6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
26/11/2012 - 14:33
Mustafa GEÇER
"Ancak şurası bir gerçek ki, her şeye rağmen bir zaman sonra
aşağı yukarı tüm ülkeler kalkınmış olacak.
Bu kalkınmalar doğal olarak, dengeleri değiştirecek,
her alanda yansımaları ortaya çıkacak.
ABD halen ekonomik büyüklükte birinci sırayı
işgal ediyorsa da, araştırma geliştirme (ARGE)
yatırımlarında liderliği kaybetmiş durumda."

 

1.inci ve 2.inci Dünya Savaşları’ndan sonra kurulan dengeler değişiyor. Güç odaklarında meydana gelen kaymalar, küresel dengeleri de değiştiriyor. Küresel güç dengelerini sağlayan faylarda oluşan kırılmalar ve kaymalar sessiz sedasız olmuyor, küresel mali ekonomik ve siyasi depremleri de beraberinde getiriyor.

                            Yeryüzünde kurulu dengelerin bozulması ve yeni dengelerin kurulması 20.inci yüzyılda 1. ve 2. Dünya savaşlarını getirmiştir. Askeri ve ekonomik yönden güçlenen ülkeler, mevcut dengeleri zorlayarak kendi çıkarları doğrultusunda bir küresel yapılanma ve dengenin kurulmasını istediğinden, mevcut statüko lehlerine olan ülkeler buna izin vermek istememişler ve sonuçta dünya savaşları patlak vermiştir.

                             Özellikle 2.inci Dünya Savaşından sonra bir araya gelen galip ülke liderleri, yeni dengeleri kuracak kararlar almışlardır.

                             1945 “Yalta Konferansı” nda  ABD, İngiltere, Rusya  dünyayı kendi nüfuz alanlarına ayırarak adeta paylaşmışlardır. Küresel dengeler bu ülkelerin kararlarına göre kurulmuş ve korunmuştur!

                             “Bretton Woods Konferansı” nda küresel, mali, ekonomik ve ticari sistem kurulmuştur. Bu sistemle küresel ticaret ve mali piyasalar kontrol altına alınmıştır.

                            20.inci yüzyıla hakim bu dengeler SSCB’ nin dağılması ile ABD’ nin  kendisini tek kutup olarak algılamasına ve dünyayı ilgilendiren konularda, tek karar organı olarak kendisini kabul etmesine neden olmuştur. Dünya'yı yeniden şekillendirme faaliyetine girişmiştir: “Yeni Dünya Düzeni”, “Yeni Amerikan Yüzyılı Projeleri (PNAC)”, “Önleyici Vuruş Doktrini”,  “terörle mücadele ve Liberal ekonomik düzenin dünyaya yaygınlaştırılması”  gibi politikalardan söz ederek, ABD ve müttefiklerinin -Türkiye hariç- küresel çıkarlarını önceleyen bir dengenin kurulmasını amaçlamıştır!

                           Bunun için Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali, Pakistan’ın karıştırılması, BOP projelerini öncelikle hayata geçirmek için, savaş dahil her metodu kullanarak eyleme geçmiştir.  11Eylül provokasyonu ile  “Ya benimlesiniz, ya karşımdasınız!” seçeneğini dünyaya dayatmıştır.    

                           Özellikle Müslümanları terörist ve düşman kabul ederek, İslam ülkelerine karşı “Bu bir Haçlı savaşıdır!” diyerek, savaş ve işgal faaliyetine başlamıştır.

                          20.inci yüzyılı ABD yüzyılı olarak kabul edilebiliriz ancak, 21. Yüzyılın ABD yüzyılı olacağını kabul etmek isabetli bir öngörü olmayacağa benziyor.

                          ABD’yi güçlü kılan faktörlerin ya ortadan kalkacağı, ya da diğer ülkelerin de ABD’nin gücüne erişip, onu geçeceği gelişmelerine şahit oluyoruz. Dünyayı ilgilendiren kararlara katılmak isteyen ülkelerin bu yüzyılda artacağı muhakkak gözüküyor.

                21.yüzyılın başlarından itibaren doğal olarak ABD’ yi yakalayıp geçmeye çalışan ülkelerin yeni güç merkezleri oluşturmaya başladığı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu ülkeler “biz de varız” demeye başladılar bile.

                Yeryüzünde ülkeleri güçlü kılan, sanayileşme, ekonomik kalkınma ve diğer faktörler değişip yaygınlaşıyor. Ülkeler arasında kalkınmışlık makası gittikçe daralıyor ve kapanıyor. Bu gelişme bazı ülkelerde daha hızlı seyrederken, bazı ülkelerde daha yavaş seyrediyor. Ancak şurası bir gerçek ki, her şeye rağmen bir zaman sonra  aşağı yukarı tüm ülkeler kalkınmış olacak. Bu kalkınmalar doğal olarak, dengeleri değiştirecek, her alanda yansımaları ortaya çıkacak.

                 ABD halen ekonomik büyüklükte birinci sırayı işgal ediyorsa da, araştırma geliştirme (ARGE) yatırımlarında liderliği kaybetmiş durumda. Harry E.Figgie “İflas 1995” adlı kitabında,  ABD’nin borçlarının artmasının tehlikeli bir seviyeye geldiğine dikkat çekiyor. Baba Bush döneminde 4 trilyon doları aşan borcun sadece faiz yükünün 293 miyar dolarla, toplanan vergilerin %52’sini götürdüğünü belirtiyor. ABD’nin şu andaki borcu, kat kat artarak 16 trilyon doları geçmiş durumda. 

Çin faktörü ABD’yi zorlamaktadır. Çin ekonomisi, son on yılda hızlı bir büyümeyle adeta sıçrama yaparak ABD’nin hemen ensesinde dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmiş ve büyüme halen sürüyor. Çin şu anda fazla veren dış ticareti ile bir trilyon dolarlık ABD hazine tahviline yatırım yapmış durumda. Ekonomik kriz, ABD ekonomisini vurmaktadır. Avrupa krizi, kârlarının %60’ını Avrupa ticareti oluşturan ABD şirketlerini olumsuz etkilemektedir. Borca paralel bütçe açığı büyümektedir. Obama yönetimi açığı kapatmak, borcu azaltmak için zenginlere yeni vergiler koymayı planlamaktadır. Koyulacak vergiler, üretimi ve yatırımı, dolayı ile istihdamı azaltıcı bir sonuç doğuracaktır.

                    2050 yılında ABD  nüfusu, 400 milyona dayanacak. İspanyol asıllı Katolik nüfus 90 milyon, siyahlar 70 milyona yaklaşıp,  ABD için sorun oluşturacaktır. WASP' ların nüfus etkinliği azalacaktır.

                    ABD, ortaya çıkacak olumsuzlukları önlemek için  göçmenlik yasalarında ve kategorilerinde, üst dereceli profesyonellere ABD vatandaşlığı ve oturma izninde kolaylıklar getiriyor. Dışarıdan ABD’ ye beyin ve girişimci göçünü artırarak, nitelikli nüfusun artmasına çalışıyor. Eskiden “Ulusal Çıkar İstisnası” nı bilim adamları ve doktorlara tanırken, şimdi girişimcilere de tanıyor.

                    Dünya ekonomisinin 2005-2025 yılları arasında, yıllık ortalama reel % 2.9 büyüyeceği öngörülürken, gelişmiş ülkelerin % 2.4, gelişmekte olan ülkelerin % 5 büyüyeceği öngörülüyor.

                    ABD ve AB’li müttefikleri, küresel dengelerin yeniden kurulmasında artık kendilerinin tek başlarına belirleyici ve karar verici  olmadıklarını kabullenmiş görünüyorlar. Dengelerin kendi lehlerine kurulması için diğer ülkeleri de içine alan yeni oluşumlar peşindeler.

                   1975 yılında, Fransa'nın Rambouillet şehrinde devlet başkanları seviyesinde bir toplantı yaparak G-6 grubunu, 1976 yılında San juan – Porto Riko’da Kanada'nın da katılması ile G-7 toplantısı yapıldı. Daha sonraları işin içine Rusya Federasyonu’da alınarak G-8’ler grubu oluşturuldu. Dünyadaki gelişmeleri,  yılda bir toplanarak değerlendirip kendilerine göre yön verme amacını güttüler.                                                                                                                                                      

                     Dünya ülkeleri arasında daha başka gruplaşmaların ortaya çıkmaya başladığı 90’ lı yıllarda  G-8’ler, önemli gördükleri ülkeleri de aralarına alarak, “Dünyadaki gelişmelerin kontrolleri dışında kalmaması için bir danışma grubu oluşturulmasını” kararlaştırdılar. Bunun için Bretton Woods doktrini çerçevesinde 1999 yılında Köln zirvesinde bir araya geldiler. G-8 maliye bakanları 25 Eylül 1999 tarihli Washington toplantısında küresel sistem (leri) açısından önemli ülkelerden oluşan 20’ler Grubu’nu yani G-20’leri ilan ettiler. G-20’ler, G-8’ler gibi 2008 yılından itibaren başkanlık düzeyinde her yılın belirli zamanlarında toplanmaya başladılar.        

                      G-20 üyeleri; Türkiye, ABD, Hindistan, Japonya, Brezilya,Rusya Federasyonu, Fransa,  Almanya, Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Güney Afrika, İngiltere, Güney Kore, İtalya, Çin, Kanada, Endonezya, Avustralya ve Avrupa Birliği'nden meydana geliyor. 

                 G-20’lerden başka, ABD’nin patronajlığında olmayan, Batı'dan bağımsız bloklar da oluşuyor. Bu bloklar ABD ve AB’yi ziyadesi ile rahatsız ediyor!

                  Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Hindistan, Brezilya gibi ülkeler artık ABD' nin tek kutup olduğunu kabul etmiyorlar. Dünya'yı ilgilendiren kararlara ABD’yi ortak bile etmek niyetinde değiller. Dünya yeniden kurulacak; ülkeler yeni dengelere göre konumlanacaklar!

                  Türkiye’nin öncülüğünde kurulan D-8’ler, G-20’lerin içinde önemli ekonomik sıçrama geliştirmiş ülkelerin oluşturduğu BRIC ülkeleri; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin   yeni dengelerin kurulmasında söz sahibi olmak istiyorlar. Elbette burada söz sahibi olmayı güçlü olmak sağlayacak. Ekonomik gelişmesini sağlamış  güçlü ülkeler yeni dünya oluşumunda söz sahibi olacaklar.

                  1960’lı yıllarda başlayan ve yapısal olarak Türkiye’ye benzeyen ülkeler önemli sıçramalar yaparak gelişmelerini tamamladılar. G.Kore, Malezya, İspanya, Meksika, Brezilya gibi ülkeler 1960’larda Türkiye’den daha elverişsiz durumda ve geride iken, Türkiye'yi fersah fersah aşarak, sanayileşip kalkınmalarını tamamladılar. Türkiye daha elverişli potansiyele sahip olmasına rağmen, kötü yönetilmekten dolayı geride kaldı. BRIC ülkeleri sonradan Güney Afrika’yı da aralarına alarak BRICS adını aldılar, fakat Türkiye’yi birliğe almadılar.

                    Türkiye, kendi yolunu kendi çizmek zorunda.  Başkalarının arkasına takılarak 100 yıldır yaptığı yürüyüş işe yaramadı. Bu çağın ortalarında ABD ve AB, etkinliğini kaybedecektir. Yeni Dünyada, tarihte olduğu gibi, yeni medeniyet ve güç havzaları oluşacak,Türkiye mutlaka etkin ve belirleyici bir ülke olarak “Yeni Dünya” da yerini almalıdır.

                     Türkiye, öncelikle sanayileşmesini tamamlamak zorunda. Bunu başarabilirse diğer beklentiler arkadan gelecektir.

                      Türkiye’nin 100 milyonlara varacak nüfusu, demografik yapısı, Tarihi misyonu, Jeostratejik konumu, Türki cumhuriyetler ile kuracağı iyi ilişki ve birliktelikler, İslam ülkeleri ile kurulacak birlikler, Türkiye'ye büyük avantajlar sağlayabilecek unsurlardan bazılarıdır. Bu avantaj ve potansiyel iyi kullanılırsa Türkiye, 2025 yılına kadar bölgenin ekonomisi en güçlü ve büyük 1.nci,  Avrupa’nın 3.ncü, Dünyanın 10.büyük ekonomisi olabilir.

                      Yıllık ortalama %7-8’lik reel kalkınma hızı, makro ekonomik istikrarı korumak, borçları azaltmakla Türkiye söz konusu hedefleri yakalayabilir. 2025 yılında 2 trilyon dolar GSMH’ ya çok rahat ulaşabilir. Kişi başına milli gelir 20 bin doları geçebilir.

                      Dünyada oluşacak yeni dengelerin ülkemizin, tüm mazlum Müslümanlar ve insanlığın barış ve hayrına olması dileğiyle.

 

 

 

Mustafa GEÇER  


YORUMLAR
Neslihan 26-11-2012, 16:15:01
Yazı için çok sağolun
 
Hatice Aydınlar 27-11-2012, 11:25:49
Global güçlerin sömürge ikonları her tarafımızı kuşatmış durumda. Durumu çok iyi özetlemişsiniz seri hali devam edebilirse bu yazı güzel olur
 
nurcan petek 27-11-2012, 14:40:56
Türkiye d-8 leri hayata geçirirse gerçek anlamda güç dengesi müslümanarın lehine geçer.Ancak bizi yönetenler batıla hizmet ettikleri için bu durum şuan şöz konusu değil.Ancak at sahibine göre kişneş..Sahib ise Milli Görüştür...Milli Görüşlü günlerde görüşmek üzere
 
mustafa pekdemir 28-11-2012, 10:11:11
Küresel güçlerin karşısında duracak bir yapı varsa oda d-8'dir. Allah yöneticilerimize basiret feraset versin.

Mustafa Pekdemir- Almanya
 
emrah aloğlu 28-11-2012, 15:10:40
Türkiye kend yolunu çizmek zorunda yazarımızında dediği gibi...Taşeron olmaktan çıkıp kendi gücünü kuvvetini tarihi misyonunu harekete geçirme zamanıdır gün. BGün bugündür Gün D-8 leri harekete geçirme günüdür.Gün Erbakanı anlama günüdür.Gün Milli Görüşü iktidara taşıma günüdür...
 
ÜMMÜ GÜLSÜM ÇOŞAR / BERLİN 29-11-2012, 15:06:20
YENİ DÜNYA DÜZENİ DEDİKLERİ 1945 YILINDA YALTA KONFERANSINDA 3 ÜLKENİN BİR ARAYA GELİP KENDİ ÇIKARVE MENFEATLERİNE GÖRE DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRDİKLERİ YAPIDIR. MAALESEF BİZİM HERŞEYİMİZ BU YAPININ ALDIĞI KARARLAR ÇERÇEVESİNDE ŞEKİLLENMEKTEDİR. NETİCE İTİBARİ İLE YENİ BİR DÜNYA MUTLAKA KURULMALIDIR.BUNUDA GERÇEKLEŞTİRECEK OLANLAR ALLAH'TAN BAŞKASINA BOYUN EĞMEYEN DİK DURAN VE BİRBİRİNİ ALLAH İÇİN SEVEN ŞUURLU MÜSLÜMANLARDIR.YANİ MİLLİ GÖRÜŞÇÜLERDİR VESSELAMM
 
KERİM TOKADİ 01-12-2012, 11:35:27
MÜSLÜMANLAR SAHİPSİZ..BAŞI BOŞ,İSLAM ALEMİ BİR KAOSUN İÇİNDE.ÇIKIŞ YOLU BELLİ D-8.ANCAK İDRAK EDEN YÖNETİCİLER YOK...
 
Mustafa Çıkrık 03-12-2012, 13:00:52
Tek yol İslam Birliği demek geliyor içimden
 
HAMZA ŞAHİN 04-12-2012, 12:38:53
ADİL BİR DÜZEN KURULACAK ELBET BİRGÜN.ANCAK ÖMRÜMÜZ YETER Mİ YETMİZ Mİ BİLMİYORUM.LAKİN ÜMİTSİZ DEĞİLİZ .İNANIYORUZ VE ÜMİT EDİYORUZ ALLAHIN İZNİ İLE...
 
HAMDİ GEÇER 06-12-2012, 11:01:21
Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.Şuara Suresi 227.Ayet
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz