2 Zi'l-ka'de 1438 | 26 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Terör Milli Görüş İle Çözülür
29/08/2012 - 09:23
İsmail Hakkı AKKİRAZ

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, hesap gününün sahibi, tek hak din ve hayat nizamı olarak İslam'ı biz kullarına ihsan eden, Allah(c.c)'a hamd, yaşayan Kur'an, muallimimiz, liderimiz, Peygamber Efendimize (s.a.v) salât ve selam olsun.

İlacı olmayan hastalık olmaz. Tedavinin yapılabilmesi teşhisin doğru yapılmasına bağlıdır. Doğru teşhis yapılmadan doğru tedavi yapılamaz.

Terör bir ifsat hareketidir ve ülkemizin başına ırkçı Emperyalizm tarafından bela edilmiştir. Terörü doğuran sebepleri ve destekçilerini doğru bir şekilde tespit etmeden bu beladan kurtulmak imkânsızdır. Bu bütün akıl ve hikmet sahibi insanların ortak kanaatidir. Ülkemizde terörün adı PKK olarak adlandırılmıştır. Gerçekten terörün adı PKK mıdır? Bu sorunun doğru cevabının verilmesi sağlam bir tarih şuuruna sahip olmayı gerektirir.

Terör; bir fert veya topluluğun şer'i nizamı tanımadan bu benim hakkımdır dediği şeyi zor kullanarak alma eylemidir. Bu, bizim lisanımızda fitne, fesat ve ifsat kelimeleriyle ifade edilmektedir.

FİTNE: Ayrılık, karışıklık, kargaşa çıkarmak, insanları İslam'dan saptırmak, sıkıntıya, belaya düşüren, Müslümanların zararına sebep olan iş, düşmanlığa sebep olan şey anlamındadır. İslam, fitneyi yasaklamış ve onunla mücadeleyi farz kılmıştır. "Fitne tamamen yok edilinceye ve din (kulluk) de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur."(Bakara: 193)

FESAD: Bozukluk, karışıklık, fitne, anarşi anlamındadır. Fesad terör anlamında da kullanılmış ve ağır cezalar öngörülmüştür. "Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak) düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya (acımadan) öldürülmeleri, ya asılmaları yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvalığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır." (Maide: 33)

İFSÂD: Bozmak, fitne, karışıklık çıkarmak, bozgunculuk yapmak anlamındadır. İfsatçılar Allah katında sevimsiz insanlardır  "...Onlar (Yahudiler) yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez."(Mâide: 64) Bu ayette Yahudilerin bozgunculuğa koştukları beyanı manidardır.

İNSANLIK TARİHİ

İnsanlık tarihi, bir Hak-Batıl mücadelesi tarihidir. Tarihi, bu gerçeğin dışında okumak insanları derin bir sapıklığa düşürür. Habil ile Kabil olayı bir hak-batıl mücadelesi olayıdır. Kabil Habil'i batıl bir şeyi elde etmek için öldürmüştür. Nuh(a.s) ile kavmi, İbrahim(a.s) ile Nemrut, Musa(a.s) ile Firavun, İsa(a.s) ile Hahamlar, Peygamberimiz ile Ebu Cehil arasında geçen mücadele bir hak-batıl mücadelesidir. Tarihte hak-batıl mücadelesi dışında cereyan eden bir tek olaya şahit olmak imkânsızdır. Yaşadığımız asırda hak-batıl mücadelesi İslam ile Irkçı Emperyalizm (Siyonizm),Siyonist Hıristiyanlar ve işbirlikçileri arasında geçmektedir. İnsanlık ve İslam âlemi bu tarih şuuruna sahip olmadan hiçbir meselesini ve özellikle terör olayını çözemez. Ülkemiz yöneticilerinin, aydınlarının, siyasetçilerin, askeri ve sivil bürokrasinin bu gerçeği kavramaları ve görmeleri terörün çözümü için atacakları ilk adım olacaktır. Ülkemizde bu gerçeği görenler olmuştur ve bu mübarek insanlar Prof. Dr. Necmettin Erbakan öncülüğünde Milli Görüş harekâtını başlatmışlardır. Milli Görüş çalışmaları sayesinde ülkemiz insanı, Siyonizm'i ve işbirlikçi batıyı tanıma imkânını bulmuştur. Fotoğrafın tamamını görüp olaylar değerlendirilemediği için sıkıntılı bir süreçten geçiyor olmamız, transfer edilen kadrolar marifetiyle Milli Görüşün yoğunluğunun geçici olarak azaltılmış olması, tek çarenin Milli Görüş olduğu gerçeğini örtmeye yetmeyecektir. Terör ancak Milli Görüş şuuru ile çözülür.

SİYONİZM VE PKK

Siyonizm'in gayesi; Beni İsrail'in dünya hâkimiyetini sağlamak ve başkenti Kudüs olan Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır. Büyük İsrail, Siyonizm için vaat edilmiş topraklar üzerinde gerçekleşmesi gereken bir inançtır. Bu inançtan taviz vermek bu görüşe sahip Yahudiler için mümkün olamayan bir husustur. Nil ile Fırat arasında kalan bu topraklar onlara göre maymundan dönme varlıklar tarafından işgal edilmiştir ve ne pahasına olursa olsun geri alınması gereken bir Yahudi değeridir. Bu inanç vardır ve bu inanca sahip olmalarından dolayı onlara nasihat edilir ve bu hal bir problem oluşturmaz. Ancak burada kabul edilemeyen, itiraz edilen ve karşı konulan husus Siyonistlerin bu bölgenin Müslüman ve diğer unsurlarıyla birlikte barış içersinde yaşamak istememeleri, ıslahçı değil; ifsatçı olmalarıdır. İfsatçı olmaları nedeniyle de Allah'ın ve milletlerin lanetine ve gazabına uğramışlardır. Bölgede yaşanan huzursuzlukların tamamı bu ifsatçı ve ırkçı tutumlarından kaynaklanmaktadır. Osmanlı, İslam hâkimiyeti döneminde, üç dinin mensupları bu coğrafyada barış içinde yaşamış, aralarında da ciddi bir problem de yaşanmamıştır.

Siyonizm bu hedefine ulaşmak için Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi Ürdün'ü, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı ve Türkiye'yi ortadan kaldırmak zorundadır. Büyük Ortadoğu Projesi ve Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi bu maksatla yapılmış ve de uygulanmaktadır. 1987 Bazel konferansında yapılan plan gereğince yüz yıl içinde gerçekleşmesi hedeflenen proje, Milli Görüş'ün engellemeleri yüzünden revize edilmiş ve ikinci bir yirmi beş yıllık plan devreye konulmuştur.

En geç 2023 yılına kadar bu işi bitirmek kararlılığındadırlar. Siyonizm'in hedefine ulaşmak için kullandığı yöntemlerden birisi de terördür.

ABD'nin jeopolitiğinin vaat edilmiş topraklar olduğunu bilinmektedir ve en önemli görevinin de Büyük İsrail'in kurulması ve emniyetinin sağlanmasıdır. Bunun için Lozan'ı imzalamamıştır.

ABD için Türkiye jeopolitik konumu itibariyle önemlidir ve Büyük İsrail'in kurulması için bölünmesi gereken bir ülkedir. Bunun için güçlü bir devlet olması engellenmektedir. Türkiye'nin bölünmesi PKK'ya ihale edilmiştir. PKK'nın görevi Türkiye'nin bölünmesini temin etmek ve Vaat Edilmiş Topraklar içinde yer alan kısmının İsrail'e vilayet yapılmasını sağlamaktır. PKK bunun için beslenmekte ve korunmaktadır. PKK bölge halkı için değil, Siyonizm için çalışmaktadır.

PKK Türkiye'ye karşı 30 küsur yıldır yürüttüğü  terör eylemlerini ABD, AB ve İsrail'in desteği ile sürdürebilmiştir. Bu destek olmadan PKK'nın bu eylemleri sürdürebilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin stratejik müttefikleri ABD, AB ve İsrail'dir. PKK'nın stratejik müttefikleri de ABD, AB ve İsrail'dir. Burada bir çelişki söz konusu değil midir?

PKK'nın üs olarak kullandığı kamplar ve Kandil Dağı, ABD kontrolündeki Kuzey Irak'tadır. ABD ne kendisi bu kampları kapatmakta, ne de kapatılmasına izin vermektedir. Bu bölgelerdeki PKK merkezleri kapatılmadan terörün kaynağının kurutulması da imkânsızdır.

PKK, uluslararası güçler tarafından korunmakta ve desteklenmektedir. Bugün dünyayı yöneten, dünya mali piyasalarını denetleyen, ülkeler işgal eden, hükümetler deviren, darbeler yapan, haritalar çizen Irkçı Emperyalizm, dünyanın neresinde bir terör hareketi varsa, onun kaynağı ve yönlendiricisidir. Bu güçlerle mücadele etmek kararlılığı olmaksızın teröre karşı sonuç alıcı başarılar kazanılması asla söz konusu olamaz.

TEK ÇARE MİLLİ GÖRÜŞ

Terör başta olmak üzere, karşılaşılan bütün belalardan kurtulmanın tek çaresi Milli Görüş'tür, İslam'dır. Batıyla hesaplaşmayı göze almadan, onların faize dayanan bozuk düzenlerini terk edip ADİL DÜZEN'e geçmeden, vergiyi gelir ve tüketimden değil; üretimden alma yoluna gitmeden, Batı ahlakı yerine; İslam ahlakına dönmeden, D-8'i güçlendirip İslam Birliği'ni tesis edip İslam Birleşmiş Milletleri'ni kurmadan, İslam'ın NATO gücünü oluşturmadan biz ülkemizde ve coğrafyamızda huzur bulamayız. İslam kardeşliğinden başka terörü dindirecek bir ilaç yoktur. Bu konuda Milli Görüş'ün önerileri ve projeleri bellidir.

Türkiye'nin ve İslam âleminin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmak için muhtaç olduğu şey; siyasi irade eksikliğidir. Bu iradeyi, Türkiye'nin ortaya koyması tarihi sorumluluğunun gereğidir. İkiyüzlü batıdan hayır gelmeyeceği, ABD treninde yolculuk yaparak saadet ve barışın olmayacağı görülmelidir. Bilinen bir gerçektir ki; bu işin sonunda Türkiye ve bütün İslam âlemi, ABD; Siyonizm ve müttefikleriyle eninde sonunda hesaplaşacaktır. Türkiye ve İslam âlemi bu hesaplaşmada batı karşısında ancak Milli Görüş ile üstün gelecektir. AKP iktidarının gittiği yol yanlıştır ve bu yoldan dönmelidir. Zaman israfı haramdır. Milli Görüş gömleğini giyerek Erbakan Hoca'nın bıraktığı yerden yeniden işe başlanmalıdır. O zaman Eba Eyyub El Ensari'nin ve bütün şühedanın himmeti, Erbakan hocamızın ıslahları için gece yarılarında seccadesinde akıttığı gözyaşları hedefini bulacaktır.

Biz batılı ve Avrupalı değiliz. Biz Müslüman'ız ve İslam ümmetinin evlatlarıyız. Yeryüzünün en ideal insanları, en aydın, en ilerici insanları şüphesiz Müslümanlardır. Müslümanlar olarak görevimiz Şeytan ve taraftarlarının yolundan gitmek değil; İslam'a bağlanmaktır. "Ey iman edenler! Hep birden, topluca barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır." (Bakara: 208)

Ve Allah nurunu kâfirler istemese de tamamlayacaktır. Bu ses Milli Görüş'ün sesidir vesselam. 

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
26/07/2017 - 09:22 Kudüs için kıyam etmek
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz