2 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 19 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
02/06/2017 - 10:30
Prof. Dr. Burhanettin Can

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”  Mehmed Akif

Giriş
Geçen yazılarda, “BOP ve Büyük İsrail Projesi, 2. Sevr Projesi ve “İslâm’ın, İslâm’la Savaşı Projesi” kapsamında İslam ümmetinin, etnik ve mezhebi parçalara bölünmek, çatıştırılmak ve her ülkede gayrı memnun sayısı artırılmak istendiğine dikkat çektik. Ayrıca Türkiye’nin 2019’a kadar yeni bir kadife darbe sürecine sokulmaya çalışıldığını ve son günlerde Mavi Marmara, İslamcılar ve Mustafa Kemal üzerinden başlatılan tartışmaların, bu amaca dönük olduğunu ifade ettik. 
 
Bize göre bugün Diyanet üzerinden başlatılan tartışmalar ve kullanılan savaş dili de, aynı amaca dönüktür ve hedef, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. 
 
Farklı ideolojiye sahip insanların oluşturdukları medya ve sosyal medya grupları arasında kullanılan dil, baştan beri hep kötü, kırıcı, gerilim artırıcı ve düşmanlık yayıcı olmuştur. Bu durum, farklı değer sistemleri arasındaki çatışmanın, dışa, kötü bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Karşıdaki insanı kazanmayı değil, yok etmeyi seçmiş ideolojik hareketlerin genel karakteri budur. Bu, yanlış olmakla beraber, anlaşılır bir durumdur. Buna karşılık, aynı düşünce sisteminin farklı fraksiyon ya da siyasi parti tercihlerine sahip sosyal medya grupları arasındaki fikri ve siyasi konularda aşırı agresif, kırıcı, kaba ve çirkin bir dil kullanılmasını anlamak zordur. Daha da özelde İslâmi camianın değişik kesimlerinin sosyal medyada/medyada, birbirine karşı kötü bir dil kullanması, izahı zor bir durumdur. Çok daha özelde ise, aynı sosyal medya grubu içerisinde yer alan 30-40 yıllık arkadaşların, ihtilaflı konularda yüz yüze görüşüp anlaşma ve uzlaşma arama yerine, medya/sosyal medya üzerinden birbirlerini eleştirmeleri, suçlamaları, arkadaşlarını anında karşıt cepheye yerleştirmeleri, bugün en ciddi sıkıntılarımızdan birisidir. 
 
30-40 yıllık arkadaşını, yaptığı bir yorum ya da değerlendirmeden dolayı, CIA, MİT, MI6, MOSSAD ajanı olarak gösterecek imalarda bulunup hain ilan etmek, PKK’cı, FETÖ’cu, Ergenekoncu, vesayetçi, statükocu olarak nitelendirmek nasıl bir şuur altının eseridir? Kişinin, mümin kardeşlerini bu şekilde suçlayıp itham etmesi, düşman saflarında görmesi ve göstermesi, Kur’an’ın hangi ayeti, Peygamberin hangi sünneti ve cihadın hangi kanuniyeti ile bağdaşmaktadır?
Bugün yapılması gereken, ihtilafları tefrikaya, tefrikayı da fırkalaşmaya götürecek bir dilin kullanılmamasıdır. Oysa bugün Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kutlu Doğum Haftası” nedeniyle başlatılan tartışma, tam da yukarıdaki paragrafta işaret edildiği şeklinde seyretmektedir. 
 
Bu yazı serisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri nedeniyle başlatılan tartışmanın kapsamı, dili, amacı ve hedefleri ele alınıp değerlendirilecektir.
 
Her Darbeden Sonra Başlayan Dini Merkezli Tartışmalar
Türkiye’de genel olarak her darbeden sonra, özellikle de, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 (postmodern darbe) darbelerinden sonra, İslâmi camia içerisinde tarihte çözülememiş ne kadar ihtilaf konusu varsa, gizli bir el tarafından tartışmaya açılmıştır. En dikkat çekici dönem, 12 Eylül 1980 darbesi süreci ve sonrasıdır. O yıllarda SSCB dağılmaya başlamış, İran’da bir devrim olmuştur. Türkiye’de ve İslâm coğrafyasında, mevcut sistemlere karşı sosyalist/komünist/Marksist-Leninist düşünce ve hareketler alternatif olmaktan çıkmış; İslâmi düşünce ve hareketler rakipsiz kalmıştır. Iran İslâm Devriminin meydana getirdiği büyük heyecan, başta gençlik olmak üzere toplumun her kesimini etkilemiştir. Türkiye’de yükselen “İslâm Devrimi” heyecanı ortamında İslâmi camianın öncü kadroları/kanaat önderleri/uleması/ teşkilatları/hareketleri/cemaatleri, birden bire kendilerini, tarihte çözülemeyen tüm problemleri tartışma ortamında bulmuşlardır. “Türkiye Dar’ül Harp mi, Dar’ül İslâm mı?” “Cuma kılınır mı kılınmaz mı?” “Ramazan ayının başlaması için hilâl görüldü mü, görülmedi mi?” “Devlet memurluğu caiz mi, değil mi?” “Diyanetin imamlarının arkasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı?” “TC. camilerimescid-i dırar mı değil mi?” v.b. Bu ve buna benzer sorular, kırıcı dil ve üsluplarla birkaç yıl tartışıldı ve hiçbiri çözüme kavuşturulmadan, tarafların birbirlerine gönülleri kırgın olarak rafa kaldırılıp unutuldu. Bu fitne, İslâmi camia içerisine nasıl girmişti ya da kim sokmuştu? Hiç tartışılmadı. Tarihteki ihtilaflı konular, niçin zaman zaman gündeme gelir, tartışılır; fakat çözüme kavuşturulmadan nadasa bırakılır? Bu bir tesadüf mü, yoksa bir merkez tarafından yönetilen bir psikolojik harekât mı? 
 
Bugün de 28 yıl sonra Diyanet üzerinden farklı bir tartışma başlatılmıştır.
 
Buna benzer tartışmaların hiçbiri, tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Cari, laik-seküler, küresel sistemle bir şekilde entegre olmuş kapitalist sistemin karanlık dehlizlerinde çizilmiş bir stratejinin dışa yansımasından ibarettir. İslami camia da, hemen hemen her seferinde bu tuzağa düşmüştür. Neden?
 
Bu psikolojik harekâtların her dönemde belli bir amacı olmuştur. 12 Eylül Darbesi sürecindeki amaç, yükselen İslâmi hareketi, kendi içine kapatıp, vuruşturup dermansız bırakıp, yorgun savaşçı durumuna getirmekti. 28 Şubat postmodern darbe sürecinde başlatılan tartışma ise, “laiklik ve AB” idi ve amacı da, Müslümanları laik ve Avrupa Birlikçi (AB’ci) yapmaktı. 2000 sonrası süreç göz önüne alındığında, Müslüman camianın belli bir kesiminin, laik-seküler ve AB’ci olduğu rahatlıkla görülebilir.
Öyleyse bugün Diyanet üzerinden başlatılan tartışmanın kapsamı, amacı ve hedefi nedir?
 
Diyanet Üzerinden Başlatılan Tartışmanın Kapsamı
Diyanet üzerinden başlatılan tartışmanın amacının daha iyi anlaşılabilmesi için mevcut tartışmanın kapsamına bakmakta fayda vardır. Tartışmanın medyaya yansıyan şekliyle kapsamını, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Kutlu Doğum Haftası, Mevlit Kandiline bir alternatif olup, Mevlit Kandilini unutturmak amaçlıdır.
 
Kutlu Doğum haftasının, Hicri takvime göre ve zamanı değişken olması gerekirken, Milâdi takvime göre ve belli bir zamana sabitlenerek yapılması yanlıştır, kasıtlı ve Hz. Peygamberi unutturmak amaçlıdır.
Kutlu Doğum haftasının sabitlendiği milâdi zaman, Gülen’in doğum günüdür. Dolayısıyla Hz. Peygamberin doğum günü değil, Gülen’in doğum günü kutlanmaktadır. Dolayısıyla “Kutlu Doğum Haftası bir FETÖ projesidir”. 
Kutlu Doğum haftası, ruhuna uygun olarak kutlanmamaktadır. İslâm’ın ruhuna aykırı, müzikal gösteriye dönüşmektedir. Bir saptırma hareketidir.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Hadislerle ilgili yaptıkları düzenlemeye ilişkin bir kitabı, bir mektupla Gülene göndermiştir. Dolayısıyla Görmez, gizli FETÖ’cüdür, istifa etmelidir.
Diyanet İçerisinde gizli bir FETÖ örgütlenmesi vardır.
 
Görmezin, Başörtüsüne, Hadis ve Sünnete bakışında sıkıntı vardır.
Diyanet ile ilgili tartışmalar, aşağı yukarı bu kapsamda cereyan etmektedir. Bu tartışmalarda kullanılan dil ise barışı değil savaşı öngörmektedir.
Burada önemli olan bir nokta, Kutlu doğum haftasının hangi gerekçe ile ortaya çıktığı ve tarihsel sürecinin ne olduğudur. Tarafların (Diyanet-Türkiye Gazetesi-TGRT) tarihsel süreçle ilgili görüşleri örtüşmektedir. Ancak, isim, amaç, muhteva ve yol boyu yapılan değişiklikler konusunda çok ciddi ihtilafları vardır. Taraflar, Kutlu doğum haftasının 1989 yılında Hayri Bolay’ın teklifi ile Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç tarafından başlatıldığını kabul etmektedir (1-8). 
 
“Kutlu Doğum Haftasının” İsminin Tespiti
1989 Mayıs ayında Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti, Hayri Bolay’ı “Diyanet Vakfı Yayın Kurulu”nu teşkil etmekle görevlendirmiştir. Bolay, beş kişilik bir heyeti teşkil edip TDV Mütevelli Heyetine sunmuştur. Ayrıca Bolay, Hz. Peygamberin davasının, cami dışında da, daha şuurlu bir şekilde anlatabilmesi için “Bir hafta ihdas edilmesi”ni kurul üyelerine teklif etmiştir. Teklif, müzakereler sonucu, kurul tarafından kabul edilmiştir (4-6). Bolay’ın açıklamalarına göre haftanın ismi ile ilgili, 14 isim teklif edilmiş, kendisi, Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız tarafından yapılan “Kutlu Doğum” teklifini kabul ederek haftanın ismini koymuştur (4). 
 
Buna karşılık, FETÖ üyesi olduğu söylenen MümtazerTürköne ve Ahmet Keleş’in geçmişte yaptığı açıklamalara dayanılarak “Kutlu Doğum”un bir FETÖ projesi” olduğu iddia edilmektedir. Bu kesime göre “Kutlu Doğum Haftası”, özünde bir FETÖ projesi olup ismi de, muhtevası da Gülen tarafından belirlenmiştir (1, 3, 7, 9, 10).
 
Eğer, MümtazerTürköne ve Ahmet Keleş bir FETÖ üyesi ise (yargı karar verinceye kadar hüküm vermemiz doğru olmaz), bunların yaptığı açıklamaları referans almak ne derece doğrudur? Ülkeyi sosyolojik savaş ortamına sokmaya çalışan, her zaman, her durumda, yol boyu hep Müslüman camianın karşısında saf tutmuş olan bir hareketin mensuplarının, iddialarını delil kabul etmek ne derece doğrudur? 
Bu şahısların bu açıklamaları yaptığı tarih ne zamandır? Bunun bilinmesinde fayda vardır. 
 
Sonuç: Gizli Amaç Ne?
Dikkat edilmesi gereken nokta, AK Parti ile Gülen Hareketi arasında kavga, Hakan Fidan’ın MİT başkanlığına atanması ile başlamıştır. Anlaşılan o güne kadar Gülen hareketine “her istediğini veren” siyasi iktidar, MİT’i, Gülen Hareketine, Gülen Hareketinin arkasındaki güce vermek istememiştir. Bundan sonra 17- 25 Aralık Maliye-Polis-Yargı Darbe girişimi ile Taksim Kadife darbe sürecinde, Gülen Hareketinin “Çatı örgüt” rolü başlamıştır. 
 
Bu noktayı göz önüne alarak şu soruyu sormamız gerekmektedir: Acaba Gülen Hareketi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı istemiş ve alamamış; daha sonra da Görmez’in Diyanet İşleri başkanı olmasına karşı çıkmış ve mani olamamış mıdır? Eğer böyle ise “Kutlu Doğum Haftasının bir Gülen projesi” olduğu fikrini, MümtazerTürköne ve Ahmet Keleş aracılığıyla servis ederek (3, 7) Görmez üzerinden siyasi iktidarı hedef almıştır diyebiliriz. 
 
Aradan yaklaşık 28 yıl geçtikten sonra “Kutlu Doğum Haftasının bir FETÖ Projesi” olduğunun, her türlü fay hattının inşa edilmeye ve fay hatlarının enerji ile yüklenmeye çalışıldığı bir dönemde, ortaya atılıp tartışılmaya başlanmasının görünürün haricinde özel bir anlamı ve amacı olmalıdır. Diyanet İşleri Başkanı Görmez’e açılan linç kampanyasının içerisinde yer almış olan ve fakat 28 senedir toplantılara katılmış olan bir hadis hocası (11) ile ilgili Görmez’in, “Bizzat katılan bir hocamız olduğu halde, bütün bu toplantılara konuşmacı olarak katıldığı halde, bu iddianın içerisinde bir hadis hocasının da yer almış olması, yine bir hadis hocası olarak da beni çok üzmüştür, onu tekrar ifade etmek isterim” (11) şeklinde yaptığı açıklama, bu düşüncemize destek vermektedir.
Yıllarca kurulda yer almış birinin Kutlu doğum Haftası ile ilgili açılmış bir kampanyanın içerisinde yer almış olması düşündürücüdür. Eğer bu hocamız, bugün söylediklerini, 28 yıl boyunca da söylemiş ve söyledikleri dikkate alınmamış ise, şimdi yaptığı açıklamaları, bugüne kadar yapması ve toplantılara katılmaması gerekmez miydi? 
 
Bolay’ın, MümtazerTürköne ile ilgili, “Bu hususta MümtazerTürköne’nin söylediği doğru değildir. İddia edildiği gibi Türköne, kurula Fetö’nün baskısıyla 1993’de dâhil olmuş değildir. Onu ben 1989’da kurula aldım. Zaten 1992’de Tansu Çiller’e müşavir olup, bizden ayrıldı.” (4) şeklindeki açıklaması da önemlidir. 
 
Genel olarak Diyanet, özel olarak da Diyanet İşleri Başkanı Görmez üzerinden bir kavganın başlatılmasının görünür amaçlarının ötesinde çok daha gizli ve derin bir amacı vardır.
Senaryoyu yazıp sahneleyen bu karanlık, kirli el kimdir, hedefi ve amacı nedir? Niçin bu ülkede bu kadar kolay oyuncu bulabilmektedir? 
 
Kaynaklar
1- Şimşirgil, A., Kutlu Doğum Haftası Fetö Projesidir ,Türkiye 14.04.2017
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/464579.aspx
2- Şimşirgil, A., “Bu Fitnenin Sahibi Kim?”, 19.04.2017
http://ahmetsimsirgil.com/bu-fitnenin-sahibi-kim-kutlu-dogum-haftasi/
3- Arvas, A., “Kutlu Doğum Fetö Projesi” , Türkiye 21.04.2017
turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466561.aspx
4- Bolay, H., “Kutlu Doğum Haftası Ve Sonrası”, Yeni Şafak, 06.05.2017
http://www.yenisafak.com/hayat/kutlu-dogum-haftasi-ve-sonrasi-2653649
5- Taşgetiren, A., “Kutlu Doğum Alanındaki Hesaplaşma!”, Star 25.05.2017
6- Kılıçarslan, İ, “Kutlu Doğum Haftası’nın Bilinen Tarihi”, Yeni Şafak 25.05.2017
7- Şimşirgil, A., 1980 Sonrasına Dikkat! Türkiye 28.05.2017, 
8- Gencer, B., “Kutlu Doğum’un arka planı”, star.com.tr /acik-gorus/kutlu-dogumun-arka-plani-haber-1212837/
9- Diyanet’e ‘Kutlu Doğum’ Çağrısı, Türkiye 21.04.2017; 
tgrthaber.com.tr/medya/diyanete-kutlu-dogum-cagrisi-174959
10- Kutlu Doğum Haftasına Bir Tepki De Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Türkiye 21.04.2017; turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466692.aspx
11- Görmez, M., “Kutlu Doğum Bidat Değil”, Yeni Akit 22.04.2017 http://www.yeniakit.com.tr/haber/mehmet-gormez-kutlu-dogum-bidat-degil-310209.html
YORUMLAR
Mehmet Sezai Aydın Göz 02-12-2017, 11:32:47
Resulullah dan sav.sonra,Din ile alakalı ne-kadar ortaya atılan itikad ve amel varsa tümü "BİDATTIR".
Örf buna dahil değildir.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
ByLock mağdurları için yeni KHK çıkarılacak, 2 bin kişi faydalanacak
Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden dikkat çeken tweet
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
Ekrem ŞAMA
Ordumuz ve şehitlerimiz
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Çanlar Bizim İçin Çalıyor
Ali Haydar HAKSAL
Irkçı Jakoben Dil
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Pardon, ABD Dünyanın “Yeni” Katili mi?
Zeki CEYHAN
Aynı noktaya gelmek!
Mevlüt ÖZCAN
Namaza hazırlık
Mahmut TOPTAŞ
Karanlık kovucusu değil ışık açıcısı olalım
Prof.Dr.Ata ATUN
KKTC seçimlerinden aldığım mesaj
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Okumak ve okuduğunu anlamak
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD’nin düşmanlığından şüphesi olan var mı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz