3 Recep 1439 | 20 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
23/08/2012 - 00:44
Mustafa GEÇER
***Kürt vatandaşlarımız,İslami ilkelere bağlı samimi Müslümanlardır.Müslümanlar kardeştir. PKK Allah tanımaz (Ateist) Marksist ideolojiye inanan, Müslüman Kürtleri de dinsizleştirmeyi kendisine amaç edinmiş bir terör örgütüdür. Amacına ulaşabilirse Müslüman Kürtleri İslam’dan ayırıp onları ve gelecek nesillerini dinsizleştirmek için her türlü zulmü yapacaktır.Müslüman bir Kürt bu vebali yüklenemez.

Soğuk savaş dönemi,  özellikle 2.nci Dünya Savaşını müteakip Sovyet Rusya ile ABD ve müttefiki batılı ülkelerin küresel egemenlik kavgalarının sürdüğü döneme verilen addır.SSCB nin 1990 da dağılması ile sona erdiği söyleniyor.

Kapitalist dünyanın yağmalayarak sömürmeye devam ettiği  geri bırakılmış üçüncü dünya ülkelerinden pay almak isteyen Sovyet Rusyanın Marksist- Leninist ideoloji ve rejim ihracını kullandığını görüyoruz.

Sovyet Rus Marksist rejimi  batı kadar teknoloji ve ürün ihracı yapacak yeterlilikte olmadığı için, gerikalmış bir bölgede etkinliğini sağlamak,kendisine taraftar toplamak için Marksist ideoloji ihracı ile işe başlamış,işi silahlı müdahalaye kadar götürmüştür.

Sömürülen ülkeleri kapitalist emperyalist ülkelerin hegemonyasından kurtarmak,halklara özgürlük sağlamak iddiası ile küresel mevziler kazanmayı amaçlamış,bu politikasında kısmi başarı sağlamıştır.

Bunu yaparken milli kimliğini  tanımlayamamış, halkının milli kimliğine karşı mücadele veren, geri bırakılmış,ortak değerlerini etnik kimliğe indirgemiş rejimlerin hüküm sürdüğü ülkelerde her türlü farklılıkları kaşıyarak kargaşa ve terör çıkararak,diğer emperyalist ülkeler gibi uydu rejimler kurmayı hedeflemiştir.

Türkiye de 60 lı yıllardan itibaren,daha önceleri taraftar bulamayan Marksist -Leninist ideolojilerin saldırısı ve etkisi altına girmiştir.

 Belirli üniversitelerde, öncelikle öğretim üyeleri arasında taraftar bulmuş, bunların aracılığı ile öğrenciler arasında taraftar toplamaya başlamıştır.

Sovyet Rusya ve uluslar arası sosyalist örgütlerin ve Türkiye Üniversitelerinde bu ideoloji

mensubu öğretim üyelerinin himayelerinde taraftar öğrenciler  örgütlendirilmeye başlanmıştır.

Üniversitelerdeki Marksist öğrenci örgütlenmelerine ve onların eylemlerine,sol siyasi partiler -özellikle CHP- sol sendikalar,solcu gazeteci ve yazarlar  her türlü desteği vermiştir.

Türkiyede  Marksist-Leninist  fikirler Müslüman insanlar arasında yer bulamamıştır.  Sünni İslam’a karşı alevi sol kesimlerde, ateistlerde, laik sol kesimlerde,etnik milliyetçilik,mikro milliyetçilik düşünce ve inancını taşıyan kesimlerde kendisine yer bulmuş,

Marksist-Leninist ideolojiyi ihrac eden ülke ve mahfiller  bu kesimler üzerinde çalışmalarını  yoğunlaştırmış, kısmen de olsa netice almışlardır.

Marksist ideoloji batı kaynaklı bir ideoloji olduğundan, batılılaşma hareketini destekleyen aydınlar arasında daha çabuk yer bulmuştur. Zaten batılılaşma da İslam’a karşı alternatif bir yaşam tarzı,bir din olarak bu Müslüman topluma yıllardan beri dayatılmaktadır.

Türkiyede  bulunan, yöneticilerinin çoğunluğu solcu öğretim üyelerinden oluşan üniversitelerde, 1960 lardan sonra Marksist-Leninist ideolojiye mensup  öğrenci örgütleri kurulmaya başlanmıştır.

Önceleri fikir kulüpleri,daha sonra DEV-GENÇ (devrimci gençlik örgütü) çatısı altında, Türkiyede Marksist bir düzen kurmak  amacı ile devrim yapmak için eyleme geçmişlerdir.

Marksist  gençlik örgütleri, sendika ve diğer sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu CHP olmuştur.

Bu örgütler zaman içinde kendi arasında ayrışma ve farklılaşmalara uğrayarak her fraksiyon kendi örgütünü oluşturmaya başlamıştır .Onları koruyan kollayan,her türlü özel ve kamu desteğini onlara sağlayan çatı kuruluş CHP olmaya devam etmiştir.   

Devrimci örgütlerdeki ayrışma ve çözülmeler, bunların farklı kollara ayrılmasını sağlamış,bu yapı içinde palazlanan, semiren  envai türlü sol örgütler, bilinçaltlarında taşıdıkları gizli ajandalarını  açıkça seslendirmeye başlayınca, aralarında önemli itilaflar ve çatışmalar çıkmaya başlamıştır.

Erken dönemlerinde uluslar arası moda haline gelen sol söylemlerle gelişmesini sürdüren bu örgütler, bu yolla, ulusal ve uluslar arası destekler sağlamışlar, faaliyetlerini masum düşünce özgürlüğü  kapsamında göstermeye çalışmışlardır.Kendilerine dürüst insanların sempati duymalalarını da böylelikle sağlayıp sempatizan potansiyellerini artırmışlardır

80 li yıllara gelindiğinde aralarındaki ayrışma daha da artarak,legal illegal her alanda faaliyet gösteren yüzlerce Marksist sol örgüt ortaya çıkmıştır.PKK da bunlardan biridir.                                                                                                                                          

Bu yapılanmalara mevcut rejimin de katkısı azımsanamaz.  PKK nın ve benzerlerinin doğmasına  Türkiyede mevcut Laik, ırkçı, seküler batıcı rejim büyük ölçüde sebep olmuştur. Halkının inancı ile savaşmayı temel strateji olarak benimsemiş müesses rejim Müslüman halk  ile bir türlü barışamamıştır. Barışması da mümkün değildir. Milletten dinini ve geçmişini unutması istenmiş,millet buna rıza göstermediğinden barış sağlanamamaktadır. Ne zaman rejim bu stratejisinden vazgeçerse  o zaman milletle barışabilir.                                          

Rejim kendisine sadık insan yetiştiremiyor.Yetiştirmesi de mümkün değildir.   Her düşünceye sahip kesimlerin sloganı “Düzen değişmelidir” olmuştur.   Eninde sonunda biri çıkıp, rejimi yıkacaktır. Kendisine sadık savunucular yetiştiremeyen hiçbir düzenin uzun süre yaşaması mümkün değildir. 

Son zamanlarda bunun örneklerine sıklıkla şahit oluyoruz. Sadece, zalimlerin, diktatörlerin,karaborsacıların,tefecilerin,  hortumcuların, namussuzların,mafyanın memnun olduğu rejimler bir bir yıkılıyor.                                                                                              

Rejimin tek kurtuluş yolu; Milletle,onun kutsalları ile barışıp, milletin asli ve doğal düzenine kavuşmasının yolunu açmasıdır. O zaman PKK gibi muzır organizmalar üremez.

Hiçbir Kürt Medresesinden,Kürtçü Kürt  yetişmemiştir.Kürtçüler ve PKK elitleri T.C Üniversitelerinde üretilmiş ve yetişmiştir.Rejim virüsünü kendi okullarında uyguladığı laik seküler eğitim sistemi ile üretiyor.

PKK kendisini Kürt ırkçılığı tabanına oturtup Marksist bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan  illegal bir terör örgütüdür. Amacını gerçekleştirmek için terörü araç olarak seçmiştir.

Türkiye üzerinde hesabı olan iç ve dış mihraklar PKK yı taşeron olarak kullanmaktadır.

ABD,İsrail AB ülkeleri Rusya gibi ülkelerden mali,siyasi,silah ve eğitim desteği almaktadır.

PKK  90 lı  yıllardan itibaren siyasi yapılanma çabası içine de girmiştir.          

Bu yıllardan sora SSCB nin dağılması, Marksizmin iflas etmesiyle  Marksist sitemi savunan PKK örgütü  siyasallaşmaya, sözümona demokratikleşmeye doğru yön değiştirme gereğini duymuş ve siyasi partiler kurmaya başlamıştır.

1991 erken genel seçimlerinde CHP listelerinden Meclise taşınmışlardır. 2004 yerel seçimlere CHP li Murat KARAYALÇIN ın partisi listelerinde seçime girmişlerdir. Daha sonraları çeşitli isimler altında partiler kurarak kendilerini legalleştirmek isteselerde bu konuda samimiyet sergilemeyip, her şeye rağmen,ayrılıkçı terör faaliyetlerini devam ettirmişlerdir.

Siyasallaşmada amaç, Türkiyedeki Kürtlerin temsilcisi statüsünü kazanmaktır. Bunu kazanıp taban oluşturmak ve faaliyet alanını genişletmek istemektedir.

PKK  Kürtleri temsil yetenek ve ehliyetini haiz değildir.

Sebepler:

1-Kürt vatandaşlarımız,İslami ilkelere bağlı samimi Müslümanlardır.Müslümanlar kardeştir.

2-PKK Allah tanımaz (Ateist) Marksist ideolojiye inanan, Müslüman Kürtleri de dinsizleştirmeyi kendisine amaç edinmiş  bir terör örgütüdür. Amacına ulaşabilirse Müslüman Kürtleri İslam’dan ayırıp onları ve gelecek nesillerini dinsizleştirmek için her türlü zulmü yapacaktır.Müslüman bir Kürt bu vebali yüklenemez.

3-Türkiyede  Kemalist ideoloji elitlerinin sadece Kürtlere değil tüm Müslümanlara Türk,Kürt,Arap ayrımı yapmadan, onların kafasından dinini söküp almak için yaptığı tüm kulhakkı ihlalleri  zaman içinde meşru zeminlerde ortadan kaldırılabilir. PKK nın önerdiği rejim Kürtlerin hiçbir hak ve kutsalına saygılı olmayacak,Marksist,din düşmanı ırkçı bir rejim olacaktır.

4-Marksist bir rejim altına girmek için  onların safında yer alarak Müslüman’ı Müslüman’a katlettirmek haramdır. Bunu yapanlar ebedi cehennemde kalıcılardandır.Hiçbir gerekçe onların Müslümanları temsilini mübah kılmaz.

5-Müslümanlar kardeşlik hukuku içinde birlik beraberliklerini koruyarak bir bütün olduklarında haksızlıklara,zulme,sömürüye karşı koyabilirler.Başkalarının amacına hizmet edecek parçalanmış ufalanmış,düşman kardeşler halinde “Benim ırkım daha üstündür” batıl iddiası içinde ırkçı devletçikler haline gelmek yerine bir bütün olma mücadelesi ile izzet kazanıp kölelikten kurtulup gerçek özgürlüğe kavuşabilirler..PKK bütünlük yerine ayrılığı,kardeşler arası bağı yok etmeyi savunan bir ideolojinin temsilcisidir.Müslüman Kürtler ,Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v) in” Irkçılık güden bizden değildir”

Hadisi Şerifini bilir.Üstünlüğün ırkta değil takvada olduğunu bilir.Irkçılığı önceleyen hangi ırktan olursa olsun bizden değildir.

6-Nasıl ki  Marksist ateist - İslam düşmanı,laikçi solcu bir Türk, Müslüman Türkleri temsil edemez  ise,  aynı ideolojiye  sahip bir Kürt, Müslüman Kürdü aynı anadan doğma kardeşi bile olsa temsil edemez. Müslüman şahsın veya topluluğun velisi olamaz. Geri kalmış  tüm toplumların sorunu  sıkıntı sepepleri budur. Tüm halkı Müslüman ülkelerin  temel sorunu da temsil sorunudur. Halkını temsil eden yöneticilerden mahrum bırakılmış olmalarıdır.

Bir Doğu Perincek,Mihri Belli,Zekeriya Sertel,Nazım Hikmet,Behice Boran ,Aziz Nesin,Fatma Girik,Hülya Avşar… ve benzerleri,mevcut kimlik ve inançları ile Müslüman Türk Milletini ne kadar temsil etmiş ve ediyor iseler, PKK da Müslüman Kürtleri o kadar temsil edebilir. Ebu Cehil nasıl ki Müslüman Arapları temsil edememişse aynı sbeplerle PKK da Müslüman Kürtleri temsil edemez.Kendi inancındakileri temsil edebilir.

Müslümanlar kardeştir,bu kardeşlik,aynı ırktan olmayı bırakın aynı anadan doğanların kardeşliğinden daha ileri bir kardeşliktir.

Hangi ırktan olursa olsun Müslümanları kardeş yapan aynı Allah’a ve Aynı peygambere  ve onların öğrettiği dine iman ediyor olmalarıdır.

Müslümanlar parçalanmaya değil birliğe muhtaçtır. Kim ayrılık istiyorsa bizden değil,kim birlik ve kardeşlik istiyorsa bizdendir.

Laik  Kemalist rejimin tüm Müslümanlara ,dolayısı ile Müslüman Kürtlere de yapmış olduğu haksızlık ve zulmü gerekçe göstererek,etnik kökeni ne olursa olsun bir Müslüman’ın,  bölücülüğü,terörü,kardeş halklar arasına kan düşürmeyi,kardeşlik yerine düşmanlığı,barış yerine kardeş savaşını amaç edinmiş PKK yı kendisini temsil noktasında görmesi ve desteklemesi düşünülemez.

Müslümanların kardeşlik şuuru içinde birlik olacakları günler gelmesi temennisiyle.

 

Mustafa GEÇER | 22.08.02   

YORUMLAR
ayşe yenidede 23-08-2012, 11:15:40
pkkYı kim hortlattı.güneydoğu'daki kürtler neden hala anlamıyor pkk'nın ahlaki değerlerinin olmadığını,marksiz olduğunu zerdüşt olduğunu neden bilmez...bu toplum kardeştir ve kardeş kalacaktır.içte ve dışta ki tüm düşmanlarımız ve iş birlikçiler bunu er yada geç görecektirler ve bedelinide ödeyecekler...Zaman en iyi ilaçtır..
 
Halil Çam 23-08-2012, 15:18:27
Türk Kürt alevi sunni, bu kavramları 20 yıl öncesine kadar duymazdık. Kardeşlik ön plandaydı. Bir insan evinin anahtarını komşusuna bırakabilrdi. Komşusunun nereli olduğuna hangi ırka mensup olduğuna bakmaksızın. Ne diyelim. Nerden nereye?
 
adem cerit 23-08-2012, 21:52:54
tesekürler mustafa bey abim bir gercegi cok güzel bicimde hepisini anlatmissin eline diline vee kalemine kuvet mevlam sizin gibi kayretli calismayi bütün müslümanlara nasip etsin hakkin hakim olmasi icin
 
meryem petek 27-08-2012, 15:21:42
biz kürtüz, kürt olmaklada övünmüyoruz.türk te olabilirdik lazda hatta japon'da .Rabbimiz böyle takdir görmüş,ırkçılık bizim kitabımızda yok.biz müslümanız ve biz kardeşiz...pkk bdp kürtleri temsil etmiyor.bizim inancımızda bir insanı haksızyere öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. pkk bebekleri katlediyor, çocukları infaz ediyor. yaşlı genç ayırt etmiyor. evet pkk kürtleri temsil etmiyor....
tüm kürt kardeşlerime duyurulur.Allah razı olsun yazar'dan pkk'nın ideolojisini güzel özetlemiş.
 
selim kaldırım 28-08-2012, 11:09:57
pkk ahlaki olmayan bir örgüttür.zerdüştür, çocuk katilidir, ateistir, marksizdir, dış güdümlüdür, kürt kardeşlerimizi kandırmıştır, korkutmuştur tehdit etmektedir.Ancak bölgede devlet hakim değildir.pkk günet doğuyu kontrol etmektedirler.çözüm için ortak akıl oluşturulmalı ve birlik ve beraberlik vurgusu yapılmalı.inadına kardeşlik inadına sevgi.....
 
mesut kırbaç 28-08-2012, 15:37:24
son günlerde pkk'nın hain saldırısı birbakıma insanları bütünleştirdi.ülke birlik ve beraberlik havasına girdi.ancak bu hava heran bozulabilir...çünkü pkk ve onun ağa babaları 40 yıldır bu birlik ve beraberliğin bozulması için hertürlü yola başkoyuyorlar.kim mi bunlar.başbakanımızın dostum dediği ırkçı emperyalistler
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
EN ÇOK
Yazarlar
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Mutluluk Dersi Veren Kurslar
Ali Haydar HAKSAL
Hayatın Zor Yanları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Şekerde özelleştirme!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Güveni Yitirmemek İçin
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Büyük Şeytan ve işbirlikçileri
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz