5 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 22 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
08/07/2017 - 14:22
Hayati OTYAKMAZ

ENSAR (R.ANHÜM)’IN EN FAZİLETLİLERİ

O, Mekke-i Mükerreme’nin en yakışıklı, en güzel giyinen ve herkes tarafından imrenilen genci, İslâm'ın ilk öğretmeni, ilk Cuma Namazının imamı, Medine-i Münevvere’yi Kur’an-ı Kerim’le fetheden yüce dâvetçi Musab bin Umeyr (r.a.)'in yetiştirdiği bir kimsedir.

Rabb’inin yoluna insanları en güzel şekilde dâvet eden; yüzü, gözü, gönlü tertemiz bir dâvetçinin, Musab bin Umeyr (r.a.)'in, sıcacık sesiyle okuduğu Kur’an-ı Kerim, Abbad’ın yüreğine işlemiş ve Abbad, dâvetçinin çağrısına hemen icâbet etmiştir. Genç yaşta iman eden Abbad (r.a.), takvâsı ve cihad meydanlarındaki cesaretiyle Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimizin en seçkin arkadaşları arasında yerini almıştır.

Hz. Âişe (r.anhâ) annemiz, yiğit ve kahraman sahabî Abbad (r.a.)’ şu sözlerle anlatır:

“Medine-i Münevvere’li Müslümanlar arasında üç kimse vardır ki faziletli olma hususunda hiç kimse onların önüne geçemez. Onlar: Sa’d bin Muaz, Üseyd bin Hudayr ve Abbad bin Bişr’dir.” (Radıyallâhu anhüm)

Nurlu Bir Gece

Abbad (r.a.) ve Üseyd (r.a.a.) bir gece Allah Rasûlü'yle birlikte Mescid-i Nebevî’de otururlar. Sohbetlerini bitirip, sevgili Peygamber (s.a.s.) Efendimizden ayrıldıklarında vakit hayli ilerlemiştir. Zifiri karanlıkta göz gözü görmez. Yola çıktıklarında ellerinde bir değnek vardır. Birden değneğin ucunda bir ışık belirir. Bu ışık sayesinde yolları aydınlanır. Birbirlerinden ayrılmaları gerektiğinde, diğerinin değneğinde de bir ışık belirir. Onlar bu nurlu asalarla evlerine kadar giderler.

Bir başka gece yine Mescid-i Nebevî’dedirler ve bu sefer Kur’an-ı Kerim okumaktadır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) onun sesini işittiğinde sorar:

“Âişe! Bu Abbad'ın sesi değil mi?”

“Evet, bu Abbad'ın sesidir.”

Allah Rasûlü (s.a.s.) Efendimşz şöyle buyururlar:

“Allah'ım! Abbad'a merhamet et!”

Bu dua bir şehadet müjdesidir. Efendimiz Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)’in bu şekilde dua buyurduğu bütün arkadaşları şehitlik rütbesine mazhar olmuştur.

ASHÂB-I KİRAM (ALEYHİMÜ’R-RIDVÂN) NAMAZLARINI İŞTE BÖYLE KILARDI...

Zâtü’r-Rika Gazvesi’nden dönüş sırasında İslam ordusu bir vadide mola verir. Ordu, gece bu vadide konaklayacaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.) sorar:

“Bu gece bizi kim bekleyecek, gece nöbetini kim tutacak?”

Muhacirlerden Ammar bin Yasir (r.a.), Ensar’dan ise Abbad bin Bişr (r.a.) ayağa kalkar ve nöbet görevini üstlenirler. Efendimiz onlara vadinin ağzına gitmelerini ve gece boyunca güvenliği sağlamalarını emreder. Nöbet yerlerine vardıklarında Abbad, Ammar’a sorar:

“Ne zaman uyumak istersin, şimdi mi sonra mı?”

Ammar (r.a.), şimdi uyuyacağını söyleyerek ilk nöbeti Abbad (r.a.)’ın tutmasını ister ve uyumak için biraz uzağa gider.

Abbad (r.a.) ise kıbleye yönelir ve namaza durur. O güzel sesiyle Kehf Sûresi’ni okumaya başlar.. Gökteki yıldızlar, çevredeki ağaçlar, kuşlar ve bütün canlılar onun zikrine ortak olur. Bu sırada bir düşman askeri onu fark eder ve bir ok fırlatır.

Ok, Abbad (r.a.)’ın vücuduna isabet eder. Ancak Abbad (r.a.)’ın, namazını bozmaya hiç de niyeti yoktur. Oku vücudundan çıkarır ve namazına devam eder. Adam bir ok daha atar, bu ikinci ok da hedefini bulur; ancak bu ok da Abbad'ı namazından vazgeçirmez. Adamın attığı üçüncü ok Abbad'ı oldukça bitkin bir hale getirir. Abbad (r.a.) selâmını verip namazını bitirdiğinde Ammar (r.a.)’ı uyandırır. Ammar (r.a.), arkadaşının vücudundan akan kanları dehşetle görür ve şaşkın bir halde sorar:

“Sübhanallah! Adam sana ilk oku attığında, beni neden uyandırmadın?” Abbad (r.a.) şöyle cevap verir:

“Kehf Sûresi’ni okuyordum. O kadar güzeldi ki yarıda bırakmak istemedim. Rasûlullah (s.a.s.)’ın verdiği nöbet görevini yerine getiremeyeceğimden korkmasaydım, okumaya devam ederdim.”

Ashâb-ı Kiram, namazını işte böyle bir huşû içerisinde kılardı. Onlar rahatta değil, cihatta dahi namazlarını terk etmezler. Ve teheccüd namazı işte böylece kılınır. Onlar ertesi gün insanlara duyurmak için ya da gösteriş için değil, Allah rızası için gece namazını kılar ve bunu oldukça gizli tutarlar. Öyle ki nöbet arkadaşları bile bunu; ancak onlar kana boyandıklarında fark edebilirler. Elbette Kur’an-ı Kerim böyle okunur. Allah Teâlâ’nın âyetlerini okuduğunda imanı güçlenen, Allah dediğinde yüreği titreyen bir kimse okların açtığı yaraları, yaraların verdiği ıstırabı hissetmez. Acaba bizim okuyup geçtiğimiz Kehf Sûresi ile Abbad (r.a.)’ın okuduğu arasında bir fark mı vardır? Yoksa fark okunanda değil okuyucuların imanında mıdır?  Allah Celle; Abbad ve arkadaşlarının Kur'an-ı Kerim’e olan saygısını ve sevgisini hepimize nasip eylesin (âmin)!

Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselâm umre ziyareti için Mekke-i Mükerreme’ye doğru yola çıktığında, Kureyş kabilesinin durumunu öğrenmek üzere gönderdiği öncü birliğin içerisinde yine Abbad bin Bişr (r.a.)vardır. Gün olur Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz onu zekât toplamaya Müzeyne ve Süleym kabilesine gönderir. Yiğit sahabi, Rasûlullah (s.a..s)’ın verdiği her türlü görevi en güzel bir şekilde yerine getirir.

Şehadet

Yemâme Savaşı, bir ölüm kalım savaşıdır. İki Cihan Güneşi sevgili Peygamber (s.a.s.) Efendimiz vefat etmiş, Arab kabilelerinden pek çoğu İslâm’ı terk etmiş, İslâm, Medine-i Münevvere’ye sıkışıp kalmıştır. Dinden dönenlerin, zekât vermeyeceğiz diyerek İslâm Devleti’ne isyan edenlerin ve sahte peygamberlerin karşısında Halife Ebû Bekir (r.a.)’in komutanı, Allah Teâlâ’nın çekilmiş kılıcı -Seyfullah- Halid bin Velid (r.a.) vardır.

Allah Teâlâ’nın adını yüceltmek (İ’lây-ı Kelîmetullâh) üzere yola çıkan kahraman ordu, önündeki engelleri yok etmiş, isyanları bastırmış ve en büyük düşmanın, Müseylimetü'l-Kezzab’ın, karşısına çıkmıştır. Daha önce kendisiyle savaşan Müslümanları bozguna uğratan Müseylime’nin ordusu,  İslâm ordusundan hem daha kalabalık hem daha güçlüdür. Savaş başladığında isyan ordusu, Müslümanları bozguna uğratır. Sahte peygamber Müseylime’nin askerleri Halid bin Velid (r.a.)’in çadırına kadar girerler. Umutların tükendiği, ağır bir yenilginin yaklaşmakta olduğu sırada Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhiselâm’ın en yakın arkadaşları, Ensar ve Muhacir'in önde gelenleri, tarihin en muhteşem direnişlerinden biriyle sahte peygamberin karşısında dururlar.

Erkam (r.a.)’ın evinde yetişenler, Akabe’de biat edenler, Rıdvan Ağacı’nın altında sevgili Peygamberlerine (s.a.s.) ölüm sözünü verenler, direnişe, mücadeleye, verdikleri ölüm sözünü yerine getirmeye, En Sevgili’ye (s.a.s.) gerçek sevgilerini ve bağlılıklarını göstermeye, O’nun dâvâsı için şehadet şerbetini içmeye azmederler.  Vefâ sahibi Hz. Peygamber (s.a.s.)’ e vefâ gösterirler.

Abbad bin Bişr (r.a.) savaş meydanında haykırır, Ensar’ı (radıyallâhu anhüm) ölüme davet eder:

“Ey Ensar topluluğu! Kılıçlarımızın kınlarını kıralım, bizim yüzümüzden İslâm’a zarar gelmesin.”

Sonra düşmanın içine dalar, toparlanan İslâm ordusu sahte peygamberin ordusunu geri püskürtür. Savaşı kazanamayacağını anlayan Müseylime askerleriyle birlikte yüksek duvarlarla çevrili bir bahçeye sığınır; ancak onun için kurtuluş yoktur. Yaşamak için değil ölmek için savaşan kahramanları, o duvar nasıl engelleyebilir? Duvardan atlayan ve kapıyı açan; sonra da şehit olan mücahitler, akan kanlarıyla Medine-i Münevvere’de yatan Nebiyy-i Muhterem (s.a.s.)’e ve O’nun Sıddîk Halifesi’ne (r.a.) selâm verirler. Akşam olduğunda yalancı Müseylime öldürülmüş, zafer İslâm'ın olmuştur.

Ölüm duvarının dibinde bir yiğit yatar. Kılıçlar ve mızraklar yüzünü parçalamış, vücudu tanınamayacak bir hâle gelmiştir. Kırk beş yaşında şehit olan şanlı sahabînin mübarek naaşı duvarın dibinde, rûhu dostları Rasûlullah (s.a.s.) ve Uhud’da şehit olan Musab bin Umeyr (r.a.) ile birlikte Cennet'tedir.

Cihad Meydanlarında

En önemli ve en tehlikeli görevlerde Abbad (r.a.)’ın adı vardır. Meşhur Yahudi âlimi ve şairi, fitnebaşı Ka’b bin Eşref; bütün gücüyle Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimize, İslâm’a ve Müslüman kadınlara dil uzattığında, Arab Yarımadası’nı Müslümanlara karşı kışkırttığında, O’nun karşısına Abbad (r.a.) ve arkadaşları çıkar. Yahudi mahallesinin en güvenli yerinde, kale gibi bir evde yaşayan Ka’b bin Eşref’in öldürülmesi, bu uğurda canların hiçe sayılması ve İslâm’ın en azılı bir düşmanının yok edilmesi Hz. Peygamber (s.a.s) Efendimizi ziyadesiyle memnun eder.

Bedir’deki muhteşem zaferin kahramanlarından, Uhud’daki çetin imtihanı başarı ile geçen ve sevgili Peygamber’ini (s.a.s.) hiç terk etmeyen yiğitlerden birisi de Abbad (r.a.)dır.

Allah Teâlâ, yiğit mücahid sahabî Abbad (r.a.) ve şanlı Ashab-ı Kirâm (aleyhimü’r-rıdvân)’nın Allah (c.c.), Rasûlullah (s.a.s.), cihad ve şehâdet, aşk, arzu ve sevgilerini bizlere de ihsân eylesin.. Ruhları şâd, makamları Cennetü’n- Naîm olsun (âmin)! 

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
20/01/2018 - 14:43 DOSTLUK ÖRNEĞİ
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
ASA'nın kar uzmanından korkutan Türkiye uyarısı
Tillerson: Türkiye'nin PKK kaygılarını anlıyoruz
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
DOSTLUK ÖRNEĞİ
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
MÜŞTEREK KARARLAR ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Ekrem ŞAMA
Top Mehmetçik’te
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Savaş Çıkar mı?
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizmin Silâhları ile Müslümanların Savaşı
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Hipnozdan Çıkışın Diğer Adı: “Zeytin Dalı”
Zeki CEYHAN
Aptal mı yazıyor?
Mevlüt ÖZCAN
Misafire İkram ediniz
Mahmut TOPTAŞ
Arabozucu şeytanları aramıza sokmayalım
Prof.Dr.Ata ATUN
Rumları iyi okumak gerekli
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Bu vatan bizim için evdir otel değil!
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD, İslam dünyası için terörden daha büyük tehdit
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz