1 Zi'l-ka'de 1438 | 25 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
06/03/2013 - 13:24
İsmail Hakkı AKKİRAZ

 

Bismillahirrahmanirrahim;

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, hesap gününün sahibi, dünya ve ahiret saadetimiz için İslam’ı bir nizam olarak gönderen, Allah (C.C.)’a hamd, muallimimiz, liderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’ya, âline ve ashabına salât ve selam ederiz.

Erbakan hocamızı anlamaya çalışıyoruz. Vefatının ikinci yılında 26 Şubat günü akşamı ESAM’ın düzenlediği “Hocamız Erbakan” konulu sempozyum Konya’da yapıldı. 27 Şubat günü İstanbul’da mezarı başında, günün akşamında Fatih camisinde düzenlenen programlar icra edildi. 28 Şubat akşamı Ankara’da, her hafta birlikte Cuma namazını eda ettiğimiz Hamidiye Camii’nde Kur’an tilaveti yapıldı, dua ve niyazlarda bulunuldu. AGD öncülüğünde bütün Türkiye’de camilerde programlar yapıldı, dualar edildi. 2–3 Mart tarihleri arasında Ankara’da SAADET PARTİSİ tarafından tertip edilen “Uluslararası Erbakan Sempozyum”u icra edildi. Yaklaşık kırk ülkeden seksene yakın hareket, ilim ve fikir önderlerinin katılımı ile yapılan bu sempozyumda, hocamızı yeniden tanımaya ve anlamaya çalıştık. Bildiklerimizi tazeledik, bilmediklerimizi öğrendik. Bu sempozyumda öğrendiğimiz en önemli şey, Erbakan hocamızın İslam dünyasında Türkiye’den daha iyi anlaşıldığı ve takdir edildiği gerçeğidir.

Bu etkinliklerde fazla konuşulmayan ve ancak her yerde kendini hissettiren en önemli ERBAKAN özelliği olarak göze çarpan şey; içerde ve dışarıda bütün Müslüman toplulukları teşkilatlandırmış olması gerçeğidir. Erbakan hocamız Türkiye’de inanan insanları bir araya getirmek, hakkın hâkim batılın zail olması için çalışan şuurlu bir topluluk olmaları maksadıyla Milli Görüşçü kuruluşları kurmuş ve kurdurmuştur. Böylelikle bütün toplum kesimlerini örgütlemiş,  bu kesimlerin şuurlanmasını ve davaları için cihat eden kimselerden olmasını sağlamıştır. Erbakan hocamız Avrupa’da, Amerika’da, Uzakdoğu ve Asya’da yaşayan Türkiye kökenli Müslüman toplulukları teşkilatlandırmak için İGMG’yi kurmuştur. MTB’yi inşa ederek bütün dünya Müslümanlarını şuurlu bir teşkilat yapısına kavuşturabilmenin başarısını göstermiştir. Erbakan hocamıza göre teşkilatlı olmak Müslümanların en önemli gücüdür. Müslümanların teşkilatlı olmaları gerçekte İslam’ın bir emridir. O bu gerçeği anlatırken hep şu ayet-i kerimeyi okurdu; “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a, İslâm’a) sımsıkı yapışın; aranızda hiçbir şart altında tefrika yapmayın.” (Ali İmran: 103) Son nefesini verinceye kadar, imandan sonra yerine getirilmesi gereken ilk farzın ümmete dâhil olmak olduğunu anlatmıştır. Ona göre ümmete dâhil olmak Milli Görüşçü kuruluşlara üye olmaktı, teşkilatlarda verilen görevi canla başla yerine getirmekti.

Erbakan hocamız TEŞKİLAT mefhumuna iki anlam yüklüyordu. 1- TEŞKİLAT: Bir gayeyi gerçekleştirmek ve bir programı yürütmek için hiyerarşik bir düzen içinde bir araya gelerek faaliyet gösteren vasıflı ve yeterli sayıda insandan oluşan yapıya denir. 2- TEŞKİLAT: Aynı kavramlara aynı manaları yükleyip aynı tanımlarla düşünerek aynı eylemleri ortaya koyabilen insanlar topluluğudur. Bu iki anlam ile Müslümanların fikir ve eylem birliğine sahip tek bir ümmet olmaları zaruretini ortaya koymuştur.

Erbakan hocamız bütün bu teşkilatları Türkiye’de Adil Bir Nizam’ın, dünyada ise Yeni Bir Saadet Dünyası’nın kurulması için kurmuş ve kurdurmuştur.

 

MİLKO’LAR

Erbakan hocamızın kurduğu ve kurdurduğu teşkilatların, bir göz atacak olursak, bütün Türkiye’yi kuşattığını görürüz. Erbakan hocamız Milli Görüş Hareketi’ni başlattığı yıllarda bir araştırma, fikri zemin oluşturma kuruluşu olarak 1969 yılında ESAM’ı kurdurmuştur. Bunun ardından 26 Ocak 1970’te Milli Nizam Partisi’ni (MNP) kurmuştur. MNP İslami siyaset yaptığı gerekçesiyle kapatılmasından sonra arkadaşlarına 11 Ekim 1972 yılında Milli Selamet Partisi’ni (MSP) kurdurmuştur. Erbakan hocamız medya desteği olmadan başlatılan mücadelenin yürümesinin zor olduğunu bildiğinden 12 Ocak 1973 tarihinde Milli Gazete’yi kurdurmuştur. Milli Gazete, kurulduğu günden bu güne Milli Görüş davasının tek gür sesi olma özelliğini korumuş ve korumaya devam etmektedir. 1975 yılında gençlik teşkilatı olarak MGV, öğretmenler teşkilatı olarak MEFDER kurulmuştur. Birçok teşkilat kurulmuş, kapatılmış, yerine yenileri kurulmuştur. Bugün Erbakan hocamızın kurduğu ve kurdurduğu ve varlık sebepleri Milli Görüş davasına hizmet etmek olan kuruluşlar şunlardır. SAADET PARTİSİ, IGMG (İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı),  ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi), AGD (Anadolu Gençlik Derneği), ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği), CANSUYU, İYFO (Uluslararası Gençlik Forumu Derneği), DİN-BİR-DER (Din Görevlileri Birliği Derneği), TEK-DER (Teknik Elemanlar Derneği), HU-DER, SAĞLIK-DER, YİM-DER (Yönetici, İktisatçı ve Mali Müşavirler Derneği), ESDER (Esnaf Derneği), Mahalli İdareler Derneği, İSİLAY (İslami İlimler Araştırma ve Yayma Vakfı), Tüm İşçi Emeklileri Derneği, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği), ASKON (Anadolu Aslanları Derneği), BTH (Belediye Teknik Hizmetler Derneği), EHAD (Evrensel Hafızlar Derneği), HÜ-DER (Hükümlüler Derneği), Anadolu Engelliler Birliği Derneği, MEDYADER,  MÜSİDER (Müzik ve Sinema Derneği), ÖZDER (Özel Eğitim Derneği), İKEV, MEMUR-SEN ve bağlı sendikaları.

Mevcut şartlar içerisinde, zorunlu olarak bu teşkilatlar mutemet sayılan, güvenilir bulunan insanlara kurdurulmuş teşkilatlardır. Eğer bu teşkilatlardan bazıları bugün bu gayenin dışında başka şeylere hizmet ediyorlarsa, bu mutemet sayılan insanların saf değiştirmiş olmalarındandır. Emaneti maksadının dışında kullanmanın bedelinin ağır, hesabının da çetin olacağını kimse unutmamalıdır.

Yukarıda da beyan edildiği gibi bu kuruluşların tek gayesi hakkın hâkim batılın zail olması, yaşanılan din ancak İslam oluncaya kadar cihat etmektir. Erbakan hocamız özel televizyonlara yayın hürriyeti verildiği günden itibaren bu alanda da davanın sesi olabilecek bir televizyonun kurulması konusunda üzerine düşeni yapmıştır. Önce Kanal 7 kurulmuştur. Olan olmuş, Kanal 7 Milli Görüş davası bakımından verimsiz hale gelince TV5’in kurulması sağlanmıştır. TV5 çizgisini korumakta ve Milli Görüş davasının sesi olmanın şuuru içerisinde yoluna devam etmektedir.  

 

NİÇİN TEŞKİLAT

Erbakan hocamız insan hayatını bir hak batıl mücadelesi olarak görmüştür. Hayat iman ve cihattır. Bu mücadelenin iki tarafı vardır. Bir yanda nefis terbiyesini esas alan Müslümanlar, diğer tarafta nefislerini ilah edinen İslam karşıtları vardır.  Bugün hak Milli Görüş, batılı ise ırkçı emperyalizm, haçlı ittifakı ve onların işbirlikçileri tarafından temsil edilmektedir.

1988 yılından itibaren hocamızın yanında bir teşkilatlanma asistanı olarak bulunmayı Allah bana nasip etti. Bunun için hamd ediyor şükrediyorum. MİLKO’ların çelikleştirilmesi ile ilgili olarak şahsımdan istenen çalışma notunu birlikte müzakere ederken bu notun giriş kısmına özetle şunları yazdırmıştır. “Bilindiği gibi hâlihazır durumunun; gayri adil, zulümler, harpler ve çatışmalar yüzünden üzüntü verici, dayanılmaz bir şekilde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Daha da ızdırap verici olanı gün geçtikçe gelir dağılımının bozulması, açlığın ve fakirliğin artması ve milyarlarca insanın acılar içerisinde kıvranması, azalacağına artmaktadır.  Bu durum ve gidişatın sebebi emperyalizmdir. Ufak bir zümre, kurdukları zulüm dünyası içinde yürüttükleri faizci kapitalist nizam ve uluslararası küresel kuruluşların ifsad edici davranışları vasıtasıyla insanlığı bir felakete sürüklemektedirler. Bu böyle gidemez. Hâlihazır zulüm dünyası yerine Hakkı üstün tutan, herkese hakkını veren bir saadet dünyasının biran evvel kurulması şarttır.  Bu saadet dünyası bütün tarih boyunca olduğu gibi bugünde ancak Milli Görüş’le kurulabilir… Bu gerçek Milli Görüş sahiplerinin önemini ne kadar arttırıyorsa, Milli Görüş sahiplerine de bütün insanlığın kurtuluşu için aynı derecede ağır sorumluluk yüklemektedir. Çünkü insanlık ancak onların çalışmalarıyla kurtulacaktır. Milli Görüşçülerin görevi; bugünkü emperyalizmin zulüm dünyası yerine bir saadet dünyasının kurulabilmesi için: 1- ŞUURLANMA, 2- ÇELİKLEŞME, 3- ÜRETİM görevlerini canla başla ifa etmektir.”

Bu mücadele bir insanın ve toplulukların tek başına birbirinden kopuk olarak yapabilecekleri bir mücadele değildir. Bu mücadele BÜNYANÜNMERSUS halinde inananların ittifakıyla yapılacak bir mücadeledir. Hocamız bunu bildiği için teşkilatlanmaya büyük önem vermiştir. Bunun için Milli Görüş mücadelesini beş koldan yürütmeyi esas almıştır. 1-Siyasi alanda: Sadet Partisi, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, 2-Milko atılımı, 3-Basın: Milli Gazete, 4-Televizyon: TV5, 5-Gençlik: AGD: Üniversite, Orta Öğretim, Çalışan Gençlik. Beş koldan yürütülen bu mücadele, ırkçı emperyalizm ve işbirlikçilerinin yaptığı ifsad ve zulmü engellemek, hak merkezli yeni bir saadet dünyasını kurarak başta aziz milletimizin bütün fertleri olmak üzere bütün insanlığın dünya ve ahiret saadeti için yapılmaktadır.

Erbakan hocamız şuurlu olmayı, yaratılış gayesi istikametinde niçin çalıştığımızın farkında olarak çalışmak ve cihat etmek olarak görmektedir. Çelikleşmek ise görevin mükemmel olarak yapılmasını sağlayacak çalışma düzenine sahip olmaktır. Bu görev beş bölümden oluşmaktadır: 1-Var olmak: Bütün görevlerin sorumlularının tespiti ve görevlinin vazifesinin ne olduğunu bilmesi: İl, ilçe, belde köy ve mahalle, sandık teşkilatları ile kurum temsilcilikleri kademelerinde teşkilatların kurulması ve yönetim kurullarının tam kadro ile çalışır duruma getirilmesi ve muhatap kitle arasında boşluk kalmayacak şekilde vazife taksimatının yapılması, 2-Eğitimli olmak: Tespit edilen kadroların eğitilmesi ve eğitim merkezlerinin kurulması, 3-Programların uygulanması: Çalışma programına uygun olarak görevlerin heyecanla özümsenerek canla başla yapılması, plan ve programların noksansız uygulanması, bu meyanda çalışmaların bel kemiğini teşkil eden “Haftalık Toplantı”ların aksatılmadan yapılması ve çeşitli teşkilat kademelerinin haftalık ve aylık toplantılarının muntazaman ve tam mevcutla yapmaları, 4-Takip: Çalışmaların standart formüllerle ciddi olarak adım adım takip edilmesi, raporların eksiksiz alınması ve bir üst kademenin haftalık toplantılarında bu raporların incelenip değerlendirilmesi, 5-İntaç: Hedeflerin zamanında ve noksansız olarak gerçekleştirilmesidir.

Erbakan hocamıza göre üretim; davanın anlatılması için yapılması gereken çalışmalardır. Bu çalışmalara kökte çalışmalar adını vermiştir. MİLKO kuruluşlarının temel gayesi, hedef kitlelerinin şuurlandırılması ve çözümü Milli Görüş’te görür hale gelmelerini temin etmektir. Bunun için kökte yapılan çalışmalar bu bakımdan önemlidir. Her kuruluşun 6 hammadde ile 5 üretim yapması zorunludur. Erbakan hocamız bu çalışmalardan söz ederken Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra Müslümanların ufak guruplar halinde yürüttükleri tebliğ çalışmalarını örnek gösterirdi. Vesselam.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Eski mobilya
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Son hamle hazırlığı!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Özgür olduğunu zanneden mahkûmlar gibiyiz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Haçlı ittifakı giderek azgınlaşıyor
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz