9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
06/01/2017 - 09:21
Prof. Dr. Burhanettin Can

Giriş

Son bir ay içerisinde çok farklı ortam ve kesimler üzerinden, farklı terör örgütleri aracılığıyla ve terör eylemleri ile Türkiye’nin vurulmaya çalışılması, Şer İttifakının(ABD, İngiltere, İsrail/Siyonizm, Almanya/Fransa), en azından belli bir dönem için benimsediği stratejide, terörü, ana unsur olarak kullanacağı ve Türkiye’yi bir terör kıskacına almak isteyeceği anlamına gelmektedir. Bu son olaylarda dikkat çeken nokta, İstanbul’da Çevik Kuvvete, Kayseri’de Komando Birliğine yapılan saldırıyı PKK-PYD’nin, Rus Büyükelçisi Karlov’un öldürülmesini FETÖ’nün (Gülen Hareketine mensup olan bir polis tarafından öldürüldüğü açıklaması) ve Reina saldırısını DAEŞ’in üstlenmiş/üstlendirilmiş olmasıdır. Son bir ay içerisinde yapılan dört büyük eylem, dört ayrı terör örgütü tarafından üstlenilmiştir. 
Öyleyse Şer ittifakı terörden ne beklemektedir?  Burada, bu konu ele alınmaktadır. 
 

Terör ve Terörizm Nedir?

Terör, “tedhiş”, “dehşet salma”, “yıldırma” ve “korkutma” demektir. Terörist ise “tedhişçi”, terörü icra eden anlamındadır. “Terörizm, “tedhişi, siyasi fikrini yayma ve kabul ettirmede bir usûl olarak kullanma görüşü, tedhişçilik” veya “Devlet otoritesini ve düzenini yıkmak, değiştirmek, belli amaçları gerçekleştirmek için girişilen siyasal nitelikteki şiddet eylemlerinin tümü” olarak tanımlanmaktadır (1,2).
 
Birbirine yakın ve birbirini tamamlayan daha birçok tanım yapılmıştır. Terör’ün uluslararası kabul görmüş, genel bir tanımının olmamasının sebebi, farklı ülkelerin bu silahı, birbirine karşı kulanmış olmalarıdır. Dolayısıyla yükledikleri anlam da farklılaşmaktadır (2). Bir başka neden ise, terör ve terörle ilgili kavramların tanımının farklı bilim dallarına bağlı olarak, sosyolojik, siyasal, askeri, tarihsel, psikolojik, değer yargıları, insan hakları, kültürel, ideolojik, hukuk/ceza hukuku açılarından ele alınıp yapılmasıdır. O nedenle de tanım, ülkeye ve bilim alanına göre değişmektedir. 
 
Türkiye, PKK, PYD, YPG ve Gülen Hareketini (FETÖ) terör örgütü olarak kabul ederken; ABD/AB/İngiltere/İsrail, bunları terör örgütü olarak görmemektedir. Bir NATO üyesi olan Türkiye’ye rağmen Şer İttifakı, PKK, PYD, YPG’ye silah yardımı yapmakta; ülkelerinde propaganda yapabilmeleri için her türlü imkânı sağlamaktadır. ABD, özellikle PYD-YPG’yi “stratejik dost”, “ortak” olarak kabul etmektedir. 
 

Terör ve Terörizmin Amaçları

Terörün asıl amacı, “hedef kitleyi yıldırmak, yönlendirmek, yönetmek ve bunun için yapılacak eylemlerle dikkat çekmek suretiyle bir davayı ya da anlaşmazlığı yerel, bölgesel ya da küresel alanda sorun haline getirmek ve çözümünü sağlamaktır” (2). Terörün amaçlarını, aşağıdaki başlıklar halinde özetleyebiliriz:
Örgütün ismini duyurmak,
Toplumun, bölgenin ve küresel güçlerin ya da kamuoyunun dikkatini çekmek,
Kargaşa meydana getirmek,
İnsanları taraf olmaya zorlamak, fay hatları meydana getirmek ve var olan fay hatlarını derinleştirmek, toplumu sosyolojik olarak ayrıştırmak,
Toplumun/Siyasal İktidarın/Devletin direncini zayıflatmak, baş eğdirmek.
Varsa, siyasal hedeflerine ulaşmak
Günümüzdeki terör örgütleri, bu amaçları elde etmek için psikolojik savaş, sosyolojik savaş, propaganda ve dehşet meydana getiren çok farklı şiddet eylemlerini metot olarak kullanmaktadırlar. Şiddet eylemleri, onlar için aynı zamanda “silahlı propaganda” vasıtasıdır. 
Eğer terörü metot olarak benimsemiş, hedef ülkede sadece kendi amaçlarını gerçekleştirmek için çalışan bağımsız bir örgüt söz konusu ise, terörün amaçları yukarıdakilerle sınırlıdır. Eğer bir terör örgütü, bölgesel ya da küresel güçlerin taşeronu ise, o takdirde bölgesel ya da küresel güçlerin, hedef ülkeden istediklerini alabilmeleri, terör eylemlerinin ana amacını belirler.
Yukarıda ismi geçen tüm örgütler, bölgesel ve küresel güçlerin birer taşeronu olarak çalışmakta ve onların stratejilerine hizmet etmektedirler. O nedenle Türkiye’deki son olayları, sadece terör örgütlerinin amaçları açısından değil; aynı zamanda da, Şer İttifakının stratejik ve taktik amaçları açısından, ele alıp değerlendirmek gerekmektedir.
 

Türkiye’deki Darbelerin Perde Arkası

Darbenin, muhtıranın, entrikanın, terörün, ihanetin, muhatabı olan Türkiye’deki bütün partilerin (DP, AP, CHP, DSP, MNP, MSP, RP, FP, MHP, AKP), renkleri, felsefeleri, ideolojileri, ekonomi politikaları, Batıya, İslâm coğrafyasına, SSCB, Rusya ve Çin’e bakışları ve yaklaşımları, birbirinden çok farklıdır. Buna rağmen bütün bu partiler, ABD’nin başını çektiği Şer ittifakının (ABD-İngiltere-İsrail/Siyonizm-Almanya-Fransa) darbelerine muhatap olmuşlardır. Niçin? 
Bu kadar farklı renklere sahip olan bu partilerin, konumuzla ilgili tek ortak paydası, ABD destekli darbelerle düşürülmüş olmalarıdır. O nedenle bu sorunun cevabı hayatîdir.
 
Bütün bu darbelerle ilgili yayınlanan belge, makale, yorum ve hatıratların analizinden, rengi ne olursa olsun siyasî iktidarların düşürülme nedenlerini, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Şer ittifakı; 
1- Türkiye’nin sanayileşmesini ve yüksek teknolojiye sahip olmasını, 
2- Türkiye’nin savunma sanayisine sahip olmasını,
3- Türkiye’nin çok güçlü bir tarım ülkesi olmasını,
4- Türkiye’nin küresel sermayeyi sınırlandırmasını ve bu sermayenin stratejik alanlara girmesine mani olmasını,
5- Türkiye’nin kendi yağıyla kavrulup ayakları üzerinde dik durmasını, 
6- Türkiye’nin komşuları ile ilişkilerinin çok iyi olmasını,
7- Türkiye’nin eksen değiştirmesini,
8- Türkiye’nin İslâm ülkelerinin liderliğini üstlenmesini,
9- Türkiye’nin Osmanlı coğrafyasında etkili olmasını,
 10- Türkiye’nin bölgesel güç olmasını,
 11- Türkiye’nin millet olarak/ülke olarak bir ve bütün olmasını,
12- Türkiye’nin, şer ittifakının Türkiye’den istediklerini sorgulamasını, “Hayır demesini”,
13- Türkiye’nin kendi kültür ve medeniyet kodlarına geri dönmesini istememektedir.
 Henry Kissinger, “Dostumuz olan ülkeler, Washington tarafından çizilen genel çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla, bulundukları bölgedeki çıkarlarını kendileri hararetle takip etmelidirler.” (3) derken “dost”(!) dedikleri ülkelerin birer ABD uydusu, kölesi olmaları gerektiğini; bu çerçevenin dışına çıkanların iktidarda kalamayacağını, direndikleri sürece de başlarına her türlü belanın açılmak isteneceğini ifade etmiştir. 
 

Terörün Türkiye’ye Mesajları

Son olaylarda Şer İttifakının halka, siyasî iktidara ve devlete vermek istediği ana mesaj; biz Türkiye’de her istediğimizi yapabilecek güçteyiz. Türkiye’nin en gözde güvenlik unsurlarından olan Çevik Kuvveti ve Komando Birliğini çok rahatlıkla vurabilmekteyiz. Hiçbirinizin can güvenliği yoktur. Halka verilmek istenen en önemli mesaj, biz istediğimiz her şeyi, elimizi kolumuzu sallayarak yaparken sizin istihbarat birimlerinizin ruhu bile duymamaktadır. Türkiye, çok ciddi istihbarat zaafı yaşamaktadır. Öyleyse hem güvenlik hem de istihbarat birimlerinde var olan bu zaafı, göz önüne alarak devlete güvenmeyin, bize karşı gelmeyin; siyasî iktidara olan desteğinizi çekin. Bu olayları icra eden örgütler açısından bakıldığında, örgütlerin sempatizanlarına, saflarınızı belirlemekte çekingen davranmayın ve korkmayın; biz, her an yanınızdayız denmektedir.
 
Dört saldırının iş dünyasına (hem ülke içindeki iş adamlarına hem de ülke dışındaki iş adamalarına) verdiği ortak mesaj; Türkiye güvenli bir ülke değildir, her an her şey olabilir; asla yatırım yapmayın. Reina saldırısının bir boyutu da, turizm sektörüne darbe vurmaktı. 
 
Reina saldırısında, yukarıdaki amaç ve mesajların yanı sıra, daha başka amaç ve mesajlar da bulunmaktadır. Saldırı gününün yılbaşı seçilmesi ve eylemi DEAŞ’in üstlenmesi ve Reina gece kulübünün sahibinin alevi olduğunun açıklanması ile Türkiye’de iki fay hattı harekete geçirilmek istenmiştir: 1- Alevi-Sünni Fay Hattı. 2- Laik anti laik Fay Hattı. Birincisi tutmamıştır; ancak, ikincisi harekete geçirilmiş ve Türkiye, yoğun bir tartışmanın içerisine çekilmiştir. 
 
PKK-PYD eylemleri ile Türk ve Kürt fay hattı harekete geçirilmek istenmiş, ancak başarılı olunamamıştır. Bütün bu yapılan terör eylemleri ile Türkiye’den istenen; size “çizilen dairenin dışına çıktınız”; tekrar dairenin içine geri dönün. Eksen değiştirmeye kalkmayın. Irak-Suriye düzleminde ayaklarımıza dolanmayın.
 

Şer İttifakının Türkiye’deki Terör Üzerinden Birbiri İle Mesajlaşması

Bazı yazılarımızda, bölgede hayata geçirilmek istenen projelerin bir kısmının, bazen birbiri ile çatışarak, bazen de uzlaşarak hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade ettik (4). Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük İsrail Projesi ve 2. Sevr Projesi, bu coğrafyanın parçalanarak paylaşılması projeleridir. Bu projeler kapsamında bölgenin yeniden yapılandırılmasında, şer ittifakı, kendi içinde anlaşamamış, mutabakata varamamış olabilir. Bölgenin yeniden paylaşımı ve Türkiye’nin yeniden formatlanması konusunda ABD ile İngiltere arasında çok ciddi bir ihtilafın olduğuna ilişkin bilgiler, medyada zaman zaman yer almaktadır (5). Eğer böyle bir durum söz konusu ise, Şer ittifakı, Türkiye’deki eylemler üzerinden birbirlerine de mesajlar vermektedirler. Reina kelimesinin kraliçe anlamına geldiğini göz önüne alırsak (5) Reina saldırısı, ABD’nin Türkiye’ye verdiği mesajın yanı sıra, aynı zamanda, İngiltere’ye de özel bir mesajı olabilir. Bu tür mesajlaşma ve hesaplaşma, Tarihte çok sık başvurulan bir yöntemdir.
ABD’deki “11 Eylül İkiz Kulelerin Vurulması” olayında, Amerikan milliyetçileri (WASP), Küresel Siyonist Tefeci Sermayenin merkezi olan İkiz Kuleleri vurarak, Siyonist-Neocon İttifakına çok önemli bir ders vermiştir (6). Aralarındaki hesaplaşma, hâlâ devam etmektedir. 7 Siyonist ailenin kurduğu ABD Merkez bankasının (FED) dolar operasyonları, iki taraf arasında hem bir mesajlaşma, hem de bir hesaplaşmadır.
 

Sonuç: Şer İttifakına Karşı Taktik Saldırı

Son bir ay içerisinde Türkiye’de vuku bulan dört büyük terör eyleminde, terörü icra eden örgütler, terörün icra ediliş şekli ve hedef alınan toplumsal kesim göz önüne alındığında; Şer ittifakının, “Dolaylı harp stratejisi” kapsamında, birbirine taban tabana zıt taktiklerle, çok farklı noktalarda, ortamlarda, farklı toplum kesimlerinde, Türkiye’ye art arda saldırılar düzenlemek üzere, uzun vadeli bir strateji çizmiş ve uygulamaya sokmuş olduğunu görmekteyiz. 
Bu aşamadaki terör eylemlerinde kısa vadede hedef, siyasî iktidar; uzun vadede hedef, Türkiye’nin bizzat kendisidir. O nedenle başta Cumhurbaşkanı olmak üzere; siyasîlerin, gönüllü Kuruluşların/STK’ların ve toplumun her kesiminin, meseleye bu noktadan yaklaşmalarında fayda vardır. Özellikle, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm siyasî parti liderlerinin konuşmalarında, köşe yazarlarının da kalemlerinde, çok daha hassas bir dil kullanmaları gerekmektedir. Parti, grup, cemaat, hizip, tarikat ve mezhep taassubunu bir tarafa bırakmanın tam zamanıdır. 
 
Unutmamak gerekir ki hepimiz aynı gemideyiz. O nedenle;
“Allah’a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.”(8 Enfal 46).
Gemiyi batırmak isteyen de, Şer ittifakıdır.
O nedenle; Türkiye Şer ittifakına zarar verecek bazı kararları almak zorundadır. Karşı hamle yapılmaz ise ödenecek bedel çok daha ağır olabilir. Bunun için aşağıdaki taktik hamlelerin yapılmasında yarar vardır:
1. NATO ve ABD üsleri, askıya alınmalıdır.
2. Şer İttifakının bu ülkede yaptığı pis işler, belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.
3. Şer ittifakının bazı mallarına, toplum olarak boykot ilan edilmelidir.
4. Irak-Suriye düzleminde Şer ittifakının bazı stratejik menfaatlerine darbe vuracak hamleler yapılmalıdır.
5. Türkiye, Afrin ve Telelyap’da ki PYD-YPG hâkimiyetine son vermelidir.
6. Türkiye-Rusya-İran-Irak-Suriye’nin, Şer İttifakına ve terör örgütlerine karşı ortak hareket edebilmesinin alt yapısını inşa edebilecek ortak bir çalışma grubu oluşturulmalıdır.
Biz, millet/ümmet olarak üzerimize düşen sorumluluğu, İlahi Sünnetin kanuniyetine göre ifa edersek (22 Hac 78); Allah, tüm tuzakları bozacak, tuzaklarını ayaklarına dolaştıracak, bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaracaktır (14 İbrahim 46).
 
Kaynaklar:
Doğan M., Büyük Türkçe Sözlük, Pınar yayınları, İstanbul, 18. baskı, 
A., Nurullah, Küresel terör ve Türkiye, Bilgi Yayınevi, 2006, ss. 28-36
Chomsky, N., ABD Terörü-Terörizm Kültürü, Pınar Yayınları, İstanbul, 1991, ss. 200-205.
Can. B., Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1: Genel Bir Değerlendirme, 23.12.2016, Millî Gazete.
Diler E., Panzehir, 3.1.2017 Takvim; Kaçırdılar, 4.1.2017 Takvim.
Can, B., 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş – 3, 29.1.2015, Milli Gazete.
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz