30 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 18 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
05/01/2018 - 08:42
Prof. Dr. Burhanettin Can

Her geçen gün birbirinden daha önemli ve öncelikli olaylar vuku bulmaktadır. Her olay, yeni tartışmalar meydana getirmekte, ülke içinde ve dışında gerilimin yükselmesine sebep olmaktadır. Yaklaşık 15 projenin hâkimiyet savaşının bulunduğu bir coğrafyada olmak, başlı başına bir gerilim sebebidir. Bu projeler, göz önüne alındığında bölge üzerinden bir küresel savaşın öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Bölge üzerinden bu küresel savaşın çıkmasını engelleyebilmek mümkündür. Bunun da en önemli aktörü Türkiye’dir. Türkiye, her ne kadar oyun kuramıyorsa da, kurulan oyunları bozma noktasında belli bir yeteneğe sahiptir.

Türkiye’nin oyun kurabilmesi için yüz yıllık bir stratejiyi ön görmesi, yol boyu bunu güncellemesi ve buna göre yekvücut olarak hareket etmesi gerekmektedir. Şüphesiz ki darbelerle yoğrulmuş bir ülkede bunu yapabilmek ve başarabilmek, kolay değildir; fakat imkânsız da değildir. Öncelikle buna inanmak ve gereğini yapmak gerekmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki “iman varsa, imkân da vardır, çare de…”

Stratejinin unsurları içerisinde en temel unsurlardan biri, halkın/milletin moral gücünün yüksek olması ve bir bütün olarak hareket edebilmesidir. Bunun için gayr-ı memnun insan sayısının asgarî düzeyde olması hedeflenmelidir.

Kadife darbelerde kullanılan en önemli güç, hedef ülkedeki gayr-ı memnun insan sayısının fazla olması ve bunların bir ittifak içerisinde tutulabilmesidir. Türkiye’de Oslo görüşmelerinin deşifre edilmesi ile birlikte başlayan, Taksim Gezi Parkı olayları ile ortaya çıkıp görünür hale gelen ve hâlâ değişik şekiller altında devam eden Kadife Darbe Sürecinin en önemli dayanağı, siyasi iktidara karşı olan gayr-ı memnun kitlenin ittifakıdır (kırgınlar, küskünler, rakipler ve düşmanlar). Kadife darbelerde görünür amaç, o anki siyasi iktidar olmakla birlikte, asıl gizli amaç, hedef ülkenin önce eyaletlere ayrılması, sonra da bölünüp parçalanmasıdır.

Bu gizli amaç, gayr-ı memnun kitlelerden özenle saklanmaktadır. Bugüne kadar başarılmış kadife darbelerde, gayr-ı memnun kitlelerin, bu gizli amaçtan haberdar olmadığı görülmektedir. Kadife darbelerin başarısı, bu gizliliğe bağlıdır.

Türkiye’yi yönetenler ve yönetimde etkin olan güçler, bu gerçeği görerek gerilimi düşürüp gayr-ı memnun sayısını azaltmaları gerekirken; gerilimi, sürekli yükseltmeyi ve dolayısıyla gayr-ı memnun sayısını artırmayı, adeta bir politika haline getirmişlerdir. Devletin değişik kademelerinde alınmış olan herhangi bir kararla ilgili, en küçük, farklı bir yorum, değerlendirme ve eleştiri yapanlar, mazileri, konumları ve niyetleri ne olursa olsun düşman kategorisine konup insafsızca, merhametsizce eleştiriliyorlar, linç edilmek isteniyorlar.

Bunu da, ülkeyi, tehlikelere karşı koruma amaçlı olarak yaptıklarını söylüyorlar. Yüksek dozlu, tahrip edici bu koruma refleksi, Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) bir hastalığın olduğu, bağışıklık sisteminin olması gerekenden farklı çalıştığı anlamına gelmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, bu yazıda, öncelikle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ByLock ile ilgili yaptığı açıklamalar göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılacaktır.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ BYLOCK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, şifreli haberleşme ağı olduğu belirtilen ve 15 Temmuz Darbe Girişimi soruşturmalarında “çok önemli delil olarak görülen” ve “asla tartıştırılmayan ByLock” ile ilgili yaptığı açıklama, çok ciddi tartışmalara sebebiyet vermiştir. Başsavcılık, ByLock programının “Mor Beyin” adlı bir program aracılığıyla siber saldırı amaçlı olarak kullanıldığını, haklarında başka delil yoksa yaklaşık 11480 kişinin tahliye olabileceğini açıklamıştır:

“ByLock bağlantı verilerinin ileri inceleme teknikleriyle analizi yapılmış, iddialar titiz biçimde araştırılmıştır. MİT ve BTK’da yapılan teknik incelemelerde, uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bilgilere ulaşılmıştır.

Gerçekleştirilen detaylı inceleme neticesinde bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLock IP›lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir.

Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler hakkında başsavcılığımızca 2017/44433 sayılı dosya üzerinden başlatılan soruşturma da devam etmektedir.

Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11.480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve bölge adliye mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır.»(1)

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu siber saldırının 15 Temmuz 2016 Askeri Darbe Girişiminden yaklaşık iki yıl önce 2014’ün Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında, ‘freezy’, ‘kıble pusulası’, ‘namaz vakitleri TR’ gibi programlar aracılığıyla yapılmış olmasıdır. Bu programlar içerisine yerleştirilen reklamlar aracılığı ile bu programları kullanan kişilerin IP’leri, kendi özgür iradelerinin dışında, haberleri olmadan ByLock programına yönlendirilmiş ve ByLock kullanmış konumuna düşürülmüşlerdir.

Genel olarak 15 Temmuz Askeri Darbe girişiminin sosyolojik amaçlı ve Taksim Kadife Darbe sürecinin farklı boyutlu ileri bir aşaması olduğunu; asıl tahribatın, darbe girişimi sonrasında yapılmak üzere planlandığını, yol boyu ifade etmiştik. Bu nedenle salt bununla ilgilenecek “özel bir bakanlık kurulması ve özel olarak da kriz masası ve kriterlerinin oluşturulması” gerektiğine, Ağustos 2016’dan bugüne, yol boyu hatırlatılma yapılmıştır. Gayr-ı memnun üretme ve yaygınlaştırmanın esas alındığı, yeni fay hatları, hattâ düşman kamplar inşa edilmek istendiği vurgulanmıştır. Çok sert eleştirilere ve ithamlara rağmen FETÖ ile mücadelede yapılan hatalara ısrarla dikkat çekilmiştir.

15 Temmuz Askeri Darbe girişiminden yaklaşık 7 ay sonra, 17.2.2017’de Millî Gazetede, “Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13: “Açığa Alma Ve İhraçlarla” İlgili Geçmişte Çıkarılan Tüm KHK’ler Yeniden Değerlendirilmeli Ve Özel Kriz Masası/Masaları Kurulmalıdır” başlıklı yazıda, FETÖ’cü olarak “açığa alınan, ihraç edilen ve tutuklananlar” listesinde, ByLock’tan dolayı yer alan insan unsuru ile ilgili aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır:

 • “…ByLock Programını şuurlu bir şekilde indirip kullanan Gülen’in aza, taraftar ve sempatizanları. (Gülen hareketinin Kadroları ByLock’u değil daha başka, “SilentCircle’ gibi programları kullanmaktadır(2)).
 • AVEA Operatör hatası (Değişken IP, Sanal IP, Bölgesel/grupsal IP verilmesi) sonucu hattına ByLock Programı yüklenmiş gözüken ve fakat Gülen Hareketi ile alakası olmayanlar (3-5).
 • Aynı internet ağına bağlı olanlardan birinin ByLock kullanması/indirmesi ile aynı ağa bağlı olanların tümünün ByLock kullanmış gözükmeleri ile oluşan listeler (3-4).
 • Gülen Hareketi Kadroları/MOSSAD/CIA/MI6/BND tarafından SİBER SALDIRI ile hattına ve telefonuna ByLock yüklenenler….

Medyaya yansıyan boyutu ile şu an ki uygulamalarda ne yazık ki, tüm bu insan unsurları, “Paralelci”/“Fetö’cu”/“Gülenci” havuzuna atılmakta ve aynı muameleye tabi tutulmaktadır. Eğer böyle devam ederse hukuka, adalete, siyasi iktidara ve devlete olan güven yıkılacak; Türkiye, büyük bir kaosa doğru sürüklenecek, korku ve güvensizlikle beraber kin ve nefret, toplumun değişik katmanlarında yaygınlaşacaktır.” (6).

18/25.08. 2017 tarihlerinde Millî Gazete’deki yazılarda “Açığa Alma Ve İhraçlarla” ilgili kriterlere ve ByLock tehlikesine bir kez daha dikkat çekilmiştir. Ağustos 2017 tarihli Umran Dergisinde ise ByLock konusu daha geniş olarak ele alınmıştır. Gayr-ı memnun üretme tuzağına Türkiye’nin düşmemesi için “ByLock Programı İçin Özel Bir İhtisas Komisyonu Kurulmalıdır” teklifi yapılarak Türkiye’yi yönetenlerin dikkatleri, bir kez daha bu tehlikeye çekilmek istenmiştir:

“Türkiye’de uzun zamandan beri ByLock programı üzerinden yürütülen bir psikolojik harekât mevcuttur. ByLock denince akan sular durmakta, hiçbir şey konuşulamamakta, ByLock’un varlığı kesin delil olarak kabul edilmektedir.

Gerçek böyle midir?

Gerçekten FETÖ’nün lider ve lider kadroları, bu programı mı kullanmaktadır?

Bir “yemleme” mi yapılmakta, dikkatler, başka tarafa mı yönlendirilmektedir? Gayr-ı memnun sayısının artması mı amaçlanmaktadır?

Medyaya yansıyan boyutu ile ByLock programının cep telefonlarındaki durumu, aşağıdaki gibi tasnif edilebilir:

 • ByLock programını şuurlu bir şekilde indirip kullanan Gülen Hareketi’nin bazı azaları (Gülen Hareketi’nin yönetici Kadroları ByLock’u değil daha başka, “CIA’nın bile çözemediği” iddia edilen “SilentCircle”, “Tango” gibi programları kullanmaktadır(1,7).
 • Gülen Hareketi’nin kadroları tarafından kendilerine dini sohbet dinlemeleri için ByLock programı tavsiye edilip verilen Gülen Hareketi’nin taraftar ve sempatizanları.
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “2014 yılında FETÖ’nünAVEA’ya sızarak 40.000 kişinin cep telefonlarına kendi iradelerinden bağımsız olarak ByLock yerleştirilmiş olanlar; ayrıca “AVEA Operatör hatası (Değişken IP, Sanal IP, Bölgesel/grupsal IP verilmesi) sonucu hattına Bylock programı yüklenmiş gözükenler(3-5). (Bunlar, Gülen Hareketi ile hiç alâkası olmayanlardır.)
 • Aynı İnternet ağına/Wi-Fi bağlı olanlardan birinin ByLock kullanması/indirmesi ile aynı ağa bağlı olanların tümünün ByLock kullanmış gözükmeleri ile oluşan listeler (3-4).
 • Gülen Hareketi Kadroları/MOSSAD/CIA/MI6/BND tarafından SİBER SALDIRI ile hattına ve telefonuna ByLock yüklenenler.
 • İkinci el telefonlarda daha önceden ByLock programı yüklenmiş olanlar.
 • Bir iddia: Gülen Hareketinin Okullarında okuyanlara, içlerine ByLock gizlenmiş özel eğitim amaçlı paket programlar verilmiş olanlar.
 • Bir iddia: FETÖ’nünkripto mensupları, çevresi tarafından sevilen insanlarla kurdukları arkadaşlıklardan yararlanmış, telefon etmek amacıyla bu arkadaşlarının(!) telefonunu alıp telefonuna ByLock yüklenmiş olanlar.

Bugünkü pratikte, ByLock’tan dolayı tutuklanıp, 3 ay, 5 ay, 8 ay içerde yattıktan sonra suçlu bulunmayıp serbest bırakılan insanların olduğu ifade edilmektedir. Tutuklama yapılacak yerde, yurt dışı yasağı konup, gerekli inceleme yapıldıktan sonra tutuklama yoluna gidilmiş olsaydı; hem devlet bürokrasisi daha az meşgul olacak, hem gayrı memnun sayısı artırılmamış olacak ve hem de insanların sicilleri bozulmamış, lekelenmemiş olacaktır.

O nedenle, ByLock Listelerinin çok hassas bir şekilde incelenmesi, ayıklanması ve sınıflandırılması gerekir. Bu ayıklama ve sınıflandırma yapılmadan ihraç etme ve tutuklama işlemleri yapılmamalıdır.” (8-10).

Bütün bunlar, o günlerde, ciddi bir tehlikenin varlığına dikkat çekmek amaçlı olarak yazılmıştır.

SONUÇ: AŞIRI KORUMA REFLEKSİ BİR HASTALIĞIN TEZAHÜRÜDÜR

Bugün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklama üzerine, “İşte FETÖ’nünBylock tuzağı” diyerek yüksek sesle bağıran kardeşlerimizin büyük bir kısmı, dün; aşırı koruma refleksi(!) göstererek, FETÖ tarafından gayr-ı memnun üretmek ve asıl failleri gizlemek amaçlı kurulan ByLock tuzağına dikkat çekenleri, ihanetle ve FETÖ’cü olmakla suçlamışlardır. Karşıdakinin ne demek istediğine, tahammül gösterememişler, böylelikle ülkeyi koruduğunu, koruyabildiğini(!) zannetmişlerdir.

Her olayda tekrarlanan bu aşırı koruma refleksi(!), ülkenin “bağışıklık sisteminde” bir hastalığın var olduğunun göstergesidir. (Gelecek yazıda bu konu ele alınacaktır)

KAYNAKLAR

1- https://tr.sputniknews.com/turkiye/201712271031575232-ankara-cumhuriyet-bassavciligi-bylock/ Sputnik 27.12.2017

2- Diler, E., Bay Lock Masalı, Takvim, 25 ekim 2016.

3- Çiçek, N., http://www.memurlar.net/haber/645953

4- Eriş, M., http://www.memurlar.net/haber/641959/

5- Bakan Soylu’danBylock Açıklamaları, http://www.memurlar.net/haber, 24 Ekim 2016.

6- Can, B., Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13: “Açığa Alma Ve İhraçlarla” İlgili Geçmişte Çıkarılan Tüm KHK’ler Yeniden Değerlendirilmeli Ve Özel Kriz Masası/Masaları Kurulmalıdır, 17.2.2017, Millî Gazete.

7- Diler, E., Dolar Darbesi, Takvim, 26.07.2016.

8- Can, B., FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:

Fetö İle Mücadelede Merkezi Denetim Olmalı Ve Merkezi Kriterler Oluşturulup Kamuoyuna Duyurulmalıdır, 18.08.2017, Millî Gazete.

9- Can, B., FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-3:

Şer İttifakının Sosyolojik Saldırılarını Etkisiz Kılmak İçin “Gayrımemnun Sayısını” Azaltmak, 25.08.2017, Millî Gazete.

10- Can, B., Sosyolojik Savaş Amaçlı 15 Temmuz İhanet Hareketinin

Bir Yıllık Döneminin Değerlendirilmesi-2: Sürecin Yönetiminde Yapılan Hatalar Ve Yapılması Gerekenler, Umran, Ağustos 2017.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
09/03/2018 - 08:50 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
02/03/2018 - 08:20 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-7: Ümmetin İttifakını Yıkan Hastalık: Bağy
01/03/2018 - 08:42 ABD’nin Dikkati Dağılmış!
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
NATO'dan flaş Afrin açıklaması! "Türkiye bu ittifakın değerlerini hatırlamalı"
Ankara kulislerinden şok iddia: Erdoğan'dan kurmaylarına erken seçim araştırılsın talimatı
Eski başbakan danışmanı Mahçupyan: Nereden çıktı bu Karamollaoğlu?
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Fabrikada Tütün Sarar…
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Yüz yıl önceki itiraflar
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Dönme Medyadan
Ali Haydar HAKSAL
Savaşların Kazananı Emperyalizmdir
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
ABD ve “Ötekiler” Arasında Çelik-Çomak Savaşı!
Zeki CEYHAN
Ehil olanlar konuşmalıymış!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Hawking toprağın bol olsun
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Siyaset değer kazanıyor
Şakir TARIM
Canlı şahit olarak Çanakkale
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Afrin Harekâtı’nı durdurmalıymışız!
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz