28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Küresel Bataklık
04/08/2012 - 14:55
Mustafa GEÇER

Sonuçları tartışmak yerine sebepleri tartışıyor olsaydık, istenmeyen sonuçları tartışmakla meşgul olmazdık!

               
Ülkemizde ve dünyada gelişen olayların sebeplerini kimse konuşmuyor, fakat sonuçlar uzun uzun tartışılıyor, konuşuluyor, ciddi ve uzun oturumlar yapılıyor. Dünyayı savaş ve zulüm bataklığına çeviren sebepleri ise konuşmaya kimse yanaşmıyor.
               
Bataklık yerine, sivri sinekler; sivrisineklerin cinsi nedir? Anofel mi, küleks mi? Hangisi sıtma mikrobu taşıyor? Kaç kişi sivrisinek saldırısına maruz durumda? Kaç kişi sıtma olmuş? Bunlara hangi kurumlar kinin (sıtma ilacı) dağıtıyor..? Sivrisinek, kanı nasıl emiyor? Yöre belediyesi, sivrisinek mücadelesinde hangi ilaçları kullanıyor? İyi mücadele ediyor mu? Hangi ilaç daha etkili? Son geliştirilen dijital sinek kovucu cihazlar; aeresol sinek mücadele spreyleri, cibinlik çeşitleri vs… tartışılıyor.
               
Biri çıkıp, “bataklığı konuşalım ve sivrisinek üremesini önleyelim!” dediğinde, bir takım çevreler rahatsız olup harekete geçiyor: Sivrisinek ilacı yapanlar, satanlar, sıkanlar, kininciler, milletin hastalığını ticari metaa haline getirmiş ticari, özel sağlık kuruluşları… Kısaca bataklığı oluşturanlar, onu koruyup büyütenler, sineğin varlığından nemalananlar... “Bataklık bize lazım! Onun kurutulmasına müsaade edemeyiz!” diyorlar.
               
Sinek ısıranlara, yardım kuruluşları, hayırseverler, Kızılay v.s, bütçeden, halktan ya da camilerden toplanan yardımları gönderiyor.                                                                                                                
Gazlı sargı bezi, çocuk bezi, serum, ilaç, yiyecek, içecek, giyecek, protez ayak atölyesi, yetimhane yapımı gibi masum insani yardımlar…
     
Aslında bu yardımlar o mağdurlara değil, dolaylı olarak o insanları mağdur edenlere yapılıyor. Onların geliri, kan emme potansiyeli, artıyor. Onun için, bataklıktan bahsetmemek şartı ile bu yardımlara göz yumuyorlar: “Bataklık kurutmak zor iş, başımıza iş almadan, insani yardım (!)faaliyetlerine devam edelim. Kızıl Haç’la da işbirliği yaparsak daha çağdaş, daha küresel, uluslararası toplum’u rahatsız etmeden, uluslar arası hukuka saygılı bir şekilde, hatta onlardan madalya ve takdir alarak bu işlere devam edebiliriz. Hastaları diriltelim, tedavi edelim ki ölmesin, emilecek yeniden kan üretsinler. Yoksa sivrisinekler aç kalır!”
Bataklığı kurutma planlarından yoksun bu çalışmalar geçici tedbirlerdir. Devam etsin ama bataklığı kurutma işini de beraber yürütelim. Yoksa bu zulmün sonu gelmez!
               
Küresel bataklığı kim oluşturdu ve koruyor?
               
Britanya adasında dünyayı sömürerek, mazlum toplumların kan ve gözyaşı üzerinde saltanat gemisini yüzdüren İngiltere ve diğer haçlı yandaşları, ilgi alanına giren coğrafyaları kendi sömürü politika ve planlarına göre tanımlamış, kendi çıkarlarına uygun sınırlar çizerek, parsellemiştir.
               
18.yy sonlarında  “doğu sorunu” (Şark Meselesi ) diye ortaya koyduğu içerik olarak; Doğu coğrafyasını koruyan Osmanlı İmparatorluğu’nun ortadan kaldırılması ve Doğunun zenginliklerinin sömürülmesini amaçlayan politikalarını yürürlüğe koymuştur.
               
Coğrafyayı kendi coğrafi konumuna göre; “Yakın Doğu, Orta Doğu, Uzak Doğu”  tabirleri  ile tanımlamış ve parsellemiştir. Devlet teşkilatlanmalarında “Sömürgeler Bakanlığı” kurmuşlardır. Bu işi yaparken en büyük yardımcıları, maalesef o ülkelerin uşak ruhlu yöneticileri olmuştur.  Bu ülkeler, özellikle Müslümanların çoğunlukta yaşadığı topraklardır.
             
Dünyanın doğudan başka dört bir yöresine el atan İngilizler, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Afganistan, Kuzey Amerika gibi arazileri işgal etmiştir. İşgal edemediği yerlere kendi güdümünde kurdurduğu, kendisine bağlı ve korumayı vaat ettiği; krallar, emirler, şeyhler, başbakanlar gibi devlet yöneticilerince yönetilen ülkeler oluşturarak sömürmüşlerdir.
               
Onların sömürülerinin devamını sağlayacak yapıda parsellenen, o topraklarda sürekli sorun çıkarılmaya müsait sınırlar çizilmiştir. Bu sebeplerden dolayı doğu coğrafyasında,  son iki yüzyıl içinde, barış değil savaş, zulüm, gözyaşı ve sefalet hakim olmuştur. Şu anda süren kargaşa ve katliamın sebebi de budur.
       
Bu ülkelerde, çoğunluk işbirlikçi, geleceğini ve emniyetini batılı ülkelere yamanmakta gören yönetimlerin işbaşına gelmesi için, sömürgeciler her yardımı yapmışlardır. Kendi milli çıkarlarını düşünen, ülkelerinin zenginliklerini batılı soyguncuların elinden kurtarıp, halkına sunmayı  amaç edinen yöneticilere fırsat vermemek için yerli uzantıları ile birlikte, her hukuksuzluğa başvurmuşlardır.
               
Ziya Ül Hak, ABD’nin iki yüzlülüğünü anlayan Kral Faysal, Muhammed Musaddık, Saddam, Kaddafi ve benzerleri, bu yüzden ortadan kaldırılmıştır. Merhum Erbakan’ın bu yüzden ülkede çıbanbaşı görülüp akla gelmedik hukuki(!) manevralar ve zorbalıklarla önü kesilmiştir. Bu şahıslardan bazıları zalimlikler yapmış diktatörlerdi ancak, bunların ortadan kaldırılma sebepleri zalimlikleri değil, batılı sömürgecilerin sömürü çarklarına çomak sokmaları, özellikle 1901’den bu yana sömürdükleri petrol kuyularını millileştirmeleri olmuştur. Yoksa, Irak halkını Saddam zulmünden kurtarmak için bu soyguncuların savaşacaklarını düşünmek saflık değilse, aptallıktır.
                 
Doğu coğrafyası Batılı sömürgecilerin menfaatlerine göre şekillenmiş, şekillenebilecektir. Bu ülkelerin başında onların safında hareket eden iktidarlar da oldukça, yanlarına halkı Müslüman ülke askerlerini de alarak kan dökmeye devam edeceklerdir.
               
Amaçları; sömürmek, enerji ve diğer zenginliklere hakim olmak, kendilerine rakip olabilecek bir yapılanmaya fırsat vermemek, “Ya yanımdasınız, ya karşımda!” tehditleri ile dünyayı sindirmektir.  Kuzey Afrika’da, Yemen’de, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de ve diğer İslam ülkelerinde akan kan, durmuyor.
             
 Ne için kan akıyor? Kimin kanı akıyor? Geleceği kim planlıyor?
              
ABD bölgede hâkimiyetini, menfaatlerini ve İsrail’in güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişim ve harekete müsaade etmek istemeyecektir. Bunu açık açık söylüyor. Bölgeyi, çıkar hesaplarına göre, 22 ülkenin de sınırlarını değiştirerek tekrar düzenleyip yüz yıl daha yönetip sömürmek istiyorlar. Buna karşı duracak bir babayiğit var mı? Onların safında, gelecek ve itibar arayan, onların Truva atı olmayı şeref addeden yöneticiler var oldukça, İngiltere’nin, onun gayrimeşru çocuğu ABD’nin ve AB’nin bölge üzerinden eli kalkmayacaktır.
             
Esad’ı pek sevmiyorlar, buna rağmen dokunmak istemiyorlar. Beşar Esad, zalimdir. Fransızların, Mişel Eflak’a kurdurduğu partisi Baas ile beraber Suriye’den kesinlikle defolup gitmelidir!                                                                           
               
Zalimliği kimedir? İsrail’e mi? Hıristiyanlara mı? Suriye’deki ABD muhibleri (sevenleri)ne mi? Hayır! Esad’ın zulmü, o ülkenin öz sahipleri Müslüman halkadır. Ülkesini savunmak için o ülke insanlarından topladığı vergilerle Rusya’dan aldığı modern silahları Müslüman Suriye halkına karşı kullanıyor. Bir zamanlar 12 Eylül darbesi sırasında Türkiye’deki Baas kafalılar, aynı şeyi dile getirmedi mi ? “Laik, Kemalist rejimi korumak için gerekirse silah kullanalım, Konya’yı bombalayalım” demişlerdi.
               
Esad, zulmü Müslümanlara karşı yaptığına göre, mazlum insanların kanını döktüğüne göre, ABD için bundan iyisi can sağlığı. Varsın, Müslüman kanı dökmeye devam etsin. Bu işi İsrail yerine, ABD yerine, Esad yapıyor. Aliyyül âlâ... Bizim yöneticiler ABD’yi müdahale için çağıra-dursunlar, onun keyfi yerinde. “Git sen vur! Bak, Esad Halep civarına asker yığıyor, kırmızı çizginizi ihlal ediyor, daha ne duruyorsun aslanım?” diyor.
     
Türkiye’yi savaşa sokmak için, Türk uçağı düşürülüyor. Bu uçağı kesinlikle Suriye düşürmemiştir. Çünkü o yetenekleri yoktur. Muhtemelen ya İsrail, ya ABD, ya da Rusya düşürmüştür. Türk hükümeti, bildiği halde bu gerçeği dahi dile getiremiyor. Ancak hiçbir şey gizli kalmaz.
               
Maksatları Türkiye’ yi savaşa sokmak, Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmak.  
Bu kimin işine gelir?
İsrail’in, ABD’nin, AB’nin işine gelir.
               
Suriye’de kan durduğunda, nasıl bir rejim kurulacağını şimdiden planlıyorlar. Yine batı yörüngesinde, İsrail dostu, ABD dostu bir rejim planlıyorlar. İslam ülkeleri yöneticileri içinde, bu plana “Hayır” diyecek bir babayiğit var mı? Yok! Bilakis onaylamak için onların ağzından çıkacak kararı bekleyenler maalesef çoğunlukta.
             
 Günümüzde dünyayı kana bulayan zalimler bu işi; “insan hakları için, demokrasi için, terörü yok etmek için yapıyoruz!” diyorlar. Böylece dünya kamuoyunu insani değerler için bu zahmete katlandıklarına inandırmaya çalışıyorlar. Satılık, besleme kalemler, ha bire insan haklarından, demokrasinin faziletlerinden dem vuruyorlar. Bu coğrafyaya, bu şeyler hiç uğramıyor. Kan, katliam, zulüm hüküm sürüyor. Bunu, iki yüzyıldır bu sözleri ağızlarından düşürmeyenler yapıyor.
             
Türkiye’de 23.4.1920 den bu yana, demokrasi var. Şu anda “Bahar” açan ülkelere de, Türkiye örneği demokrasiyi hakim kılmaya çalışıyorlar.
               
Bu ülkelerde, önce Allah’a, sonra halkına, daha sonra kendisine güvenen insanlar iktidar olmadıkça, bu coğrafyalarda yaşayanların arzuları hakim kılınmadıkça zalimlerin, eşkıyanın yanında yer almayı, onların Truva atı olmayı, onların zulmüne şöyle ya da böyle ortak olmayı politika edinmiş yönetici veya iktidarlar oldukça, kan akmaya devam edecektir.
               
“Arap Baharı” dedikleri kanlı baharın sonunda o insanların başına batı sömürge demokrasisi taraflısı kuklalar gelecekse, o akan kanlara yazık olacaktır.                                                                   
Belki yüz yıl daha “size demokrasi getirdik” yalanları ile bölgenin sömürülme tehlikesi var.
 
Temenni ederiz ki, emellerine ulaşamasınlar.
Bölge ülkeleri başına hayırlı yöneticiler gelsin.
Bataklık nasıl kurutulur?
İnşallah gelecek yazımızda.
Kurtuluşa vesile, hayırlı ramazan ve kandiller dileğimle…
YORUMLAR
metin yiğit 07-08-2012, 14:45:56
Sayın vekilim,Ağzınıza sağlık.Kaleminizi zihninize sağlık.
 
fatma çerçi 07-08-2012, 14:47:32
evet yazara tamamen katılıyorum.Sonuçları tartışmk yerine sebepleri konuşmak lazım.Çok güzel özetlemiş yazar.
 
mehmet yoldaş 07-08-2012, 14:50:54
sayın vekilim, içinde bulunduğumuz şu durumu tarif etmek mümkün değil..
haramlar helal olmuş helallerden uzaklaşmışız.açıkçası gavurlaşmısız.şu mübarek ramazan ayında Müslümanları uyaran bir yazı kaleme alırsanız seviniriz.Müslüman Allah'a teslim olmaktır.Tağutlara boyun eğen değil.
 
izennur karslı 09-08-2012, 02:58:50
işte bende bunu söylemek istiyorum bende bunu yazmak istiyorum diyipte yazamayanların yazmak istediği özlü örnek bir yazı. vekilim elinize dilinize sağlık kaleminize kuvvet dileklerimle...sıhhatli sahurlar.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz