1 Zi'l-ka'de 1438 | 25 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İki Tren
05/12/2012 - 10:15
İsmail Hakkı AKKİRAZ

 

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, iki cihan saadetimiz için bizlere İslam'ı ihsan eden, Allah(c.c)'a hamd, muallimimiz, liderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'ya salât ve selam olsun.

Karşılaştıkları olayları izah için insanlar, farklı yollar izlerler. Düşünme, değerlendirme ve karar verebilmede hak ile batıl, doğru ile yanlış, faydalı ile zararlı, iyi ile kötü, güzel ile çirkin, adalet ile zulüm ölçüleri sağlıklı bir netice için önemlidir. Bir kimse, insanı tanımak istediğinde onunla ilgili söz söyleyen, ilmi disiplinlere müracaat eder. İslam ile Materyalizm. Yani hak ile batıl. Bu ikisinden birisi ile düşünülür ve karar verilir. Müslümanlar İslam ile düşünür ve karar verirler. Müslüman olmayanlar, kitap ehli, batılılar, batıcılar ve onlar gibi olmak isteyenler Materyalizme göre düşünür ve karar verirler.

Siyaset ve idare, toplumu şekillendiren, yönlendiren, leh ve aleyhlerinde karar veren, etkileyen şeylerin başında gelir. Bu iki şey, İslam'ın temel esaslarına göre şekillenirse insanlar sadet bulurlar, materyalizm ve batı kıstaslarına göre şekillenirse, insanlar zulüm görürler. Ülkemizde siyaset ve idare 1928 yılından itibaren fiilen materyalist ve batı kıstaslarına göre tanzim edilmektedir. Günümüz Müslümanlarının temel problemi, inanç esasları ve ibadetle ilgili meselelerde İslam'a göre düşünüyor olmalarına rağmen, siyaset, idare, ticaret, hukuk ve benzeri konularda batılılar gibi düşünüyor olmalarıdır. Müslümanların bu durumu, İslam'ın kendisi tarafından uygun bir davranış olarak görülmemektedir. Allah, Kur'an'da Müslümanları uyarmaktadır. "Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin" (Bakara: 42)

Türkiye'de hak-batıl mücadelesi ağırlıklı olarak siyaset zemininde yürümektedir. Bu mücadelenin tarafları kimlerdir? Toplum, bu sorunun cevabını ya hiç aramamakta, ya da kendisine sunulan aldatıcı durumdan memnun gözükerek, "Bizim uşaklar iktidardadır" kabulüyle daha önce şikâyetçi olduğu, değiştirmek için cihad ettiği bozuk düzen karşısında teslim bayrağını çekmiş durumdadır. Bu bir gaflet halidir ve toplum bu gaflet halinden kurtulmak zorundadır.

Türkiye'de hak-batıl mücadelesi müspet siyasetle, menfi siyaset arasında geçmektedir. Kurtuluş için toplumun, bu gerçeği görmesi gerekir. Bu gerçek görülüp müspet siyasete destek verip iktidara taşımadan toplum, yaşadığı maddi ve manevi bunalımdan kurtulamaz.

Türkiye'de müspet siyasetin tek adresi Milli Görüştür. Milli Görüş Saadet Partisi tarafından temsil edilmektedir. Menfi siyaseti temsil edenler ise batı yanlısı partilerdir. Bu partiler kendilerini muhafazakâr demokrat, sosyal demokrat, sağcı, solcu ve benzeri batılı mefhumlarla tanımlamaktadırlar.

Daha iyi anlaşılması için konuyu "iki tren" benzetmesi üzerinden anlamaya çalışalım. Bu trenlerden birisi Milli Görüş, diğeri ise Avrupa- Batı trenidir.

Milli Görüş treninin yolculuğu Mekke'ye yani Kâbe'ye yani İslam Birliği'nedir. Avrupa- Batı treninin yolculuğu ise Brüksel'e yani Hıristiyan ve Yahudi batıya yani Avrupa Birliği'nedir. Şimdi bu iki treni ve yolcularının özelliklerini tanımaya çalışalım.

MİLLİ GÖRÜŞ TRENİ

Bu tren "Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, Yenin Bir Dünya" için 1969 yılında Konya'dan yeniden yolculuğa başlamış bir trendir. Yaşanabilir Bir Türkiye; Ekonominin onarılması, halkın refah düzeyinin arttırılması, adil paylaşım, sosyal ve ekonomik hayatın insanı merkeze alacak şekilde tekrar yapılandırılması ve adil bir düzenin kurulmasıdır. Yeniden Büyük Türkiye; Türkiye'nin bölgesinde uydu değil; tarihinde olduğu gibi lider ülke olmasıdır. Yeni Bir Dünya; Bugünkü zulüm dünyası yerine saadet dünyasının kurulmasıdır. Bu trenin önde yürüyen bayrağı "Önce Ahlak ve Maneviyat" olmuştur.

Bu trenin yolcularının Milli Görüş diye bir davaları, bütün insanlığın saadetini sağlamak gibi bir sevdaları vardır. Tren sevgi ve şefkat rayları üzerinde bütün engellere, engellemelere, zor hava ve çevre koşullarına rağmen yolculuğuna devam etmektedir. Yolcuların hakkı üstün tutmak, nefis terbiyesini esas almak, maneviyatçı olmak gibi üstün vasıfları,  hidayet, feraset, dirayet sahibi olmak gibi güzel halleri vardır. Ahitlerine ve sözlerine sadık bir şekilde İslam'da karar kılarak şuurlu olmak, hayrı şerden, marufu münkerden helali haramdan ayırmak, hayrın hâkimiyeti, şerrin yok edilmesi için cihad etmek gibi kahramanlıkları vardır.

Bu trende hâkim olan anlayış; barış, hürriyet, adalet, refah, izzet esaslarıdır. Bu tren; savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, sömürü değil işbirliği, baskı ve tahakküm değil insan hakları ve hürriyet esaslarının hâkim olduğu "Yeni Bir Dünya"nın merkezine, şehirlerin anası Mekke'ye yani Allah'ın evi Kâbe'ye doğru akıp gitmektedir.

Bu trenin yolcularının tek bir niyeti vardır. Bu niyet yaratan, yaşatan, yöneten Allah'ın rızasını kazanmaktır. İmanda ittifakları, dinde kardeşlikleri, aralarında hayırlı işlerde yardımlaşmaları ve yarışmaları vardır. Yanlarında Kur'an gibi bir kitapları, önlerinde Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir öğretmenleri ve liderleri vardır. Bu yolcular Allah'ın, Peygamberlerin, İslam'ın ve Müslümanlara düşmanı olanları; Şeytanı, Ehli Kitaptan inkâr edenleri, Irkçı Emperyalizmi, şirk batağında debelenen batıyı sırdaş ve veli edinmezler. Bu trene, Nuh(a.s)'un gemisinde olduğu gibi ancak iman ve şuur vizesine sahip olanlar binebilirler. İman ve şuur vizesine sahip olmayanlar isteseler de, istenseler de bu trene binmeye imkân bulamazlar. Bu tren geçmişte Hz. Âdem'den Peygamberimize, bütün peygamberlerin yolcu taşıdığı yere yolcu taşımaktadır.

AVRUPA-BATI TRENİ

Bu tiren haktan batıla, imandan inkâra, itaatten isyana, hayırdan şerre, maruftan münkere, helalden harama, doğrudan yanlışa, iyiden kötüye, güzelden çirkine, faydalıdan zararlıya, adaletten zulme, yolculuk yapmak isteyenleri batılın merkezine taşıyan bir tirendir. Bu tren aydınlıktan karanlığın merkezine doğru akıp gitmektedir. Bu trende etnik milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik, dini milliyetçilik yapılmaz. Bu trenin yolcularına bir olan Allah'a inanma telkininde de bulunulmaz. İsteyen istediği ilaha hür iradeleriyle inanırlar! Yolcular koro halinde "Batı medeniyeti üstün medeniyettir" şarkısını söylerler. Ezan sesi, çan sesi, boru sesi her vagonundan farklı sesler yükselir. İlah birdir, üçtür, yoktur diyenler belirlenmiş hedefe doğru birlikte yolculuk ederler. Bu hedef dünyayı cennet yapma, ahireti dünyaya taşıma, modernleşme, çağdaşlaşma, küreselleşme hedefidir. Bütün çabalar Allah'ı ve razı olduğu İslam'ı vicdanlara hapsedip dünyada Irkçı Emperyalizmin hayalini kurduğu imparatorluğu inşa etmek içindir. Bu yolculuk, şeytan bilimini Avrupa kültürüne yerleştiren Martin Luther'in kurduğu Protestanlığın dini nizamı olan faizci kapitalizmin yürütülmesine katkıda bulunmak içindir. Bu gayretin sonunda, önerilen ödül, Irkçı Emperyalizmin mutlu bir kölesi olarak yaşamaktır. Bu trende hiç kimsenin hayat tarzına karışılmaz, yaşam alanına müdahale edilmez. Bu trende kim ne yapmak istiyorsa yapabilir. Bu trenin yolcuları tek bir şey yapamazlar. O da trenin istikametini değiştirme teşebbüsüdür. Yani trenin Avrupa'ya, Batıya doğru olan yolculuğunu Mekke'ye, Kâbe'ye yani İslam Birliği yönüne çevireme teşebbüsündür. Yolcular bunun dışında demokratik haklarını kullanarak her türlü şeyi yapma imkânına sahiptirler. Bu trenin müşterilerine her türlü rezillik ve güzellik birlikte servis edilir. Namaz kılmak isteyene namaz kılma, zina etmek isteyene zina, evlilik dışı, eşcinsel ve benzeri ilişkide bulunma, içki içmek isteyene içki, kumar oynamak isteyene kumar oynama, domuz eti yemek isteyene domuz eti imkânı "bir insanlık hakkı!" olarak sunulmaktadır. Bu tren geçmişte Nemrutun, Firavunun, Samirinin, Belamın, Karunun, Ebu Cehilin, Yalancı Peygamberlerin ve bütün küfür önderlerinin yolcu taşıdığı yere yolcu taşımaktadır.

HANGİ TRENE BİNECEĞİZ?

Müslüman akıllı adamdır. Hangi trene bineceğini bilecek kadar Allah kendisine hidayet, feraset, dirayet vermiştir. Bunları doğru bir şekilde kullanarak hangi tirene bineceğine rahatlıkla karar verebilir. İşin özeti şudur. Rabbimiz buyuruyor:  "(Yahudiler ve Hıristiyanlar, Müslümanlara:) Yahudi ya da Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, dediler. De ki: Hayır! Biz, hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi." (Bakara: 135)

Birileri: "Mekke'ye sefer yapan trenin yolcuları Avrupa'ya-Batıya sefer yapan trenin yolcularına oranı çok düşüktür, öncelikle siz trenin yolcularını artırın ki biz de o trene binelim" diyebilirler. Bilinmelidir ki Mekke'ye giden trenin yolcusunun azlığı, bütün çağrılara rağmen çeşitli bahanelerle, trene binip Mekke'ye gitmek istemeyenlerdedir. Çünkü bunlar zahiren Mekke ve çevresini çöl, Avrupa'yı da zahiren yemyeşil ve imkânları bol bir yer olarak zannetmektedirler. Onun için Batı trenine severek ve arzulayarak biniyorlar. Rabbimiz buyuruyor: "İşte onlar, hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir." (Bakara: 16)

Milli Görüş treni bütün zorluklara rağmen Mekke'ye, Kâbe'ye, İslam Birliğine olan yolculuğuna devam ediyor. Bu trende bu kıbleye doru yolculuk yapmayı yaratılışın bir gayesi olarak gören herkes için yer mevcuttur. Rabbimiz buyuruyor: "Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." (Bakara: 148) vesselam.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Eski mobilya
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Son hamle hazırlığı!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Özgür olduğunu zanneden mahkûmlar gibiyiz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Haçlı ittifakı giderek azgınlaşıyor
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz