29 Rebiü'l-Evvel 1439 | 18 Aralık 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Anayasa mı ? Babayasa mı ?
18/06/2012 - 17:15
Mustafa GEÇER

 

Türkiyede 1876 yılından buyana bir anayasa tartışması sürer gider. Önceki temel yasalara anayasa değil, kanuni esasi ya ada teşkilatı esasiye kanunu deniliyordu. Cumhuriyetle birlikte anayasa oldu.
Bazı çevreler,her sorunun anayasadan kaynaklandığı inancını taşıyorlar. Anayasa değişirse her şey hallolacak, beklediğimiz parlak geleceğe hızla yol almaya aşlayacağız inanç ve beklentisi oluşturuluyor. Oysa önemli olan zihniyettir.
 
Siyasi partiler seçim öncesi yeni ve sivil bir anayasa vaadinde bulundular. Önceki anayasalar hep darbe ürünü anayasalar olup,halk iradesini yansıtmıyor,sivil değil askeri irade ürünü diye, haklı olarak tartışılıyor. Bu sebeple halk iradesine dayanan demokratik bir anayasa yapılırsa halkın da dediği olacak, rejim halkın katılımı ve onayı ile yeniden inşa edilecektir.Bu durum halkın da hoşuna gider. “Sivil anayasa” yapan iktidar halk tarafından sürekli minnetle anılır düşüncesi, siyasi partilerin iştahını kabartan bir slogan halini almıştır. Onun için,”bizi seçerseniz darbe anayasasını kaldırırız” vaadinde bulundular. Gerçekten,halkın baskılardan korkulardan uzak, gerçek iradesini yansıtan hakiki bir anayasaya ihtiyaç olduğu çoğunluk tarafından kabul gören bir konu haline geldi.
 
Önceki anayasaları yapan kurucu irade kimin iradesi idi?
 
Şunu peşinen söyleyebiliriz ki,kurucu irade milletin iradesi değildi.Ayrıca ona karşıydı. 
Daha önceki anayasaların temeli,ruhu neydi ?
Şimdi yapılacak anayasanın ruhu temeli dayanağı ne olacak? Ne olmalı? Ne olabilir?
Aynı ruhu taşıyacakmı taşımayacakmı?
Eğer aynı ilke ve ruhu taşıyacaksa,ha asker yaptırmış,ha sivil ne fark edecek?
 
Cumhuriyet dönemi anayasalarında temel amaç, otoriteyi ele geçirenlerin tabiri ile “yeni bir ulus yaratmak” olmuştur. Yapılan anayasalar da, bu resmi ideolojinin temel esaslarını belirleyen metinler olmuştur. Yapanlar da, halkın iradesi böyle bir amaca müsaade etmez bu durumu onaylamaz kanaati hakimdi. Onun için halk iradesinden çok devrimci bir yaklaşımla,halka rağmen yapılmışlardır. Otorite; “ Halk bu işi yapamaz, o bu işten anlamaz, şimdilik onu bir kenara koyalım,yeni bir ulus, yeni bir kimlik inşa edecek kuralları hakim kılalım,bir süre sonra halkın inancı değişir, bizim yaptığımız şeyler halk desteğini kazanır. Bunun için halk partisi kurarız, ülkeyi de halk yönetmiş olur, buna kimse itiraz edemez. Hele bir etsin, ozaman halkın iradesine karşı çıkanlara haddini bildiririz olur biter” düşüncesi taşımaktadır. Had bildirme işinide gerek duydukça yapmışlardır.
 
Kurucu otoritenin anayasaya temel aldığı ilkeler:
1-Ulus devlet,
2-Laik hukuk düzeni,
3-Demokrasi,
4-Sosyal devlet anlayışından oluşur. İlkelerin tamamını CHP’nin altı oku teşkil eder.
 
Aslında ilk iki ilke için diğer ilkeler sürekli feda edilmiş,çiğnenmiştir. Çünkü temel amentülerini bu iki ilke oluşturmaktadır, bunlardan asla taviz verilemez. Yeni bir ulus bu ilkeler çerçevesinde inşa edilmeye çalışılmıştır. Rejimin yani, “demokratik,laik hukuk devleti”in kırmızı çizgilerini de “yeni bir ulus yaratma” resmi ideolojisi oluşturmuştur. Bu ideoloji, demokrasi,hukuk devleti alanını kırmızı çizgileri ile daha dar tuttuğundan, toplumun olağan gelişmesine müsaade etmemiş,toplum bu kalıpları aşmaya, önüne çekilen duvarları zorlamaya başladıkça darbelerle demokrasiye ve hukuk devletine, “rejimi koruma ve kollama” adına “balans ayarı” yapılmıştır.
Laikliğe hiç balans ayarı yapılmamıştır. Çünkü resmi ideolojinin temeli laiklik üzerine kurulmuştur. Bu ilkeye dokunulamaz. Dokunulursa, her şey temelden alt üst olur. Diğer ilkeler garnitür niteliğinde olup “olmasa da olur” ilkelerdir.
 
Yapılmak istenen “yeni ve sivil anayasa” bu sorulara nasıl cevap verecektir?
 
Asıl sorun budur. Eskiden olduğu gibi laiklik ilkesi üzerine inşa edilecek bir anayasa, milletin ortak paydası ve temel kodları ile asla barışık olmayacaktır. Laiklik dinden arındırılmış bir toplum düzenini esas alır. Ulus devlet belirli bir ırka ait devlet modelini esas alır. Anayasa, devletin ve rejimin temel esaslarını belirler. Mevcut anayasanın sorunu da temel ilkeleri belirleme inancında yatmaktadır. Yeni yapılacak anayasa, bugüne kadar ısrarla savunulan ulusal devlet laik cumhuriyet ilkelerinden vazgeçecekmidir? Öyle anlaşılıyor ki vazgeçmeyecektir.
 
Birkaç ay önce Başbakan, bırakın Türkiye’yi, Mısır gezisinde Mısır’a,Tunus’a laiklik tavsiyelerinde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Gül, birkaçgün önce basına verdiği demeçte,yeni anayasanın laiklik ilkesinin her kesimin ittifakla kabul ettiği ilke olduğunu böyle de olması gerektiğini açıkladı.
 
Öyle anlaşılıyor ki: Yeni ve sivil anayasada,görünen o ki, “laiklik” ilkesi aynen korunacaktır. Özellikle Laiklik ilkesi eskisi gibi korunacaksa,diğer maddeler teferruattır.İtikadi bir değeri yoktur. Yasama 550 milletvekilinden oluşur,yürütme şunlardan teşekkül eder, Cumhurbaşkanının görevleri şunlardır.Yüksek yargı şu kadar üyeden oluşur,herkes vergi verir,askerlik yapar v.s.
Bu teferruatlar değişebilir, anayasa değil yasalarla da düzenlenebilir.Önemi yoktur. Aslında mevcut anayasa laikliktir.Başka maddeleri olmasa da bu madde yeterlidir.Her şey ona göre düzenlenmiyormu?
 
İkinci önemli uyuşmazlık ulus devlet meselesidir.
 
Ulus devlet konusunda üst kimlik ne olacaktır? Vatandaşın kimliği ne olacak:Türk mü? Türkiyelimi? Türkiye vatandaşı mı?  Anayasal vatandaşlık mı? Bunlardan Türklük dışındaki üst kimlik tanımlamaları ulus devlet ilkesine nasıl uydurulacaktır. Ulus devletten vazmı geçilecek? Bu ülkede yaşayan insanların ortak kimliği nedir?
 
Birinci sıradaki ortak kimliğimiz“İslam”dır. Bu ülkede yaşayan insanların %99 u kendisini Müslüman olarak tanımlıyor.Birbirlerine İslam bağı ile bağlanıp birlik oluyorlar. Resmi konuşmaların başında 150 yıldır besmele gibi ”Herzamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu zamanda”cümlesinde ifade edilen “birlik ve beraberklik” nerede,hangi kimlikte sağlanacak? Bu gerçeği kimse telaffuz bile etmiyor,ağzına almıyor. İkinci sıradaki ortak kimlik çoğunlukla Türk tür. Nüfusun %90 ı Türklerden,geriye kalan %7 si Kürtlerden, kalanı çok az oranda çeşitli etnik kökenlilerden oluşuyor. Bu kimliklerden ilk ikisi üst kimlik olarak alınmayacaktır. Israrlabu kimliklerin dışında bir üst kimlik arayışı vardır. 
 
Kimliksizlik kimlik olarak alınabilirmi ?
 
Laiklik ve ulus devlet ilkesine aykırıgörüldüğünden, İslam kimliğinden vaz geçilmiştir. Türk kimliği uygun görülmüyor,bu kimliğe diğer etnik kimlikler;“Biz ne olacağız ,Türk mü olacağız?”diye itiraz ediyor. Türk kimliğinden vazgeçilecekse, %90 böyle bir kimlik tanımlamasından memnun olacakmıdır ? Kesin olmayacaktır. O zaman nasıl bir kimlik tanımlaması getirilip, yeni anayasaya, “toplum kesimlerinin üzerinde uzlaştığı kimlik budur” diye yazacaklar. Toplumun istediği konuda uzlaşma özgürlüğü olacakmıdır? Olmayacak gözüküyor.
 
1960 darbesi sonunda bir anayasa yazarının,İnönü’ye “Nasıl bir anayasa istersiniz paşam?” diye sipariş alıp 1961 anayasasını yazdığı gibi, müstakbel sivil anayasamızda “halkın her kesiminin görüşünü alıyoruz” iddiası bir yana,bir anayasa yazarına havale edilip,eski darbe anayasalarının temel ilkeleri çerçevesinde yazılmış bir anayasa olacak endişesini taşıyor. İşin kötüsü oluşacak metin halk adına milletin onayına sunulupm oylanacak,belki de %60 civarında bir evet oyu ile kabul edilip “Alın size sivil anayasa,sizin anayasanız”diye milletin önüne konulacak. Biz sözümüzü tuttuk denecektir.
 
Darbe anayasaları da halk oyuna sunulup, yüksek oranda halk oyu ile onaylatırılmıştır. Darbe anayasaları ile aynı temel ilkeler çerçevesinde yapılmış anayasanın diğerlerinden hiçbir farkı olmayacaktır.Farkı sivil anayasa kimliği olacak ancak daha yürürlüğe konmadan tartışılmaya başlanacaktır. Milletin ortak inancı dışında başka yerlerde çözüm arandıkça, çözüm bulunamayacak, yeni anayasa arayışları ve gündem işgali sürüp gidecektir
YORUMLAR
hüseyin öztürk 21-06-2012, 15:20:21
sizler bir zamanlar Türkiye'nin seçilmiş 550 insanından birileriydiniz bu yazınızı okuyunca anladımki erbakan hocam gerçekten en güzelini yapmış sizin gibi kaliteli inanları milletvekili yaparak... allah razı olsun tefekkür programınıda severek izliyoruz..
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Filistinli engelli Ebu Süreyya'nın son sözleri: "Bu toprak bizim, teslim etmeyeceğiz"
Ronaldo'dan işgalci İsrail'e unutulmaz cevap: Katillerle forma değiştirmem
Kudüs'ün doğusu da, batısı da, kuzeyi de, güneyi de İslam'ındır
Amerika'dan flaş açıklama! Masaya oturmaya hazırız
Rusya resmen duyurdu! Suriye'den çekiliyoruz
Putin'in Ankara Gündemi: Kudüs, Suriye ve Enerji
Direnişin sembolü Fevzi el-Cüneydi'den haber var
Türkiye ayakta! Katil İsrail, kahrolsun ABD
Erbakan Hoca'nın yıllar önce yaptığı ikaz: Kudüs'ün başkent ilanı sonrası planlanan küstah adım!
EN ÇOK
Yazarlar
Ekrem ŞAMA
Büyük fotoğraf netleşiyor
Mustafa KAYA
Yenikapı - Kudüs Notları
Atilla MEHDİGİL
Kudüs Zarrab’ın susturulmasının bedeli mi?
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
Şeref KAÇMAZ
ORTA DOĞU’DA OYNU – YORUM
Mustafa İŞCAN
4-B’den engelli emeklilik
Hayati OTYAKMAZ
CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Üzücü Sorular
Ali Haydar HAKSAL
Irkçı Emperyalizme Karşı Ortak Ses ve Maduro
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
ABD’nin Suriye’de Bir Değil, Birden Fazla İşi Varmış!
Zeki CEYHAN
İstikrar sağlıyorlarmış!
Mevlüt ÖZCAN
Gençler Kur’an’da böyle tanıtılıyor
Mahmut TOPTAŞ
İlim, ibadet, siyaset, ticaret
Prof.Dr.Ata ATUN
Ankara’da söylenmeyenler
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kur’an’da Kadın
Mustafa YILDIRIM
İçi boşaltılan kavramlar – 4: İmam hatip
Burak KILLIOĞLU
Kudüs’e uzanan eller…
Şakir TARIM
Yenikapı’daki Kudüs Direnişi Unutulmaz
İsmail KILLIOĞLU
Çiftçi ve Toprak
İbrahim VELİ
Hak talep eden “sivil toplum”dur
Abdülkadir ÖZKAN
ABD, Suriye’de DEAŞ ordusu kuruyor
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz