27 Ramazan 1438 | 22 Haziran 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Olan, oldurulmak istenen değil mi?
28/11/2012 - 08:42
İsmail KILLIOĞLU

 

İnsanın, doğası gereği, halihazırdaki durumundan hoşnutsuzluk duyarak daha farklı olduğunu tasavvur ettiği bir durumu isteğini olağan karşılamak gerekebilir. "Utopia"dan söz etmiyorum, o ayrı bir konudur. Kaldı ki, "Utopia" da, bir noktaya kadar insanın doğası (fıtratı) ile ve dolayısıyla muhayyile, imgelem yetisi (meleke) ile ilişkilendirilebilir. Ne var ki, kelimenin kök anlamı göz önünde tutulduğunda, başlangıcı, hareket noktası itibariyle gerçeklikten bağımsız niteliği öne çıkar. Çünkü "Utopia", köken anlamı bakımından, bu dünyada olmayan, yani zaman ve mekanı somut gerçekliğe dayanmayan "yeri", özel anlamıyla "ülke"yi, "ada"yı ifade eder. Bu bağlamda, "Utopia" kelimesini düşünce, özellikle siyaset felsefesine kavram haline getirerek armağan eden Thomas More bile "Utopia"cı sayılmayabilir. Çünkü "Utopia" kavramının çağrışımı yönünde ortaya koyduğu düşünceler, XVI. yüzyıl İngiltere'sindeki toplumsal, siyasal, kültürel gerçekliğe eleştirileri içinde barındırır. Mesela Aristokrasiyi "bal vermez arılar" olarak ifade etmesi böyledir. More böyleyken, O'nun esin kaynağı sayılan Platon'un "Devlet"ini (Politea) "Utopia" kategorisine yerleştirmek, haksızlığın ötesinde bilgisizlik olarak nitelendirmek yerinde olur. Her şeyden önce Platon, içinde yaşadığı ve dikkatli bir gözlemle vukufiyet sağladığı toplumunun siyasal, iktisadi, kültürel ve toplumsal yapısını derin bir kavrayışla tasavvur ve tahayyül ettiği bir yapıya dönüştürmek tutkusu içindeydi. Sonuçta ortaya çıkacak yapı, şöyle veya böyle omurgası yerli yerinde duran "Soylular" (Aristokrasi) yönetimiydi. Yani "olan"ı, oldurmak isterken gerçeklikten bağını kopartmış değildi. Mülkiyet ortaklığı, yönetici sınıfa özel mülkiyeti yasaklaması (gerçi yaşlılığında yazdığı eserlerde, mesela "Yasalar"da (Nomoi) "yasağı" kısıtlılığa çevirecektir), kadınlara askerlik eğitimini önermesi vb. gibi görüşleri ilk göze çarpan özellikler olsa da, bütün bunların dayandığı temel öz ve ilke "erdem" olarak kalır. Bu bile onun insan doğası gerçekliğine bağlı kaldığının göstergeleridir.

Demek istediğim, "olan"dan insanın bıkkınlık, usanç, hoşnutsuzluk vb. duyarak değerlendirmesi ve yerine farklı bir şeyi ikame etme arayışına girmesi olağandır. Hatta kimi zaman gereklidir, bazen de elzem ve zorunludur. "Kötü" olarak nitelenene karşı tavır almak meselenin bir yönüdür ama yeterli değildir. Onun ortadan kaldırılmasını isteme yanında "iyi" olanın ikamesi için çaba göstermek de gerekir.

Afakî olmadan sakınarak, mesela siyasal yapı itibariyle '82 Anayasası'nın sistematiği "olan" olarak, karşı tavır almayı, en başta insanın doğasının olağan yansımasının yüklediği bir yükümlülük olarak ifade edebiliriz. Bu aynı zamanda gerçeklikten kopmamayı da sağlar. "Olan"ın gerçekliği insanda "kötü" algısının temel nedenini oluşturmaktadır. Daha fazla ayrıntıya girmeden tavır alınan "olan"ın yerine ikame edilmek istenen ne olmalıdır? Herhalde "olan"ın dayandığı bire ilke, düşünce, görüş, sistem veya yapı ve bunların herhangi bir unsuru ikame edilmesi gereken olamaz, olmamalıdır da.

Ne var ki, yeni Anayasa yapma "peşrevleri"nde olsun, siyasal, iktisadi, idari, hukuki vb. gibi olanlardaki düzenlemelerde olsun, ana damar olarak beliren, teknik ifadesiyle "Yürütme"nin, yani hükümet edenin, onun özeti olarak da "Yürütmenin başı" olanın dört bir yandan tahkim edilerek adeta mutlak ve bölünmez bir iktidar gücüne oldurulması gibi belirmektedir. '71 Muhtırasıyla yalap-şalap kotarılmaya çalışılan ama "oldurulamayan" Yürütmenin güçlendirilmesi girişiminin nakıslığı, '82 Anayasası ile sistematiğine oturtulmuştu. Öngörülemeyen birtakım engeller 28 Şubat çapulculuğuyla izale edilmek istenmişti. Sonuçta ana damar olarak Yürütmenin mutlaklaştırma ve bölünmezliği, çeşitli kombinezonlarla bugün belirgin hale getirilmiş gözükmektedir. Olayların, düzenlemelerin, karar ve tasarrufların temelinde yatan, yani "oldurulmak" istenen bu değil mi? "Olan"ın, "oldurulmak istenmesi", insan doğasının olağanını yok etme anlamına gelmez mi?

Siyaset bilim ve  felsefesinde herhalde bu "totalitarizm" demektir.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
21/06/2017 - 11:00 İktidar ve devlet
14/06/2017 - 09:50 Sorgulama ve özeleştiri
07/06/2017 - 09:39 Uluslararası hukuk ve Filistinli esirler
31/05/2017 - 10:17 Açlık
24/05/2017 - 15:07 Evin içi
17/05/2017 - 09:16 “Ağaç kesen, baş keser”
10/05/2017 - 09:19 Kamu bilinci
26/04/2017 - 09:07 Bir halkoylamasının düşündürdükleri
19/04/2017 - 09:01 Geçmişten geleceğe
12/04/2017 - 09:10 Kurum ve bürokrasi-II
05/04/2017 - 09:03 Kurum ve bürokrasi
22/03/2017 - 09:13 Sıradanlıktan kurtulamamak
08/03/2017 - 09:56 Kör göze sürme çekmek
01/03/2017 - 09:58 “Direnen adam”
22/02/2017 - 09:43 Irmak ve insan
15/02/2017 - 09:09 Önyargı ve açıklık
08/02/2017 - 09:08 Birey ve iktidar
01/02/2017 - 08:58 Amerika’nın Trump’ı
25/01/2017 - 09:13 Bir hukuk felsefecisinin bakışında hukukun görünümü
18/01/2017 - 09:09 Boğulan ideal
04/01/2017 - 09:06 Düşkün yönetimler
28/12/2016 - 09:04 Önyargı ve açıklık
21/12/2016 - 08:59 Dogma ve düşünce
14/12/2016 - 09:10 Şiddetin Örgütlenmesi
07/12/2016 - 09:23 Birkaç Odun
30/11/2016 - 09:55 “Direnç ve özgürlük” ya da “Değirmen yele karşı”
16/11/2016 - 09:01 Geçmişten Geleceğe
26/10/2016 - 09:01 Niçin savaş
19/10/2016 - 09:38 Ucuz kan-II
12/10/2016 - 09:19 Ucuz kan
05/10/2016 - 09:25 Korku ve kural
28/09/2016 - 09:17 Savaş ve Akıl
21/09/2016 - 11:49 Kitap
16/09/2016 - 17:34 Merak ve soru
03/08/2016 - 09:34 Birey olarak insan - II
27/07/2016 - 09:28 Toplumsal ve siyasal olayın mantığı
20/07/2016 - 09:43 Birey olarak insan
13/07/2016 - 09:08 Devletin işlevleri ve birey - ııı
22/06/2016 - 14:48 Devletin işlevi ve birey - ıı
15/06/2016 - 10:30 Devletin işlevleri ve birey - I
09/03/2016 - 12:44 İnsana egemen olmak
01/07/2015 - 10:54 Tuzağa düşmek
22/04/2015 - 11:00 Kutlu Doğum ve Süleyman Çelebi
07/01/2015 - 11:59 Özeleştiri
10/12/2014 - 12:26 Tek Kişilik Parti
26/11/2014 - 11:04 ŞERRİNDEN EMİN OLAMAMAK
05/11/2014 - 11:07 Gelenek ve Gelecek II
16/04/2014 - 14:26 529..
04/09/2013 - 07:42 Kurum yoksunluğu
17/07/2013 - 07:53 “Batıcı Devşirme” sistemi
03/07/2013 - 12:48 Kahramanmaraş üzerine yayınlar ve Yaşar Alparslan
05/06/2013 - 00:11 Şiirin şehrinde
15/05/2013 - 12:20 Ürün de fazla, fiyatlar da
08/05/2013 - 12:52 Necip Fazıl’ı anmak
06/03/2013 - 13:17 Sorun ve yöntemi
20/02/2013 - 14:46 Adaletin gereği
13/02/2013 - 12:43 Küreselleşme ve ahlâk II
23/01/2013 - 14:31 Gerçeksiz algı
09/01/2013 - 09:23 İbn Haldun demişti ki! II
19/12/2012 - 09:41 Siyasal Fatalizm
12/12/2012 - 07:11 Cehalet kıyameti
05/12/2012 - 10:24 Cemil
28/11/2012 - 08:42 Olan, oldurulmak istenen değil mi?
21/11/2012 - 08:01 Kuram mı, uygulama mı?
07/11/2012 - 08:01 Adalet ve Siyaset
31/10/2012 - 10:00 Düşünce ve maytap
24/10/2012 - 11:29 İlkel dürtü
17/10/2012 - 08:19 Suriye Sorunu
10/10/2012 - 00:37 Tek kişilik parti
26/09/2012 - 10:02 Balyoz ve hukuk
19/09/2012 - 01:45 Etki Tepki
12/09/2012 - 09:56 Eksik Olan Sistem Olmasın
05/09/2012 - 09:33 Düşüncenin Çiçeği
29/08/2012 - 09:26 Yeni Devir
 
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
ABD'den PYD/PKK mektubu
Biraraya gelmezsek zulümler önlenemez
KPSS sonuçları açıklandı
Bahçeli’den CHP'nin yürüyüşüne ilk tepki: "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker"
Sorunlarımızı G-8’de değil D-8’de çözelim!
Az önce açıklandı! İşte yerine gelen isim…
Siyasîler kavgayı bırakırsa vatandaş kucaklaşır
Suudi Arabistan'da saldırı! Ölü ve yaralılar var
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
Şeref KAÇMAZ
HESAPLI - YORUM
Mustafa KAYA
Cenevre’de Güvenlik ve Garantiler Tuzağı
Atilla MEHDİGİL
Ateizm ve ateistlerin hezeyanı
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Katar sana ne katar - Deepweb
Ekrem ŞAMA
Dışişleri şaka gibi
Mustafa İŞCAN
Yıllık izin birer gün olarak kullanılır mı?
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Mehmet Şevket EYGİ
İmanı korumak
Ali Haydar HAKSAL
Güç ve Adalet
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Korku Türbülansı”ndaki ABD ve “Kontrolsüz Çok Kutupluluk” Planı
Zeki CEYHAN
Bir adım ötesi!
Mevlüt ÖZCAN
İnfaz memurunun akıbeti
Mahmut TOPTAŞ
Kaybettiklerimiz arayalım
Prof.Dr.Ata ATUN
Cenevre’de Güvenlik ve Garantiler Tuzağı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Ne yapacaksan ölmeden önce yap
Mustafa YILDIRIM
Özlenen eski Ramazanlar mı yoksa insanlar mı?
Burak KILLIOĞLU
Zihinler allak bullak…
Şakir TARIM
Yaşananlar ekseninde D-8’in önemi
İsmail KILLIOĞLU
İktidar ve devlet
İbrahim VELİ
En değerli hediye: D-8
Abdülkadir ÖZKAN
Suriye’de kimin eli kimin cebinde?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz