6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Cumhuriyetin Kazanımları!
09/12/2012 - 20:17
Mustafa GEÇER
"Devletin, iktisadi, ictimai, siyasi ve hukuki yapısını
kısmen dahi olsa dini (İslami) esaslara benzetmeye
istemeyi ve çalışmayı, affedilmez suç saydılar.
Buna karşılık tüm başarısızlıklarını, sergiledikleri
zulüm ve işkenceleri, yüce dinimiz İslam'a ve
Müslümanlara fatura etme alçaklığını
sergilemekten geri durmadılar."

 

İnanan insanlar, mevcut düzenin temel norm’u Anayasa’nın dahi tanıma lütfunda bulunduğu,  din ve vicdan özgürlüklerine ilişkin en masum bir talepte bulunsalar,  “hukuk devleti, insan hakları ve özgürlükler”i dillerine pelesenk eden din düşmanı çevreler: "cumhuriyetin kazanımları elden gidiyor, laiklik elden gidiyor!" diye koro halinde böğürmeye başlarlar. Daha sonra Anıtkabir'e gidip "ordu göreve" nakaratlarını tespih ederek, zikretmeye, adeta garip bir inancın ibadetini, ritüellerini yerine getirmeye başlarlar.

Bu "kulluktan bireyliğe evrilmiş" insan kalabalıkları, bu ülkede kimlerden ve kaç kişiden oluşuyorlar?

Hukuk devletinden ne anlıyorlar?

İnsan haklarından ne anlıyorlar?

Laiklik dedikleri bu milletin lügatinde yer almayan kavram nedir?

Cumhuriyetten ne anlıyorlar?

Demokrasi dedikleri nedir?

"Cumhuriyetin kazanımları" diye dillerinden düşürmedikleri kazanımlar nedir?

Bu sorulara cevap vermek bu yazının hacmini aşacağından ayrı konular olarak ele alınıp incelenmesi gerekir. Araştırılıp incelendiğinde, çok ilginç durumlar ve ilişkiler ağı ile karşılaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın!

Ülke nüfusuna oranla sayıları çok değil, çeyreklerin altındadır. Devletin maddi manevi tüm kaynaklarından faydalanırlar. Fikri kaynakları, yerli ve küresel İslam karşıtı devlet ve kuruluşlardır. Yurtdışı mahfillerden maddi ve manevi destek alırlar. Para,araç-gereç gibi maddi, takdir, madalya, nişan, ödül gibi manevi desteklerle desteklenirler. Teşkilatlanmış ve organizedirler. Genellikle Atatürk sonrası CHP teşkilatı ve diğer solcu partiler tarafından organize edilerek, finanse edilerek, farklılıkları öne çıkartılmaya çalışılan halk kesimlerini de aldatarak eylemlere sevk edilirler.  

Bir bardak suda fırtına kopartan bu güruhun tüm hassasiyetlerini İslam’a karşı oluşları belirler.

Bunların amentüleri, içini boşalttıkları, işlerine geldiği gibi anladıkları, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, insan hakları, sosyalhukuk devleti ve özgürlük kavramlarıdır. Bu kavramlardan anladıkları, Müslümanların anladığından, sözlüklerdeki tariflerden, hatta dünyada genel kabul görmüş tanımlamalardan uzak anlamlardır.

Bunu anlamak için bu güruhun söylem ve eylemlerini, kısa bir süre izlemek yeterlidir.

Bunların ortak özellikleri İslam, dolayısı ile Müslüman düşmanlığıdır.Çünkü İslam'ı doğru olarak bilmiyor, bilmek istemiyorlar.

Bu grup ve kişilerle, bunlarla birtakım mevzii menfaatler için söylem ve eylem birliği içinde olanlar;

Ateistler

Ataistler (Şamanistler)

Irkçılar.

Dönmeler.

Celaliler.

Solcuların büyük bir kısmı.

İslam’ın ehli sünnet itikadına karşı olanlar.

Gayri-müslimler.

Masonlar.

Siyonistler.

Marksistler.

Komünistler.

Kapitalistler.

Hümanistler.

Feministler.

Homoseksüeller.

Nesebi gayri-sahihler.

Sahtekarlar.

Münafıklar.

Müşrikler.

Yukarıda sayılan gruplardan olup, sanatçı, siyasetçi, yazar-çizer, bilim adamı olarak geçinen içi boş, milletin inanç ve kutsallarına karşı olan ve parlatılıp, isimlerinin önüne; büyük, star, usta, duayen gibi ekler konularak ödüllendirilip, madalya verilip milletin önüne çıkarılanlar… İsimleri sokaklara, caddelere, meydanlara ve birtakım tesis ve mekanlara verilip asla camilere verilmeyenler.

“Fransız İhtilali” nden sonra, yükseltilen değer ve söylemleri, yaşam ve fikirlerinde temel inanç ve hareket noktası olarak kabul edenlerin, yukarıda sayılan gruplardan birine dahil olma ihtimali %90’ dır. Gizledikleri kimliklerini ve söyleyip yaptıklarını mutlaka iyi analiz etmek, eğer yukarıda sayılan gruplara dahil bireylerden ise onlara inanmamak, itibar etmemek, arkalarına takılıp beraber hareket etmemek gerekir.

Bu grupların içinde çok az bir oranda, bu fikir akımları ve yapılanmaların insanların faydasına olacağı inancında ve iyi niyetli olanlar vardır. 

Bu güruhun büyük bir oranı, bu değerleri gerçekten sevdikleri ve inandıkları için değil, İslam'ı ve Müslümanları yeryüzünden silmek için bir araç, bir alet olarak kullanmaya devam ediyorlar! Müslümanların çıkarlarına uygun olacak gelişmelerde, demokrasinin, cumhuriyetin, özgürlüğün, insan haklarının temel ilkelerini rafa kaldırırken, kendi görüş ve inançlarına uygun çevrelerin çıkarlarına olan gelişmelerde, bu ilkelere dört elle sarılıyorlar. Kendi çıkar ve arzularına aykırı gelişmelerde, ilkeleri rafa kaldırabiliyorlar.      

Bu davranışların somut örneklerine her gün şahit oluyoruz:  İngiliz, İspanyol, Hollanda, İsveç, Japonya gibi monarşik hanedanların halen iş başında olduğu ülkelerin kral ve kraliçelerinin elinden ödüller alıp, onları alkışlayanlar, bu eylemlerinde demokrasi ve cumhuriyet inançlarına bir zarar görmezken, Osmanlının adına bile tahammül edemiyorlar. 14 yıldır yargılanmadan zindanda yatırılan Salih Mirzabeyoğlu'nun haklarını ve hukukunu yok sayanlar, Silivri’de yargılanan Ergenekoncular için her gün ayağa kalkıp, Hırant Dink cinayeti yargılaması için, her yıl caddelere dökülüp “Hepimiz Ermeniyiz!” naraları atarak, adeta katilin olayla ilgisi olsun olmasın, suçlu- suçsuz tüm ilişkisi olduğu çevre ve emniyet mensupları için “kollektif ceza anlayışı” ile cezalandırılıp, infazı için yargı ve hukuka saldırıyorlar. Mısır Çarşısı’na bomba koymaktan sanık kadın için gazetelerinin sürmanşetinde ve köşe yazılarında sütun sütun yer verip, onu kahramanlaştırmaya çalışıp, beraat talep edip, yargıyı taraflı davranmakla suçlamaktan çekinmeyenler, halkın oyları ile demokrasi ilkelerine uygun Milletvekili seçilen, başörtüsü yüzünden TBMM’ sinden atılan Merve Kavakçı’yı görmeyenler, Ecevit'i neredeyse “Demokrasi Şehidi” sayıp heykelini dikecekler...                                                                                                       

Başbakan asıp bunu bayram yapanlar, Merhum Erbakan Hoca'nın dört partisini, "İslami hareketlerin odağı haline geldi" gerekçesi ile mevcut hukuka aykırı olarak kapatıp, siyasi hayatını yasaklarla geçirtenler, PKK siyasi uzantısı partinin eylemlerini olgunlukla karşılayabiliyorlar. Demokrasi, cumhuriyet, hukuk, adalet, insan hakları, özgürlük ilkeleri kendilerine bir kazanç sağlıyorsa bu mefhumların savunucusu oluyor, aksi halde düşman kesiliyorlar. Darbelere alkış tutuyorlar.

1839 Tanzimat fermanı ile beraber, gerçek kimliklerini gizleyerek, maske takarak, “Osmanlıda Batılılaşma Hareketleri”ni İslam’a ve Müslümanlara karşı çevirerek, ve bu hareketle devletin en önemli makam ve statülerini işgal ederek Osmanlı’yı yok eden bu gruplar, “Cumhuriyet Dönemi”nde de eylemlerini sürdürerek bu ülkenin asli unsurlarını temsil eden evlatlarını, akla hayale gelmeyecek zulüm ve oyunlarla, kamusal alanlardan uzaklaştırarak, devleti tüm makam ve kaynaklarına sahip oldular. Devletin tüm varlıklarını, güçlerini ve erklerini tepe tepe kullandılar. Devletin ve milletin her şeyini kullanarak elde ettikleri makam, mevki, kazançlar ve imtiyazlar ile ülkenin ve milletin kayıpları, geri bırakılmışlığı, aşağılanması, horlanması, “Cumhursuz Cumhuriyetin Kazanımları” nı oluşturdu. Buna “Cumhuriyetin Kazanımları” dediler. Cumhurun maddi ve manevi kayıpları, “Cumhuriyetin Kazanımları” olamaz, Cumhurun kazanımları ancak Cumhuriyetin kazanımları olabilir.

Hırsızın en çok korktuğu kişi ev sahibidir. Ev sahibinin ayak sesleri bile hırsızın paniklemesine neden olur.

Türkiye’deki rejimi, adı her ne olursa olsun bu gruplar kurdu. Rejimin adı ile icraatları asla örtüşmedi. Yaptıkları anayasa'larla ve yasalarla veya fiilen zorbalıkla, inançlı asli unsurların devletin yasama ve karar organlarında yer almasının önünü kestiler. Milletin önüne devletin gücü ile duvarlar ördüler. Bu duvarları "değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez" şeklinde Anayasa kuralları ile pekiştirdiler. “Oyun”un kurallarını, her halükarda kendilerinin kazanacağı şekilde koydular. Kazara, bu kurallara rağmen yasama organına veya başka makamlara tırmanan, çalışkan inançlı insan ve partileri, darbelerle, siyasi içerikli mahkeme kararları ile, post modern darbelerle alaşağı ettiler.  

Devletin, iktisadi, ictimai, siyasi ve hukuki yapısını kısmen dahi olsa dini (İslami) esaslara benzetmeye istemeyi ve çalışmayı, affedilmez suç saydılar. Buna karşılık tüm başarısızlıklarını, sergiledikleri zulüm ve işkenceleri, yüce dinimiz İslam'a ve Müslümanlara fatura etme alçaklığını sergilemekten geri durmadılar.

"Cumhuriyetin kazanımları" dedikleri şeyler aslında, rejimin kendilerine sağladığı kazanımlardır. Rejimi alet ederek kazandıkları, çaldıklar, paralar, mallar, rütbeler, makamlar, ödüller, madalyalar v.s kazanımlar, onlar için “Cumhuriyetin Kazanımları” dır. Merhum Erbakan Hocanın,”Bu görüş, milletin kendi görüşüdür!” diye ”Milli Görüş Hareketi” ni başlatması ile “Ev sahibinin ayak sesleri”ni daha belirgin ve güçlü duymaya başladıklarından, "Cumhuriyetin kazanımları" yani "kazanımlarımız yok oluyor" diye, böğrüşmeye, bağrışmaya, saldırganlığa, sızlanmaya başladılar.

Basında darbecilerin servetleri yayınlandı. Sakın bunlar "Cumhuriyetin kazanımları"(!)  olmasın?   Meşru yollardan kazanmışlarsa buna bir şey söylenemez elbet.

Şundan kimsenin şüphesi olmasın ki, bir gün muhakkak evin gerçek sahibi,  atıldığı evine tekrar girip sahip çıkacak, evi talan eden haramilerden adalet ve hukuka uygun bir şekilde hesap soracaktır. Su, daha fazla tersine akıtılamaz, mecrasını bulup coşkun bir şekilde akmaya başlayacaktır:

Cumhur’un inancına ve cumhuriyetine sahip çıktığı gün.

YORUMLAR
ali 10-12-2012, 09:45:07
Yıllardır bizi cumhuriyet denen safsata ile kandırdılar ama herşey ortada işte
 
Genc Sp İzmit 10-12-2012, 16:08:47
Sağolun hocam
 
Hamit Akyüz 11-12-2012, 08:48:07
Yıllardır bu milleti lailik elden gidiyor diye diye kandırdılar gittiği de yok...
 
MUSTAFA ÖZTÜRK / SAMSUN 12-12-2012, 10:38:37
ALLAH RAZI OLSUN VEKİLİM.CUMHURİYETİ KURAN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİNİ ÇOK GÜZEL SIRALAMIŞSINIZ.CESARETİNİZDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM...SİZLER HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMUYORMUSUNUZ.GERÇEKTEN YAMULMADAN DİK VE İTİBARLI BİR DURUŞLA HABERLER VERİYORSUNUZ.HABERLERİNİZDE DE MÜSLÜMANIN DERDİYLE DERTLEŞİP OLAYIN ÖZÜNÜ VERİYORSUNUZ.ALLAH TEKRAR RAZI OLSUN...
 
HAMDİ GEÇER 12-12-2012, 15:20:10
Yazılanların hepsi dğru da,aslında ev sahibi dışarıda değil ki,eve dönsün.Bilakis ev sahibi evde.Ama ne yazıkki uytulmuş.Hatta daha acısı ne biliyormusunuz?Ayakta uyutulmuş.Uyur gezer hale getrilmiş.Cumhuriyetin kazanımlarını koruma çabasında olan efendilerine hizmet ediyor üstelikte.Yani onların değirmenlerine habire su taşıyor.Dua edelimde görevli melek sura üflemeden uyansın.
 
SERPİL ÇAKMAK 13-12-2012, 11:04:03
CUMHURİYETİ BİZ KURDUK SİZLER YAŞATACAKSINIZ DEDİLER YILLARCA.ANCAK BU CUMHURİYET NASIL KURULDU KİMSE BUNDAN BAHSETMEDİ.İSKİPLİ ATIF HOCAYI ASAN İSTİKLAL MAHKELERİNDEN KILIÇ ALİLERDEN ZALİMLER VE HAİNLERDEN BAHSEDEN OLMADI.BİR KORKU PSİKOLOJİSİ VARDI ÜZERLERİNDE TOPLUMUN.SAVAŞTAN ÇIKMIŞTI ÇÜNKÜ.ELİNDE AVUCUNDA HİÇ BİRŞEY KALMAMAIŞTI.OLANIDA ZATEN DEVLET SAÇMA SAPAN VERGİELR ADINDA ALMIŞTI.NE DİYELİM GERÇEKLER ELBET BİRGÜN AYDINLANIR...
 
ayşe sürücü 13-12-2012, 17:30:11
s.a Allahın selamı bereketi üzerinize olsun.öncelikle rabbim tüm inananlara yardım etsin.islam bu coğrafyada fakir kaldı.hakir kaldı.Ancak Rabbim yardımını gönderdi.inanan insanlar bir ve berab er oldu.1969 da başladı bu sevda.yıl 2012 ve hala devam ediyor.her ne kadar aralarda davayı bölenlerde olsa dava erlerinin sayıları azda olsa, (cumhuriyeti kuranlarda az kişilerdi) bu dava er yada geç zafere ulaşacaktır.
 
NESLİHAN DEMİR 15-12-2012, 11:51:40
CUMHURİYETİN EN BÜYÜK KAZIĞI İSTİKLAL MAHKEMELERİDİR.İSTİKLAL MAHKEMELERİ ÇÖZÜLMEDEN MÜSLÜMANLARIN KATLEDİLİŞİ AYDINLATILMADAN BU KAN AKMAYA DEVAM EDECEKTİR.TABİKİ MEMLEKETTE KUTUPLAŞMADA HİÇ BİTMEYECEKTİR.
 
Fatih Türk 18-12-2012, 10:00:38
Mustafa Bey bu yazının devamıda olursa güzel olur. Kaleminize kuvvet
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz