmayı, halkın huzurunu bozmayı alışkanlık haline getirmişler, bir defasında  “hoşafın yağı kesildi” diye kazan kaldırmışlar.Kışlada yeniçerilere yapılan yemek, aynı kepçeyle dağıtılırmış. Pilav, etli yağlı yemek aynı kepçeyle bakraçlara doldurulduğundan en son  hoşaf (komposto) aynı kepçeyle doldurulduğundan kepçedeki yağlar hoşafa geçermiş, bu sebeple hoşafın üzeri yağ tabakası oluşurmuş. Yeniçeri ağalarından biri yemek dağıtan görevliye; “önce hoşafı doldur, sonra diğer yemekleri doldurursan hoşafa yağ bulaşmaz” demiş.  Görevli de böyle yapınca, hoşaflar  temiz, yani üzerinde yağ katmanı olmadan gelmeye başlamış. Bunu gören yeniçeriler: ” Vayy… Düveli Ali Osmani bu kadar yoksul mu ki, hoşafımızın yağını kesti, bize bunu nasıl reva görür” diye kazan kaldırmışlar. Padişah da aşçıları çağırıp buna son vermelerini ferman buyurduğunda, aşçılardan biri; ”efendimiz hoşafa yağ konmaz” dedi ise de, talep devam ettiğinden, eski ustalarını bulup bunun nasıl olduğunu öğrenmişler, hoşaflar tekrar yağlı çıkmaya başlamış.

Osmanlının en önemli asker ocağı amacından çıkıp asli görevini unutunca,1826’da  II. Mahmut çekilmez hale gelen bu ocağı top ateşine tutarak ortadan kaldırmıştır. Bu olaya Osmanlı Tarihine “Vaka-i Hayriye” diye not düşülmüştür. Ülke o hale gelmiş ki, merkez ordusunu yok edip buna “hayırlı olay” (Vaka-i Hayriye) demiştir. Çok acı bir durum.

Günümüze geldiğimizde aynı mantıkla onların irsi uzantısı mahfillerin, ülke huzurunu bozmak için aynı yollara başvurup, insani isteklerle gerçek amaçlarını örterek, olur-olmaz yere kazan kaldırdıklarına tanık oluyoruz.

Efendim “gezi parkında 15 ağaç sökülmüş, sokakları savaş alanına çevirin, milletin camını kırın, evine Molotof atın, yakın, yıkın… Camileri pisletin, milletin kutsallarına küfredin… Vay ağaç niçin söküldü?” 

Buna inanalım mı?

Haklı sebeplerle hükümetlerin yaptığı hatalara karşı, insan gibi eylem yapın… Buna eyvallah. Ama içinizde bir çok orman yakan terörist, sabıkalı, sicili bozuk bulunduğu ve bilindiği halde ağaç sever  bahanesiyle, çevreci maskesi ile bu ülkenin huzurunu bozmaya hayır…

Samimi niyetlerle bu eylemlere katılanların varlığını da biliyoruz, o insanlara diyeceğim şu ki; üzerinizden, temiz niyetinizden, siyasi rant devşirmek, sizi suiistimal etmek isteyen, kötü niyetli çağdaş celali kalıntılarına, Ali ’siz Alevilere, yeniçeri ağalarına fırsat vermeyelim. Yine üzerimizden, onların huzura olan kinlerini kusmalarına, milletin arasına kin, nifak, düşmanlık tohumu ekmelerine, barış ve kardeşlik saflarımızı sıkılaştırarak cevap verelim.  

Gerçekleri görüp, sağduyulu davrananlara selam olsun.

YORUMLAR
Şeyma Durmaz-Sinop 05-06-2013, 00:39:19
Müslüman uyanık olmalıdır. Ateşe su serper. Yazınızda önemli noktalara değinmişsiniz teşekkür ederim.
 
HAMDİ GEÇER 05-06-2013, 11:22:36
Yazı çok güzel son yaşanan olayların röntgeni gibi sanki.Tebrikler.Kaleminize sağlık.Sökülen birkaç ağacı bahane edip,Milleti milyarlarca zarara uğratanlara yazıklar olsun.Ama biz biliyoruzki dertleri ağaç değil.Derteleri suyu bulandırmak.Eğer bu zevat gerçekten ağaçları korumayı düşünselerdi,her yıl başında(Noelde)kökünden sökülen binlerce körpe çam fidanı için gösterirlerdi insani tepkilerini.Ama dert başka.Ruhunu şeytana satanlara yazıklar olsun.Selam ve dua ile.
 
MUSTAFA TEPEBAŞ 05-06-2013, 14:41:34
ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSINIZ MUSTAFA BEY, BU ADAMLAR YAVUZ SULTAN SELİM ADINA BİLE TAHAMMÜL EDEMEZLER, NEDENİNİ ÇOK İYİ BİLİRLER.YAVUZ SULTAN SELİM BUNLARIN FİTNELERİNİ KALDIRMIŞ, ÜLKEDE HUZURU SUKÜNETİ SAĞLAMIŞTIR.BUNLAR BUNUN ÖCÜNÜ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR
 
Ali Apaydın 06-06-2013, 11:23:52
Kardeşliğimize nifak tohumların ekenlere fırsat vermeyelim
 
cihad doğan 07-06-2013, 12:19:01
Abicğim kalemine ve yüreğine sağlık. Sende beklediğimiz bir yazı yazmışsın. tebrik ederim.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz