6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
MEDENİYET SORUNU
12/02/2013 - 12:14
Mustafa GEÇER
"Batı medeniyeti,eski Mısır, Yunan ve
Roma’nın pagan medeniyet
anlayışını referans almış bir medeniyettir."

 

                Günümüzün en önemli meselesi, medeniyet sorunudur.

               “Medeniyetler çatışması” tekrar “batı medeniyeti” tarafından dünyanın gündemine alınmıştır.

                Medeniyet: kendisine has kodları olan, esasları bir inanca deyanan, insanlara bir hayat tarzı, bir kültür, bir kimlik, bir bakış, bir duruş, bir anlayış sunan bir oluşum, bir yapıdır.

                İnsanlığın varoluşu ile birlikte, bir medeniyetin de oluştuğuna, o tarihlerden günümüze değişik coğrafyalarda medeniyet havzalarının inşaa edildiğine, insanlık ve tarih tanıktır.

                İki yüz yıldan bu yana günümüzde hakim kılınmak istenen, ülke ve insanlara dayatılan,  başka medeniyet anlayışı ve tarzına hayat hakkı tanımayan  “batı medeniyeti” hüküm sürdürülmektedir.

                Öyle bir yanlış anlayış yerleştirilmiştir ki, sanki gelinen nokta,  insanlığın doğal seyri içinde gelinecek noktadır. Başka yol ve gidecek yer yoktur. Tarihin doğal akışı da bunu gerektirmektedir. Buna karşı olmak demek suyu tersine akıtmak, geride kalmış dönemlere tekrar dönmek demektir. Tarihin akışı bu yönedir ve ne yapılırsa yapılsın değiştirilemez geri döndürülemez. İnsanlık bu medeniyete bu anlayışa mahkumdur.

                 Eski medeniyet kalıntıları ortadan kaldırılmalı, insanlık “batı medeniyetine” dahil edilmelidir. Buna itiraz edenlere acınmamalı, yok edilmelidir.                                        

                 F.Fukuyama, aynı mantıkla bu duruma “Tarihin sonu” demekte, insanlığın geldiği nihai noktanın, batı'nın, parlamenter,  kapitalist, seküler inanca dayalı  medeniyeti olduğunu iddia ederek, bu yapıya aykırı olanlara karşı, insanlığın hep beraber savaşması gerektiğini ileri sürmektedir.                                                                                                                                                            

                Bugün bu gerekçeyle Müslüman ülkeler işgal edilmekte, dinini, namusunu, vatanını korumak için savaşan Müslümanlar, terörist ilan edilerek katledilmektedir.

                Oysa insanlık bunlara mahkûm değildir. Batının geldiği nokta insanlığın değil, kendilerinin geldiği nihai noktadır. İnsanlığın geleceği ve gelmesi gereken nihai nokta, son din olan İslam’dır.

                Bugün teknolojik gelişmeler de, batı medeniyetinin bir parçası ve öğesi kabul edilip, bu medeniyet anlayışına referans gösterilmektedir.                                                                                                        

                Teknoloji ve ilmi gelişmeler, insanlığın ortak malı olup bir medeniyeti tanımlamada kullanılamaz. O medeniyete üstünlük katamaz. Medeniyete şekil veren ve onu tanımlamada esas olan, o medeniyetin mayası olan inançtır. Bu inanç, medeniyeti üretir ve her alanına yansıyarak şekil verir. Neyin niçin yapılması gerektiğini önerir.

Bilimde, sanatta, müzikte, sporda, giyim -kuşamda, davranış ve ibadette, ahlakta, kültürde, sosyal hayatta,  siyasette, hukukta, mimaride, insana, eşyaya, ilah'a bakışta, topyekun üretilen medeniyete  esas olan ve belirleyici olanın, inanç olduğunu görürüz..Yapılan her şeyde onun yansımaları, kodları vardır.

Her medeniyet, teknolojiyi kullanır. Teknoloji, her medeniyetin katkısı ile ortak üretilmiş bir birikimdir. Yanılgı buradan kaynaklanmaktadır.

                Medeniyetin tanımlanmasında üretilen bilimsel bilgi ve kullanılan teknoloji, tek başına belirleyici olamaz. Belirleyici olan, inançtır, insana bakıştır, eşyaya ve tabiata bakıştır.

                Tarihe ve günümüz medeniyetlerine baktığımızda, temelde iki tür medeniyet anlayışının varlığını görürüz. Üçüncüsü yoktur:

                1-Tek yaratıcı, yani tek Allah inancına dayalı medeniyetler.

                2-Çok tanrılı ya da tanrı tanımaz medeniyetler.

                Tek Allah inancına dayalı medeniyetlerin kaynağı vahiy ve akıldır.

                Diğer medeniyetlerin kaynağı hurafeler ve akıldır.

                Vahiy kaynakları, yani Allah’ın (cc) Peygamberleri vasıtası ile insanlara bildirdiği inancı dışlayan medeniyetler; insanlığa adalet ve mutluluk getirememiştir. Getirmesi de mümkün değildir. Sınıflı bir toplum yapısı, sürekli savaş, sömürü, ezen ve ezilenlerin olduğu, insana değer vermeyen, insanı ve hakkı dolayısıyla adaleti esas almayan, gücün, çoğunluğun, imtiyazın, menfaatin hak sebebi sayıldığı, zulmün hakim olduğu medeniyetler olmuştur. Akif bu medeniyete, onun için, “Tek dişi kalmış canavar” demiştir.

               İnsanlık için en üstün medeniyetlerin, vahye dayalı ve peygamberlerin önderlik ettiği medeniyetler olduğunu görülmüştür.

Bunun için, teknolojik ilerlemeler, ekonomik zenginleşmeler ve kalkınmalar esas alınarak medeniyet tasnifi ve tanımlaması yapılamaz. Yapılmamaktadır.

Günümüz bilim adamları ve düşünürleri de, bunu böyle kabul eder.

                ‘Falanca medeniyete eklemlenirsek, teknolojide daha ileri gideriz, kalkınırız’ tezi yanlış algılama ve aldatmacadır. Teknoloji ve bilim her bulunduğu yerden alınabilir. Bunun için başka bir medeniyete eklemlenmek gerekmez. Öyle olsaydı, Paganist Japonya'nın, Kore'nin, Ateist Çin'in, kalkınmayıp çok gerilerde olması gerekirdi. Günümüzde bunlar ve benzeri ülkeler batı teknolojileri ile yarışır hatta onları geride bırakır duruma geldiler.

Bir medeniyetin diğer medeniyetlerin keşfettiği, geliştirdiği teknolojileri alması, hiç bir sorun oluşturmaz, bunların alınması onun vasfını değiştirmez. Nitekim batı medeniyetinin İslam medeni yetinden çok şeyler aldığı gibi, diğer medeniyetlerin de batı medeniyetinden çok şeyler aldığı, bu alış verişlerin devam ettiği bir gerçektir.  Bu alışverişler, itikadı özellikleri bulunmadığından medeniyetlerin inancını değiştirmez, tahrip etmez.

Günümüz İslam medeniyeti havzasına dahil, halkı Müslüman ülkelerde düşülen yanılgı ve aldatmaca, teknoloji transferini, medeniyet transferi olarak algılamaları ve kabullerinde yatmaktadır.

“Medeni olmak için tüm değerlerimizi atıp, unutup, batılı değerleri almamız gerekir” tezi üzerinden gidilerek, Türkiye de dahil tüm Müslüman toplumların kimliği, batı kimliği ile değiştirilmek istenmektedir.

Bu son derecede yanlış, tehlikeli bir tez ve varsayımdır.

Batı medeniyeti, yaşam tarzı ve inanç olarak, eski  Mısır, Yunan ve Roma’nın pagan medeniyet anlayışını referans almış bir medeniyettir. Hıristiyan olmalarına rağmen, bugün vahye dayalı Hıristiyanlık anlayış ve inancından hızla uzaklaşmış, ateizme ve çok tanrı inancına doğru evrilmiş bir inanç yapısına sahiptir. Yapılan istatistikler, batı medeniyetinin fikri ve felsefi temelini oluşturan filozofların büyük bir çoğunluğunun ve günümüz batı toplumlarının %60’ın üzerindeki bir çoğunluğunun ateist olduğunu ortaya koymaktadır.

Batı medeniyeti vahye ve akla dayalı bir medeniyet sınıfına dahil edilemez.

Bu yapı içinde kalınarak insanlığın hayrına medeniyet üretilemez.

Teknolojik ilerlemeler ve kalkınma için illaki de batılı olmak gerekmez. Kendi inancımız ve medeniyet değerlerimiz korunarak da  ilerleme ve kalkınma sağlanabilir. Türkiye ve diğer halkı Müslüman ülkelerdeki batılı tip aydın ve yöneticilerin yanılgı ve yanıltmaları bu tezin aksini savunuyor olmalarıdır. Fikri ve bilimsel beslenmeleri batı'dan olan bu güruh, Müslüman toplumları; “sizi batılılaştıracağız, çağdaşlaştıracağız, kalkındıracağız” diye  150 yıldır aldatmaya, geri kalmışlığı İslam’a fatura ederek, onların inanç ve değerlerini hafızalardan ve tüm hayattan silmeye çalışmışlar ve halen de çalışıyorlar. Gelinen noktada ne teknoloji, ne de kalkınma sağlanamamıştır.

                Sonuç olarak şunu rahatlıkla iddia edebiliriz ki; inşaa edilen mevcut yapı içinde kalınarak çözüm üretilemez.

                Önümüzde iki seçenek var:

                1-Mevcut batılılaşma anlayış ve zemininde mi çözüm üreteceğiz?

                2-Kendi özümüze ve değerlerimize dönerek mi çözüm ve medeniyet üreteceğiz?   

                Ya, yüzelli yıldan bu yana  mevcut,  çağdaşlaşmayı ve ilerlemeyi batılılaşma ile eşdeğer gören zihniyet ve yönetimler ülkeyi oyalamaya devam edecekler, ya da bu yapı ve zemin üzerine inşaa edilecek çalışmaların çözüm değil sorun ürettiği görülüp, kendi inanç ve değerlerimiz ekseninde çözüm üretme yoluna gidilecektir.

               Ekonomik kalkınma bir araçtır, amaç olarak kabul edilemez. Aksi halde kalkınma sağlandığında yapacak bir şey kalmaz. Oysa kendimiz ve insanlık için kıyamete kadar yapılması gereken çok iş vardır.

                 Mevcut yola devam edildiğinde belki, eninde sonunda ekonomik kalkınma sağlanabilir. Araç olması gerekirken,  amaç edinilmiş fakat yüzyıllarca başarılamamış kalkınmanın bedeli çok ağır ödeniyor ve ödenebilir.

                 Kendi medeniyetini üretmekten ve dünyaya yaygınlaştırmaktan  yoksun kalınması halinde,  batı'ya eklemlenmiş, ona vagon olmuş, lokomotifine yetişip onu geçmesi asla mümkün olmayan bir yapı meydana gelecektir.

                 Madonna konserlerinin biletlerini karaborsaya düşüren, ahlak-dışı dizilere reyting rekoru kırdıran, saçma sapan filmlere gişe rekoru kırdıran, yabancı futbolcuların heykelini diken, onları (haşa) peygambermiş gibi karşılayan, seri cinayetler işleyen, mavi sakalların, cinnet getirenlerin, çıkar amaçlı suç örgütlerinin, mafyanın, zincirleme trafik kazalarının, babasını,  anasını,  ailesini acımadan katleden katillerin, sigara, alkol, uyuşturucu müptelalarının, çökmüş aile yapısının, intiharların, idealsiz gençliğin, lezbiyenliğin, eşcinselliğin, faizin, fuhşun, batı'nın inanç ve etik değerleri örneklerinin çoğaldığı bir toplum ve medeniyet yapısı ortaya çıkacaktır. Bu, bizim inanç ve ahlak yapımızın, milli ve manevi değerlerimizin yok olması anlamına gelir.

                Bizim ve insanlık için tek çıkar yolumuz var: O da, kendi değerlerimize ve inanç kimliğimize dönerek, o’na sımsıkı sarılarak, insanlığın iki cihanda saadetini sağlayacak medeniyetimizi, yeniden ihya ve inşaa etmek, insanlığa sunmaktır!

YORUMLAR
ibrahim cilve 13-02-2013, 10:14:35
medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor istiklal marşımızın yazarı merhum akif, günümüze ışık tutuyor bu söz.hertaraftan sıkıştırmışlar medeniyetimizi.işgal ediyorlar.ancak sessiz bekleyiş devam ediyor.belki birgün fışkıracak bu çığlık.atom bombası etkisi yapacak ancak biz görecekmiyiz meçhul.
 
şeyma 14-02-2013, 11:04:56
Ah, ah islam medeniyeti ne büyük bi medeniyet ama gel gör ki ülkemde başsız, başsız insanlar üstadın dediği gibi... Kıymet bilinmiyor...
 
İBRAHİM YILDIZ 14-02-2013, 16:34:34
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ.HİÇ DÜŞÜNDÜK MÜ, SEVGİLİLER GÜNÜNDE BAYANLARI DANS EDEN BİR ÜLKE.YILBAŞI EĞLECELERİNDE BAŞI ÇEKEN BİR ÜLKE, BİR POP YILDIZI (SÖZDE) TÜRKİYEYE GELİCEK DİYE BİLETLERİN KARABORSA OLDUĞU BİR ÜLKE, STADYUMLARIN HINCA HICÇ DOLDUĞU ALKOLUN SABAHKALARA KADAR TÜKETİLDİĞİ BİR ÜLKE...SAYIN BAŞBAKANIMIZ MEDENİİYETİMİZE HİZMET ETMİŞ BU ÜLKE NEDEN BU HALE GELDİ GETİRİLDİ.BU ÜLKENİN BU HALE GELMESİNDE SİZN 10 YILLIK VEBALİNİZ VAR.BUNUN HESABINI VEREMEZSİNİZ
 
HAMDİ GEÇER 15-02-2013, 09:08:57
Hz.Ali(RA)buyurmuş "İnsanlar içinde,Bir insan ol"Başkaca bir söze hacet varmı?Tabiki buda islam ahlak ve öğretisi ile olacaktır.Gerisi boş laftır.Havanda su dövmektir.Eğer ecdadımız yedi düvelle mücadele etmiş ve büyük başarılara imza atmışsa bunu,yeryüzünde dinin Allah'a has olması için yapmış,zaferler ise Allah'a dayanmanın sonucu gelmiştir.Herkese hayırlı Cumalar diliyorum.
 
ERKAN ÇELİK 18-02-2013, 14:35:19
gavurdan dost ayıdan post olmaz.medeniyetle bu atasözünün ne anlamı var diyebilir siniz.çok anlamı var.gavurda medeniyet yoktur.gavur evcilleşmemiştir.evcilleşmeyen bir diğer canlıda ... dır.onun için bunlarda medeniyet yoktur.medeniyet tek dişi kalmış canavardır.gavuru dost edinenler alçaklarla beraberdir.hala anlamayanlar anlamış gibi yapanların işi zordur
 
gülşah ezber 19-02-2013, 12:26:50
mustafa bey yazılarınızı beğenerek okuyoruz.allah razı olsun.programlarınızıda beğenerek izliyoruz.TV5 imizide takip ediyoruz.Haberlerinizi izliyoruz.Müslümanların derdi ile dertleniyorsunuz.kimsenin yapamadığı çekindiği haberleri yapıyorsunuz.Gücünüzü haktan alıyorsun uz.İsraile terörist diyen sadece tv5.işbirlikçi diyen sadece tv5.siz dilsiz şeytan değilsiniz başkaları gibi.Allah yollunuzu açık etsin.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz