28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
HABABAM SINIFI
30/01/2013 - 15:36
Mustafa GEÇER
"Ana okulu, ilk derece okullarda, diğer dinlere hoşgörü
dersleri verilecek. Bu dersler Hıristiyan ve Musevi din
adamlarınca verilecek. Bu millet bin yıldır beraber yaşadığı
gayri-müslim vatandaşlarımıza asla yan gözle bakmamış,
ayrımcılık yapmamıştır. Ancak başka dine mensup işgalciler
Müslüman sivillerin boyunlarına tasma takıp köpek niyetine
sürüklemişler, cenazelerinin üzerlerine işemişler,hayvana tanınan hakkı
müslümandan esirgemişlerdir!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Niçin eğitiliyoruz?

Nasıl eğitiliyoruz?

Kimler eğitiyor?

1790 yılından buyana  “batılılaşma, çağdaşlaşma ” iddiası ile yapılan eğitim ve öğretim faaliyetleri bizi nereye getirdi?

Dünyanın ortak bilimine herhangi bir alan veya sektörde katkı yapan kaç bilim adamı yetişti?

Bu milletin değerleri ekseninde özgün sanat üreten, eser ortaya koymuş, dünya boyutunda kaç sanat adamımız var mı?

Yok!

Neden?

İstisnalar hariç,eğitim sistemi bilim adamı değil, taklitçi, devşirmeci, toplamacı tercüman yetiştiriyor; inkarcı, kendi değerleri ile barışık olmayan bir eğitim sistemi ve politikası ile ilimsel ve bilimsel alanda özgün, orijinal tel’if eserler ortaya konulması mümkün değildir.

Ciklet yapmak için, sandalye üretmek için, gömlek dikmek için, makarna yapmak için, para ödeyip  know-how patent, marka alıyoruz Avrupa’dan. Bu anlı-şanlı, çağdaş-laik üniversitelerimiz ne iş yapar?

Bazı çağdaş (!) bilim adamlarımız, proflarımız ilim üretmekten aciz. Üniversite kapılarında, matadorun elindeki kırmızı beze saldıran boğa misali, başı kapalı hanım öğrencileri okula sokmamak için nöbet tutmakla, onlara saldırmakla meşguller. Dindar öğrenciye ve dinine saldırmakla çağdaş olacağını zannediyorlar. Örnek aldığı batı, kendi din ve kültürüne genelde saygılıdır. Hıristiyan Demokrat Parti ve rahibelik tahsili almış Merkel, Almanya'da iktidardadır. Dini dışlamayı, İngilizce eğitim yapmayı ilerlemenin ilk şartı olarak görüyorlar. Bu sömürge ve köle zihniyetidir. Bedensel kölelikten kurtulmak mümkün ama zihinsel kölelikten kurtulmak nerede ise imkânsız, ümitsiz vakadır. Afrika’daki, Asya’daki, Amerika'daki sömürgelerde sömürgeciler resmi dili Fransızca, İngilizce, Portekizce, İspanyolca yaptılar. Sömürgeci  Avrupa dillerini halen resmi dil olarak kullanan, Cezayir kalkındı mı? Senegal, Gambiya, Zambiya, Gine, Mali, Burkina Faso, Liberya v.s. ülkeler kalkındı mı?

Üniversite denen toplama kamplarında, bilim adamı denen isminin önüne bir takım takılar konmuş zihinsel köleler tarafından -ailesinden aldığı eğitim ve iradesi ile kendisini koruyabilenler hariç-beyni iğfal edilmiş, ne yapacağını bilemeyen, işe yaramaz, asli kimliğine düşman, kimliksiz batı hayranı, zombi, mankurt, terörist insanlar yetiştiriliyor. Bu kurumları yönetenlerin en büyük korkuları, yedikleri nane ve ihanete tanık olacak, karşı koyacak, inançlı öğrenci ve varsa öğretim görevlisi onurlu insanların mevcudiyetidir. Var güçleri ile “rejimi ve laik eğitimi korumak (!)için” onları izale etmeye, kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışıyorlar.

Millete 223 yıldır ilim yuvası diye yutturulmaya çalışılan, adına üniversite denen -ne demekse-çağdaş derebeyi şatolarında, kaç tane gerçek bilim adamı yetişti? Kaç tane telif, kaç tane patent, buluş  ortaya konuldu? Oysa  çağdaş medeniyeti yakalayıp, onun üzerine çıkmak hedeflenmişti.

İslami ilimlerde; bir Maturidi, bir Gazali, bir Eş'ari, bir Serahsi, bir Taftazani, bir Curcani…  Yesevi, Şafi, Hanbel, Ebu Hanife, İmam Malik ve benzerleri gibi binlerce cilt te’lif ortaya koyan alimlere denk ilim adamı, denk olmayı bırakalım onlara öğrenci olabilecek seviyede insan yetiştirilebildi mi?

Tabiat ilimlerinde; Uluğ Bey, Biruni, El Cabir, Ebu Haysem, Cezeri, Battani, İbn-i Sina, İbn-i Haldun gibi dünya ilmine katkı yapan kaç ilim adamı yetiştirildi?

Bu masum millet, “çağdaşlaşacağız, kalkınacağız” safsataları ile daha kaç yıl  aldatılacak?

Okulları; öğretmen'ine saygısız, o’na kuyruk takan, tembel, kopyacı, şımarık, ahlaksız, okulda kız arkadaşından gayri-meşru çocuk peydahlayan, bu gibi ciddiyetsiz ve ahlaksız durumları ve eğitim ortamını sevimli göstermeye çalışan, aslında tam da çağdaş eğitim(!) uygulamalarının içler acısı ortamını tanımlayan, çağdaş örnek teşkil ettiği inancı ile CHP’ li belediyelerin şehir meydanlarında ikide bir oynattığı, adeta  millete “eserimizi görün” demeye getirdiği, “Hababam Sınıfı” filmi eğitimdeki her şeyi ve gelinen noktayı gözler önüne sermektedir.

Okulları “Hababam Sınıfı” haline getiren, aileyi “Yedi Kocalı Hürmüz” durumuna getirmeye çalışan şer zihniyetten bu millet kurtarılmalıdır.

Bunun cevabını ve hesabını biri millete vermeli.

Artık yeter!

Bu duruma daha fazla tahammül edilemez. Bu millet, kendisine saygısı olmayan, kendi rejimine dahi sadık insan yetiştirmekten aciz çağdaş(!) eşkıyaların hakimiyet  zincirinden her alanda kurtarılmalı. Eğitim kurumları, milli ve manevi kimliğine sahip, değerlerine saygılı, aşağılık kompleksi olmayan, özgür insanların yönettiği ve yetiştiği, üretken gerçek eğitim öğretim kurumları haline getirilmelidir. Bunun için sosyal ve siyasi ortam mevcuttur.

Bu kafayla 150 yıl daha gidilse, vagon olmaktan başka bir şey olunamayacaktır.

Vagon bağlı olduğu lokomotifi asla geçemez.

Eğitim sistemi kılıktan kılığa şekilden şekle sokuldu.

Toplandı, çarpıldı, bölündü, karekökü alındı: Fransız usulü olmadı, İngiliz usulü-Amerikan usulü alındı. Darül- fünun; akademi, enstitü; yüksek okul, üniversite; fakülte oldu!

Tevhidi tedrisat, oldu iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık… Olmadı, beş yıllık oldu. Yine olmadı, kesintisiz sekiz yıllık oldu. Yine olmamış, 4+4+4 oldu. AB müfredatı alındı. Desiderus Aresmus projelerine katıldık. Öğrenci ve müfredat mübadelesi yapıldı. İnsan hakları dersi, müzik dersi kondu. Performans ödevleri verildi. Piyano-gitar çalma öğretildi. Din ve ahlak kültürü anayasal mecburi ders oldu, ancak anayasadan “toplumun iktisadi, ictimai, hukuki ve siyasi düzeni kısmen dahi din kurallarına uydurulamaz!” hükmü mahfuz bırakıldı. Çocukların çağdaş sanatlara yatkınlığı ve sevgisi artsın diye, resim dersi, drama dersi konuldu. Devlet senfoni orkestrası tarafından, Fazıl Say, İdil Biret konserleri, Mozart, Şopen, Bah , Bethoven  konserleri verildi. Devlet tiyatrolarında Hamlet, Romeo - Julyet temsilleri verilip körpe beyinlere çağdaş temalar nakşedildi! Herşey oldu ama milletin istediği olmadı.

Ne olacak bu eğitimin hali?

Şimdi  4+4+4 sistemine geçildi, AB müfredatı uygulanacak.AB ve papazlar gözetiminde, insan hakları, diğer dinlere hoşgörü, ayrımcılıktan uzak durma, “Dinler Arası Diyalog” dersleri işlenecek. Muhafazakar iktidarımız çaktırmadan seçmeli Kur'an ve Siyer dersi de koymuş!

Efendiler çakarsa iş zora girebilir.

Hem Avrupalı olmaya çalışıyorsun, hem Kur'an, Siyer…

‘Olmaz! İncil ve Tevrat'ta koyarız, kilise, şapel, havra, mecusi, yezidi mabedi de yaparız. Babil’in, “Asma Bahçeleri” yerine “Dinler Bahçesi” de yaparız. No'lursun, olur de abi! Seçmene ne deriz yoksa. Kul hakları' ndan vazgeçer, insan hakları öğretiriz! İslam ahlakından vazgeçer, “Etika” öğretiriz. Trafik dersi de koyarız. O zaman bir düşünelim.  Yüce rabbim, ne zor şeymiş batılı ve çağdaş olmak!'

Bu uğurda 200 yıldır başımıza şapka dahil, gelmeyen kalmadı. Yazımız değiştirildi, geçmişimize küfredildi, reddi-miras ettiler, kıyafetimizi değiştirdiler, kıravat taktık, takım elbise, döpiyes giydik, saçımızı uzattık, sakal bağı bir aşağı bir yukarı çıktı. Kızlar, batılı efendilerin saç rengine uymayan siyah yaratılmış münasebetsiz  saçlarını sarıya, maviye, turuncuya boyadılar, mini etek, bikini giydiler, barlarda fan klüplerde alkol, uyuşturucu alıp, damlar değiştirip vals, tango, tiwist yaptılar, İngilizce, Fransızca müzik, masum kaçamaklar, yaz aşkları, evlilik dışı çocuk yaptılar. Evlenmeye hayır,  aşka evet dediler. Alkışlandık. Dinimizi sadece kamusal alanlardan değil, eğitimden, her yerimizden çıkarıp söküp atmaya çalıştılar-marjinal sayıda kökten dinci(!) kalmış olsa da ,”Çağdaş fikir akımlarına rağbet edip, solcu, sağcı, faşist, kapitalist, komünist, grinnpiys bile oldular. Bu uğurda birçok ilklere imza atıldığı gibi 2011 yılında bir ilk olarak AB bakanlığı bile kurduk.

Olmadı, olmadı...  Burkina Faso bile batılı oldu, biz olamadık.

Bi tarafta bir sorun var gibi.

Tabi her şey eğitim ve öğretim yolu ile olacak.

Şimdi İHL’ li bizden birinin tahtı-risayetlerinde, mecburi eğitimi 12 yıla çıkartıp, "Avrupa Birliği Müfredatı" çerçevesinde nasıl Avrupalı olunurmuş, göstereceğiz! Unilever Vakfı ile de protokol yaptık, 460 YİBO’da (Yatılı bölge okulu) 200 bin yavrumuza,  el yıkama alışkanlığı kazandırmak üzere, hijyene bağlı sağlık sorunlarını sona erdireceğiz. Unilever Vakfı'nın mütevellisinde; Keith Weed, Prof. Talat Halman, Şükrü Dinçer yer alıyor.

Artuklu Üniversitesinde Dinler-Diyaloğu bağlamında yezidi mabedi, kilise, havra da açacağız. Ana okulu, ilk derece okullarda, diğer dinlere hoşgörü dersleri verilecek. Bu dersler Hıristiyan ve Musevi din adamlarınca verilecek. İlk ders Taksim Ana Okulu’nda bir papaz efendi tarafından başarı ile verildi! Diğer dinlere “kin duyma, ayrımcılık yapma” gibi kötü alışkanlıklarımızdan kurtulacağız! Vs.vs…

Bu millet bin yıldır beraber yaşadığı gayri-müslim vatandaşlarımıza asla yan gözle bakmamış, pozitif ayrımcılık yapmış fakat ayrımcılık yapmamıştır.  Ancak başka dine mensup işgalciler Müslümanları, çocuk, kadın, ihtiyar demeden katletmişlerdir. Halen ediyorlar.

Mabedlerimiz kirletiliyor, kutsallarımıza hakaret ediliyor…

Müslüman siviller boyunlarına  tasma takılıp köpek niyetine sürükleniyorlar.  

Cenazelerinin üzerlerine işeniyor.

Hayvana tanınan hak müslümana tanınmıyor.

Bu katliam ve hakaretler dünyanın gözü önünde cereyan ediyor.

Bu derse Müslümanların değil onların ihtiyacı var.Tüm ana okullarına birer imam tayin edip,insanlık ve merhamet dersi almaları lazım.

Beyler, kendimize gelelim!

Böyle öğretim ve eğitim olmaz, 223 yıldır denenmiş olmamıştır.

Milli  Eğitim ve öğretim aşağıdaki kapsam ve hiyerarşik müfredatla yapılırsa, yeniden kendimizin ve insanlığın iki cihanda kurtuluşu ve saadeti için  insanlığın asli medeniyetini yeniden kurabiliriz:

Önce, iman ve islami ilimler.

Sonra, İslam ahlakı bilimleri.

İslam tarihi ve şuuru.

Sonra, dünyevi -pozitif bilim dedikleri-ilim ve bilimler

Sonra, öğrenilen bilim ve ilmin hangi amaçla kullanılacağının eğitimi.

Bu işin başka yolu yoktur. Önemli olan süre değil, neslimize nelerin öğretildiğidir!

Bu ana başlıklarda eğitim ve öğretim ihmal edildiğinde, mecburi öğrenimi 4+4+4+4 de yapsanız, kesintili de, kesintisiz de yapsanız, 20 yıl da yapsanız, bunun adı Milli Eğitim olmaz.

Müstemleke -sömürge eğitimi- olur. Bu milleti efendiliğe değil, köleliğe mahkum eder.

Lokomotifliğe değil, vagon olmaya mahkum eder.

  

                                                

YORUMLAR
Fatma 01-02-2013, 10:37:31
Hayvana tanınan hak müslümana tanınmıyor.
 
HAMDİ GEÇER 01-02-2013, 11:27:02
BİR MİLLİ EĞİTİM MENSUBUYUM.BU SÖZLERE İLAVE EDECEK BİRŞEY BULAMADIM VE YAZI İÇERİSİNDEN ALDIĞIM BİR CÜMLEYİ GERÇEKTEN ÖNEMSEDİĞİM İÇİN,OKUYUCULARIN TEKHRAR DİKKATLERİNE SUNMAK İSTİYORUM."Tüm ana okullarına birer imam tayin edip,insanlık ve merhamet dersi almaları lazım."EVET BİZLER MERHAMET PEYGAMBERİNİN ÜMMETİ OLARAK ONLARADA ACIYORUZ.ONLARIN(GAYRİMÜSLİLERİN)ÇOCUKLARIDA BU MERHAMET.İNSANLIK,SAADET,HUZUR DİNİNDEN HABERDAR OLMALI BU MESAJ ONLARADA ULAŞTIRILMALIDIR.
 
KEVSER 01-02-2013, 18:30:58
İLİM KENDİNİ BİLMEK DEMEKTİR. KENDİNİ BİLMEDEN İLİM OLMAZ.KENDİNİ BİLMEKTE İMANDIR İSLAMDIR
 
orhan özgüven 02-02-2013, 14:41:12
ana okuluna imam dan önce imam yetiştiren kurumlara bu dersleri gerçek şekilde koyalım. zira imamlar imam olsa bu memleket böyle olmaz
 
Sümeyye 05-02-2013, 10:12:27
Eğitim sistemini oyuncak haline getirdiler. Durmadan değiştirme değiştirdikleri de işe yarasa bari
 
şerife şahin 11-02-2013, 14:51:43
bir reklamda denildiği gibi, eğitim şart,çok önemli bu durum ancak nasıl eğitim sorusu sorulmalı.içi boş müfredatı laik bir eğitim mi yoksa imani bir eğitimmi.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz