28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
23/05/2013 - 15:34
Mustafa GEÇER
"Türkiye’de batılılaşma devrimleri, batı düşüncesini
Türkiye’ye taşıma operasyonu olarak yapıldığından,
laik rejim aynen haçlılar gibi, Müslümanları “öteki” görerek,
inançlarından dolayı rejimin tanımladığı meşruiyetin dışına itmiştir."

 

İnsanların en çok şikâyetçi oldukları uygulamalardan belki de en başta geleni ayrımcılıktır.

Ayrımcılık, en genel anlamda; haklı bir sebebe dayanmaksızın, bir şahsa  ya da topluluğa, aynı veya benzer statü  ve şartlarda bulunan  diğer şahıs veya topluluklardan  farklı muamele yapılmasıdır. Yapılan ayrımcılık şahsın ya da topluluğun lehine bir farklılık oluşturuyorsa, "pozitif ayrımcılık,”  aleyhine bir farklılık oluşturuyorsa, “negatif ayrımcılık” olarak tanımlanıyorPozitif ayrımcılığa tabi tutulanlar, durumdan memnun olup şikâyetçi olmazken, negatif ayrımcılığa tabi tutulanlar haklı olarak, şikâyet ve direnmelerini sürdürüyorlar.

Ayrımcılık dendiği zaman, burada kastedilen genellikle negatif ayrımcılıktır.

Ayrımcılık uygulamalarının en acı verici ve kapsamlı olanı, bir ülkede hüküm süren yönetim ve rejimler tarafından insanlara uygulanmış,  milyonlarca insanın, yaşama hakkından ya da temel insan haklarından mahrum kalmasına sebep olmuştur.

Ayrımcılık daha çok, din, etnik köken, dil, dünya görüşü, renk farklılığı, cinsiyet farklılığı konularında yapılmış ve insanlara akla gelmedik zulümler yapılmıştır.

Ayrımcılığın tarihi insanlık kadar eskidir.

İlk ayrımcılığı, Hz. Adem’in (a.s) oğlu Kabil, kardeşi Habil’e karşı yapmış, sonuçta onu öldürmüştür. Bu olaydan başlamak üzere günümüze kadar ayrımcılık yapılmasından dolayı insanlık tarifi ve unutulması mümkün olmayan zulüm ve acılarla karşı karşıya kalmıştır.

15.yy’da İspanya’da Endülüs Emevi devletine son veren Kral Ferdinand, İspanya’da yaşayan diğer din ve ırklara yaşama hakkı tanımamış;  “tek din, tek dil, tek millet istiyorum” düşüncesi ile tarihte belki de en geniş kapsamlı, devlet eliyle işlenen, din, dil, ırk ayrımcılığı yaparak, özellikle Müslümanları ve Yahudileri İspanya’dan silmiştir. Büyük bir bölümünü kılıçtan geçirmiş katletmiş, zorla vaftiz ederek Hristiyan yaptığı az bir kısmını da Hristiyanlıkta samimiyetlerine inanmadığından başka ülkelere sürgün etmiştir.  Bu zulümde hiçbir ülkenin kabul etmediği, ölüme terkedilen İspanya Yahudilerini Osmanlı İmparatoru II. Beyazıt alarak gemilerle Anadolu’ya taşıyıp, İzmir, Edirne ve Selanik gibi şehirlere yerleştirmiştir. 

Avrupalı Hıristiyan kavimlerin, Haçlı savaşları sırasında yaptıkları ayrımcılık ve katliamları saymak mümkün değildir. Katolikler, Müslümanları dünyadan silmek için başlattıkları haçlı savaşları sırasında, mezhep farklılığı dolayısı ile İstanbul’u yakıp, yıkıp yağmalamış, Anadolu da, Suriye de, Filistin de, Mısır da, Kudüs te, Müslümanlara ve diğer farklı din ve ırka mensup insanlara uyguladıkları katliamlarda, katlettikleri insan sayısını tespit etmek mümkün değildir.

Amerikalılar, Afrika’dan zorla topladıkları Afrikalı Müslümanları Amerika’ya götürerek köle pazarlarında satmış, onlar orada bugün dahi renklerinden dolayı ayrımcılığın en acımasızını yaşıyorlar. Yine Amerika kıtasını keşfeden Avrupalı kavimler,  kıtada yaşayan yerli toplumları, kendi din, ırk ve dillerinden farklı oldukları için onlara yaşama hakkı dahi tanımayarak yok etmişler, ülkelerini yağmalamışlardır.

Irki ve dini ayrımcılığın mucidi Avrupalı haçlı kavimler, bu gün dahi diğer din ve kavimlere karşı ayrımcılıklarını bir devlet politikası olarak her alanda sürdürmektedirler.İşin daha vahimi işledikleri cürümlerin faturasını da Müslümanlara kesmeye çalışmaktadırlar. Mazlumlar zalim, zalimler mazlum gösterilmeye çalışılıyor. Bu gün  Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyalarda, dini ayrımcılık sürdürülmekte, İslam coğrafyası kan gölüne çevrilmektedir.

Ayrımcılığa karşı olan Avrupalı İnsan Hakları savunucularının büyük bir kısmının, konu Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılık ve haksızlık söz konusu olduğunda, maalesef sesleri çıkmamaktadır.

Kutupta, Bering boğazında karaya vuran balinayı kurtarmak için dünyayı alarma geçiren batılı sözde hak savunucuları, bugün Müslüman oldukları için katledilen insanlara karşı işlenen hak ihlalleri karşısında susarak, ayağı kırık köpeğe protez yaptırarak, kanadı kırılmış martıya sığınma evi yaparak, vicdanların sesini bastırmaya, haksızlıkları ört-bas etmeye çalışmaktadırlar.

İnsanlığın iki cihan saadeti için gönderilmiş, Yüce İslam Din’ ini korkulacak bir din olarak tanıtırken İslam karşıtlığı yaygınlaştırılarak, gerçekler örtülerek, insanların cahiliye zulmüne tabi tutulmalarına neden oluyorlar. Kendilerinden farklı olanları yok etme isteğini halen genlerin de taşıyorlar.

Bugün Dünya’nın dört bir yanında, ayrımcılık tüm hızıyla sürdürülmekte ve insanlar zulüm görmektedir.

Ülkemiz Türkiye’de de, özellikle cumhuriyet döneminde, Müslümanlara karşı yapılan çok şiddetli ayrımcılık uygulamalarına tanık oluyoruz. Türkiye’de batılılaşma devrimleri, batı düşüncesini Türkiye’ye taşıma operasyonu olarak yapıldığından, laik rejim aynen haçlılar gibi, Müslümanları   “öteki” görerek, inançlarından dolayı rejimin tanımladığı meşruiyetin dışına itmiştir. Müslüman insan, yazar, akademisyen, öğrenci, tüccar, v.s. İslami renk taşıdığına inanılan, siyasi düşünce ve partiler, dernekler hatta spor kulüpleri dahi ayrımcılığa tabi tutularak, sistemin dışına itilip mevcut rejimin tanıdığı haklardan dahi mahrum bırakılmıştır.

Bu ayrımcılık halen sürmektedir.

Askerdeki çocuğu şehit olmuş başı kapalı anne, çocuğunun cenazesine dahi alınmamıştır.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de Müslümanlar ayrımcılığa tabi tutulmaya devam ediyor.

Rejim ’in içine kök salmış çevreler, yetkili bulundukları alanlarda mevcut yasalara dahi aykırı olarak ayrımcılıklarını sürdürürken dış mihraklardan da azami destek görüyorlar.

Cumhuriyet dönemi ayrımcılığı genel manada, İslam ve Müslümanlara karşı yapılmıştır. Daha çok, Müslümanlara karşı dini ayrımcılığın büyük boyutlarda uygulandığına tanık oluyoruz.

Bu gün etnik ırkçılık ve bölücülüğün peşinde olanlar, rejimin yaptığı dini ayrımcılıkları, kendi sapık ideolojilerine malzeme yapmaya çalışsalar da, Türkiye’de ayrımcılık daha çok dini alanda yapılmış ve yapılmaktadır.

Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan, İskilipli Atıf Hoca ve yüzlerce benzerleri İslam alimi, ırki kimlikleri sebebi ile değil, İslami kimlikleri sebebiyle rejim tarafından ayrımcılığa ve zulme tabi tutuldular. Yani, Saidi Nursi kürt olduğu için değil, İskilipli Atıf hoca Türk olduğu için değil, Müslüman alim oldukları İçin ayrımcılığa uğradılar.  Laik rejim ve yöneticileri yaptıkları dini ayrımcılıkta, kişilerin etnik kökenine değil, şuurlu bir Müslüman olup olmadığına dikkat etmiş ve uygulamasını buna göre yapmıştır.

Türkiye’de Müslümanlar,  itikadı ilkeleri ile örtüşmediğinden “düzen”e entegre ve iç içe olamamışlardır. Olmaları da mümkün değildir.  Çünkü düzene entegre olmak için, dinin önemli akidelerinden taviz gerekecektir. Müslüman, düzenin istediği tavizleri verirse bilir ki düzenin rızasını kazanırken Allah’ın(c.c) rızasını kaybeder. Bu ise hiçbir şey için ödenecek bedel değildir. Müslüman içkili masalarda içki içemez, düzenin bürokratlarının özel kulüplerinde ve mekanlarında, eşine dekolte gece kıyafetleri giydirerek, eğlence meclislerine katılıp dans edip damları değiştiremez. Namazını hiçbir gerekçe ile geçiremez.  Ramazan ayında oruç tutar, yiyip içemez. Kazancına, ticaretine faiz karıştıramaz. Rüşvet alıp veremez. Rejim ile entegre olmakta itikadı ve fikri sorunu olmayanlar, düzene entegre olmuşlardır.  Rejim safında yer alarak, koro halinde onlar da, Müslümanlara duydukları kinlerini düzenin gücünü de kullanarak tatmine çalışmışlardır.

Düzene entegre olarak düzenden nemalananlar, düzene suç ortağı olanlar kimler olmuştur?Düzenin sunduğu nimetleri akidelerine aykırı bulmayıp semirenler, düzen tarafından akredite edilip taltif edilenler, diğer taraftan bu statü ve düzenden aldıkları güçlerini, bu ülkeye insanları ve kutsallarına karşı silah olarak kullananlar kimler olmuştur? İmam’ın keçisini çalıp, ”imam keçi çaldı “diyenler kimler olmuştur?  Gerçekte olmayan bir imam portresi çizerek,  Müslümanlara karşı kin ve öfke ile tasarladığı, imam tipi üzerinden tüm imamlara “Vurun Kahpeye” diyenler ve bu eylem ve düşüncelerinden dolayı rejim tarafından ödül ve övgüye layık görülenler kimler? Müslümanları kendilerine, çıkar ve ikballerine tehdit görenler kimler olmuştur? Bunları biliyoruz. Burada tek tek saymaya gerek yok diye düşünüyorum.

Bu ülkede ayrımcılıktan şikayet etmeye, rejimi ayakta tutan, ona iman eden ve ondan nemalananların hakkı yoktur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, dünyada ve ülkemizde  ayrımcılığa birinci derecede Müslümanlar  maruz kalmış, kalıyor ve zulüm görüyorlar.

Bu ayrımcılıktan kurtulmanın yolu; yaşadığımız İslam ile inandığımız gerçek İslam arasındaki açığı kapatarak, Rabbimizin razı olacağı samimi Müslümanlar olmak, birlik ve beraberlik tesis ederek güçlü olmaktan geçer. 

YORUMLAR
Mustafa Aydın - Yozgat 24-05-2013, 00:12:53
Çok sağolun Mustafa bey güzel özetlemişsiniz. Ayrıca dün ESAM tarafından organize edilen 22. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği programını canlı yayın olarak verdiğiniz için çok sevindik mutlu olduk gelmek istiyorduk gelemedik bu sayede izlemiş olduk. Allah sayılarınızı artırsın.
 
Şeyma 24-05-2013, 11:44:51
Hep müslümanlara ayrımcılığa çifte standarta maruz kalıyor. İnsalık dışı. Zihniyet bozukluğu, dinsizlik ne derseniz diyin. Teşekkür ederim.
 
Merve AYDIN 26-05-2013, 14:31:20
Zulmün büyüğünü müslümanlar yaşıyor... Teşekkürler.
 
Kadir 27-05-2013, 10:19:49
Ayrımcılık bizim dinimizde olan bir kavram değildir. Müslümanlar olarak bu ayrımcılık ile çok karşılaşıyoruz artık bundan kurtulmamız lazım.
 
İsmail Çelik 28-05-2013, 16:49:23
Teşekkür ederiz.
 
Cemal Atmaca 29-05-2013, 10:11:03
Kin ve öfke siyaseti olamaz.
 
HAMDİ BABA 29-05-2013, 12:28:10
SELAMUN ALEYKÜM.ALLAH RAZI OLSUN. TV5 HAYIRLI HİZMETLER YAPIYOR.
 
serkan akosman 31-05-2013, 12:14:13
Öz bir yazı olmuş ayrıca dünkü ana haberde güzeldi. Lütfü yalman bey güzel tespitlerde bulundu mümkünse tefekkürde görmek isteriz mustafa bey.
 
necdet yıldırım 01-06-2013, 11:10:12
Allahın selamı üzerinize olsun, dün akşam ki tefekkür programı çok güzeldi.süleyman arif emre bey bir tarih bir derya.ilk defa duydum ve öğrendim süleyman arif emre bey'in necip fazıl'la olan ilişkisini...çok güzeldi çok mükemmel bir programdı.hazırlayanlardan Allah razı olsun..
 
Hamit Akyüz 03-06-2013, 13:15:37
Son günlerde yaşanan olaylarıda net ifade ediyor diyebiliriz. Teşekkürler Mustafa bey.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz