28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
30/04/2013 - 19:29
Mustafa GEÇER
Halkı Müslüman ve Müslüman olmayan ülkelerde,
Müslümanların, inanç özgürlükleri, eğitim, siyasi, ticari,
düşünce özgürlükleri ve gelişmeleri önleniyor.
"Müslümanlıktan vazgeçin, Hristiyan olun, dinsiz olun"
deniliyor. "Cennete gitmek için Müslüman olmak gerekmez,
Hristiyan da olsanız, Yahudi de olsanız cennete gidersiniz"
telkinleri yapılıyor

Bunları niçin yapıyorlar?

Batı toplumlarında, yoğun bir dinsizleşme,  sekülerleşme, sadece dünyada var olma, ahireti inkâr ve her şeyin dünyadaki hayata göre, dünya nimetlerine göre planlanması, ateistleşme (Allah’a inanmama) akımı yoğunluk kazanmıştır. Bunun sonucu Hıristiyanlık inancına inanan insan sayısı azalmaktadır. Hıristiyanlık mevzi ve cemaat kaybetmektedir. Avrupalı artık kendilerine sunulan Hıristiyanlığa inanmamaktadır. Avrupa nüfusunun % 60-70’i civarında kısmı ateist (Allah tanımaz) olmuştur.

Hıristiyan nüfus kayıplarını, göz kamaştıran sanayi, teknoloji, ekonomik zenginlik avantajlarını kullanılarak geri bırakılmış Afrika ve Asya ülkelerinde, hatta Müslüman ülkelerde yeni mevzi ve cemaatler kazanarak açığı kapatmaya çalışıyorlar.

Yeni misyonerler, özellikle Dünya’nın geri bırakılmış, sömürülmüş coğrafyalarına giderek insanları Hristiyanlaştırmak için çalışma ve batı emperyalizminin öncü keşif kolu görevlerini sürdürüyorlar. Fakir halkın tüm maddi manevi zenginliklerini alıp ellerine İncil(!) tutuşturuyorlar.

Afrika ülkelerinde, Güney Amerika’da, Hindistan’da, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde, Uzak Doğuda, Japonya’da, Çin’de, Kore’de, Malezya’da, Endonezya’da, Filipinler’de, Balkanlar’da, Arnavutluk’ta, Kafkas ülkelerinde ve diğer coğrafyalarda yoğun bir şekilde Hıristiyanlık yayma çalışması yapıyorlar.

Balkanlar’a, Kafkasya’ya gittiğinizde, yüksek tepelere 5-10 metre boyunda ışıklandırılmış “haç”ların dikildiğini görürsünüz. Bizim minarelerimizden rahatsızlık duyanlar, dünyanın her yerine haç dikiyorlar.

Geçenlerde gittiğimiz, Malezya, Singapur, Çin, Hong-Kong, Gürcistan gibi ülkelerde iyi giyimli, zengin görünümlü genç kızların ve erkeklerin boyunlarında haç şeklinde kolyeler taktıklarına şahit olduk. Son zamanlarda haç şeklinde kolyelere, ünlü futbolcuların, sanatçıların, porno yıldızları(nın), seks emekçilerinin (!)  boyunlarında basında ve televizyonlarda sıklıkla görmeye başladık. Bu böyle iken ülkemizde halen inancından dolayı tesettürlü olan kız ve kadınlarımıza olmadık haksızlıklar yapılıyor.

Hıristiyanlık misyonerliği ve tanıtım çalışmalarını büyük ölçüde  “kilise vergisi” olarak toplanan milyarlarca doları kasasında toplayan, “Dünya Kiliseler Birliği” finanse ediyor.

Nasıl yapıyorlar?

Gençlere eğitim bursu veriyorlar, geri kalmış ülke gençlerini Avrupa ve Amerika okullarına götürerek eğitimini sağlayıp Hıristiyanlaşmalarını ve ülkelerine döndüklerinde bu amaca hizmet edecek eylem ve davranışlarda bulunmalarını sağlıyorlar. Mesela, BM eski genel sekreteri Kofi Annan da Ford vakfı bursu ile ülkesi Gana’dan ABD’ye gitmiş, daha sonra zenci karısını boşayarak Siyonist önderlerden İsveçli Wallenbergler’in sarışın kızını alarak BM genel sekreteri yapılmıştır.

Dünyanın her yerindeki cemaatsiz kalmış harabe kiliseleri, manastırları restore ettiriyorlar. Bunlara yeni cemaatler buluyorlar. Mesela kendi ilim Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’ da, hükümetin de yardım, gayret ve engin hoşgörülerinden faydalanarak, Koreli bir papaz “Protestan Kilisesi” kurmuş, binanın çatısına 5 m. boyunda, şehrin her köşesinden görülebilecek bir haç dikmiştir. Hatay’da hiç  Protestan yoktur, az sayıda  %05 (Binde beş) oranında Ortodoks Hıristiyan vatandaş olmasına rağmen, açılan bu kiliseye İslami eğitim alamamış Müslüman gençlerden cemaat peydahlıyorlar. Hatay’ın il nüfusu 1.800.000 olup, bu nüfusun %o,8’i (binde sekiz) gayrimüslim vatandaşlardan oluşur. Hatay’daki, Hıristiyan, Musevi, Ermeni Ortodoks, Süryani Ortodoks vatandaş sayısı toplam 15.000 civarındadır. Hal böyle iken “Medeniyetler Buluşması”, “Hoşgörü”, “Diyalog” adı altında Hıristiyanlık propagandası yapılıyor.

Hatay’ı artık Haç, Hilal, Yahudi Yıldızlı amblem temsil ediyor. Sanki Hatay’ın çoğunluğu Yahudi ve Hristiyan’mış imajı oluşturulmaya çalışılıyor, peşkeş çekiliyor ki, Vatikan ve haçlılar Türkiye ve Hükümetten razı olsunlar. Bu oyun ne yazık ki, diğer bazı illerimizde de oynanıyor.

Hiç cemaati kalmamış kiliseler restorasyonlarla yenilenip lüks hale getirilirken, camiler sahipsiz harabe olmaya terkedilmiş. Gariban birkaç Müslüman elinde makbuz camilere yardım toplamaya çalışıyor.

Batı ülkeleri Hıristiyanlığı emperyal yayılmanın fikri aracı olarak bir devlet politikası olarak destekliyor.

Bush, Obama, Merkel v.s  devlet başkanları her gittikleri Müslüman ve putperest ülkelerde Hristiyan azınlıklara diplomatik devlet desteği sağlıyor, onları ziyaret edip “arkanızdayız” diye moral veriyorlar.  Hıristiyan vakıf mallarının iadesini dayatıyor ve sonuç alıyorlar. Hıristiyan ülke sınırları içinde kalmış Müslüman vakıf malları sahipsiz ve yağmalanmış, ya da harabe durumunda.

Hiç cemaati kalmamış kilise ve manastırlar restore ediliyor iken,150.000 Müslüman’ın yaşadığı Atina’ da yüzlerce Osmanlı camisi yok edilmiş, bir cami açılmasına dahi izin verilmiyor. Lozan Antlaşmasının 45.maddesine rağmen Yunanistan buna izin vermezken, Türkiye hükümeti onların bir dediğini iki etmiyor. Yüzlerce vakıf malını iade etmiştir.

Akdamar, Sümela gibi birçok harabe kilise ve manastırlar restore edilip hiç cemaati olmadığı halde ayin ve ibadete açılabiliyor. Bunlar yapılıyorsa Müslüman mabetleri de yapılmalı.

“Din ve Vicdan Özgürlüğü” nü ağızlarından bırakmayanlar, Müslümanların din özgürlüğü söz konusu olduğunda bunu unutuyorlar, inandıkları gibi yaşama hakkı tanımıyorlar.

Amaçları dünyayı yeni duruma ve çağa uygun yeniden sömürgeleştirmek ve diğer dinleri yok ederek Hıristiyanlığı hakim kılmaktır.

Hıristiyanlığı yaymak için yoğun bir propaganda çalışması yapıyorlar.

Özellikle, Orta Asya’da halkı Müslüman  Türk Yurtları’nda; Kazakistan’da, Kırgızistan da, Türkmenistan’da, Özbekistan’da, Azerbaycan’da, Kafkasya’da, Kırım’da, Tataristan’da, Yakutistan’da, Tacikistan  gibi coğrafyalarda yoğun bir Hıristiyanlık propagandası yapıp,  eskiden Müslüman olan ancak  Komünizmin dinini unutturmuş olduğu insanları cazip tekliflerle Hıristiyanlığa davet ediyor, bu konuda başarı da sağlıyorlar.

Halkı Müslüman tüm ülkelerde misyonerlik ve Hıristiyanlık propagandası son hızla devam ediyor.

İslam ve Müslümanlar, gerçek dışı olay ve iftiralarla, yalanlarla, düzmece haberlerle, münferit örneklerle kötüleniyor. İnsanlar, Müslümanlara mal edilen birtakım provokasyonlarla İslam’dan ve Müslümanlardan korkutuluyor (İslamofobia). Müslümanların ve diğer dinlere mensup insanların, İslam’ı tanımaları önleniyor, Hıristiyanlığı seçmeleri sağlanıyor.

Brezilya’da Müslüman olan bir papaz anlatıyor:

“Bize ilahiyat fakültesinde İslam’dan başka bütün dinleri öğrettiler. İslam’dan bir kelime dahi bahsetmediler. 11 Eylül 2001 olaylarından sonra ilgimi çekti, bir Kur’an bulup inceledim. Gördüm ki aradığımız din bu. Müslüman oldum. Beni Kiliseden attılar 4000 Dolar olan maaşımı kestiler.” Sen delirdin mi? İnsan her şeyini bırakıp nasıl Müslüman olur? Hıristiyanlığa ve görevine geri dön, maaşını tekrar almaya başla” dediler. “Bir şartla” dedim. ”Sizlerle bir araya gelelim, siz bana soru sorun, ben de size, böylece konuları tartışalım, ikna ederseniz ben tekrar eski dinime dönerim, eğer ben sizi ikna edersem siz de Müslüman olun.” dedim.  “Tamam” dediler. Birgün belirleyip kilisede toplandık. Bana soru yönelttiler. Cevabını verdim. Ben yönelttim, cevap veremediler, toplantıyı terk ettiler. Her ülke insanının olduğu gibi Brezilyalıların da İslam’a ihtiyacı var. Büyük bir boşluk içindeler. Ne olur Brezilya’ya gelip İnsanlara İslam’ı anlatın, hatta anlatmasanız da olur, Brezilya’ya gelip İslam’ın şartlarına göre yaşayın, sizi gören insanlar Müslüman olacaktır.” diyordu.

Dünya da işlenen insanlık suçlarını kendileri değil de Müslümanlar yapmış gibi, faturayı Müslümanlara kesmeye çalışıyor ve kesiyorlar. Müslümanları ve İslam’ı suçlu göstermek için, son zamanlarda cereyan eden bazı karanlık terör olaylarını,11 Eylül 2001’de ABD’deki ikiz kulelere uçakla saldırı, bazı bombalama olaylarını, Afganistan’ı işgal eden Ruslara karşı, para ve silah desteği vererek kullandıkları Taliban, El-Kaide, Usame Bin Ladin, gibi kendi eserleri olan örgüt ve kişiler, Ruslar ülkelerinden kovulduktan sonra Afganistan a yerleşmek isteyen ABD’ye karşı  geldikleri, vatanlarını savundukları için “terörist” ilan edip yok edenler. Bu örgüt ve kişiler adına işlenmiş bunlara ve Müslümanlara fatura edilmeye çalışılan yüzlerce kabulü mümkün olmayan terör provokasyonları…

Müslüman ülke halkından olup, nüfus cüzdanında “Dini: İslam” yazan İslam düşmanı sürüngenler...

Bu şahısların dini İslam da yazsa batının tüm kültür ve inancını kabullenmiş islam ve Müslüman düşmanı bu şahıslar parlatılıp, cilalanıp, ödül ve madalyalarla şöhret yapılıp, büyük sanatçı, yazar, sporcu, besteci siyasetçi, star, aydın, akil adam, düşünce adamı, işadamı  vs. sıfatla mücehhez kılınarak  Müslüman gençlerin, halkın hayranlığı kazandırılıp, sonra İslam’a ve Müslümanlara saldırıya geçirilmeleri…İfsat faaliyetine başlamaları. Bu insanlardan kat kat yetenekli kişilerin, sadece Müslüman olmaları ve İslam’a saygıları nedeniyle aşağılanmaları, toplum dışına itilmeleri…

-Bu İslam düşmanları- ama adları, Mehmet, Hasan, Osman, Orhan, Fazıl, Yaşar v.s  gibi Müslüman adı olup, Müslümanların Müslüman  zannettiği, AB, ABD, Hıristiyanlık, Siyonizm  muhipleri(sevenleri)olan bu insanlar, İslam düşmanlığı karşılığında, madalya, destek ve para alıyorlar. Mesleklerinde, kariyerlerinde, siyasette, yargıda, çalıştığı yerde, toplum içinde ve her yerde destekleniyorlar.

Adam, “Türkler 1.5 milyon Ermeni’yi katletti” diyor. Hoop… Nobel  ödülüne konuyor. Ne de olsa Nobel almış bir insanın ağzından çıkan beyana itibar edilir.

Adam piyano çalıyormuş, ”Türkiye’nin en büyük piyanisti ilan ediliyor, bu embesil  çıkıyor, arkasındaki haçlılara güvenip, bu millete, dinine Allah’ına hakaret edebiliyor... Piyano çalıyormuş. Piyanonun bizimle ne ilgisi var?  Çağdaşlıkla ne ilgisi var, ortaçağ dan beri  Avrupa’da kiliselerde çalınan bir çalgı aleti. Gitsin kilisede çalsın. Dine hakaretten yargılanıyor. Dünyanın tüm haçlıları, ateistleri duruşma salonunda ona destek için toplanıyor. Haçlı Devlet başkanları Türkiye’nin hukuk notunu kırıp ikaz ediyor. Yargıyı suçluyor. Adam yeniden yargılanacak.

Ülkede adam yok gibi, idamla yargılanan tutuklu adamlar milletvekili adayı yapılıp seçtiriliyor. Ondan sonra; “vay efendim milletvekillerimiz hapiste tutulup yargılanıyor” deyip, yaygara çıkarılıp yargı makamı basılıyor, ortalık dağıtılıp yıkılıyor. Bu mahkeme baskınını Müslümanlar yapsaydı? Tut tutabilirsen bu düşman sevindiren çağdaşların şom ağzını. Sen değil miydin, ”milletvekilliği dokunulmazlığı” kalksın diye bas bas bağıran.

Haksızlığa ve zulme uğramış hiçbir Müslümanın siyasallaşmış, ideolojik yargı heyeti önünde adeta; ”sanığın idamına, delillerin bilahare toplanıp tetkikine, şahitlerin daha sonra dinlemelerine” yollu, delilden hükme değil, hükümden delile giden, adaletsiz bir yargılama usulü sırasında hiçbir uluslararası üne sahip  gazeteci, yazar, bilim adamı, siyasetçi, devlet adamı, başkanı, Greenpeace (grinpiç) mensubu, yeşiller üyesi ve sanatçının mahkemeye yargılamayı izlemeye geldiğine, sanığa destek verdiğine tanık olduk mu?  Zulüm gören Müslümansa, nasıl olsa -onlara göre- zulmü kat kat  hak etmiştir!

Türkiye’yi temsilen uluslararası müsabakalara, yarışmalara, toplantılara vs. etkinliklere hey’et ve kişiler, özellikle Müslüman halkı temsil etmeyen, onların hiçbir sıfat ve kutsallarına saygısı ve bu konuda bilgisi olmayan, Müslümanlıkla ilgisi olmadığını ispatlamış kişi ve gruplar gönderiliyor.“İşte çağdaş Türkiye, aynen sizin gibiyiz” denmek isteniyor. Devleti yönetenler bu milletin dininden utanıyorlar. Serde batıcılık var ya!

Bu ülkenin %99’u Müslüman ise hiç olmazsa, dillerine doladıkları “çoğulcu demokrasi” yi azınlık oligarşisine çevirmemek gerekmiyor mu? 

Bunu yapmıyorlar.

İşin altında toplumu dinsizleştirip, Hristiyanlaşmaya hazır hale getirmek yatıyor.

Siyasi ve hukuki yönden iktidarlar, kontrol ve denetim altına alınarak, onların Müslümanlar aleyhine çalışması sağlanıyor. Buna karşılık ateistler, eşcinseller, gayrimüslimler destekleniyor.Çifte standart uygulanıyor. Müslümanların nefes almaları, gelişmeleri önleniyor. Müslümanlar siyasi ve diplomatik destekten mahrum, kendi başlarına çaresiz bırakılıyor.

Halkı Müslüman ve Müslüman olmayan ülkelerde, Müslümanların, inanç özgürlükleri, eğitim, siyasi, ticari, düşünce özgürlükleri ve gelişmeleri önleniyor.

Müslümanlıktan vazgeçin, Hristiyan olun, dinsiz olun deniliyor. Cennete gitmek için Müslüman olmak gerekmez, Hristiyan da olsanız, Yahudi de olsanız cennete gidersiniz telkinleri yapılıyor.

Müslümanlar dünyanın her köşesinde katliama ve zulme uğratılıyor.

Myanmar’da, Arakan’da, Filipinler’de ,Doğu Türkistan’da, Keşmir’de, Bangladeş’te, Özbekistan’da, Azerbaycan’da, Çeçenistan’da, Kırım’da, Filistin’de, Sudan’da, Mali’ de, Afganistan’da ,Suriye’de,  Hindistan’da, Moro’da, Somali’de dünyanın çok değişik köşelerinde Müslüman katliamı devam ediyor.

Çıkar yol nedir?   ABD nin, AB’nin, Şaghay İşbirliğinin peşine takılmak değil, İslam’ı öğrenmek, yaşamak, öğretmek, bir ve birlik olmaktır. Başka yol yoktur. Allah (cc) Müslümanlara ve yöneticilerine birlik beraberlik şuuru versin!

       

  

            

YORUMLAR
HATİCE KORKMAZ 01-05-2013, 10:41:54
MÜSLÜMANDIR MÜSLÜMANA DOST BU BÖYLE BİLİNMELİDİR.KÜFFARI DOST EDİNENLER ALÇAKLARLA BERABERDİR.
 
veli gül 01-05-2013, 15:04:14
müslümanlaı idaresini batılılar yaparsa neolur işte şeytanın uşagını dürtükledigibi biz müslümanları durmadan haksız ve asılsız yere dürtüklüyorlar
 
hayrettin çukur 01-05-2013, 16:27:51
tüm inananlara selam olsun.müslüman masumdur,müslüman akılselimdir.müslüman zulm etmez,müslüman hak ve adeletten yanadır.müslüman şuurludur,müslüman teslim olandır.TV5'i seviyorum, Allah sizlerden razı olsun.
 
Mustafa Apaydın 02-05-2013, 10:47:25
Katliamlar devam ediyor. Müslüman yöneticiler uyuyor ve göz boyamaya devam ediyor. Bu nasıl bir vicdan anlamamak elde değil. Yuh olsun.
 
mustafa şen /fransa 04-05-2013, 10:58:42
selamun aleyküm, sevgili vekilim programınızı izledim,çok güzeldi.Yakup beyde genel müdürde çok güzel konuştu ,tebrik ediyorum.TV5'in yöneticilerini bir arada gördük.programı sunan kardeşimizde haber müdürü,Oda güzel yönetti. tv5 ailesi bana gurur verdi.Allah razı olsun hepinizden.TV5 emin ellerde.
 
Zeliha 08-05-2013, 13:01:20
Her yanımız kanıyor. Bir inşirah ya rab
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz