3 Zi'l-ka'de 1438 | 27 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Milli Görüş ve lider Erbakan
13/02/2013 - 11:54
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Erbakan hocamızı anarken, Onun tabiriyle “Davamızın delileri” olarak hakkın hâkim, batılın zail olması için, ahdimizi hatırlayıp, bütün insanlığın saadeti ve İslam ile buluşması niyetiyle takatimizin sonuna kadar çalışmaya karar vermeliyiz.

 

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, dünya ve ahiret saadetimiz için İslam’ı bir nizam olarak gönderen, hesap gününün sahibi Allah (c.c)’a hamd, muallimimiz, liderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya salât ve selam olsun.

Ve Allah insanı yaratmayı murad etti. Onu yaratacağını Meleklere “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” diye haber verdi. Melekler onun olumsuz tarafına atıfta bulunarak: “Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?” dediler. Allah (c.c) onlara: “Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim.” (Bakara: 30) diyerek insanı, yüksek bir görev için yarattığını beyan etmiştir. Sonra Allah, Âdem’e bütün isimleri öğretmiştir. Bu isimlerin ne olduğunu meleklere “Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin.” diye sormuştur.

Melekler: “Noksan sıfatlardan tenzih ettiğimiz Ey Rabbimiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz âlim ve hakîm olan ancak sensin.” demişlerdir. Allah (c.c) Âdem’e “Eşyanın isimlerini meleklere anlat.” emrini vermiştir. Âdem (a.s) onların isimlerini meleklere anlatınca Allah: “Ben size, muhakkak göklerde ve yeryüzünde görülmeyenlerin sırlarını bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim?” demiştir. Allah (c.c), meleklere ve cinlere: “Âdem’e secde edin.” emrini verince melekler emre uymuş ve Âdem’e secde etmiş, ancak İblis kibrinden ve hasedinden dolayı isyan ederek secde emrini yerine getirmemiştir. İblis böylece yüz çeviren ve büyüklük taslayan kâfirlerden olmuştur. (Bakara: 31-34) Âdem (a.s) ile İblis’in hikâyesi bir hak-batıl mücadelesine dönüşmüş bir hikâyedir. Bu mücadele Hz. Âdem’in eşiyle birlikte cennete konulması ile başlamıştır.

Âdem (a.s) ve eşi Havva’yı Allah: “İstediğiniz zaman, her yerde cennet nimetlerinden yiyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz.” tembihinde bulunarak cennete yerleştirmiştir. Bunun üzerine Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirmiş ve içinde bulundukları cennetten çıkarılmalarına muvaffak olmuştur. Allah: “Bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır.” demiş ve onları yeryüzüne indirmiştir.

Hz. Âdem Rabbinden öğrendiği kelimelerle pişmanlığını itiraf etmiştir. Allah’a O’nun kelimeleriyle birlikte dua etmişlerdir. “Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmez ve acı¬mazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz” demişlerdir.

Allah insanoğlunu yeryüzüne geçici bir süre için, imtihan etmek üzere yerleştirmiştir. Allah onlar için şu hükmü vermiştir: “Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa, onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedi kalırlar.” (Bakara: 38-39)

Yeryüzüne indikten sonra Allah (c.c) insanı başıboş bırakmamış, Hz. Âdem’i kendine peygamber olarak seçmiş ve ona hidayet rehberi olarak on sahifelik kitap indirmiştir.

Hz. Âdem ile peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.v) arasında yaşanan asırlarda olup bitenler, Kur’an’da bir özet olarak anlatılmaktadır. İman edenlerin saadetleri ile inkâr edenlerin helak oluşları hak-batıl mücadelesinin örnekleri olarak sunulmaktadır.

Peygamberimizin dönemi saadet asrı dönemidir. Bu asırdan Osmanlı’nın yıkılışına kadar yaşanmış olan dönemde Müslümanlar, Allah’ın hidayeti olan İslam dininin temel esaslarına göre yaşamışlar ve saadet bulmuşlardır. Osmanlının yıkılışından sonra dünyaya, İslam ve insanlık düşmanları hâkim olmuştur. Onların kurduğu bu dünya, zulüm dünyasıdır. Bu süreçte özelde Müslümanlar, genelde insanlık âlemi tam bir zillet içinde yaşamaya mahkûm edilmişlerdir.

MİLLİ GÖRÜŞ HAREKÂTI

Zalimlerin karanlığa mahkûm ettiği dünyayı, yeniden İslam’ın nuruyla aydınlatmak için, cihad edecek bir harekete, direniş hareketine muhtaç olunan bir dönemde Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN ve arkadaşları tarafından 1969 yılında, Konya’dan Milli Görüş harekâtı başlatılmıştır. Bu hareket, bu milletin İslam ile aslına ve özüne dönerek yeniden dirilişi hareketidir. Bu hareket; Hakkı üstün tutan, nefis terbiyesini esas alan, maneviyatçılığı benimsemiş bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Bu hareket; İslamsız saadet olmaz, Müslüman’ın şuurlu Müslüman olması gerekir, İslam cihadsız yaşanamaz ve yaşatılamaz esasları üzerinde yürüyen bir harekettir. Bu hareket; manevi kalkınma ile birlikte maddi kalkınmayı da zorunlu gören bir harekettir. Bu hareket; Yaşanılabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya hedefini gerçekleştirmek için başlatılmış bir harekettir. Bu hareket; “Lailahe” diyerek bütün batıl ilahları, onlar adına oluşturulmuş bütün zalim düzenleri, felsefeleri, yanlış hak ve ahlak anlayışlarını kökten reddettikten sonra “İllallah” diyerek ilah bir olan Allah’tır, O’nun katında hak olan din İslam’dır, İslam bir hayat nizamıdır, İslam’ın düzeni zalim değil; adil düzendir, doğru hak ve ahlak anlayışı İslam’ın hak ve ahlak anlayışıdır ispatında bulunmuş bir harekettir. Bu hareket; “Muhammed’ün Resulüllah” diyerek Hz. Âdem (a.s)’den, efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar gelmiş bütün peygamberler ile arasında sağlam bir bağ kurmuş, Peygamberimizden günümüze İslam davasını taşımış olan nesiller ile günümüz nesillerini bir birine bağlayan sağlam bir bağ olmuştur. Bu hareket; geçmişi günümüze taşımış, günümüzü geleceğe taşıyacak olan bir cihad hareketidir. Milli Görüş lideri merhum Erbakan hocamızın, 8 Şubat 1970’de Milli Nizam Partisi’nin kongresinde yaptığı konuşmada: “Sizden niye saklayayım. Asıl kurucularımız Sultan Fatih hazretleri, Akşemseddin hazretleri, Sultan Yıldırım hazretleri, Sultan Murad, Ulubatlı Hasan, Nizamülmülk, Sultan Yavuz, Orhan Gazi, Alparslan, Melikşah, Kılıç Arslan ve Sultan Hamid hazretleridir. Onun ve bütün diğer İslam liderlerinin ışığında yürüyeceğiz” sözleri bu hareketin bir cihad hareketi olduğunu teyit etmektedir.

Milli Görüş; hayatını iman ve cihad olarak görebilenlerin görüşüdür. Erbakan hocamızın şu sözü bunu teyit eder: “Müslüman hakkın hâkimiyeti için motor, şerrin yok olması için fren olma görevlisidir. Hakk’ı üstün tutmak her zaman saadet getirir” Milli Görüş, Bu milletin inancıdır, tarihidir, kimliğidir, ruh köküdür. Türkiye, bugünkü bozuk ve karanlık batıcılık zihniyetini kökten reddedip Milli Görüşe dönmeden kendisi gibi olamaz.

MİLLİ GÖRÜŞ LİDERİ ERBAKAN

Şubat ayı içindeyiz. Erbakan hocamız 27 Şubat 2011 tarihinde vefat etti. “Her fani ölümü tadacaktır” esası gereği hocamız, Allah(c.c)’ın kendisi için tayin ettiği vakte kadar yaşadı, vakit geldi ve oda emaneti sahibine teslim etti ve bu dünyadan ebedi âleme göç edip gitti. Erbakan hocamız ömrünü kulluk şuuru içinde -dünya nimetlerini elinin tersiyle iterek- iman ve cihad şuuru içinde geçirdi ve milyonların şehadeti ile Rabbine kavuştu. Bizler, Milli Görüşçüler, Onun talebeleri olarak hocamızı, Efendimiz (s.a.v)’in “Ölülerinizi hayırla anınız” emri gereği vefatının ikinci senesinde camia olarak hayırla anmanın gayreti içinde olacağız. Bu yıl “Hocamız Erbakan” anma etkinlikleri 22 Şubat ile 3 Mart 2013 tarihleri arasında yapılması karalaştırılmıştır. Bu tarihler arasında Erbakan hocamız çeşitli etkinliklerle anılmış olacaktır. Bu etkinliklerden önemli olanları şunlardır. 26 Şubat tarihinde Konya’da ESAM tarafından “Hocamız Erbakan” sempozyumu yapılacak ve yakın çalışma arkadaşları burada onu anlatacaktır. 27 Şubat günü Merkez Efendi’de kabri başında bir program icra edilecek, günün akşamında Fatih Camisinde hatim merasimi yapılacaktır. 28 Şubat tarihi akşamında Türkiye genelinde bütün büyük camilerde AGD öncülüğünde hatim programları icra edilecektir. 2 ve 3 Mart tarihlerinde Müslüman toplulukların önde gelen liderlerinin ve akademisyenlerin katılımıyla Saadet Partisi etkinliği olarak iki günlük bir sempozyum yapılacaktır.

Bizler hocamızı anarken onun bize öğrettiklerini hayatımıza aktararak anmaya çalışacağız. Onun kafamıza çaktığı üç çivinin; 1- İslamsız saadet olmaz, 2- Şuur, 3- Cihad çivilerinin gereğini yerine getirerek anmaya çalışacağız. Davamızın kuruluşlarına üye olmak suretiyle hakta ittifak ederek BÜNYANÜNMERSUS olup, İslam’ın safında olduğumuzu âleme ilan edeceğiz. Davamızın yürütülmesi için gerekli olan maddi katkıyı sağlayarak Allah’a verdiğimiz sözün sadıkları olacağız. Davamız için maddi katkıda bulunmak sadece bir imkân meselesi değil; başlı başına bir iman meselesidir. Yine Erbakan hocamızı anarken onun bize yapınız dediği şeylerden birisi de Milli Görüşü destekleyen yayınların desteklenmesidir. Erbakan hocamız kendisini ziyaret eden herkese Milli Gazeteye abone misin, gazeteyi satın alarak okuyor musun? sorusunu sorardı. Bütün teşkilat toplantılarında Milli Gazeteyi en önemli gündem konusu yapardı. Milli Görüşçüyüm diyen herkesin Milli Gazeteye abone olması veya bayiden alıp evine götürüp okuması bir cihad görevidir. Erbakan hocamızı anmak onun bizden arzusu olan Milli Gazetenin tirajını en az 300 bine çıkarmakla olur. Milli Görüş camiası bunu yapacak güçtedir. TV 5 ve MİLKO’ların çıkardığı Anadolu Gençlik, Genç İstikbal ve Milli Şuur gibi dergi ve yayınlara destek olmak ta bu kabilden görevlerdir. Bu görevimizi yaparsak Erbakan hocamızı anmış oluruz.

Erbakan hocamızı anarken, Onun tabiriyle “Davamızın delileri” olarak hakkın hâkim, batılın zail olması için, ahdimizi hatırlayıp, bütün insanlığın saadeti ve İslam ile buluşması niyetiyle takatimizin sonuna kadar çalışmaya karar vermeliyiz. İşte o zaman “Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Ali İmran: 102) ayetinin manasına uygun olarak yaşamış ve imtihanı kazanmış Müslümanlar olarak can verebiliriz vesselam.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
26/07/2017 - 09:22 Kudüs için kıyam etmek
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz