2 Zi'l-ka'de 1438 | 26 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
11/09/2012 - 19:43
Mustafa GEÇER
Satılacak toprak miktarı Kıbrıs adasının 9 katı büyüklüğündedir.
Satılacak toprak miktarı Moldova, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Danimarka, İrlanda, Arnavutluk, Hırvatistan, Sırbistan, Avusturya,
Belçika, Hollanda, Azerbaycan, Gürcistan, İsviçre gibi birçok devletten daha büyüktür.

TÜRKİYE'NİN BORÇ FAİZİ VE YABANCILARA TOPRAK SATIŞI

Türkiye’den yabancılara toprak satışı talepleri, Osmanlı dönemlerine dayanır.
1699 “Karlofça Anlaşması”  ile toprak kaybetmeye başlayan Osmanlıda mali durumlarda da bozulmalar başladı.
Batılı ülkeler sanayi devrimi ve sömürgecilik yolu ile ekonomik ve mali açıdan zenginleşip güçlendiler.
Osmanlı yönetimi önceleri Galata Bankerlerinden, sonraları batılı devletlerden borçlanma yoluna gitmeye başladı. Bu sırada Osmanlı’da Batılılaşma hareketleri de başlatılmıştı.
Batılı ülkeler, Osmanlı’nın talepleri karşılığında sürekli stratejik tavizler istediler ve kopardılar.
Batılı güçlü ülkelere kapitülasyonlar tanındı. Osmanlı’dan özellikle; gümrüğün kaldırılması, yabancılara toprak satışı, Osmanlı mülkünde  batılı ülke tüccarlarının   -perakende dahil- ticaret yapmaları, Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslim azınlık tebaya eşit hakların tanınması, her cemaatin kendi okullarını açmalarının sağlanması talepleri başta geliyordu.
Batılı ülkeler bu taleplerinden vazgeçmediler ve tüm tavizleri teker teker aldılar. Bu talepler halen devam etmektedir.  Aradaki fark; Osmanlı bu işi kerhen yapıyor iken, şimdi bu işleri ve tavizleri batılılaşma aşkına yöneticiler gönüllü yapmaktadır.
1856 Islahat Fermanı ile Batılı ülkelerin her isteği yerine getirildi. Paris konferansı 7. maddesine göre Osmanlı İmparatorluğu,  “Avrupalı bir devlet” sayıldı. Osmanlı ülkesinin toprak bütünlüğünün  Avrupalı devletler tarafından korunacağı karara bağlandı.
5 Ekim 1859 tarihinde Paris Antlaşması’nın uygulanmasını sağlamakla görevli ülke elçileri, Osmanlı hükümetine bir nota vererek, reformların gerçekleşmemiş olmasından duydukları üzüntüleri dile getirdiler. Bu antlaşmalar, Avrupalılar için, azınlık- gayrimüslim Osmanlı tebaasının haklarının korunması anlamına geliyordu. Osmanlı’ ya yıkımdan başka bir şey getirmedi.
Nisan 1876 tarihinde Osmanlı  anapara ve faizleri ödeyemeyeceğini, yani iflasını açıkladı. Borç ödemelerini durdurdu.  1881 de Duyun-u  Umumiye karanamesi çıkarıldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm gelir kaynaklarına el kondu. Yani alacaklılarca haczedildi. Sonrası malum…
Şu anda bu oyunlar tüm boyutları ile Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanıyor. 80 yıldır Avrupa ülkesi olmaya çalışılıyor. Bunun için tüm tavizler veriliyor. Sanayileşme ve ekonomik kalkınma,  kimsenin umurunda değil.
Avrupalılaşma, tüm milli ve manevi değerlerimizden taviz vermek olarak algılanıyor.
Azınlık hakları üst seviyede korunurken,  çoğunluk hakları ihmal ediliyor.
Gümrüğün kaldırılması, yabancılara toprak satışı, kabul edilmiş durumda. Borç faizi dahi bütçenin belini kırıyor. Sanayileşme, tekoloji üretimi çok düşük seviyede. Ancak batılı kültürü ithal ve taklit konusunda batılılarla yarış sürüyor.
Türkiye 1980 yılından bu yana 614 milyar dolar borç faizi ödemiştir. Bu ödemeler her yıl artarak devam etmektedir. İstisna olarak, sadece Refah-Yol/ Erbakan hükümeti döneminde düşüş göstermiş, 1996 yılında 18.694 milyar dolar olan faiz ödemesi 1997 yılında 15 milyar dolara gerilemiş,  gerileme devam ederken 11 aylık hükümet yıkılmış, 1998 de borç faizi ödemesi 24.103 milyar dolara çıkmıştır. Üstelik 1996 haziran ayında iktidara gelen Erbakan hükümeti, bir önceki 53.hükümetin bütçesini kullanmış, -çünkü cari yıl bütçeleri bir önceki yılın sonunda kanunlaşır ve gelecek yıl da uygulanır- Refah-Yol hükümeti, kendi yaptığı 1997 yılı bütçesini 6 ay uygulayabilmiştir.
Son on yıl içinde 358 Milyar Dolar devlet -kamu- borcu faizi ödenmiş olacaktır.
2011 yılında, bütçeden 47,3 Milyar TL faiz ödeneği ayrılmış, bu ödenek 2012 yılı için 50,3 Milyar TL olarak ayrılmıştır. Türkiye, son 30 yılda ödediği 614 Milyar Dolar faizin yarıdan fazlasını -385 Milyar Dolar- son on yıl içinde AKP hükümetleri döneminde ödemiştir.
Geri kalmanın temelinde borç ve faizleri yatmaktadır.
1980 yılından bu yana alınan borçlar yatırımdan çok, borç ödemesinde kullanılmıştır. Borçla, borç ödeme yoluna gidilmiş, bu durum çığ gibi büyüyen dış-borç ve faiz yükünü beraberinde getirmiştir.
Eğer alınan borçlar yatırıma aktarılsaydı,  bu gün Türkiye kalkınmış bir ülke olurdu.
Ödenen 614 milyar dolar faizle neler yapılabilirdi, birkaç örnek verelim:
Bu parayla,  Keban Barajı büyüklüğünde 307 baraj kurulabilirdi.
Bu parayla, Türkiye'de yaşayan her aileye yeni bir konut yapılabilirdi.
Bu parayla,  6 Milyon 140 bin kişiye iş alanı açılıp istihdamı sağlanabilirdi.
Bu parayla, bir milyar değerinde 614 adet otomobil fabrikası kurulabilirdi.
Bu parayla 2 milyon çiftçi ailesinin her birine 200 dönüm arazi dağıtılabilirdi.
Örnekler çoğaltılabilir…                                                                                                                        
Bu paralar borç faizi için uluslararası tefeci kuruluşlara gitmiştir, gitmeye  de devam ediyor. 
Faiz liberal düzenlerin ruhudur, o olmadan yaşayamaz!
2012 yılı itibari ile Türkiye’de kullanılan kredi miktarı 700 milyar TL’yi  geçmiştir. Oysa Türkiye’nin tedavüldeki tüm parası 90 Milyar TL. dir.
Vatandaş 700 Milyar TL’ nin faizini ödemektedir.
Borç ve faizlerden kurtulmak için özelleştirme kapsamında Kamu İktisadi Kuruluşları satılmıştır.
Bu satışlardan 60 Milyar Dolar civarında hasılat elde edilmiş ancak, borç  miktarının artması durmamış, düzenli bir şekilde artmaya devam etmiştir.
Özelleştirme ile devlet piyasadan çekilmiş ve hiçbir sanayi yatırımı yapmamaktadır. İş, özel sektöre bırakılmıştır. Bu arada özel sektör borçları 250 milyar doları aşmıştır.
Devletin elinde kalan işletme sayısı bir elin parmakları kadar kalmamıştır. THY, Oto Yollar, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Devlet Demir Yolları kalmıştır. Hepsi satılsa, bir yıllık faizi ödeyemez durumdadır.
Yabancılara toprak satışı başlamıştır.
2644 sayılı yasada 27.7.2012 tarih ve 6302 sayılı yasa ile önemli değişiklik yapılarak yabancılara toprak satışı hızlandırılmıştır. Bu talep 1856 Paris Antlaşması’nda batılıların ısrarla talep ettikleri bir husustur.
Bu güne kadar yabancılara 90.747.367 m2, toprak satılmıştır. 6302 sayılı yasa ile her yabancı gerçek kişiye satılabilecek arazi büyüklüğü 300 dönüm iken Bakanlar Kurulu kararı ile 600 dönüme çıkarılabilmektedir.
Satılan arazi miktarının %86’ sı son on yıl içinde satılmıştır.
Yeni yasada, her ilçede satılacak toprak miktarı o ilçenin yüzölçümünün  %10 oranını geçemeyecektir. Yani her ilçenin % 10 u satılabilecek, dolayısı ile Türkiye’nin % 10 u satılabilecektir!
Türkiye’nin yüz ölçümü 814.578 km2 olup,  izdüşüm alanı 779.542 km2’dir.  Bu hesaptan bakılacak olursa, yabancılara toplam 814.578 x %10 = 81.459 km2 toprak satılabilecektir.
Son verilere göre 90,747 km2 toprak satılmıştır. 
Satılacak toprak miktarı Kıbrıs adasının 9 katı büyüklüğündedir.
Satılacak toprak miktarı Moldova, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Danimarka, İrlanda, Arnavutluk, Hırvatistan, Sırbistan, Avusturya Belçika, Hollanda, Azerbaycan, Gürcistan, İsviçre gibi birçok devletten daha büyüktür.
Bu satışlar mütekabiliyet ilkesi içerse de zengin ülke yurttaşları Türkiye’den kolaylıkla gayrimenkul alabilecek iken, bizim yurttaşlarımızın özellikle Avrupa ülkelerinden toprak satın alabilmeleri her açıdan çok zordur. Bu iş 100 kilo ile 45 kiloluk güreşçiyi karşılaştırmaya benziyor.
Kaldı ki, bazı Avrupa ülkelerinde toprak mülkiyeti rejimi değişiktir. Mesela, İngiltere’de tüm araziler Kraliyet ailesine aittir, satılmaz! İngiliz vatandaşları dahi araziyi 49-99 yıllığına kiralayabilir. 
İsrail’de toprakların %93’ ü devlete aittir, satılmaz.  
Rusya, yabancı uyruklulara arazi satmıyor. 
İsveç, İsviçre, Danimarka yabancılara toprak satmıyor.
Yabancılara toprak satışı mutlak bir mülkiyet şeklinde değil, belirli yıllığına intifa hakkı şeklinde, ya da kiralama şeklinde olmalıdır.
Stratejik açıdan son derece sakıncalı bir yasa çıkarılmıştır.
Ülke arazilerinin hangi gerekçe ile olursa olsun mutlak mülkiyet devri şeklinde satışı çok yanlıştır.
Toprak satmak, geleceğimizi satmaktır!
Bu arada Afyonkarahisar’da  cephanelik patlamasında ölen vatan evlatlarına Yüce Allah(c.c) dan rahmet,  ailelerine sabırlar dilerken, bu kadar büyük alanda, böyle bir patlamanın olması kafalarda çok kötü şüpheler uyandırmıştır. Titiz bir şekilde sebebi araştırılmalıdır!
YORUMLAR
aslı çimen 14-09-2012, 16:21:50
topraklarımız satıla satıla elde birşey kalmayacak.Toprak satışının bir proje olduğunu idrak edemeyenlere yazık.Müslüman şuurlu olmalı.ancak malesef toplum olarak şuursuzus.İnşallah bu gibi yazılar okunurda milet kış uykusundan uyanır..
 
İSMAİL KURT 14-09-2012, 17:44:02
TEBRİKLER ALLAH RAZI OLSUN.ÇOK GÜZEL ÖZETLEMİŞSİNİZ KONUYU.TÜRKİYE'DE TOPRAK ŞATILSA NE OLUR DİYOR VATANDAŞLAR.ÜLKEMİZE EURO GİRECEK DOLAR GİRECEK DÖVİZ GİRECEK DİYORLAR.ALDIĞI BİNAYI SIRTINDAMI TAŞIYACAK.BİNA TARLA YİNE TÜRKİYENİN MALI DİYORLAR...ALLAH AKIL FİKİR VERSİN BU İNSANLARA
 
melike ecar 15-09-2012, 13:16:08
çok güzel bir yazı olmuş,topraklarımız satılıyor.idareciler buna çanak tutuyor.şuursuz bir dünya ve şuursuz müslümanlar.yarabbi biz müslümanlara sabır ver.şuur ver.
 
hayrettin bilek 17-09-2012, 12:37:04
biz içerden siz dışardan yok etmeye çalışıyoruz hala ayakta bu ülke.Bu söz gereği Türkiye'yi böl parçala yut projesiyle yıllardır uğraşıyorlar.bu porjenin ne olduğunu hükümet yetkilileri çok iyi biliyor.çünkü siyasetteki doğruları bu kurgu üzerine kurulmuştu.ne zaman ki ırkı emperyalizmin taşeronu oldular, inandıkları dqvayı terk ettiler kaybettiler.Maalesef bizede kaybettirdiler...toplumun gidişatı çok kötü.Allah yar ve yardımcımız olsun.Sonumuz ırak bosna gazze olmaz inşallah...
 
HAMDİ GEÇER 18-09-2012, 13:08:09
Ecdad yadigarı milyonlarca klometrekarelik topraktan oluşan osmanlı ülkesini ittihatçı zihniyet ve uzantıları dağıta,dağıta bu gün üzerinde yaşadığımız 780 bin küsur klometre kareye düşürdü.Ecdadın mirası o kadar büyüktü ki,ancak doksan senede dağtabildiler.Kalan küsurat üzerinde de birileri büyük oyunlar tezgahlarken,birleri de sanki Babasının malı imiş gibi haraç,mezat satmaya çalışıyor.Allah sonumuzu hayreyleye.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz