28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Nerede Duruyoruz ?
08/05/2012 - 13:28
Mustafa GEÇER

 

Nerede durduğumuz, nerede durmamız gerektiği, fert olalım,  kurum olalım gerekse devlet olalım son derecede önemlidir.
Duruşumuz, sabitelere mesafemizle tanımlanır. Sabiteleri bulunmayan ferdin veya toplumun nerede durduğu, duruşu tanımlanamaz. Sağlam bir duruşa sahip olamaz... Duruşumuz kimliğimizdir. Bizi diğer kimliklerden ayırır ve farklı kılar. Duruş değişikliği her şeyi değiştirir. Duruşumuzu değiştirdiğimizde dün yanımızda olan karşımızda, dün karşımızda olan bugün yanımızda yer alabilir.
 
Hatta dün düşman olan bugün dost durumuna, dün dostumuz olan düşman safında kalabilir. Baktığımız yer değişeceğinden, gördüğümüz de değişir. Görmediğimizi görür, gördüğümüzü görmez olabiliriz. Oynak bir duruş fayda sağlamaz…
 
Bu durumlara düşmemek için doğru, sağlam, hak olan duruşa sahip olmalıyız. Sağlam duruşla kalıcı sağlam üretimler yapılabilir, medeniyet (yeniden) üretilebilir. İnsanlar işte o zaman size değer verir, sizi takip eder. 
 
Bir amaca yönelik amel ve eylemde bulunmak istediğimizde, öncelikle konum ve duruşumuzu belirlemek, uygun durumda değilsek, değiştirmek zorundayız. Yoksa amaçladığımız hedefe ulaşamayız. Yanlış durakta bekleyerek doğru adrese gidemeyiz! Öncelikle doğru adrese gidecek araçların durağını tespit edip oraya konuşlanmamız gerekir. Bunun aksini kimse iddia edemez, eğer ederse, "Bu durak daha güzel, daha hoş, bana daha yakın, ben burada beklerim." derse çook bekler.
 
Bu durum aklen, ilmen böyledir. Öncelikle nerede durduğumuzu, nerede durmamız gerektiğini belirlememiz bilmemiz gerekir. İşin başlangıcı budur.
Yüce Rabbimiz, zamandan ve mekandan münezzehtir. O’na mekan ve zaman izafe edilemez. Nerede, ne zaman olursa olsun yapacağımız dua, yakarış ve münacaat O’na ulaşır. O, bizlere şah damarımızdan daha yakındır. Bu böyle olduğu halde, yüce dinimizde duruşumuz ile ilgili önemli mesajlar verilmiştir. Hatta farz kılınmıştır.
 
Rabbimize her ibadet ve taatımızın her zaman ve her yerde ulaşacağı apaçık ortada iken, bazı farz ibadetlerde, zaman, mekan, yön farz kılınmıştır. O ibadetleri zamanında yapacaksın! Yönünü, yani kıbleni bilecek ve kıbleye yöneleceksin! Bir yerde duracaksın. Aksi halde ibadetin kabul olmaz!  Bu konuya o kadar önem verilmiş ki, bir ikindi vakti  ikindi namazı kılınırken, kıblenin Mescid-i Aksa’ dan Kâbe’ye çevrilmesini emr’eden ayet inzâl olduğunda Nebi, (s.a.v) namaz esnasında yönünü Kâbe’ye çevirerek namaza devam etmiştir. Namaz bitince sonraki namazı Kâbe’ye dönerek eda ederiz dememiştir. Yön bilincini kafalara işlemek ve yanlışa yönel(t)mekten insanları sakındırmak önemli hikmetlerdendir. Buradaki hikmet; zaman bilinci ve zamanı iyi yönetmek, israf etmemek, her işi mutlaka zamanında yapmaktır.
 
Kıbleyi doğru tespit etmek ve namaza durmak!
 
Doğru hedefe ulaşmak için mutlaka yönü-yöntemi iyice belirlemek, yanlış yönden doğru ve amaçlanan hedefe varılamayacağını bilmek! Hep birlikte belirli zamanda Arafat’da vakfe yapmak! Hep beraber bir mekanda, bir an durmak, haccın farzlarındandır…
Topluca aynı mabuda, aynı mabede yönelmek ve duruş sergilemek! Bir hedefe hep beraber aynı inançla yönelmek ve yürümek, zulüm ve yanlışa karşı hep beraber aynı yerde durmak. Bunlar Yüce Yaratıcımızın bizlere duruş şuuruna ermemiz ve önemle üzerinde durmamız, eksiksiz ve doğru uygulamamız hususundaki mesajlarıdır.
 
Fert olarak mutlaka duruşumuzu gözden geçirmek, yanlış yerde duruyor isek, derhal düzeltmek icap eder! Yoksa bütün çalışma ve çabalarımız boşa gider. Nasrettin Hocanın bir gün bir yerde bir şeyler aradığını gören arkadaşları, “Hayırdır Hocam, sabahtan beri orada ne arayıp duruyorsun ?” demişler. Hoca da, “yüzüğümü yitirdim, onu arıyorum.” demiş. “Peki bunca zaman aradın, bulamadın mı?” demişler. “Bulamadım, bulmam da mümkün değil.” demiş. ”Neden ?” dediklerinde ise, ”Burada kaybetmedim ki, şurada taşlık yarde kaybettim. “demiş. ”Be Hoca, madem orada kaybetmedin, neden orada ararsın ?” diye sorduklarında, ”burada aramak kolay, onun için burada ararım.”demiş. Zor da olsa yitiğimizi doğru yerde aramamız gerekir. Yoksa yıllarca boşa emek harcasak da neticeye ulaşmak mümkün olamaz.
 
Gerek fert olarak gerekse kurumlar olarak doğru yerde durmamız ne kadar önemli ise de, devlet olarak nerede durduğumuz da son derecede önemidir.
Devlet olarak nerede duruluyor? Doğru yerde duruluyor mu? Bu çok önemli. Bu sorulara hemen şu cevabı verebiliriz. Devleti yönetenler, onu doğru yerde durdurmuyorlar. Devlet ve devleti yönetenler nerede duruyorsa, vatandaşlarda orada durmaya çalışıyor. Yönetim, rejim, vatandaşını buna zorlamıştır ve zorluyor. Bu doğru olmayan duruş, 1839 yılından bu yana sürüyor. Durmamız ve olmamız gereken yerde değiliz.
Bazı zamanlar bazı taktik gelişmeler olsa da strateji değişmemiştir. Nasrettin Hoca’nın yüzüğünü aradığı gibi, yitiğimizi yanlış yerde ve safta aramaya devam ediyoruz.
 
Devlet nerede duruyor? Devlet bir batılılaşma serüveni peşinde ABD’nin solunda stratejik ortak, AB’nin arkasında vagon olarak duruyor. Durduruluyor. Bu yanlış. Bu yanlıştan dönülmesi gerekir.
 
Kimin safında iseniz, onun gereğini yapmanız gerekir. İmamın safına girerseniz, rükû edersiniz, secde edersiniz, yani namaz kılarsınız. Papazın safına girerseniz, Johann Sebastian Bach’ın konçertosu eşliğinde ayin yaparsınız.
 
Kilisede tekbir alıp namaz kılacak haliniz yok ya.
 
Sinemada film seyredersiniz, meyhanede içki içersiniz, cephede iseniz savaşırsınız. Nerede duruyorsanız o duruşun gereğini yaparsınız. Sahiden biz neredeyiz ? Buna hiç kafa yoruyor, bunu dert ediniyor muyuz? Bu duruma mutlaka kafa yormak zorundayız. Yöneticilerimiz bu işe müthiş kafa yoruyorlar! AB’ nin peşinden koşmak, ABD’ nin gönüllü jandarmalığını yapmak!
 
Bu tespitte bir yanlış varsa, biri çıkıp lütfen izah etsin.
 
Batılılaşma serüveni daha ne kadar sürecek? Bu uğurda daha nelerimizi feda edeceğiz, hangi bedelleri ödeyeceğiz? Feda etmedik ne dinimiz, ne dilimiz, ne tarihimiz, ne yazımız kaldı. Ne onurumuz, ne şerefimiz, ne medeniyetimiz kaldı. Peki elimize geçen ne? Kimliksiz bir toplum!
 
Her şeye rağmen adamlara yaranamıyoruz. AB ilerleme raporlarımız bozuk geliyor. AİHM’ den durmadan ceza yiyoruz. ABD, iyi kuryelik yapamadığımızdan şikayetçi. Yunanistan’dan başka çevremizde dost ülke kalmadı (!)   Afganistan’da ABD’ nin işgalini kalıcı kılmak için Mehmetçik, haçlı safında ülkesini ve dinini korumak için mücadele veren Afganlı mücahitlere karşı savaşıyor. ABD’ nin burada ne işi var? Demiyoruz. Onlara, onların hizmetinde iyi müttefik olduğumuzu ispata çalışıyoruz.
 
Müttefik olmak ne demek? ABD’ nin soysuz askerleri büyük bir zevk ve iştaha ile şehit ettiği Taliban mücahidinin şahsında müslümanların naaşına bevl ediyor. (Anlayamayanlar için bir daha tercüme edelim: ABD’li, batılı soysuz haçlı askeri, Müslüman şehidin naşına işiyor!)  “One minute” özür babında Azerbaycan’a Türkiye’yi İngilizce müzikle temsil (!) etsin diye Can Bonomo isimli Yahudi vatandaşımız gönderiliyor.
 
Müslüman vakıf malları Yunanistan’da, Balkanlarda,Türkiye’de yağmalanıp yok edilmişken ve edilirken, cami, yurt, okul, Kur’an Kursu yapılsın diye bağışlanan gayrimenkuller yargı kararları ile ellerinden alınıp hazineye irad kaydediliyor. Bunlara ses çıkarılmazken neredeyse İstanbul gayrimüslim vatandaşlara iade edilecek. Utanmasalar “İstanbul da bizim”, daha öte giderek “Anadolu da bizim” diyecekler ve diyorlar.
 
Bir yetkili çıkıp Lozan anlaşmasının 45. inci maddesinin mütekabiliyet şartlarını ve balkanlarda bulunan Müslüman vakıf mallarının ne olduğunu sormuyor. Türkiye’de cemaati olmayan kiliseler dahi titizlikle aslına uygun restore edilirken Atina’da, Budapeşte’de, Belgrad’da, Sofya’da ve diğer balkan şehirlerinde yok edilen camilerin, medreselerin hesabı sorulmuyor, gündeme dahi getirilmiyor.
 
Biz, Anadolu’nun, Trakya’nın hatta bugün sınırlarımız dışında kalmış bir çok coğrafyanın bedelini burada ve oralarda yaşamış ve yaşayanlardan daha fazla, kat kat ödemedik mi? Ödedik. Bugün Türkiye’ de bulunan gayrimüslim vakıf mallarının iadesi isteniyor ve veriliyorsa, gerek yurtdışında kalmış gerek yurt içinde yağmalanmış Müslüman vakıf malları da iade edilmeli değil mi?
 
Bu sorunların temelinde yanlış yerde durmak yatmaktadır.
Bu yazımızda ülke olarak yanlış yerde ve safta olduğumuzu bir nebze acizane izaha çalıştık. Gelecek yazıda inşallah ‘nerede durmamız gerektiğine’ değinmeye çalışacağız.
 
Allah’a emanet olunuz.
YORUMLAR
RAMAZAN ÖKSÜZ 14-05-2012, 16:10:29
Avrupa sevdasına doğru yönelmişsiz sözünüze çok katılıyorum.Milli Görüş gömleğini çıkardık, Avrupa gömleğinide giyemedik. Haramla, helali karıştırdık.Örneğin Zinayı şuç kapsamından çıkarıp kanunla serbest olmasının yolunu açtık. Hükümetin dışardan görünüşü şuna benziyor.Televizyonun üstünde Kuran-ı Kerim ekranda barlı,içkili rezalet dizileri. Sakallı Hüsnü Amcaya Irak, Libya da iktidar Natunun vagonu dediğim zaman tv nin üstündekini gösteriyor. Zorun ne?Eşi Baş örtülü diyor?Bunlara reform şart
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz