2 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 19 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
“2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
15/09/2017 - 09:40
Prof. Dr. Burhanettin Can

ABD MERKEZLİ KÜRESEL YENİ BİR “17 ARALIK OPERASYONU”

Gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de baş döndürücü olaylar meydana gelmektedir. Bunlardan en önemli gördüklerimizi, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

* ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nin Halk Bankası ile ilgili bakan düzeyinde tutuklama kararı vermesi,

* Kuzey Kore’nin nükleer denemeler yapması ile ortaya çıkan küresel gerilim,

* Latin Amerika ülkelerinde özellikle Venezüella’da meydana gelen/getirilen iç kaos,

* Arakanlı Müslümanlara karşı katliam yapılması ve meydana gelen göç olayı,

* Kuzey Irak’ta Barzani’nin 25 Eylül’de “Kürdistan devleti için referandum” kararı alması,

* Türkiye’de FETÖ ile yapılan mücadelenin sağlam bir zemine oturtulamaması ve her geçen gün gayrimemnun sayısının artması,

* PKK ile mücadelenin sertleşmesi,

* Siyasette gerilimin sürekli artması,

* Kutlu Doğum Haftası nedeniyle başlatılan tartışmaların, Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcısının istifasıyla sonlandırılması,

* AK Parti kongrelerinin yapılmaya devam etmesi,

* Meral Akşener’in yeni parti kurma çalışmaları,

* Türkiye ile AB ülkeleri, özellikle, Almanya arasında ilişkilerin aşırı şekilde bozulması, AB’nin Türkiye ile ilgili özel yaptırım kararları almak istemesi,

* Türkiye’nin Kıbrıs’ta taviz vermeye zorlanması ve özellikle Kıbrıs’ta bulunan 38 bin civarındaki Türk Askerinin çekilmesi için Türkiye’ye baskının yoğunlaştırılması,

* Türkiye’nin Rusya ile silah anlaşması yapması,

* Katar krizinin devam etmesi, Sünni dünyanın bölünmesi,

* ABD’nin Afganistan’a asker göndermeye karar vermesi,

* Türkiye’nin Şer İttifakı tarafından Irak-Suriye düzleminde oluşturulmak istenen ve adına “Kürt Koridoru” denilen bir yapılanışa karşı çıkması ve Fırat Kalkanı Harekâtı’nı daha da genişletmek istemesi,

* Türkiye’nin Suriye’de PKK/PYD bölgesine itiraz etmesi ve bu konuda taviz vermemesi,

* Rusya’nın, İran, Irak Merkezi Hükümeti ile işbirliğinin gelişmesi, Astana sürecinde ABD’nin devre dışı bırakılması,

* Türkiye’nin ŞİÖ ile ilişkilerini geliştirmesi,

* ABD’nin değişik eyaletlerinde ırkçı çatışmaların meydana gelmesi,

* İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde DAEŞ adına yapılan terör saldırıları.

Şer İttifakının (ABD-Siyonizm-İsrail-İngiltere) Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurdukları küresel sisteme, son 20 yılda dünyanın her tarafında itiraz edilmektedir. Şer İttifakı bunun farkında olarak mevcut konumlarını daha da kuvvetlendirebilmek için küresel bir savaş çıkarmak istemektedir (1).

Hem Türkiye içinde, hem de bölgede vuku bulan olaylara bu açıdan bakılmasında fayda vardır. ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nin Halk Bankası ile ilgili aldığı karar, bu kapsamda değerlendirilmelidir. Rıza Sarraf’ın ABD’de tutuklanması (19 Mart 2016), 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başlatılan Yeni Kadife Darbe Sürecinin yeni bir aşamasıdır. Küresel “17 Aralık operasyonu”dur.

“2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Dört Aşama

Şer İttifakı tarafından başlatılan Taksim Kadife Darbe Sürecini, farklı aşama ve evreleri ihtiva eden beş büyük döneme ayırabiliriz:

 

  • 1. Dönem: Oslo Görüşmesinin Deşifre Edilmesinden 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine Kadar Kadife Darbe Dönemi.
  • 2. Dönem: 7 Haziran 2015’den 1 Kasım 2015 Seçimlerine Kadar PKK’nın Sosyolojik Savaş Amaçlı Terör Dönemi.
  • 3. Dönem: 1 Kasım 2015 Seçimlerinden 15 Temmuz 2016 Sosyolojik Savaş Amaçlı Askeri Darbe Girişimine Kadar Olan Güvenlik güçlerinin Terörle Savaş Dönemi.
  • 4. Dönem: 15 Temmuz 2016 Sosyolojik Savaş Amaçlı Askeri Darbe Girişiminden 16 Nisan 2017 Referandumuna Kadar Gülen Şantaj ve Terör Örgütünün Tasfiye Dönemi.
  • 5. Dönem: Rıza Zarraf’ın ABD’ye Götürülüp 16 Mart 2016’da Tutuklanmasından 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimine Kadar Olacak Olan Yeni Kadife Darbe Dönemi.

* Yeni Kadife darbe Dönemi için Hazırlık Aşaması:

 Birinci Evre: Rıza Zarraf’ın ABD’ye Götürülüp 16 Mart 2016’da Tutuklanması,

 İkinci Evre: Can Dündar’ın MİT TIR’larından Dolayı Tutuklanması Ve Akademisyenler Bildirisi Yayınlanması,

* Birinci Aşama: Darbe Girişiminin Bastırılması ile Sivil, Askeri Bürokraside ve İş Dünyasında Geniş Çaplı Operasyonların Başlatılması ile Sünni Camia İçerisinde Gayrı Memnun Sayısının Artırılması (2-4).

* İkinci Aşama: Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de 27 Mart 2017’de Tutuklanması

* Üçüncü Aşama: 16 Nisan 2017 Referandumu (5,6)

 Birinci Evre: Referandum Sonuçlarına Şaibe Düşürme Kampanyası,

 İkinci Evre: Tek Adam Söylemi İle Diktatör İnşa Etme Süreci,

 Üçüncü Evre: Pelikancıların, Mavi Marmaracılara ve İslâmcılara Savaş Açması, Siyasetin Sessiz Kalması

 Dördüncü Evre: Mustafa Kemal, Annesi, Hanımı ve Evlatlığı İle İlgili Açılan Çirkin Kampanya, Mustafa Kemal’in Heykellerine Yapılan Saldırılar

 Beşinci Evre: Pelikancıların ve İhlas Grubunun Kutlu Doğum Haftası Üzerinden Diyanet Başkanlığına Açtıkları Savaş Sonucu Diyanet İşleri Başkan Ve Yardımcısının Görevden Ayrılması

yyy Dördüncü Aşama: ABD New York Güney Bölge Mahkemesinin Halk Bankasının Eski Yöneticileri Ve Bir Bakan Hakkında Tutuklama Kararı Vermesi,

Bu yazı serisinde, Kadife darbecilerin yeni dönemdeki (2019 Cumhurbaşkanlığı kadife darbe süreci) muhtemel amaç ve hareket tarzları üzerinde durulacaktır.

Burada, Halk Bankası bağlamında 2019 Cumhurbaşkanlığı kadife darbe sürecine ilişkin yönetim mekanizması ve şer ittifakının kurduğu “sömürü çarkı” ele alınıp ana hatları ile değerlendirilecektir.

Yeni Kadife Darbe Sürecinde Yönetim Mekanizması ve ABD Yargısı

Dünyada bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin takımı, Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kadrodur (Dış Beyin-Birinci Halka)(Şekil-1). Bu, hedef ülkelerin dışında bir merkez olup, çalışmaları gizlidir ve mecbur kalmadıkça, genel olarak, açık bir tavır ortaya koymaz. Hedef ülkelerde, ana stratejiye uygun bir şekilde kadife darbelerin yönetilebilmesi için o ülke içerisinde var olan, o ülkenin vatandaşı konumundaki Mason-Sabetayist-Siyonist-İşbirlikçilerden oluşan 2. derecede bir beyin takımı (iç beyin- ikinci halka) daha vardır. Bu kesim de mecbur kalmadıkça açık bir tavır ortaya koymaz ve ortalıkta gözükmez. Bu iki merkez, mevcut siyasi iktidara, sisteme/devlete karşı olan

“gayrimemnun örgütleri”, bir “çatı kuruluş” etrafında (“taşeron yapı”) birleştirerek (yönetimin üçüncü halkası), ana stratejiyi ve ana stratejinin öngördüğü tüm taktikleri, bunlar aracılığıyla hayata geçirmeye çalışır. “Çatı kuruluşta” yer alan kadroların/yöneticilerin tümü, bu işbirliğinden haberdar olmayabilir; ya da ortak düşmana/rakibe karşı çıkar birliği olarak meseleye bakabilir. “Çatı kuruluş”, ülkedeki tüm gayrimemnunları ya da önemli bir kısmını kuşatacak tarzda, öngörülen strateji ve taktikleri devreye sokmakta ve ona göre davranmaktadır (6,7).

Yeni Halk Bankası olayında, şu ana kadar birinci ve ikinci halkadaki beyin takımları, henüz, açık aleni bir tavır ortaya koymuş değillerdir. Ancak seçilen taşeron yapıda çok ciddi bir değişiklik vardır. Üçüncü halkadaki taşeron yapı, ülke içinde değil ülke dışında olup, ABD yargısıdır. Bu şekliyle Türkiye’deki kadife darbe süreci açık bir şekilde küresel bir boyut kazanmıştır. Bu, şer ittifakının faaliyet gösterdiği her yerde etkisini gösterecektir.

Mesele sadece Halk Bankası olayı olarak sınırlı kalmayabilir. Türkiye, uluslararası anlaşmaları ve Şer İttifakı ile geçmişte yapılmış ikili anlaşmaları ihlal, terör ve kaçakçılığa yardım ve yataklık suçlamaları ile karşılaşabilir. Bu süreçte Türkiye’ye karşı yargı üzerinden başlatılmış olan savaşın, yaygınlaştırılması ihtimali çok yüksektir.

Kadife Darbelerdeki ana stratejiye göre hedef Ülke içerisinde bir “Çatı Örgüte” ihtiyaç vardır. Yeni Halk Bankası olayında şu ana kadar Türkiye içinde, açık bir şekilde, henüz bir “Çatı Örgüt” ortaya çıkmış değildir. Ancak Kadife Darbelerin stratejisini ve süresini göz önüne aldığımız zaman, böyle bir örgüt için hazırlık yapılmış olmalıdır. Yeri ve zamanı geldiğinde bu yapı harekete geçecektir /geçirilecektir.

Türkiye’deki Taksim Kadife Darbe sürecinin başlangıç aşaması olan Gezi Parkı olaylarında ve daha sonraki aşamalarında farklı “Çatı Örgütler” ortaya çıkarılıp devreye sokulduğu unutulmamalıdır.

Şer ittifakının ABD yargısı aracılığıyla ortaya koyduğu bu tavır, bir taraftan Cem Boyner’in Taksim’e çıkıp “Ne Sağcıyım Ne Solcu; Çapulcuyum Çapulcu” demesine; diğer taraftan 28 Şubat Postmodern Darbeci Generallerin “bundan sonrasını sivil kuvvetler halletsin.” deyip “ Beşli Çeteyi” devreye sokmasına benzemektedir. O nedenle yeni bir Çatı Örgüt ortaya çıkacaktır/çıkartılacaktır.

Şer İttifakının Dünyadaki Sömürü Çarkı

Bugün dünya, Şer İttifakının birinci ve ikinci dünya savaşları sonucunda kurduğu bir sömürü düzenine göre yönetiliyor. NATO, BM, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar, buna hizmet etmektedir. Buna karşılık, Türkiye, Rusya, Çin, İran ve Hindistan bu sisteme itiraz etmektedir.

Rahmetli Erbakan Hoca, ömrü boyunca en büyük tehlike olarak Siyonizm’in kurduğu bu yapıya dikkat çekmeye çalışmış ve Siyonizm’e karşı mücadele etmiştir. Erbakan Hoca, sömürü sistemini, dünyanın her tarafında döşenmiş “pompalar sisteminin çalışmasına” benzetmektedir:

…”Başka bir sömürü çarkı da ulaşım üzerinden alınan paydır. Yer değiştirirsen, uçakla gidersen %9’unu IATA’ya vereceksin. Bunlar Siyonist Yahudi kuruluşlarıdır. Nereye giderseniz gidin %9’unu Siyonistlere vermeden gidemezsiniz. Para transferi ancak Siyonist Yahudi bankalar üzerinden yapılabilir.

Mevcut Dünya düzeni vasıtasıyla sömürü boruları her yere döşenmiş, sömürü pompaları kurulmuştur. Harıl harıl dünya sömürülmektedir.”(8)

Sonuç: Türkiye Halk Bankası Üzerinden Sömürü Çarkına Çomak Sokmuştur.

Halk Bankası olayını bu açıklamaların uzantısında ele alıp değerlendirmek gerekmektedir. Para transferlerinin yalnızca New York ve Londra Bankaları üzerinden yapılması ile Şer İttifakı iki önemli avantaj elde etmektedir:

1-Dünyadaki tüm parasal transfer ve akreditiflerinden komisyon almaktadır.

2- Dünyadaki tüm para hareketlerini kontrol etmekte ve izlemektedir.

Türkiye, Halk Bankası üzerinden TL ile Uluslararası ticaret yaparak küresel sisteme karşı çıkmıştır. (Devamı Var)

Kaynaklar

1- Can, B., “İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”/(“Yaratıcı Yıkım”/”Düzeltici Savaş”)Teorisi 1-7; 26. 06. 2017-28.07.2017, Milli Gazete.

2- Can, B., FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-1:

FETÖ ile Mücadeleden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı Kurulmalıdır, 11.08.2017, Milli Gazete.

3- Can, B., FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:

FETÖ İle Mücadelede Merkezi Denetim Olmalı Ve Merkezi Kriterler Oluşturulup Kamuoyuna Duyurulmalıdır, 18.08.2017, Milli Gazete.

4- Can, B., FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-3:

Şer İttifakının Sosyolojik Saldırılarını Etkisiz Kılmak İçin “Gayrımemnun Sayısını” Azaltmak, 25.08.2017, Milli Gazete.

5- Can B., Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-1: Arka Plan, Mayıs 2017, Umran Dergisi.

6- Can B., Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-2: Kadife Darbecilerin Yeni Hedefi 2019 Seçimleri, Haziran 2017, Umran Dergisi.

7- Sharp G., Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş İçin Teorik Bir Çerçeve, ABD, The Albert Einstein Enstitüsü, Dördüncü Baskı, Mayıs 2010, S: 10-16; 34-36; 77-85.

 

8- Erbakan, N., Yeni Bir Dünya Ve Adil Düzen, ESAM, Ankara, 2010, S: 31-33.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
ByLock mağdurları için yeni KHK çıkarılacak, 2 bin kişi faydalanacak
Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden dikkat çeken tweet
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
Ekrem ŞAMA
Ordumuz ve şehitlerimiz
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Çanlar Bizim İçin Çalıyor
Ali Haydar HAKSAL
Irkçı Jakoben Dil
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Pardon, ABD Dünyanın “Yeni” Katili mi?
Zeki CEYHAN
Aynı noktaya gelmek!
Mevlüt ÖZCAN
Namaza hazırlık
Mahmut TOPTAŞ
Karanlık kovucusu değil ışık açıcısı olalım
Prof.Dr.Ata ATUN
KKTC seçimlerinden aldığım mesaj
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Okumak ve okuduğunu anlamak
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD’nin düşmanlığından şüphesi olan var mı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz