6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
10/01/2013 - 14:30
Mustafa GEÇER
"Kapitalist düzenin temeli, C.Darwin 'in
'Doğal seleksiyon' teorisine dayanır.
Dünyada güçlüler yaşar. Güçsüzün, haklı olsa dahi
yaşama hakkı yoktur. Oysa ki adil bir ortamda
güçlüler de, güçsüzler de yaşamalıdır.
Güç, hakkın emrinde olmalıdır!"

16 Ocak 2013 karasal yayın ihalesi başvurusu için son gün.

RTÜK karasal yayın lisansı için ihale yapacak. Parayı veren yayın kuruluşları, tv ve radyolar düdüğü çalacak, veremeyen susacak. Kimler düdüğü daha yüksek sesle çalmaya devam edecek, kimlerin sesi kesilecek?

Bu ihale işi 1995 den bu yana gündemde, ancak yapılmadı. 15.2.2011 tarihli 6112 sayılı yasa kapsamında çıkarılan, 10.03.1995 tarihli, “Radyo ve Tv Kuruluşlarına Kanal ve Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ve İzni Yönetmeliği” ni yürürlükten kaldıran,  “Radyo Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 09.11.2012 tarihinde 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihale yapılacak. 33 karasal ulusal yayın lisansı verilecek.

Bu ihaleye başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl yayın yapmış radyo ve televizyon yayıncısı kurumlar katılabilecek.  Bu ihalelere giren ve ihaleyi alan kurumlara ne kadar mali yük gelecek, kurum bunun altından kalkabilecek mi, bu meçhul.

Genel anlamda şunu net olarak söyleyebiliriz; ekonomik gücü olanlar ayakta kalacak, mali gücü bulunmayanlar silinecek.

Bu uygulamalar kapitalist düzen anlayışının bir yansıması ve uygulamasıdır.

ABD hava kuvvetlerine bağlı  “RAND Corporation” adlı düşünce kuruluşu üyesi, Francis Fukuyama, Sovyet Rusya'nın çöküşünü “Tarihin Sonu” olarak tanımlar.  Liberal Demokrasinin üç dünya savaşından da galip çıkan modern paradigmanın  en yüksek değerlerini ihtiva ettiğini, insanlığın kemale erdiğini, artık başka düzen ve ideolojiye gerek kalmadığını, tarihin sonunun geldiğini yazar.

Bundan sonraki mücadelenin Liberal Piyasa Ekonomisi yani Kapitalist düzen değerlerinin tüm dünyada yerleştirilmesi mücadelesi olacağını kabul eder…

Ekonomide Kapitalizm (Liberal serbest piyasa ekonomisi)

İnanç ve kültürde seküler- modernist hayat tarzının küresel insanlık değerleri olarak hakim kılınmasının gerektiğini öne sürer.

Bu projeleri, “Yeni Dünya Düzeni”  ambalajı içinde ABD, “Amerikan Yeni Yüzyılı Projesi” (PNAC)olarak, 11 Eylül 2001 provokasyonundan sonra yürürlüğe koyar.

11 Eylülden sonra, yukarıda sayılan temel değerlere, bir inanç, bir şahıs veya bir ülke  rejiminin uyum sağlamaması, sağlayamaması, karşı olması; o şahsa, inanca veya ülkeye karşı her türlü müdahaleyi meşru sayan bir anlayış geliştirilmiştir. “Ya bizimlesiniz ya karşımızda düşmansınız” seçeneği insanlığa dayatılmıştır. Hangi safta olduğunuzu belirtmelisiniz. Bu yeni dünya düzeni anlayışı, belirlediği değerlere uyumsuz olarak Müslümanları hedef olarak seçmiştir. Yeniden yeni düşman,  İslam ve Müslümanlardır. İslamla, Müslümanlarla terörizmi eşanlamlı hale getirmeyi amaçlayarak, dünyadan İslam’ın silinmesi hedeflenmiştir. O zihniyete göre Müslümanlar teröristtir, düşmandır! İslam, korkulacak bir inançtır. Müslüman kimlikli biri bir şiddet olayına karışırsa bu tüm Müslümanları terörist saymak için yeterli sebeptir. İyi ki Norveç’te 77 çocuğu kurşuna dizen Breivik, ABD’ de 28 çocuğu katleden A.Lanza canileri, Müslüman değilmiş. Yoksa ABD ve müttefikleri  “Dünyanın güvenliği için terörle mücadele adı altında bir İslam ülkesini kana bulayabilirlerdi. Bunu yapmadılar, adeta katilleri kahramanlaştırdılar. “Dünya ve insanlığın güvenliği için terörle mücadele(!) başlatılmıştır ” yalanı Müslümanlara karşı IV. Dünya savaşını başlatmak anlamı taşıyor. Seçilen slogan ve iddialar insanların karşı çıkamayacağı ifadelerden seçiliyor.

Yeni dünya düzeni denen neo-kapitalizmin felsefi altyapısını ABD ve AB’ de geliştirilen  bu fikirler oluşturur.

Bu düşüncelerin  üretimi ve hayata geçirilmesi operasyonlarının başında : Michael Ledeen, Richard Perle, Paul Wofovitz, Donald Ramsfeld gibi ABD üst düzey hariciyecileri- bakanları gibi ‘siyonist yahudiler’  yer alır.

Kapitalist düzenin temeli, C.Darwin 'in “Doğal seleksiyon” teorisine dayanır. Dünyada güçlüler yaşar. Güçsüzler haklı dahi olsa yaşama hakkı yoktur. Oysa ki adil bir ortamda güçlüler de, güçsüzler de yaşamalıdır. Güç, hakkın emrinde olmalıdır!Canilerin eline geçeli dünya, savaşlardan kurtulamadı.

Zayıflar sadece güçlülere yem olur. “Bırak yapsınlar, bırak geçsinler” felsefi inancı hakimdir.

1983 yılı ANAP iktidarı ile Türkiye’de “Liberal Ekonomik Düzen”in hakim kılınması projesi uygulamaya konulmuştur. Katıksız bir Liberal -Kapitalist-  düzen kurulması için siyasi, hukuki, ekonomik ve kültürel altyapıların oluşturulması hararetle yürütülmüştür. Bu operasyonu Ecevit Hükümeti zamanında Kemal Derviş yürütmüştür. Aynı politika bugün daha radikal bir biçimde AKP hükümetince yürütülüyor.

Konuyla bunların ne ilgisi var?

Çok ilgisi var!

Bu konular es geçilerek; ABD ve AB ile ilişkiler, İsrail’e yaklaşma çabaları, faiz müesseselerinin desteklenmesi, özelleştirmeler, toprak satışları, diyalogculuk, gayrimüslim vakıflarına gösterilen müsamaha, harabe kiliselerin restorasyonu, domuzun kasaplık hayvan sınıfına dahili, Afganistan’da işgalcilerin safında asker bulundurma,  ABD’ye havaalanı ve liman tahsisi v.s konuları anlamamız mümkün değil.

Kişiler ve ülkeler inandıkları amentülerine göre mücadele eder, hayatlarını düzenlerler. Medya alanında yapılacak düzenleme de her alanda olduğu gibi, liberal rejim inşasının bir sonucudur.

Bu ihale kimlere ne getirecek, kimlerden ne götürecek? Yapılacak ihale ile;

8 adet HD yüksek çözünürlüklü (High-Definition) yayın tekniği ile yayın yapan genel türde ulusal karasal yayın lisansı (T1),

3 adet HD tematik türde yayın  için ulusal karasal yayın lisansı (T1),

11 adet standart çözünürlüklü SD  (Standart-Definition) genel türde ulusal karasal yayın lisansı.(T1)

11 adet SD yayın tekniğinde tematik türde ulusal karasal yayın lisansı(T1),

Her bölge için 4 adet SD yayın tekniği ile yayın yapacak genel türde bölgesel karasal yayın lisansı(T2),

Her il için 7 adet SD tekniğinde, genel türde yayın yapacak yerel karasal yayın lisansı(T3)

İhale edilecektir.

Bu ihalelere katılacak yayın kuruluşları içinde ekonomik gücü yerinde olan kanallar, açık artırma ile teklif sunacaklar, en yüksek teklif veren kuruluşlar sıralanacak, ayrılan lisans sayısı kadar lisans verilecek

Anten AŞ. adı ile kurulan şirket anten tekeli sağlayıp, yayın kuruluşlarına anten kiralayacak.

Lisans alamayan hali hazırda karasal yayın yapan kanalların yayınları duracak. Bu kanallar için tek çözüm, uydu lisansı alarak uydu üzerinden yayın yapabilecekler. Ancak Türksat uydularında kapasite bulunmuyor. Yeni bir uydu fırlatılırsa ondan kapasite alınabilir. Bu iş için 2015 yılı telaffuz ediliyor.

Uydu maliyetlerini karşılama gücü olmayan kanallar yayınlarını durduracaklar.

Bu durumdan, daha çok hizmet amaçlı olup, kendi yağı ile bile kavrulmada güçlük çeken kanallar zarar görecek.

Şu anda bile, hangi kanalların bu lisansları alabilecekleri aşağı yukarı bellidir.

Ekonomik ve mali yönden güçlü, kartel medya kuruluşları bu ihaleleri alacaklar.

Türkiye’ de mevcut 3.5 milyar dolarlık reklam pastasının %90’ lık kısmını paylaşacaklar.

Bu ihale ve yasa, bu milletin hayrına sonuç doğurmayacaktır.

Liberal kapitalist düzenin aktörleri ile aynı safta yer alan kurumlar sesini yükseltirken, özellikle rejime ve onun ilkelerine entegre olmayan dini, milli, manevi değerler ölçüsü içinde yayın yapan yayın kuruluşlarının sesi kesilecek!

Hintli bir yazar, “Onların ses düzenleri, surround sound stereo systemdir. Sesi kanallara ayırarak istedikleri sesi yükseltip istemedikleri sesi kısabilirler. Amaçları sömürü, zaferleri katliam, silahları nükleer…” diye yazıyordu.

Bu ihale, böyle bir sonuç doğuracak bir ihaledir.

Milli manevi değerlere bağlı yayın yapan, bunu hizmet amacı ile yapan ve  zaten ayakta zor duran ekranlar  kararıp sesler susabilir.

Geriye milli manevi değerleri, ahlaki ilkeleri hiçe sayan bu milletin kutsallarına saldıran, tahkir ve tazyif eden, sadece ticari amaç güden, Müslümanları ifsat edecek yayınlara destek veren misyonerlik amacı güden Dünya Kiliseler Birliği, siyonist kuruluşlar gibi mahfillerden destek alan yayın kuruluşları kalabilir.

‘İhaleye herkes katılabilir’ dense de  bu eşitlik;  bisiklet alamayan insana “Bu ülkede herkes yat, özel uçak, lüks araba alabilir!” demek gibi, ‘ekmek yoksa pasta yesinler’  gibi bir özgürlük anlayışı! demektir…

Bu ihale için, anlaşılabilir bir yasal düzenleme yapılamamıştır.

Yapılan yasalarda ve yönetmeliklerde neyin amaçlandığı muğlak durumdadır.

Tekelci bir yapı oluşturacaktır.

Teknik açıdan ulusal-karasal yayın eski bir teknolojidir. Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde bu geri erişim teknolojisi eksenli düzenleme yapmak, en azından boşa çaba ve israftır.

Mevcut karmaşık mevzuatı uygulamakta,  bu yasaları yürütmekle görevli olanlar dahi çok güçlük çekmektedir. Mevcut mevzuatların iptali için Danıştay ve Anayasa mahkemesinde dava açılması gündemdedir. Bu durum yayın dünyamızı tekrar kaosa sürükleyecektir.  Yayın kuruluşlarına sadece ticari kuruluşlar olarak bakmak, buna göre icraat yapmak son derecede sakıncalıdır.

Yayın kuruluşları, bir kamu görevi yapmaktadır. Toplumun yönlendirilmesinde, dokusunun ahlaki yönden oluşumunda önemli işlevleri vardır. ‘Parası olan düdüğü çalar’  mantığı ile bu işlerin düzenlenmeye çalışılmasının vebali çok büyüktür. Milletin yapısında onulmaz hasarlara, yaralara sebep olacaktır. Çıkar amaçlı, ticari amaçlı değil,  kamu hizmeti, milli ve manevi değerlerin korunması ile geliştirilmesi ekseninde düzenleme yapılmalıdır. Bu tür yayın yapan kuruluşlara kolaylık sağlanmalıdır.

Hükümetin ve yetkili kuruluşların bu işi bir daha gözden geçirmesi gerekir.

YORUMLAR
HAMDİ GEÇER 11-01-2013, 09:16:08
Arenada Yüzbin seyirci,Boğa güreşi izliyormuş.Boğa saldırısını yapıp,Matador saldırıyı geçiştirince 99999 Kişi ayağa kalkarak Hurra diye bağırır,tezahüratta bulunurmuş.99999 Kişi oturunca bir kişi ayağa kalkar cılız bir sesle tezahürat yaparmaış.Yanında oturanlar sormuşlar ne yapıyorsun diye,adam cevap vermiş:Ben boğadan yanayımda.Malesef haklıların sesi hep kısılmak istendi.Allah Resülünün sözleri duyulmasın diye de Mekke müşrikleri el çırpıp gürültü çıkarmıyorlarmıydı?
 
AYŞE 14-01-2013, 09:56:02
hÜKÜMET UYUSUN DURSUN
 
ebru karadeniz 14-01-2013, 16:07:23
rtük sadece konuşur.icraati yoktur.ahlaksız dizilerle ilgili sesini sedasını çıkarmaz. toplumda biraz ses çıksın ahlaksız bir yayın için para cezası keserler.o da cüzi bir miktar.toplumun gazı alınır.o kadar..
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz