28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
05/06/2012 - 13:45
Mustafa GEÇER
Türkiye'nin durması gereken yer, ne BOP patronlarının tarafı, ne
diktatörlerin yanı değil, bölgede kanı dökülen Müslüman mazlum halkın
safı olmalıdır. Temennimiz Müslüman halkın beklentilerinin tahakkuk
etmesidir.

 

Orta Doğu, sömürgecilikte en büyük vebali taşıyan İngilizlerin ortaya attığı bir kavramdır. İngilizler, dünya coğrafyasını kendi konumlarına göre isimlendirmişlerdir...
Uzak Doğu, Orta Doğu, Yakın Doğu kavramları o coğrafyaların Britanya’ya olan mesafelerine göre ortaya atılmış ve bu isimlerle tanımlanmıştır. İngilizlere, dolayısıyla Avrupalılara göre Orta Doğu, Fırat-Dicle havzasından Seylan- Burma hattına kadar olan sınırların içinde kalan topraklardır. Bu toprakların doğusu
Uzak Doğu, batısı Yakın Doğu’dur...
 
Orta Doğu kavramı 2.Dünya savaşı sırasında Mısır’ a doğru uzanmaya başladı. 19.YY’ da Yakındoğu olarak tabir edilen coğrafya da Orta Doğu kapsamında
tanımlanmaya başlandı… 2.Dünya savaşından sonra Orta Doğu’da Fransız ve İngiliz etkinliği azaldı. Bunun yerini ABD ve ileri karakolu, siyonist İsrail devleti aldı…
 
Yeni Dünya düzeni tekrar gündeme getirildi. Özellikle Sovyet Rusya ve Varşova Paktı’nın dağılması ile ABD kendisini küresel tek güç, dünyanın tek hakimi olarak görmeye başladı. Yeni Dünya Düzeni kavramı ilk olarak 1789 Fransız İhtilal’i ile ortaya atıldı. İkincisi 1945, 2.Dünya Savaşı sonunda kullanıldı. Üçüncü olarak 1991 Sovyetlerin dağılması ile Baba Bush tarafından gündeme getirildi. Dünya yeniden şekillenmeli, Rusya’nın etkisi ile yarım kalmış işler tamamlanmalıydı. 11 Eylül olayları uluslar arası kamuoyunda önemli bir gerekçe olarak kullanıldı.
 
Orta Doğu kaynaklı terörün ortadan kaldırılması bahanesi ile düğmeye basıldı. Konumlar ve görevler değişti. Orta Doğu enerji kaynaklarının sömürülmesi ve İsrail’in güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir gücün oluşmasına fırsat verilmemeliydi. Bölgede rakip istenmiyordu ve kontrol altına alınmalıydı.
 
Sovyetlerin boşalttığı yer doldurulmalı idi. Bölge stratejik, ekonomik ve İsrail’in varlığının devamı açısından çok önemliydi. Avrupa enerji ihtiyacının %70 ini, ABD %25 ini, Japonya aşağı yukarı tamamını bölgeden karşılıyordu. G-8 toplantılarının en önemli gündem maddesini de bu konular oluşturuyordu. Yeni duruma göre tanımlamalar, projeler, planlar üretildi.
 
Orta Doğu yeniden tanımlandı. Eski alan ABD için dar geliyordu. Atlantik’den Bangladeş’e, Kafkasya’dan Yemen’e, Bosna’dan Orta Asya’ya uzanan topraklar Orta Doğu kapsamına alındı. Bu coğrafyalarda egemenlik sağlanması, bu alanların ABD çıkarlarına ve İsrail’in güvenliği için yeniden şekillendirilmesi için ABD başkanı G.W Bush, 6 Kasım 2003 tarihli konuşmasında Büyük Orta Doğu Projesi (BOP)’u takdim etti.
 
Bölgede ABD’nin küresel politikalarına uyumlu ekonomik, siyasi, sosyal yapılanmalar meydana getirilmeli, Arap dünyasında reformlar yapılmalıydı.. ABD’ nin bölgedeki çıkarlarını tehdit edecek hiç bir gücün oluşmasına, ya da mevcut bölgesel ülkelerin güçlenmesine müsaade edilmemeliydi. BOP’un amaçları, bölgede demokrasi, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa ekonomisinin(Liberalizm) gerçekleştirilmesi olarak açıklandı. Asıl amaç kulağa hoş gelen bu konular değildi. Bölgedeki totaliter ve otoriter rejimler Rusya’ya arkalanarak zaman zaman ABD ve İsrail’i tehdit etmişlerdi: Nasır, Kaddafi, Hafız Esad, Saddam, Ziya’ül Hak, İran gibi.
 
Bu strateji ile ABD, bölgede ulusal çıkarlarını ve İsrail’in güvenliğini garanti altına almayı amaçlamıştır. Yoksa bölgeye demokrasi, hukuk getirme gibi bir amacı
olduğunu varsaymak saflık olur. Mesela, Kuzey Kore totaliter rejimi ortalama her yıl ABD’ye nükleer füze ile saldıracağı tehditleri savururken ABD’nin sesi çıkmamış, “kitle imha silahı var” yalanı ile Irak ı işgal etmiş, İran’ın nükleer santral kurmasını bahane ederek saldırıya hazırlanmaktadır. Türkiye’ye nükleer santral
kurma izni vermemektedir.
 
Bu projelerin uygulanabilmesi için bölge ülkelerinde müttefik yönetimlerin, iktidarların oluşması, ABD yanlısı mevcut iktidarların güçlendirilmesi ve kalıcı kılınmaları için çalışmaların yapılması gerekiyordu: İlk etapta müttefik olarak Türkiye’ye önemli ihtiyaç duyulduğundan Türkiye üzerinde duruldu. Türkiye tarihinde bu kadar ABD’ci bir iktidara hiç rastlanmamıştı. Hiç zorlanılmadan bu iş halledildi. ABD bu durumdan büyük cesaret aldı. Başbakan Tayyip Erdoğan, BOP Eşbaşkanı oldu.
 
ABD Türkiye’yi bölgedeki yeni yapılanmalarda model gösterebileceği, kendisine sadık, laik, demokrat ve Müslüman bir örnek olarak biçilmiş kaftan görüyordu. Reformların yapıldığı Müslüman ülkelere “Türkiye gibi olun!” diyecekti… Türkiye ‘den çok memnundu: Gönüllü, masrafsız bir model. Üstelik stratejik açıdan da Türkiye çok önemliydi. Askeri üslerin Türkiye de olması bölgede ABD’ye önemli avantajlar sağlıyordu. Diğer müttefikler, Afgan Hamit Karzai, Irak’tan İyad Allavi, Yemen Ali Abdullah Salih gibi sadık dostlardan bazıları BOP eş başkanlığı payesi ile şereflendirildiler(!).
 
Oyun başladı.
 
Proje için NATO yeniden yapılandırıldı. Düşman komünizm değil, artık İslam’dı. 2004’de ABD’de Büyük Ortadoğu ve Orta Asya Kalkınma kanunu çıkarıldı. Bunlardan başka, projeye sivil muhipler, taraftarlar bulmak için altyapı olarak; Demokrasi Vakfı, Kalkınma Vakfı, Kalkınma Bankası tesis
edildi.
 
Ne de olsa bu ülkelerin sıkıntısı, demokrasi, geri kalmışlık meseleleri idi. Hemen demokrasi ve kalkınma sunulmalı idi. Bu örgütler bu yönde kamu oyu oluşturmada kullanıldı. Günümüzde yaşanan olaylar ve gelişmelerin arkasında bu projenin uygulanması yatıyor. Uygulamalara, Afganistan’ın işgali, Irak işgali, Suriye, Mısır, Libya, Sudan, İran’a karşı savaş tehdidi, Gürcistan Kadife Devrimi, Ukrayna Turuncu Devrimi, Lübnan Sadir Devrimi ,Kırgızistan da Akayev’in devrilmesi v.s gibi gelişmeleri örnek gösterebiliriz.
 
Arap baharı hakkında, ABD eski dışişleri bakanı Kissinger’in, “Arab baharı msonunda, bizim istemediğimiz bir devlet yapılanmasına müsaade etmeyiz!” Sözlerim ABD’nin bölge üzerindeki gerçek niyetini açığa vurması bakımından önemli bir beyandır.
 
Bu gelişmelerden Türkiye ne kadar istifade edebilir? ABD nin müsaade ettiği kadar. Ayrıca bedelini en ağır biçimde ödemek şartı ile. Komşularla sıfır sorun, serbest ticaret anlaşmaları onların işine gelmez . Sıfır sorun bir günde %100 sorun haline getirilmiştir. Türkiye bölgesinde hızla yalnızlığa itiliyor. Öncelikle Bölgede başına-buyruk güçlü bir Türkiye istenmiyor.
 
Monarşiden kurtulmaya çalışan, birbirini kıran arap ülkelerinde, bizim 1946’da yaşadığımız çok partili hayata geçiş sunulacak. Onlara da ABD güdümünde “
Türkiye’yi Küçük Amerika yapacağız!” diyen bir yönetici bulunmaya çalışılmaktadır. Bulunamazsa mevcutlar yenilikçi yapılacaktır. Libya’da, Tunus’ta, Kaddafi ve Zeynel Abidin dönemi anayasalarından, “hukukun kaynağı İslam’dır.” İbarelerinin kaldırılmaya, “İslami parti ve dernek kurulamaz!” maddelerinin konmaya çalışılması AB(D)’yi, kızdırmama çabaları,Türkiye laikliğini örnek alma işaretleri gibi görülüyor.
 
Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır’da, Tunus’ta laiklik çağrıları yapmaya neden gerek duydu? AKP, neden Erbakan’ı değil Menderes’i, Turgut Özal’ı kendisine referans alıyor? Onlar Amerikancı idi, Erbakan ise bölgede D-8 yapılanmasını ortaya koymuştu.
 
Bölge yüz yıl daha batılılarca, çok partili hayata geçtik, demokrasi getirdik avutmaları ile sömürülmeye çalışılmak isteniyor. Türkiye'nin durması gereken yer, ne BOP patronlarının tarafı, ne diktatörlerin yanı değil, bölgede kanı dökülen Müslüman mazlum halkın safı olmalıdır.
 
Temennimiz Müslüman halkın beklentilerinin tahakkuk etmesidir.
 
Genel hatları ile sebepleri ortaya koymaya çalıştık, sebepler ortada oldukça, sonuçlar doğurmaya devam edecektir. Sonuçları tartışmanın bir anlamı ve faydası yoktur. Ancak toplum sebeplerden çok sonuçlarla muhatap oluyor. 
 
Allah (cc) ın hesabı, her hesabın üstündedir!
YORUMLAR
özay görgün 06-06-2012, 23:29:35
Allah razi olsun,dogrulari ifadede bu kadar güzel bir makale nadiren görülür.
 
HAMDİ GEÇER 07-06-2012, 14:14:39
Evet, dış güçlerin Bilhassa Amerika ve onun şımarık çocuğu İsrail'in İslam ülkelerini çeşitli toplumsal güdümlemeler uygulayarak, kendi geleceklerinin bekası için, hastalıklı toplumlar haline getirdiği açıktır. Artık İslam ülkeleri inanç değerlerinden kopartılmış, yöneticileri ise kendi toplumlarından uzak hatta kendi toplumlarının asli ve dini değerlerine düşman hale getirilmiştir. Dahası, İslam toplumları, kendi içlerinden çıkarılan birtakım Milliyetçi ve ırkçı liderler eliyle dininden edilmiştir. İşte, yukarıdaki makale, aslında İslam toplumlarının bedenlerinde zuhur eden tüm hastalıkların MR’ı gibidir. Eğer bu MR iyi incelenir, teşhisler buna göre konur ve ehil ellerle bu hastalıkların tedavisi yapılırsa, inşallah kurtuluş o zaman hâsıl olacaktır. Aksi takdirde İslam ülkeleri zenginliklerini adeta bir kene gibi emen bu fitne merkezlerinin hasta adamı olmaktan kurtulamayacaklardır. Aslında bu makale sanki MR’ın raporu gibidir. Yani hastalık belirlenmiş, doğru Teşhis konulmuştur. Tedavi için doktorda vardır. Ama nasıl ki, Hasan el Benna’yı vurup, suikastın yapıldığı yerin hemen yakınındaki sağlık ocağındaki doktorun müdahalesine izin verilmemiş, kan kaybından şahadetine sebep olunmuşsa, Rabbimizin kuranda lanetlediği, bu Siyonist zihniyetçe, var olan doktorların İslam toplumlarına müdahale etmelerine izin verilmemektedir. Rabbimiz Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Müslümanlara vahdet nasip etsin. Sağlıcakla kalın.

 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz