28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Müslümanın Talep Ve Beklentileri
19/09/2012 - 00:01
Mustafa GEÇER
Müslümanların inanç özgürlüğü kapsamında talepleri laik rejim iktidarları tarafından hep göz ardı edilmiş ve yasaklanmıştır.
 
En masum talepler dile getirildiğinde bu talep “rejime başkaldırı “olarak algılanmış, talep sahipleri  fişlenmiş, dışlanmış veya cezalandırılmıştır.
 
Laik rejimlerin İslama ayırdığı alan hiçbir zaman Allah (cc)ın ayırdığı alan kadar olmamıştır.
 
Müslümanlardan Allah’ın istediği kadar değil, kendi istedikleri kadar Müslüman olmaları istenmiştir.
 
Bu durumda Müslümanın sorunu şu ki, Allah’ın istediği kadar Müslüman olmayıp, rejimin istediği kadar Müslüman olunduğunda,  Allahın (cc) rızası kazanılabilecek midir?
 
Eski Roma’da, çok tanrılı putperest (pagan)inancı hakimdi. Allah inancı yoktu. Birçok tanrıları vardı. İmparatorlar, tanrılarla yetki paylaşımı içinde iktidarı kullanır, kural koyar, yasa yaparlardı. Senatus (ihtiyarlar meclisi) imparatora karşı pek etkili olamaz, ancak ona müşavirlik yaparlardı. İmparatorun koyduğu kuralı Senatus kolaylıkla kaldıramaz, fakat Senatus’un kararını imparator kaldırırdı.
 
Roma rejiminde “Sezar’ın hakkı Sezar’a, tanrının hakkı tanrıya!” anlayışı hakim olmuştu.-Sezar adı, Roma imparatorları için kullanılmıştır. Roma’da farklı yönetim dönemleri de olmuştur.
 
- Tanrı ile Sezar'ın yetki ve hak alanlarını da genellikle Sezar belirlerdi. Sezar tanrının yetki alanını sık sık ihlal eder, buna itiraz edenler rejime ve Sezar'a baş kaldırmış kabul edilir, eğer bu şahıs senatör ise senatodan atılır veya bir suikasta kurban giderdi. Vatandaşın itiraz etme yetki ve cesareti yoktu. Herkes vatandaş bile değildi. Vatandaşlık önemli bir statü idi. Vatandaş olmayanlar eşya hükmündeydi.
 
Roma'da II.YY. dan sonra Hıristiyanlık yayılmaya başladı.Roma rejimi önceleri buna ses çıkarmadı.
 
Hıristiyanların, zevk için arenalarda adam öldürme, putlara kurban etme gibi geleneklere itiraz etmeleri üzerine roma rejimi ile araları açıldı.
Roma rejimi bunları düşman ilan ederek, 303 yılından itibaren Hıristiyanlara karşı kıyıma başladı. Diri diri yakma, yırtıcı hayvanlara parçalatma gibi ağır işkence ve cezalar uygulanmaya başlandı.
 
Her şeye rağmen Roma’da Hıristiyanların sayısı arttı.  324 yılında İznik’ de kilise kurulmasına izin verildi. Daha sonra İmparator Theodosius 375 yılında kilisede günah çıkararak Hıristiyanlığı resmi din haline getirmiş oldu.
 
Roma’da resmi olarak ilan edilen Hıristiyanlık, vahye dayalı saf din olmaktan çıkmıştı.Bu hali ile dahi rejimle çatışmaları oluyordu. Bu sebeple Roma'da iki çeşit Hıristiyanlık ortaya çıktı.
 
Birincisi, Roma rejiminin dini olan Hıristiyanlık; yani “Sezar’ın dini.” İkincisi ise, Allah’ın vahyettiği, Allah’ın dini olan Hıristiyanlık (nasranilik). 
 
Roma’da Allah’ın dini olan Hıristiyanlığa tabi olup onu yaşamak isteyenlere yine eziyetler, işkenceler devam etti.
                                                                                                                                         
Hıristiyanlardan, rejimin onayladığı, onun yetki alanlarını, istediği yaşam tarzını, zulmünü, onun hakkı olarak gören Hıristiyanlığa tabi olmaları isteniyordu. Yani “Sezar’ın istediği kadar inanmaları” isteniyordu.Allahın istediği gibi inanmak, yaşamak, dini özgürlük talep etmek, rejim tarafından ağır ve tehlikeli bir cürüm olarak görülüyor ve yasaklanıyordu.
 
Rejimin istediği kadar inananlar, yaşayanlar, rejime saygılı iyi vatandaşlar olarak taltif edilip ödüllendirilirken, Allah /cc)ın istediği gibi inanıp yaşamaya çalışanlar aforoz ediliyordu.
 
Bu uygulama ve baskılar, Hıristiyan dünyasında yaygın şekilde uygulandığından, din üzerinde büyük tahrifatlar meydana getirildi. Din, İsa Aleyhisselamın getirdiği din olmaktan uzaklaştırılıp, Protestan bir din anlayışı yerleştirildi. Bu anlayışın temeli  “sen dine uyma, dini kendine uydur!” inancına dayanıyordu.
 
Onların tabiriyle; “Sezar’ın hakkı Sezar’a, tanrının hakkı tanrıya!” anlayışı dahi terk edilerek, bu anlayış,”Sezarın hakkı Sezar’a!”olarak reformize edilmiştir.                                                                              
 
Seküler anlayışın hakim kılındığı laik yönetimlerde; “Tanrı yeryüzüne, bizim işlerimize karışmasın! Burayı biz idare ederiz!”, “Din, tanrı ile kul arasında tinsel bir ilişkidi. Biz dini, dünya işlerine karıştırmayız ama, biz ona karışırız!”anlayışı yerleştirilmiştir.
 
Çağdaş denen laik rejimler kendilerine eski putperest (pagan) Mısır,Yunan, Roma kültür ve inançlarını referans olarak almaktadır. 
 
Allah (cc) lafzı yerine Tanrı lafzı kullanılmaktadır. Çünki Allah (cc) tektir çoğulu yoktur, Tanrı inancında, tanrı birden fazla olabilmektedir. Allah yerine ısrarla “Tanrı” lafzı kullanılması bundandır.
 
Türkiye’de de rejimin alanı ile İslam'ın alanı örtüşmemektedir.İnsanlardan rejimin çizdiği sınırlar esas alınarak İslam'ı yaşamaları istenmiştir. Allah(cc)  “Şunu şöyle yap!” buyurmuş, ancak rejimi yönetenler bunun hilafına bir kural koymuş ise,  Müslümandan Allah’ın kuralına değil, rejimin kuralına uyması istenmektedir.
 
Müslümanların en doğal talepleri kabul görmediğinden, insanlar sindirilmiş, inanç özgürlüğüne ilişkin talepler kısılmıştır.
 
Müslümanlık sadece temel ibadetler boyutuna indirgenmiş, bu ibadetler için tanınan sınırlı özgürlükler, sanki bir himmet gibi, bir ihsanmış gibi millete sunulmuştur. Halk  da buna şükretmiştir.
 
İslam sadece namaz kılmak,oruç tutmak, kur’a dan çıkarsa hacca gitmek, zekat vermekten ibaret olarak kabul edilmektedir. Eğer İslam bunlardan ibaretse, bu özgürlük aşağı yukarı tüm ülkelerde hatta, Müslüman olmayan ülkelerde daha geniş bir şekilde tanınmaktadır!Protestan bir İslam anlayışı hakim kılınmak istenmektedir.
 
Türkiye’deki Müslümanlarda sanki bu duruma rıza gösteriyor havası hakim olmaya başlamıştır. Müslümanlar için bu durum en büyük tehlike ve yok oluş demektir.
 
Allah(cc) ın kitabında hacca gitmek için kur'a şartı yoktur. Hac mükellefi olmuş bir müslüman,  hac için kur'a çıkmadı diye hacca gidemeyip borçlu ölürse , “Ya rabbi kur'a çıkmadı, onun için hac  ibadetimi yerine getiremedim!”gerekçesi ne kadar kabul görecektir?
 
Bir Müslümanın sorumluluklarını yerine getirebilmesi için rejimin çizdiği din özgürlüğü sınırların Allahın çizdiği sınırlara doğru genişletilmesi gerekir.
 
Burada sorumluluk ve vebal önce yöneticilerde, sonra, “Elhamdülillah Müslümanım” diyen Müslümanlardadır. Bu sorumluluğu hiçbir gerekçe ortadan kaldıramaz.
 
Mevcut sınırlar içinde İslami sorumluluk ve mükellefiyetleri yerine getirerek yaşamak yeterli ve mümkün değildir.          
 
İtikadi alanları ihlal eden yasaların düzeltilmesi din ve vicdan özgürlüğünün temel talep ve şartı olmalıdır. Müslümanlar bu alanda taleplerini artırmalı ve arkasında durmalıdırlar. “Bu ülkede gayrimüslimler de var, ateistlerde var” demek, yöneticilere, yasa yapanlara Müslüman ların din özgürlüğünü kısıtlama hakkı vermez. Müslümanların inandığı gibi yaşamalarının önünü açmak, gayrimüslim ve ateist yurttaşların inandığı gibi yaşamasına engel teşkil etmez.“Allah böyle emretmiş, ama biz de böyle emrediyoruz, buna uymak zorundasınız!”  gibi dayatmalar din ve inanç özgürlüğünün ihlalidir. Din ve inanç özgürlüğü temel insan hakkıdır, engellenemez! Engelleyenler, en önemli temel insan hakkını ihlal etmiş ve suç işlemiş olurlar.
 
Müslümanların inandıkları gibi yaşayabilecekleri bir inanç ve ibadet özgürlüğüne ihtiyaçları, havaya olan ihtiyaçtan daha önemlidir.
 
Müslüman’ca yaşayabilmenin meşru mücadelesi, her Müslümanın boynunun birinci derecede borcudur.
 
Yüce Rabbim tüm Müslümanlara, razı olacağı Müslümanlardan olmayı nasip etsin.
YORUMLAR
murat akhisar 19-09-2012, 15:15:29
Sayın yazar, Tebrik ediyorum verimli önemli yazılar yazıyorsunuz.Üretkenssiniz.inşallahyazıları okuyanlar gerekli mesajları alıyordur.
 
YAZICI 20-09-2012, 11:10:12
YAZI İÇERİĞİ KAFAMIZDAKİ BAZI TABULARA BAŞKALDIRI OLARAK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ ARTIK AÇIKÇA ANAYASA LAİKLİK OLMASIN DEMELİYİZ.DAHADA ÖZGÜR KALEMLERE İHTİYAÇ VAR.
 
HAMDİ GEÇER 25-09-2012, 12:19:27
Evet kralın çıplak olduğunu söyleyen değil,haykıran bir yazı.Laiklikle hipnoz lanmış bu Milletin uyanıp,kralın çıplak olduğunu görmesi için illa kıyametin mi kopması lazım?Sur üflenmeden,bu Milletin uyanıp,zulmü,haksızlığı,adaletsizliği görmesi lazım artık.Yoksa bu ülkede Laik düzen (Dinsiz düzen)Müslümanlar üzerindeki zulmünü Laiklik adına devam ettirecektir.Dinin gerçekten Allah'a has olduğu günlerde buluşmak üzere...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz