6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
20/03/2013 - 22:54
Mustafa GEÇER
"Batılılarla yapılan, özellikle ticaret antlaşmaları, önceki kapitülasyonlar
revize edilerek, kapitalizmin temel felsefesi olan
“Laissez faire-laissez passer” (Bırak yapsınlar, bırak geçsinler)
ilkelerine uygun, 'serbest ticaret antlaşmaları' haline getirilerek
Osmanlı İmparatorluğu sömürgeleştirilmiştir."

Bizler 1960’lı yıllarda ilkokulda okurken, “Yerli Malı Haftası” diye bir hafta kutlamaları yapılırdı.

Öğretmenler, yerli malı haftası kutlamaları için bizlerden okula gelirken yerli malı bir şeyler getirmemizi isterlerdi. Öğrenciler evlerinde bulunan yerli mamullerden, kuru incir, kuru üzüm, fındık, fıstık, patlamış mısır gibi mamulleri alıp okula getirirlerdi.

Her öğrenci getirdiği ürünleri sıralarının üzerine çıkarır, öğretmenin “yerli malı” üzerine ve “yerli malı” kullanmanın ülkemiz ekonomisi için önemine ilişkin konuşmalarını dinlerdik. Öğrencilere haftanın ve “yerli malı” nın önemine ilişkin şiirler okutturulurdu. Aldığımız ürünlerin üzerinde “Türk malı” yazısı varsa o malı tercih etmemizi, bunun milli bir görev olduğunu söylerlerdi.

Bu eğitim ve telkinlerden mülhem, hep yerli malını tercih etmeye özen göstermişimdir.

“Yeli malı” deyince aklıma hep, kuru incir, kuru üzüm, patlamış mısır gibi şeyler gelir. İlkokulda “yerli malı” olarak ortaya koyduğumuz bu tarım ürünleri aklımıza kazınmıştır. Ortaya çıkaracak başka ürünümüz de yoktu zaten.

Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinin ilk sıralarında uzun süre bu ürünler yer almıştır. Bir gemi kuru incir ihraç et, yerine bir çanta saat al.

Bu ürünleri aşarak üzerinde “Türk malı”  ya da “Made in Turkey” yazan ürünleri hep aramışımdır.

Günümüzde dahi aldığım ürünlerin üzerinde öncelikle ve heyecanla nerede üretildiğini gösteren ibareyi ararım. Maalesef  “Made in Turkey” (Türkiye’de yapılmıştır) yazısından çok  “Made in China” yazısına rastlarım. Diğer ülkelerin yazılarına da sıkça rastlanır.  Made in Germany, France, İtaly, Mexico, U.K, USA, Taiwan, Japan gibi.

Geçenler de elektronik aletler satan bir mağazaya girdim. Evlerde kullanılan bir baskül hoşuma gitti. Görevliye bu nere malı, yoksa bu da mı Çin malı? Diye sorduğumda satış görevlisi genç: ”Yok abi olur mu, biz mağazamıza Çin malı sokmayız. Bak bu ürün yerli, etiketinde Çin malı diye yazmıyor, bakın “Made in P.R.C yazıyor” dedi. P.R.C nedir, dedim “yerli malı” dedi. PRC’ nin “Çin Halk Cumhuriyeti” (Made in Peoples Republic Of China) yazısının baş harfleri olduğunu izah zorunda kaldım ama o hala bu ürünün Çin malı olmadığına beni iknaya uğraştı. Sonuçta ikna olamadım. Diğer müşterilere de, “bakın bunun üzerinde P.R.C yazıyor, Çin malı değil, yerli malı” diye ürünü satmaya çalışıyordu.

Halka yerli malını öneren yöneticilerin, örnek şahsiyetlerin, hiç bir zaman yerli malını tercih etmediklerini, Avrupa malı kullanmayı bir ayrıcalık olarak kabul edip, hava attıklarını gören halk da hep Avrupa malını tercih eder hale gelmiştir.    Avrupa ülkeleri 19.YY’da sanayi devrimini tamamlayıp sanayileşince, bol ve ucuz ürettikleri sanayi ürünlerine pazar aramaya başlamış ve sömürgeciliği kurumsallaştırmışlardır.Batılı ülkelerde “Sömürgeler Bakanlıkları” sömürge askeri birlik ve garnizon ları, lejyonlar kurulmuştur.

19.YY başlarında siyasal ve mali yönden gerilemeye başlayan Osmanlı,  batılı ülkelerle yaptığı, onlara ayrıcalık tanıyan kapitülasyon hükümlerini batılı devletler lehine genişletmeye mecbur bırakılmıştır.

Batılılarla yapılan, özellikle ticaret antlaşmaları, önceki kapitülasyonlar revize edilerek, kapitalizmin temel felsefesi olan “Laissez faire-laissez passer”(Bırak yapsınlar bırak geçsinler) ilkelerine uygun, “serbest ticaret antlaşmaları” haline getirilerek Osmanlı İmparatorluğu sömürgeleştiril miştir.

Yerli sanayi Avrupa’nın makineleşmiş çok ucuza ürettiği sanayi mamulleri ile rekabet şansını yitirmiş, bu antlaşmaların tanıdığı gümrüksüz ve kotasız vergisiz serbest ticaretle ülke pazarları batılı ülke mallarınca işgal edilmiştir.

Yerli sanayinin beli kırılmış, çökertilmiştir. Arkasından Osmanlı çökmüştür.

19.YY’da birçok ülke ile ticaret antlaşmaları yapılmıştır. İsveç, Sicilya, Rusya, Amerika, Belçika, İngiltere, Fransa, Sardunya, Prusya, Avusturya, Brezilya, Meksika, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerle binlerce ticaret antlaşması imzalanmıştır.

Kendi sanayilerini gümrük duvarları ve kotalarla koruyan batılı sanayileşmiş ülkeler, Osmanlı ülkesinde elde etiği ayrıcalık ve serbest ticaretle ülke ekonomisine büyük darbe vurmuşlardır.

Osmanlıda sanayi üretimi “Ahilik” örgütlenmesi içinde yürütülüyordu. Ahilik kurumu, üyelerine çalışma ve üretmenin manevi zevkini, meslek disiplini, kanaatkarlık, dürüstlük, sağlam ahlak kuralları, kalite standartı gibi eğitimi veriyordu. Batılı ülke mallarının ülkeyi istilası  daha ucuza daha çok tüketme alışkanlığını da beraberinde getirerek “ahilik” kurumunu da temellerinden sarsmış, ticaret ahlakını sadece “çok kazanmak” kriterine sürükleyerek, ticarette ahlâkı ortadan kaldırmıştır.

16 Ağustos 1838 Osmanlı-İngiliz serbest ticaret anlaşması diğer ülkelerle yapılan anlaşmalara da kaynaklık teşkil etmiş ve Osmanlı sanayiinin çökmesine neden olmuştur. Yeni pazarlar peşinde koşan İngilizler, Osmanlı ülkesini de pazarı haline getirmenin yollarını yıllardır arıyor, fırsat kolluyordu. 1837’de Londra Büyükelçiliğinden Hariciye Nazırlığı'na getirilen İngiliz yanlısı Reşit Paşa, Mısır meselesinde İngilizlerin desteğini temin bahanesiyle Baltalimanı’n daki yalısında çok gizli pazarlıklar sonucu bu anlaşmamayı imzalamıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı ülkesi adeta İngiliz sömürgesi haline getirildi. Ardından diğer ülkelerle de bu antlaşma örnek alınarak  serbest ticaret antlaşmaları yapılmıştır.

O yıllarda, Fransızları da yenen İngilizler, dünyayı İngiliz sömürgesi haline getirdiler..

Bazı ülkelerle anlaşarak, bazı ülkelerle silah zoru ile serbest ticaret antlaşmaları yaptılar.

İlginç bir örnek olarak İngilizlerin Çin ile yaptığı “Afyon Savaşları” batı zihni yet ve medeniyet anlayışını ortaya koyması bakımından çok dikkat çekicidir.

İngilizler, o zamanlar sömürgeleri durumunda olan Hindistan’dan çok ucuza gasp ettikleri afyon ve pamuğu yüksek fiyatlarla Çin’e satmak istiyorlardı. Çin yönetimi bunu kabul etmeyince, el altından Çin'e afyon sokmaya başladılar.    Çin’de afyon kullanma alışkanlığı yayılmaya başladı ve talep arttı. Çin hükümeti afyon ticaret ve kullanımını yasaklayıp sıkı tedbirler aldı. Bu durum karşısında İngiltere, çağdaş ilkelerin en yücesi olduğunu iddia ettiği “ticaret serbestliği” ni önlediği için Çin ile savaşa tutuştu. Daha sonra Fransızlar da, bir misyonerin Çin’de öldürülmesini bahane ederek, İngilizlerin yanında Çin'e karşı savaşa girdi.1842 yılında afyon savaşları sonucu İngilizler Çin' de afyon satma işini yasal hale getirip, Hong Kong dahil, birçok limanı ele geçirdiler. Çinlilere yıllarca zorla afyon sattılar.

Günümüzde de batılı güçler bu amaç ve emellerinden vazgeçmiş değiller.

Osmanlı-İngiliz antlaşmasının şartları aynen bu gün de değişik antlaşmalar adı altında Türkiye’de devam etmektedir. Bunlardan en önemlisi 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe giren, Avrupa Birliği ile yapılan “Gümrük Birliği Antlaşması”dır.

Hilkat garibesi bu antlaşma, içeride hükümet tarafından Türkiye'nin AB’ye girmesinin bir garantisi gibi  algılanıp halka bunun propagandası yapılırken Avrupalılar bu girişe, Türk sanayisini yok etmek için bir fırsat ve Türkiye'den Osmanlı döneminde kopartılan tavizlerden  daha başarılı bir taviz koparma olarak bakmışlardır. Gerçekte olan da budur. Yeni kapitülasyonlar ve Türkiye pazarının gümrüksüz giren Avrupa sanayi ürünleri ile işgal edilmesi, Türkiye’nin sanayileşmesinin, yerli sanayinin gelişmesinin durdurulmasına neden olmuştur.

Avrupalılar daha önce örneğine rastlanmayan AB’ye tam üye yapmadan aday bir ülkeyi Gümrük Birliğine alma işini Türkiye için yapmış, bu durum “Türkiye'nin kapıdan giremediği AB’ye bacadan girme girişimi” olarak yorumlanıp milli onurumuz ayaklar altına alınmış, alay konusu yapılmıştır.

Avrupa ülkeleri GB ile dünya ticaretini yönlendirip kontrol altına alırken, ortak gümrük tarifelerine kendisi karar verirken, Türkiye kendi dış ve iç ticareti aleyhine AB’nin lehine kararlara dahi uymak zorunda kalmıştır.

AB diğer bir ikiyüzlülükle, AB üyesi olmayan ülkelerle “serbest ticaret anlaşmaları” yaparak bu anlaşmalardan kendisi yararlanırken Türkiye’yi bunun dışında bırakmıştır.

AB’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelerden sıfır veya çok düşük gümrük vergisi ile aldığı ürünleri AB üzerinden Türkiye’ye gümrüksüz sokarken Türkiye, o ülkeye mal satacağı vakit önünde gümrük duvarını bularak rekabet ve ticaret şansını kaybetmiştir.

Mesela, Güney Afrika'dan AB ülkeleri gümrüksüz kotasız mal alıp satarken, Türkiye, Güney Afrika'ya gümrüksüz mal satamamaktadır. Gümrük Birliğine üye olduğumuz halde,  Türkiye bu antlaşmadan faydalandırılmamaktadır.AB, bu yıl içinde muhtemelen ABD ile de serbest ticaret antlaşması yapacak. ABD malları AB ye gümrüksüz uygun fiyatlarla girecek, oradan da Türkiye'ye gümrüksüz girerek ABD sanayisi ile rekabet edemeyen yerli sanayi çökecektir.Türkiye'de bir tüccar, ABD’den gümrüksüz pamuk alabilecek, buna karşılık bir Mısır'dan, Sudan'dan, Türkistan'dan, Özbekistan'dan alacağı pamuğa AB Gümrük Birliğinin koyduğu tarifeden gümrük ödemek zorunda kalacağından, kardeş ülkelerle ticaretimiz baltalanmış olacaktır.

Bu uygulamalar batının 17.YY’dan bu yana bize uyguladığı, bunun sonucu Türkiye’nin sanayileşmesini bir türlü tamamlayamaması, örtülü sömürge olması kalkınamaması, yerli sanayi ve sermayenin gelişememesi sonucunu doğuran emperyalist, kapitalist politikaların uygulanmasıdır.

Bu politikalar sonucu Türkiye’nin ihracatı asla ithalatını geçemeyecek, sürekli dış ticaret açığı verilecek, sürekli borçlanma ihtiyacı olacak, yerli sanayi asla gelişemeyecek, sanayi ürünleri hatta tarım ürünleri etiketlerinde “Made in Turkey” yazılarına “Produced in Turkey” yazılarına  rastlama imkanımız olmayacaktır. İhracatın ithalatı karşılama oranı %50-75 arası gezinmeye devam edecektir.

Başta bulunan hükümetler, bir önceki döneme göre ihracatımızın yüzde bilmem ne kadar arttığı ile  milletin gözünü boyamaya devam ederken, ithalattan hiç söz etmeyeceklerdir.

18.YY’dan bu yana istatistikler incelendiğinde “bir önceki döneme göre” ihracat hep artmıştır, ancak bir önceki döneme göre artmak, bir önceki döneme göre iyi olmak tutarlı bir ölçümleme değildir. Bir aldatmacadır. Vücut şekeri 500 olan bir hastanın şekerinin 400 e düşmesi “bir önceki duruma göre iyidir” ancak bu durum sağlıklı bir durum anlamına gelmez.

Bu politikalar Türkiye’de ABD muhibbi, Avrupa muhibbi,  yeni Reşit Paşalar iktidarda oldukça,  batılılar tarafından üzerimizde zevkle uygulanmaya devam olunacaktır.

Çözüm milli politikalara dönülüp, gümrük birliği, AB gibi küresel emperyalist tuzaklardan Türkiye’nin kurtarılmasında yatmaktadır.    


YORUMLAR
HAMDİ GEÇER 21-03-2013, 08:59:42
Ne demişti bu Milletin Hocası? "ONLAR ORTAK,BİZ PAZAR"Başka söze hacet varmı?
 
derviş 21-03-2013, 12:02:16
mustafa bey çözümü milli politikalara dönmede olduğunu yazmış,doğrudur. ancak bu politikayı uygulayacak sağlam irade yok maalesef.kim gelirse gelsin bu politikayı uygulayamaz.çünkü türkiye her tarafından zincirlerle bağlanmış bir ülke
 
Cüneyt Kocamanoğlu 22-03-2013, 10:39:19
Ak parti milli politikalarını çok iyi bir şekilde yürütüyor.
 
selma karataş 25-03-2013, 18:17:49
ne zaman gümrük birliğinden çıkarız ozaman kurtuluruz
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz