6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
20/12/2012 - 17:26
Mustafa GEÇER
"Gayri-müslimlerin kendi inançları gereği
yaptıklarından Müslümanlara ne?"

Yılbaşı, Noel, Milli Piyango, loto, toto, altılı ganyan… bunlar ne demek?  İslam'da yeri var mı?  Yok! Bunları ve benzeri batıl şeyleri hayatımıza kimler, niçin sokuşturdu? Bir Müslüman bunlara  itibar edebilir mi, benimseyebilir mi? Kesinlikle hayır!

Çünkü İslam’dan olmayan amel ve davranışları bir Müslüman’ın benimsemesi, Kur'an ve sünnete aykırı olarak gayri-müslimlerin adet ve amellerine göre hayatını düzenlemesi, onlara manevi ve maddi planda isteyerek imrenerek benzemesi, benzemeye çalışması imani açıdan son derecede tehlikeli bir davranıştır.

Batıl din ve ideolojileri,  görüşleri, davranışları İslama tercih etmek itikadı sapmayı, hatta küfrü gerektirir. Müslümanların bu konularda gayet duyarlı olmaları ve dikkat etmeleri gerekir.

İslam’ın haram olarak belirlediği bir eylem ve amelle ilgili, “zaman değişti, bu çağda bu şey haram mı olurmuş?”, ”bunu devlet düzenliyor, üretiyor, haram olsa yapar mı?” şeklindeki inanç ve beyan imanı götürür. Haram olduğu inancını muhafaza ile o ameli işlemek günahkar eder. Burası çok önemli; bir Müslüman olarak konuştuklarımıza, yaptık larımıza dikkat etmek zorundayız. Allah muhafaza imanımızı tehlikeye atmamalıyız.

“Yemin olsun ki; sizin için Resulullah'da güzel bir örnek vardır. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için.” Ahzap:21)

“Ve O, kendi heva ve hevesinden söz söylemez. O’ nun sözleri kendisine vahiyden başkası  değildir.” (Necm:3-4)

“Bununla beraber Allah ve  Resulü bir işe hükmettiği zaman, gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için, o işlerinde başka bir seçim hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur.”(Ahzab:36

Bu ve benzeri ayetlerde Resulullah'ın söz, karar, davranış ve hallerinin Müslümanlar için uyulması gereken örnekler teşkil ettiğini,  Rabbimiz açık seçik beyan etmektedir.

Peygamberimiz (s.a.v) bir çok hadis ve sünnetlerinde “Müslümanların” maddi ve manevi yönden “Müslüman’lara!” benzemeleri gerektiğini ifade etmiştir.

Andolsun ki; sizden öncekilerin yoluna karış karış, kulaç kulaç uyacaksınız. Öyle ki; onlar keler deliğine girseler siz de gireceksiniz.” Dediler ki; Ey Allahın Resulü, Yahudi ve Nasranileri mi (Hıristiyanlar) kasdediyorsunuz? “Kim olacaktır.”diye cevap verdiler. (Buhari-Müslim)

Yine birçok hadisi şerifte:

“Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.”

“Bizden başkasına benzeyen bizden değildir.” gibi, hadislerde, İslam’ın akidelerine aykırı, imani, fikri ve şekli benzemeler men edilmiştir.

Ne yazık ki; günümüzde Müslümanların çoğunluğunun, vahiy ve sünnetle bağlantısı ya iyice zayıflamış, ya da tamamen koparılmıştır.

İslam bir bütündür. Bu bütünlük içinde iman edilir ve amel işlenir. Biraz şundan, biraz bundan olmaz.

Bu kopuş önceleri medya aracılığı ile başlamış, halen devam ediyor. Sonraları, Osmanlı döneminde; Nizam-ı Cedit, Tanzimat, Islahat gibi batılılaşma hareketleri ile devam ettirilmiş,Cumhuriyet döneminde ise devrimlerle, çıkartılan yasalarla “kısmen dahi İslam’a benzemek!” yasaklanmıştır.

Kamu alanlarında İslami olanlar yasaklanmıştır.

Bu uygulamaların neticesi olarak, sosyal, kültürel, hukuki, ticari, siyasi, eğitim alanlarında, İslam’dan arındırma operasyonları ve uygulamaları yapılmıştır.

Geldiğimiz nokta ortada. Kimliksiz, ilkesiz, ortak değerleri tarumar edilmiş, kim olduğunu, kime benzemesi gerektiğini bilmeyen, kendisini yitirmiş, maymun gibi gördüğü iyi- kötü her şeyleri taklit eden, davranışlarına, menfaat, nefis ve cinsel içgüdülerinin yön verdiği, bu içgüdüler için tüm değerlerini feda etmeye hazır, uğruna yaşayacağı kutsalları kalmamış bir toplum ve kimlik inşaa edilmiştir.

Miladi yılbaşı yaklaştı.

Toplumda yapılmış manevi ve maddi tahribatların yansımalarına üzülerek şahit olacağız.

Sokaklarda, Coca Cola reklamı için tasarlanmış ve Noel Baba kılığına girmiş bir sürü insan! göreceğiz. Bunlara hayranlıkla bakan, içinden: ”Kim demiş biz Avrupalı olamayız diye, işte Noel babamız bile var, bunun Avrupalılarınkinden ne eksiği var, hatta Noel baba Antalyalı!” diye geçiren Müslümanlara (!) tanık olacağız.

Meyhaneler, kumarhaneler, barlar, pavyonlar dolup taşacak. Belki de sarhoşlara hizmet için emniyet birimlerinde “Sarhoşum Gel Servisleri” kurulup Cumhuriyetin Polisleri sarhoş ayyaş taşıyacak. Bu ülkede yaşlı Müslüman’ı camiye götürecek “Camiye Gideceğim Gel” servisi kurulup kamu kurumlarının namaz kılan Müslüman’a hizmet ettiğine hiç tanık olmadınız.  Alkolü teşvik için “sarhoşum gel” servisleri kurulmuştur!

Ekolojik alanlarda kalmış, laik düzenin ulaşıp çağdaşlaştırma muamelesine tabi tutamadığı, halen Müslüman kimliğini yaşamaya çalışan insanlar, batıl taarruzlar karşısında imanını korumaya çalışıyor.

Zaman akıp giden, halen izahı ilimsel olarak yapılamamış, insan beyninin almadığı, Allah’ın(cc) insanlara bir armağanıdır. Allah(cc), zamana yemin eder. Zaman, İslam’da farzlar arasına girmiştir.

Peki, zaman nasıl ölçülecektir?

Zaman insanlığın var olduğundan bu yana ölçülmeye, tanımlanmaya çalışılmıştır. Kısa zamanlar kum saati, mum saati, güneş saati, İsviçre saati gibi araçlarla ölçülmeye çalışılır. Bu ölçüler hep izafidir. Varsayımlara dayanır. Her medeniyet kendisine göre zamanı ölçmek için araçlar, takvimler geliştirmiştir.

İslam’da; saat, gün, hafta, ay, yıl gibi zamanı bölümlendirme, ölçme, Kameri takvime göre yapılmış, Kur'anda da zaman ölçüsü Kameri olarak ifade edilmiştir. “Ay”ın (Kamer) dünya etrafında dönmesi ile oluşan zaman süreleri zaman ölçüsü olarak kullanılmış, buna izafeten Kameri Takvimler yapılmıştır.

Kameri takvimde 12 ay vardır, yıl 355 gündür. Takvim yapılırken zamanın başlangıcı, önemli olaylara dayandırılarak yapılmıştır. Peygamber efendimiz zamanında yine Kameri zaman ölçüsü kullanılmıştır. Daha sonraları Hz.Ömer (ra) zamanında Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Mekke’den Medine'ye Hicret'ini başlangıç olarak kabul eden “Hicri Takvim” yapılmış ve kullanılmıştır.

Osmanlı zamanında da Hicri Takvim ve buna ilaveten, devletin mali uygulamaları içi Rumi takvim kullanılmıştır.

İbadetler de esas kameri ölçüdür. Oruç, hac gibi ibadetler kameri Takvime göre yapılır. Zamana bağlanmış ve ibadetin o zaman ölçüsüne göre yerine getirilmesi farz kılınmıştır. Başka zamanda yapılırsa bu ibadet farz değil nafile ibadet olur.Farz mükellefiyeti ortadan kalkmaz,sakıt olmaz.

Müslümanlar zamanı kameri aya göre tanımlar, farkında olur, zamanın gerektirdiği ibadetleri de buna göre yapar. Zamanı takip etmek, farkında olmak ve gereğini yapmak gerekir.

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, her şeyimiz, kalkınmak, batılılaşmak, çağdaşlaşmak iddiası  ile Yahudi ve Hıristiyanlara benzetildiğinden, aslında resmi dinimiz  Hıristiyanlık olduğundan, takvim de değiştirilerek 1Ocak1926’ da “Miladi Takvim” kabul edilmiştir.

Miladi takvim; 4 Ekim 1582 yılında  Papa Gregory tarafından  İtalyan Doktor Aloysius Lilius'a yaptırılmış, daha önce Avrupa’da kullanılan bir yılı 355 gün kabul eden Julyen takvimine 10 gün ilave edilerek yapılmış ve Avrupalılarca 1585’ den bu yana kullanılmaya başlanmıştır. Bu takvim Kameri değildir ve Dünyanın Güneş etrafında bir dönüşünü bir yıl kabul eder. Bunun için süre Kameri yıldan 10 gün daha uzundur.

Miladi takvimin başlangıcı Milat'tır. Milat: Hıristiyanlarca, Hz. İsa’nın (as) doğduğu gün kabul edilmiş ve takvim buradan başlatılmıştır. Zamanı ölçmede Hz.İsa’nın doğduğu gün başlangıç kabul edilmiştir. Yani bu takvim Hıristiyanların inançlarına göre zamanı değerlendirmek için yaptıkları bir takvimdir. Bir de Milat, Has Parti’lilerin Milli Gazete'ye alternatif olarak çıkardıkları gazetenin adıdır! Adamların hakkını yemeyelim.

İşte, zaman Papaz Gregoryen'e göre değerlendirildiğinde,  zamanı ona göre değerlendirip gereğini yapıyorlar.

Nasıl ki Müslümanlar, Kameri takvime göre, Muharremi, Ramazanı, Üç Aylarını, Kandilleri ihya etmeye çalışıyorlarsa, Hıristiyanlar da, İsa’nın (as)  doğumu ”Yılbaşı Kutlaması” Havari Noel Babanın gelişini vs. inançlarına göre önemli gördükleri günleri ihya etmeye çalışıyorlar. Bizim Hicri yılbaşımız ile, Üç Aylarımız ile, Ramazan Orucumuz ile, Haccımız ile bizi taklit etme ve bize benzeme adına ilgilenmiyor; farkında olmuyor, önem vermiyorlar!

Gayri-müslimlerin kendi inançları gereği yaptıklarından Müslümanlara ne?

Aklı başında Müslüman, bunlara asla itibar edemez. İnanarak, bilerek bu amelleri yapan Müslümanın imanı  kesin olarak tehlikededir!  İman giderse karısı da İslam’a göre boş olur ve ona haram olur! Bu kadar önemlidir.

İnançla, ibadetle, oyun ve eğlence olmaz!

Devleti bu şekilde yönetenler, “batılılaşmakla kalkınmayı, çağdaşlaşmayı amaçlıyoruz.” gerekçesini ortaya koyuyorlarsa da, bu uygulamalarla kalkınmadığımız ortada olduğundan bu iddianın yalan olup sadece bu milletin dininin ifsat edilmeye, toplumun vahiy kültüründen koparılmaya matuf olduğu anlaşılmıştır.

Yoksa kalkınmak için devletin Rakı- Şarap üretip satması, Milli Piyango adı altında millete kumar oynatması, faizi her şeye bulaştıracak yasalar çıkarıp, faizle işleyen bankalar kurması, tütün ürettirmesi, genelev açması işletmesi nasıl izah edilebilir?

Devleti yönetenlerin, İslam'ın  kebairlerden (büyük günahlar) saydığı bu işleri tekel (Yedi vahit) işletmeler kurarak, kendi eliyle işletmesi, milleti harama teşvik etmesi, kalkınma gerekçesiyle izah olunabilir mi? Öyle olsaydı şimdi kalkınmış, kişi başına 40-50 bin dolar geliri olan ülke olmalıydık!

Müslümanlar kendi değerlerine ciddi şekilde sahip çıkmaları gerekiyor.

CHP’ li Gürsel Tekin bile yaptığı basın toplantısında “Milli Piyangonun şüphe götürmez  kumar olduğunu, zararlı olduğunu”  söylerken, muhafazakar AKP  hükümeti bu milli kumarı kaldırmalı!

Milli Piyango gelirinin % 95 i savunma sanayine ayrılıyormuş... Kumar parası ile, haram para ile ülke korunamaz! Gerektiğinde biz, ülkemizi kanımızın son damlasına kadar Allah’ın yardımı ile koruruz.

Tarihimiz bu örneklerle doludur.

   

YORUMLAR
aYŞE 21-12-2012, 11:58:07
Devlet eli ile kumar oynatmaya devam bunun sonu hüsran
 
ERDEM SEZGİN 21-12-2012, 14:37:56
MİLİ PİYANGO TOTO LOTO VB. HARAMDIR KÜFÜRDÜR.BEN ŞU SORUNUN CEVABINI YILLARDIR ARIYORUM.DEVLET ELİYLE KUMAR OYNATILIYOR..MİLLİ PİYANGODAN DEVLETİN KAZANDIĞI PARANIN BİR KISMI DİYANETE DE AKTARILIYOR.DEVLET BÜTÇESİNE DE KALIYOR.O ZAMAN ŞUNUSORMAK GEREKMEZMİ BİZİM ALDIĞIMIZ MAAŞ HELAL Mİ HARAM MI? BEN BİR DEVLET MEMURUYUM...
 
SERKAN BAHADIR 22-12-2012, 10:54:55
MİLLİ KELİMESİ ÇOK ÖNEMLİ,MİLLİ EĞİTİM, MİLLİ STRATEJİ, MİLLİ HEDEFLER, MİLLİ SAVUNMA, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK MİLLİ MİLLİ MİLLİ ..VBANCAK İNSANIN KANINA DOKUNUYOR NEYMİŞ EFENDİM MİLLİ PİYANGO,ADI BATSIN PİYANGONUNDAN YASAKLAMAYANLARINDA
 
Fatma Aydın 24-12-2012, 09:49:43
Cebinde ki son ekmek parasını milli piyangoya veren biliyorum.Bu lanet birşey Allah sorar
 
MÜNEVVER PAMUK 25-12-2012, 11:06:59
SELAMUN ALEYKÜM,ÖNCELİKLE DUYARLILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKUR EDİYORUM.ALLAH RAZI OLSUN. TÜRKİYE'DE MAALESEF SİZİN GİBİ MÜSLÜMANLAR ŞUURLU DEĞİL.TÜRKİYE ÖZELİNDE MÜSLÜMAN ÜLKELER GENELİNDE İSLAM ALEMİ SAVRULMUŞ DURUMDA.KUMAR PİYANGO ÖZELLİKLEDE MİLLİ OLAN KUMARLAR BU MİLLETİN BEREKETNİ ALIYOR.UYAN EY TOPLUM UYAN
 
VOLKAN DURAK 27-12-2012, 08:12:46
YILBAŞI NOEL PAGAN KÜLTÜRÜNÜN VE KAPİTALİZMİN BİR UZANTISIDIR.BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE İNANCIMIZDA YERİ YOKTUR.LOTO TOTO PİYANGO KABUL EDİLEMEZ.DEVLET BİRAN ÖNCE BU OYUNLARI YASAKLATMALIDIR. RABBİMİZİN İPİNE SIMSIKI SARILMALIYIZ.ŞEYTANİ İŞLERDEN ŞERDEN FİTNEDEN FESATTAN UZAK DURMALIYIZ...BUNLAR ŞEYTANIN OYUNCAKLARIDIR...
 
HAMDİ GEÇER 27-12-2012, 10:22:26
Eğer bizler hayata ve olaylara Allah'ın nuruyla bakmıyor,bakamıyorsak amiyane tabirle bakar körüz demektir.Bakmak ve görmek nedir pekiyi?Bakıp görmek,olayların beynimizdeki izdüşümüdür.Eğer bizler görebiliyor ve bu görüntüyü beynimize aksettirebiliyorsak,sonrasında beynimizin düşünme ve akletme melekeleri devreye girer ve bu olay hakkında muhakeme ve temyiz işlevini başlatır beynimizde.Olayları iyi temyiz edebilmemeiz de Allah'ın nuruyla bakmamıza bağlıdır.Eğer bu nurla bakamıyorsak,
 
HAMDİ GEÇER 27-12-2012, 10:30:31
o zaman vay halimiz..Unutmayalım bir zamanlar bir holding vardı hani bu holdingin bir gazetesi ve televizyonuda vardı.Ve gazetenin sloganı ise "Huzur veren gaete"idi.Televizyonu bir yahudiye sattılar,Gazete hala yayın hayatında ve bol bol faiz reklamı alıyor.Şimdi birdüşünelim.Bu hoding azmı aldattı milleti?Yani adının önüne Milli gelmesi Kumarı mübah kılarmı?Ama malesef hala aldatılmaya devam ediliyoruz.Oldu olacak (Çok özür dilerim)G..evlerin de önüne bir sıfat eklesinlerde olsun bitsin.
 
ŞABAN AYDIN 01-01-2013, 11:21:53
YİNE BİR YILBAŞI REZALETİ YAŞADIK.İÇKİ İÇENLER SARHOŞ OLANLAR GECE SAAT 24.OO'Ü GÖSTERDİĞİNDE SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATANLAR NE OLUYOR BU TOPLUMA.NE OLUYOR BİZE.KİMSE UYARMIYOR MU.KİMSE DÜŞÜNMÜYOR MU.KİMSE İDRAK ETMİYOR MU? ÇOLUK ÇOCUĞUMUZ NEREYE SÜRÜKLENİYOR.BÜTÜN BUNLARIN SORUMLULUĞU KİMDE.KİM SAHİP ÇIKACAK NESLİMŞİZE.KİM ŞUURLU NESİL YETİŞTİRECEK.ŞUURSUZ EBEVEYİNLERMİ, TVLERİN ÖNÜNDEN KALKMAYAN VİCDANSIZ NESİL...EVET SABIR YA ÜMMET SABIR
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz