29 Recep 1438 | 26 Nisan 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
03/04/2017 - 14:23
Hayati OTYAKMAZ

HZ. Peygamber (S.A.S.)’le birlikte olması

Sevgili Peygamber (s.a.s.) Efendimizin amcası Abbas bin Abdulmuttalib'in oğlu olan ve daha çok İbn-i Abbas olarak tanınan Abdullah, Medine-i Münevvere’ye hicretten dört-beş sene önce, Müslümanlar Kureyş'in ablukası altındayken, Mekke-i Mükerreme’de dünyaya geldi. Doğduğu zaman babası Abbas tarafından Hz. Peygamber (s.a.s.)'e götürülmüş ve O'ndan dua alınmıştı. Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, bu nur topu gibi çocuğu kucağına aldı ve ona Abdullah ismini verdikten sonra ağzına biraz hurma ezmesi koydu ve şöyle bir duada bulundu:

"Allah'ım! Ona Kitab'ı, Kitab'ın tefsirini ve hikmeti öğret. Allah'ım! Onu dinde ince anlayış sahibi kıl."

Küçük Abdullah'ın teyzesi Meymune (r.anhâ), Rasûlullah (s.a.s.)'ın mübarek hanımlarındandı. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in ailesinin bir ferdi olarak Rasûlullah (s.a.s.)'ın evine sık sık gider, O'ndan ders alırdı. Çalışkanlığı, pratik zekâsı ve dürüstlüğü ile kısa zamanda Hz. Peygamber (s.a.s.)'in  sevgisini kazandığı için, birlikte geceleri ibadet bile ederlerdi.

Allah'ın son Peygamberi Efendimiz (s.a.s.) vefat ettiğinde, 14-15 yaşlarında olan Abdullah'ın gözlerinden damla damla gözyaşları aktı. Hayatında babasından ve annesinden daha çok onu sevmişti. Artık o, mahzun ve yalnız kalmıştı. Dünyanın en müşfik insanı ile birlikte dört-beş sene, ne kadar güzel günler geçirmişti.

Namazdan dolayı gözlerini tedavi etmekten vazgeçmesi

Hz. İbn-i Abbas (r.a.)’ın gözlerine karasu indiği zaman, göz hekimlerinden biri yanına gelerek şöyle dedi:

"Eğer bir hafta sırt üstü yatıp hiç kalkmamaya ve namazlarını işaretle kılmaya dayanırsan, bu, senin gözlerini tedavi eder ve Allah izin verirse bir hafta içinde iyileşirsin." dedi.

İbn-i Abbas (r.a.) bunun üzerine Hz. Âişe (r.anhâ), Hz. Ebû Hureyre (r.a.) ve diğer Ashâba haber göndererek, müşâvere etti (danıştı).

Hepsi de: "Ya eğer bu hafta içinde ölürsen, kılmadığın namazlar nasıl olur?" diye cevap verdiler.

Zaten namaza düşkünlüğü ile bilinen İbn-i Abbas (r.a.), bunun üzerine "Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'den;

'Kim namazı bırakırsa, Allah kendisine dargın olarak Allah'ın huzuruna girer.' diye buyurduğunu işittim." dedi ve namazlarını terk etmemek için, gözlerini tedavi ettirmekten vazgeçti.

Her ne kadar bu gibi zarurî durumlarda namazı bu şekilde kılmak uygun olup, namazı terk etme anlamına gelmiyor ise de, sahâbînin normal bir şekilde ifa edilen namaza karşı olan müthiş bağlılığından dolayı tedaviye şüpheli bakmaları yadırganmamalıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in tavsiyelerine harfiyen uyabilen sahabîlerin başında İbn-i Abbas gelmekteydi. O da şahsî tercihini bu yönde kullanıp, namazlarını terk etmektense kör kalmayı âhiret boyutuyla daha uygun görmüştü. İbn-i Abbas, kalbin Allah'a karşı kör olmasına yol açabilecek her türlü teşebbüse yeltenmekten ziyade, dünya gözünün kör olmasını tercih etmişti. Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak uğruna her türlü musibete katlanmayı, Müslümanlığın bir düsturu olarak gören İbn-i Abbas (r.a.), bu yönüyle de en önde giden sahabîlerden kabul edilebilir.

 

Vefatı ve cenazesinde yaşanan ilginç olaylar

İbn-i Abbas, Hicrî 68, Miladî 687 yılında âmâ olarak ruhunu Tâif’te teslim etti. Yüce Mevlâsı'na ve O'nun sevgili Peygamberine (s.a.s.) kavuştuğunda yetmiş yaşlarına gelmişti. Cenaze namazını Hz. Ali (r.a.)'nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye kıldırdı.

Said bin Cübeyir (r.a.), İbn-i Abbas (r.a.)'ın cenaze merasiminde yaşanan ilginç bir olayı şu şekilde nakletmektedir:

"İbn-i Abbas'ın cenazesinde ben de bulundum. Hiç görülmemiş bir cins kuş gelip, tabutunun içine girdi ve dikkat ettik; bir daha çıkmadı. Gömüldüğü zaman kabrin kenarında birisi: 'Ey huzur içinde olan kişi! Sen Rabbinden hoşnut, Rabbin de senden hoşnut olarak Rabbine dön, kullarım içine katıl ve cennetime gir.' (Fecr Sûresi; Âyet: 27-30.)âyet-i kerimelerini okudu. Fakat okuyanın kim olduğu bilinemedi."

Yaşanan bu olağanüstü hadiseyi Meymun bin Mihran da şu sözleriyle teyit etmektedir:

"İbn-i Abbas (r.a.)'ı kefenledikten sonra beyaz bir kuş, kefenin içine girdi. O kuş, ne kadar arandıysa da bulunamadı. İbn-i Abbas'ın azatlısı:

'Siz ahmak mısınız? Bu kuş, Rasûlullah'ın (s.a.s.), vefat ettiği gün kendisine tekrar verileceğini vaat ettiği gözüdür.' dedi. Üstüne toprak atıldıktan sonra da bir ses işittik. Fakat sesin sahibini göremedik."

Yıldızlar Engel Tanımaz, Prof. Dr. Ali Seyyar, Aşiyan yayınları

Rüyasında HZ. Peygamber (s.a.S.)'İ görmesi

Bir öğle vaktinde İbn-i Abbas, Peygamberimiz'i (s.a.s.) rüyasında gördü. Allah'ın Rasûlü'nün (s.a.s.) üstü başı tozlu, saçı darmadağınıktı. Elinde bir şişe tutuyordu. İbn-i Abbas:

"Yâ Rasûlallah, bu ne şişesidir? diye sordu. Peygamberimiz (s.a.s.):

"İçinde Hüseyin ve arkadaşlarının kanları vardır. Sabahtan beri yerden topluyorum." dedi.

İbn-i Abbas diyor ki:

"Soruşturduk; Hz. Hüseyin o gün şehit olmuştu."

Saygın bir İslâm âlimi olması

O'nun yolundan gitmek, sünneti ihya etmek anlamına geldiği için, kendisinden büyük âlim sahabilerle görüştü ve usanmadan onlardan dersler almaya devam etti. Yaşının küçük olmasına rağmen ilmî meclislere katıldı ve zamanla en zor konuları bile Hz. Peygamber'den (s.a.s.) aldığı derslerin ilhamı ile çözebildi. Peygamberimiz (s.a.s.)'in, kendisine yaptığı duasının kabul olduğu artık açıkça görülmeye başladı. Sahâbîler arasında o artık "Kur'an Tercümanı" ve "Hadis Denizi" unvanıyla anılmayı hak etti. Yaşının küçük olmasına rağmen Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in ilmî danışmanlığını başarılı bir şekilde yürüttü.

Tefsir ve fıkıh ilimlerinde büyük bir âlim ve erken dönem Müslüman toplumunun en iyi Kur'ân otoritelerinden olan Abdullah'ın ilmine herkes hayran kalırdı. Meseleleri herkesin anlayacağı, çok tatlı bir dille anlatırdı. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) güzel ahlâkı ile ahlâklanmış olan Abdullah, gurura kapılmadan, "Bu nimeti bana veren yüce Allah'tır. Rasûlullah (s.a.s.) benim için ilim ve hikmet niyazında bulundu. Cenâb-ı Hakk da ihsan etti." derdi.

Kendi döneminde yaşayan sahâbîler ve tanıştığı ilim adamları onu çok takdir ederlerdi. O, yetmiş sahâbînin üzerinde fikir beyan edip halledemediği bir meseleyi, kendi başına çözecek kadar ilim sahibi idi. O, rivâyet ettiği 1660 hadisle, en çok hadis rivâyet eden yedi sahâbîden beşincisi oldu. Bir kısmını bizzat Hz. Peygamber(s.a.s.)’den duydu; çoğunu ise Hz. Ömer, Hz. Ali, Muaz, babası Abbas ve Ebû Zer gibi büyük sahâbîlerden öğrendi.

Artık İbn-i Abbas, ümmetin tartışılmaz ilim önderi durumuna gelmişti. Yanında oturup da ona boyun eğmeyen âlim ve ona soru sorup da onda aradığını bulamayan kimse yoktu.

Keskin bir kavrayış ve büyük bir anlayış ile en zor ilmî meseleleri dahi kısa zamanda çözerdi. Hz. Ömer, onu bu yüzden herkesten üstün tutmuştu. Hz. Ömer (r.a.), önemli ve çözümü zor bir meseleyle karşılaştığı zaman, İbn-i Abbas'a danışır ve ona "Ey becerikli, çöz bakalım." derdi. Bir gün İbn-i Abbas (r.a.) sıtmaya yakalandığında, Hattab oğlu Ömer (r.a.), onun ziyaretine giderek, "Senin hastalığın bizi perişan etti. Allah bize yardım etsin." dedi.

Görme yeteneğini kaybetmesi

İbn-i Abbas, Kerbela faciası ile ilgili haberler kendisine ulaştığında tarifsiz bir üzüntüye boğuldu. Sevgili Peygamber (s.a.s.) Efendimizin torunu Hz. Hüseyin (r.a.)’e yapılan o hunharca muamele ve onun şehit edilmesi, İbn-i Abbas (r.a.)'ı can evinden vurdu. Yaşlı kalbi hüzne boğuldu.. Rivâyetlere göre gözlerini kaybedecek derecede içi yanarak ağladı. Ömrünün son demlerinde gözleri, görme yükünü kalbine emanet etti. O haliyle bile eğitim ve insanları irşad hizmetlerine devam etti. Birçok büyük fakih yetiştirdi.

Allah rahmet eylesin, makamı Cennet olsun (âmin)!

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
TSK'dan PKK'ya hava harekatı
Dursun Özbek'ten UEFA müjdesi
Fetönün Askeri Karargahı
Çeçenistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Son bir haftada 26 terörist öldürüldü
300 AK Partili isim CHP'ye geçti
Trabzonspor'da rakipler aynı, puanlar farklı
Avrupa yaz saatine geçiyor!
Kahraman şehit Halisdemir'e büyük ayıp!
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Atilla MEHDİGİL
TAD olmayı istemiyoruz!..
Hayati OTYAKMAZ
MUTLU OLMAK İÇİN!
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ ÖZGÜVENİ
Ekrem ŞAMA
Referandum gözlemcileri
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Şeref KAÇMAZ
DEĞİŞTİRİ - YORUM
Mustafa KAYA
Arpacıya Borç Eden Ahırını Tez Satar
İshak BEYAZAY
İçimizdeki put
Mustafa İŞCAN
SGK prim ödeme tarihi değişti mi?
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Millî Kültür Kurultayı Hat Sanatı
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Yusuf KAPLAN
Kilise saldırıları: İhvan’ı bitirme tezgâhı...
Ali Haydar HAKSAL
Süreci doğru algılamak -ı-
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Hamilik İttifakı!
Zeki CEYHAN
AYM de YSK gibi yaparsa!
Mevlüt ÖZCAN
Hz. Muhammed (S.A.V.) bizim için ne ifade eder?
Mahmut TOPTAŞ
Allah’ı hatırlamanın faydalarından
Prof.Dr.Ata ATUN
Kıbrıs’ta Rum olmayana yer yoktur
Prof. Dr. Burhanettin Can
Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
Akif EMRE
ABD’nin müdahale kapasitesi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Müstakim olan yolda yürümek
Mustafa YILDIRIM
Görüşmelerin kayıt altına alınması ne işe yarıyor?
Burak KILLIOĞLU
Uzlaşma olmadan nasıl olacak?
Şakir TARIM
Erbakan Ödülleri; Milli Görüş ihtiyacı
İsmail KILLIOĞLU
Bir halkoylamasının düşündürdükleri
İbrahim VELİ
Yüzde 49’u anlamak
Abdülkadir ÖZKAN
Trump ‘soykırım’ dememiş, ‘büyük felaket’ demiş!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz