2 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 18 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
21/01/2017 - 12:08
Hayati OTYAKMAZ

 “Zekât yok, cihad yok! Ne ile cennet’e gireceksin?”

Beşir bin Hassasiye şöyle demiştir:

"Biat etmek üzere Allah Rasûlü’ne (s.a.s.) geldim ve:

Ey Allah’ın Rasûlü! Hangi hususlar üzerine biat teklif edeceksin?” diye sordum.

Allah Rasûlü (s.a.s.), bana elini uzattı ve:

“Bir olan, şeriki bulunmayan Allah'tan başka ibadete layık bir ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve Rasûlü olduğuna şahadet getirir, beş vakit namazını vaktinde kılar, farz olan zekâtı verir, ramazan orucunu tutar, Allah’ın evini hacceder, Allah yolunda cihad yaparsın” buyurdu.

Ben:

“Ey Allah’ın Rasûlü! İkisi hariç hepsine gücümüz yeter. Ancak ikisine takat getiremem; birincisi zekâttır. Vallahi benim hepsi on taneyi geçmeyen birkaç devem var, bunlar da aile efradımın binit ve süt ihtiyacını karşılıyorlar. Diğeri de cihaddır. Ben korkak bir adamım; hâlbuki halk, cihaddan kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyor. Ben endişe ediyorum, savaş başladığında nefsim hesabına korkarak savaştan firar edebilirim. Dolayısıyla Allah’ın gazabına maruz kalırım” dedim.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.) elini yumdu, sonra hareket ettirdi ve sonra da şöyle buyurdu:

Beşir! Zekât yok, cihad yok! Peki, o zaman ne ile Cennet’e gireceksin?”

Ben de:

Ey Allah’ın Rasûlü! Elini uzat da sana biat edeyim” dedim.  Elini uzattı, ben de hepsi üzerine biat sundum” (Taberanî)

İnsanlardan hiçbir şey isteme”

Avf Bin Malik (r.a.) anlatıyor:

“Bizler sekiz yahut dokuz kişi olarak Allah Rasûlü’nün huzurundaydık. Bize:

Allah Rasûlü’ne biat etmez misiniz?” buyurdu ve bu sorusunu üç defa tekrarladı.

Ellerimizi uzattık, Allah Rasûlü (s.a.s.) biatlerimizi kabul etti. Biz:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Sana biat ettik ama hangi umdeler üzerinde biatlerimizi sunuyoruz?” diye sorduk.

Allah Rasûlü (s.a.s.) cevap verdi:

Allah'a ibadet etmeniz, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamanız, beş vakit namazınızı kılmanız (dedi) ve gizlice şu cümleyi söyledi: “İnsanlardan hiçbir şey istememek üzerine”

Ravi der ki:

“Ben bu cemaatten birini gördüm, kamçısı düşerdi de kimseye ‘kamçımı bana verir misin?’ demezdi. (Hayvanından iner ve kendisi alırdı)” (Müslim, Tirmizî, Nesai)

EbÛ Zerr (R.A.)’in beş husus üzerine biatı

Ebû Zerr (r.a.) şöyle demiştir:

Hz. Peygamber (s.a.s.) beş şey üzerine benimle biatleşti ve benden yedi defa teminat aldı, yedi kez bana karşı Allah Teâlâ’yı şahit tuttu. Allah uğrunda, hiçbir yericinin yermesinden korkmamamı buyurdu”

Ebû Müsenna, Ebû Zerr (r.a.)’in şöyle söylediğini nakletmiştir:

“Peygamberimiz (s.a.s.) beni çağırdı ve:

Biat etmeye var mısın? Sana cennet var” buyurdu. ‘Evet’ deyip elimi uzattım.

Allah Rasûlü (s.a.s.), bana şart koşarak şöyle buyurdu:

İnsanlardan hiçbir şey istemeyeceğine dair (biat ediyorsun)”

Ben: ‘evet’ dedim. “Kamçın düşse bile kimseden istemeyeceksin, inip kendin alacaksın” buyurdu.

Diğer bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.) Ebû Zerr (r.a.)’e (biat teklif ettikten sonra):

Ey Ebâ Zerr! Sana altı gün mühlet, şimdi sana söylenenleri iyice düşün” buyurmuştur. Yedinci gün olunca da şöyle demiştir:

Gizli ve aleni işlerinde Allah'tan korkmanı tavsiye ederim. Kötülük yaptığında ardından ihsanda bulun. Düşen kamçını istemen dâhil hiç kimseden bir şey isteme! Emanet alma.” (İmam Ahmed)

Ahdine vefa gösteren için cennet vardır”

Ubade Bin Samit (r.a.) şöyle anlatmıştır:

“Bizler Birinci Akabe Biatleri sırasında on bir kişi idik. Hz. Peygamber (s.a.s.)’e kadınların biatleri gibi biatte bulunduk. Çünkü bu biat savaş farz kılınmadan önce idi. Allah Rasûlü (s.a.s.)’ne şu şartlar üzerine biatımızı arz eyledik:

“Allah’a hiçbir şeyi ortak tanımayacak, çalmayacak, zina yapmayacak, iftira atmayacak, çocuklarımızı öldürmeyecek, herhangi bir iyilik hususunda kendisine karşı çıkmayacaktık.

Allah Rasûlü (s.a.s.) daha sonra şöyle buyurdu:

Ahdine vefa gösteren için cennet vardır. Bunlardan birini yapanın işi de Allah'a aittir, dilerse azap eder dilerse bağışlar.” (İbn İshak)

Akabe’de Peygamber (s.a.s.) efendimize yardım üzere biat!

Cabir (r.a.) şöyle anlatmıştır:

Hz. Peygamber (s.a.s.), Mekke’de on sene kaldı. Ukaz ve Mecenne panayırlarında, Hac mevsimlerinde halkı izliyor, ikametgâhlarına kadar gidiyor ve:

Kim beni barındırır, kim bana yardım eder ki Rabb’imin risaletini tebliğ edeyim? Yardımına mukabil ona Cennet var” diyordu.

Ancak kendisini barındırıp, yardım edebilecek bir kişi bile bulamıyordu. Yardım için birisi yanına geldiğinde, gelen adamın yakınları yanına geliyor:

“Kureyş’in delikanlısından uzak dur seni kandırmasın” diyorlardı.

Rasûlullah (s.a.s.), çadırlar arasında dolaşırken halk parmaklarıyla birbirlerine onu gösteriyorlardı. Netice Allah Teâlâ, Yesrib (Medine’nin eski adı)’ten bizi O’na gönderdi. Kendisini barındırdık, doğruladık. İçimizden biri çıkarak O’na gelip, iman ediyor, Peygamber (s.a.s.) de kendisine Kur’an okuyordu. İman eden kişi, evine döndüğünde bütün ev halkı da iman etmeye geliyordu. Böylece Ensar evleri içerisinde İslâm’a girmedik bir hane bile kalmadı. Her evde muhakkak, Müslümanlığını açığa vuran birkaç kişi oluyordu.

Daha sonra biz Yesribliler toplanıp istişare ettik:

“Ne zamana kadar Allah Rasûlü (s.a.s.)’nü yalnız bırakacağız? Mekke dağlarında dolaşmaya, şuradan-buradan kovulmaya, korkulu hayatını sürdürmeye daha ne kadar ilgisiz kalacağız?” dedik.

Aramızdan seçtiğimiz yetmiş er, Hac mevsiminde Rasûlullah (s.a.s.)’ın yanına gittik. Kendisiyle buluşmak üzere sözleştik. Birer ikişer orada toplanmaya başladık. Hepimiz toplanınca Allah Resulüne sorduk: "Ey Allah'ın Rasûlü! Sana hangi hususlar üzere biat edeceğiz?"

Allah Rasûlü (s.a.s.) cevap verdi:

“Her hal ü karda dinlemek, itaat etmek, bolluk ve darlıkta nafakamı temin etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, Allah yolunda söylemek, Allah uğrunda hiçbir yericinin yermesinden korkmamak, size geldiğimde canlarınızı, hanımlarınızı ve oğullarınızı koruduğunuz gibi bana yardım edip beni de korumanız üzerine biat ediyorsunuz. Buna mukabil sizlere cennet vardır”

Ka’b Bin Mâlik (r.a.) anlatıyor:

“Akabe’de toplanıp Peygamber (s.a.s.)’i beklemeye başladık. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz (amcası) Abbas ile geldi. Abbas henüz kavminin dini üzere idi. Ama yeğeninin dâvâsında hazır bulunmak ve işini sağlama almak istediği için oradaydı.

Allah Rasûlü (s.a.s.) oturunca, ilk sözü amcası Abbas aldı ve:

“Ey Hazrec cemaati! Bildiğiniz gibi Muhammed bizdendir. Kavmimizden aynı görüşe sahip olduğumuz kişilere karşı O’nu koruduk. O kavmi arasında aziz, beldesinde güçlüdür. Fakat size gelmek ve size katılmak istemiş. Eğer davet ettiği şeyde kendisine yar olabileceğinizi, düşmanlarına karşı onu koruyabileceğinizi kestiriyorsanız işte siz ve işte yüklendiğiniz!

Yok, size geldikten sonra O’nu düşmanlarına teslim edecekseniz, kendisini yardımsız bırakacaksanız şimdiden bırakınız. O kavmi arasında güçlü ve himayededir” dedi.

Biz:

Ey Abbas! Senin sözlerini dinledik. Ey Allah’ın Rasûlü! Sen konuş, nefsin ve Rabb’in için istediğin teminatı al” dedik.

Daha sonra Allah Rasûlü (s.a.s.) konuştu. Kur’an okudu. Allah’a çağırdı ve İslâm’a teşvik etti:

Sizinle, hanımlarınızı ve oğullarınızı koruduğunuz tehlikelere karşı beni de korumanız üzere biatleşiyorum” buyurdu.

Bunun üzerine Bera Bin Ma’rur, Peygamberimizin elinden tuttu ve:

Evet, Seni hak ile gönderen zata yemin ederim ki nefislerimizi koruduğumuz tehlikelerden seni de koruyacağız. Biatimizi kabul buyur.”

O sırada Ebu’l Heysem ((r.a.) söze karışarak:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Yahudilerle aramızda bir takım bağlar var. Seni himayemize almakla bu bağları koparıyoruz. Peki, sonra Allah Seni galip kılınca bizi bırakarak kavminin yanına dönmeyeceksin değil mi?” dedi.

Allah Rasûlü (s.a.s.) gülümsedi ve:

Sizin kanınız benim kanım! Kabre konulduğunuz yerde kabre girerim (öldüğünüz yerde ölürüm) Ben sizdenim siz de bendensiniz. Savaştıklarınızla savaşır, dostlarınızla dost olurum” buyurdu. (İbn İshak)

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
09/02/2018 - 12:14 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
30/01/2018 - 08:04 ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI
20/01/2018 - 14:43 DOSTLUK ÖRNEĞİ
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz