2 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 19 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
05/12/2016 - 14:50
Hayati OTYAKMAZ

Ey Abdulmuttalib’in torunu! Kavminin Efendisi’nin torunu! Siz Allah’ın Mukaddes Diyârı’nın sakinlerisiniz. Beytullah’ın komşususunuz. Siz kölelik bağının çözücüsü, esirlerin doyurucususunuz!” diye söze başladılar ve:

Şu anda yanına kölen olan oğlumuz için geldik. Bize iyilik et. Fidyesi için ihsanını esirgeme” dediler.

Efendimiz: “Kimi kastediyorsunuz?” diye sordu. “Zeyd İbn Hârise” dediler. Efendimiz:

Keşke başkası olsaydı” buyurdu.

Kelimelerinde üzüntüsü saklıydı. Sonra Zeyd’in babası ile amcasına hoşlarına gidecek bir teklifte bulundu:

Zeyd’i çağırın. Ona durumu bildirin ve kendi tercihini kendisinin yapması için onu serbest bırakın. Eğer sizi seçerse o sizindir. Karşılığında fidye de istemiyorum. Şayet beni seçerse, ben, beni seçen birini ne fidyeye ne de başkasına değişirim.”

Zeyd’in babası ve amcası bu teklife son derece sevinmişlerdi. Zeyd’in kendilerini seçeceğinden emindiler. Aksi olamazdı. “Sen bize bir kat daha iyilik ettin” dediler.

Zeyd çağırıldı. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz gelenleri göstererek Zeyd’e sordu:

Bunları tanıyor musun?”

Zeyd tanımıştı. “Bu babam, bu da amcam” dedi.  Zeyd’e durum anlatıldı. Seçme hakkının olduğu söylendi ve “Dilediğini seç,” denildi.

Zeyd, tereddüt etmeden Efendimiz’i seçti ve:

Ben hiç kimseyi sana tercih etmem, sen benim hem babamın, hem de amcamın yerini tutan birisisin” dedi.

Zeyd’in babası ve amcası oğullarının bu sözleriyle şaşkına dönmüşlerdi.

Yazıklar olsun Zeyd! Köleliği hürriyete, esareti babana, amcana ve ailene tercih mi ediyorsun?”

Zeyd:

Evet” diyordu. “Ben bu insanda öyle şeyler gördüm ki, hiç kimseyi ona tercih etmem!”

Zeyd'in bu tercihi ve sözleri, Efendimizi son derece duygulandırmıştı. Onu aldı ve Hacerü’l-Esved’in yanına getirdi ve Kâbe’nin çevresinde bulunan insanlara seslendi:

Ey burada bulunan insanlar, şahit olun! Zeyd artık benim oğlumdur. O benim mirasçım, ben de onun!”

Bu sözler, onu evlad edindiğinin ifadesiydi.

Arap yarımadasında böyle bir âdet vardı. Bir kimse evlad ilan edilirse o andan itibaren kendisini evlad edinen kişinin oğlu olarak anılır, karşılıklı gerçek baba-oğul gibi birbirlerine mirasçı olurlardı.

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin bu davranışı Zeyd’in baba ve amcasının içini de rahat ettirmişti. Allah Rasûlü'nün (s.a.s.) oğullarına duyduğu yakınlığa ve sevgiye şahit olmuşlar, sıradan bir köle veya hizmetçi gibi muamele görmediğini, Zeyd’in niçin onu bu kadar sevdiğini biraz da olsa anlamışlardı. İçleri rahat olarak diyarlarına döndüler.

Gün geldi, Muhammed Mustafa son risalet göreviyle şereflendirildi ve Zeyd ona ilk inanan, İman nuruna ilk gönül bağlayanlardan oldu.

Ahzab Sûresi’nde yer alan;

Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve daha adil olandır,” (Ahzâb, 5.) emri nazil oluncaya kadar da Zeyd İbn Muhammed olarak anıldı. Âyet-i kerîme çocukların babalarından başkalarına nispet edilmesinin doğru olmadığını bildiriyor, babalarının adıyla anılmalarını emrediyordu. Bu âyet-i kerîmeden sonra yeniden Zeyd İbn Hârise diye çağırılmaya başladı.

Hem Sahîh-i Buharî’de hem de Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadiste Abdullah İbn Ömer (r.a.):

Biz Rasûlullah'ın (s.a.s.) azadlısı Zeyd İbn Hârise’yi; “Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve daha adil olandır,” emri nâzil oluncaya kadar Zeyd İbn Muhammed diyerek çağırırdık,” der.

(Sahih-i Buharî, Tefsîr (Ümdetü’l-Kârî 15/ 376), Sahih-i Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe (4/ 1884, Hadis No: 2425) Ayrıca Bkz. Sünen-i Tirmizî, Tefsir (5/ 353, Hadis No: 3209.))

Aynı rivayet Kuteybe İbn Sa’îd’den (r.a.) de nakledilir. [Bak: Sahih-i Müslim, Fedâilü's-Sahâbe (4/ 1884)]

 

ZEYD İÇİN ÇOK GÖZYAŞI DÖKTÜM

 

Zeyd (r.a.) çocuk çağlarında iken annesi Sa’dâ ile birlikte annesinin kabilesini ziyarete gitmişti. Bu ziyaret sırasında kabile baskına uğramış, Zeyd de esirler arasında yer almış, elden ele dolaşarak Mekke esir pazarına kadar getirilmiş ve satışa sunulmuştu. Hakim İbn Hizam tarafından halası olan Hz. Hatice (r.anhâ)’ye hizmet eder diye 400 dirheme satın alınmıştı.

Hatîce Vâlidemiz Allah Rasûlü ile evlenince bu zeki ve cana yakın çocuğu Efendimize hediye etti. Onun hizmetinde bulunmasını arzu ediyordu. Zeyd (r.a.) bu sırada kaynaklarımızın zikrettiğine göre sekiz yaşlarındaydı.

Babası Hârise İbn Şurahîl ise kendisini de izini de kaybettiği oğlu için son derece üzüntülü ve hasret doluydu. Hasret her geçen gün artıyor, sahralar aşarak onu arıyor, hayatta mı, ölü mü bilemese de ümidini kesmiyor, aramaya devam ediyordu. Henüz ulaşamadığı yerlere de ümit ve hasret dolu şiirleri ulaşıyordu.

Şu birkaç mısra babasının duyguları ve Zeyd’e düşkünlüğü hakkında bize bilgi sunacaktır zannederim:

Zeyd için çok gözyaşı döktüm.

Ne yaptı, ne etti bilemiyorum.

Hala yaşıyor mu, ümit var mı?

Yoksa ecel gelip kapısını mı çaldı?

Her doğuşunda güneş bana onu hatırlatır,

Her batışında hatıralar yeniden canlanır.

Esen rüzgârlar hep onun yâdını tazeler,

Uzayıp giden hüznüm sanki korkuma eşlik eder.”

Şiirin devamında onu bıkmadan arayacağını, develer sahralar aşmaktan bıksa bile kendisinin bıkmayacağını, şayet Zeyd’ini bulamadan ecel gelip kapısını çalarsa, oğulları ve yakınları Kays, Amr, Yezid ve Cebel’e de onu aramaları için vasiyet edeceğini söyler.

[Bak: Sîratü İbn-i Hişam (1/ 248), El-İstîâb (1/ 546), el-İsâbe (1/ 563)]

 

SEVİNÇ DALGALARI ONLARI ÖRTTÜ

 

Babası Zeyd (r.a.)’i bulamamış olsa da şiirleri Zeyd’e kadar ulaşmış, onu babasından önce bulmuştur. Kendi kabîlesinden Mekke'ye gelenler olduğunu duyan Zeyd onların yanlarına varmış, kendisini tanıtmış, babasının içini rahat ettirmek için mısralarına yine mısralarla karşılık vermiştir:

Ailemi özlüyor, özlemi derinden hissediyorum

Ancak sizden uzak da olsa Mukaddes Diyâr’da yaşıyorum.

Vazgeçin sizi yorgun düşüren bu arayıştan,

Vazgeçin sahralarda develer yormaktan.

Allah’a hamd olsun ki,

En hayırlı ailenin yanında nimet içindeyim,

Kerem ve yüce hasletlerle dolu bir hanedeyim.”

Kâfilenin beldelerine ulaşmasıyla Zeyd’in Mekke’de olduğu haberi de babasına ve yakınlarına ulaştı. Son derece sevinmişlerdi. Onunla ilgili bilgiler, söylediği mısralar da ulaştı... Bu mısraların içinde babasına, annesine ve yakınlarına söylemek istediği başka şeyler de vardı. Ancak sevinç dalgaları onları örttü...

Şimdi, babası Hârise ile amcası Ka’b artık Mekke’ye ulaşmak için sahrâları aşıyorlardı... Yanlarına Zeyd’i esaretten kurtarmaya fazlasıyla yetecek kadar fidye almışlardı. Artık hasret bitecek, yavrularına kavuşacaklardı. Kim bilir ne kadar büyümüş, ne kadar değişmişti?

Kim bilir aradan geçen yıllarda başına neler gelmiş, neler geçmişti? Onunla ilgili gelen haberler son görüşenlerin haberiydi. Onlar güzel şeyler söylüyorlardı. Ayrılıktan buluşma anına kadar yaşadıkları acaba hep güzel şeyler miydi? O, bulunmuştu... Develer onun için son defa sahralar aşıyorlar, son defa sahralarda yoruluyorlardı.

Mekke’ye ulaştılar. Varır varmaz da Efendimizi sordular. Kendilerine Mescid-i Haram’da olduğu söylendi. Yanına vardılar.

 

NÜBÜVVET GÖREVİ VERİLMEMİŞTİ

 

Bir çocuğun yıllar yılı hasretini çektiği, kendisini son derece seven, bıkmadan ve yorulmadan arayan ve sonunda ulaşmayı başaran babasına, kendisini bekleyen annesine, yakınlarına, kardeşlerine, çocukluk çağında tanıdıklarına, çocukluğunun ilk çağlarını yaşadığı topraklara duyduğu özlemin derecesinin anlaşılabileceğini zannediyoruz. O, bütün bu özlem ve hasrete, aradaki kan ve vatan bağına rağmen Allah Rasûlü’nü seçiyor ve yanında kalıyordu.

Bu birkaç günlüğüne kalmak ve bir süre yanında bulunmak için verilmiş bir karar değildi. Bu hayatın geri kalanının bütünü için verilmiş olan bir karardı ve bu açıdan son derece önemli ve ibret vericiydi.

İki belde arasındaki mesafe de basit bir mesafe değildi. O günün şartları içinde bir aylık bir yürüyüşten daha fazla ve koskoca bir çölün geçilmesini gerektiren bir mesafeydi. Eğer yakın olsaydı; “ara sıra giderim veya onlar gelir, ben de ailemi görür, hasret gideririm” duygusu taşıyabilirdi. Verdiği karar bundan öte bir karardı.

Ayrıca Muhammed Mustafa (s.a.s.)’ya henüz nübüvvet görevi verilmemişti. Verilmiş olsaydı, tercih sebebi nübüvvet olabilirdi. Bütün bunlar düşünüldüğünde Allah Rasûlü’nün, o günlerde hizmetçisi ve kölesi olan Küçük Zeyd’e nasıl davrandığını, onu nasıl kendisine bağladığını, Zeyd’in onda nasıl bir ahlâk yüceliği gördüğünü, kimsede bulunmayacak derecede güzel hasletlerle donanmışlığına şahit olduğunu daha kolay anlayabiliriz...

Nice davranış vardır ki, insana kelimelerden çok şey anlatır. Küçük Zeyd’in verdiği bu karar da bize çok şey anlatmalıdır...

Aynı zamanda onun bu kararı, kendisinin dünya durdukça unutulmayacak insanlar arasında yer almasına vesile olmuştur.

[Zeyd İbn Harîse ilgili daha fazla bilgi için bakın: Sîratü İbn Hişam (1/ 247-249), El-İstîâb (1/ 544-549), el-İsâbe (1/ 563-564), Umdetü'l-Kârî (13/ 305)] Aksini seçseydi belki biz onu hiç tanımayacaktık.

Zeyd (r.a.), hanımı vefakâr Ümmü Eymen (r.a.) ve yavruları Üsame (r.a.), Allah Rasûlü’nün en çok yakınlık gösterdiği insanlar arasındaydılar ve hep öyle oldular.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
Tillerson: Türkiye'nin PKK kaygılarını anlıyoruz
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
ByLock mağdurları için yeni KHK çıkarılacak, 2 bin kişi faydalanacak
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
Ekrem ŞAMA
Ordumuz ve şehitlerimiz
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Güvenlik sorunları
Ali Haydar HAKSAL
Sevgi ve Merhamet Dili
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Pardon, ABD Dünyanın “Yeni” Katili mi?
Zeki CEYHAN
Hâlâ anlayamamışlar mı?
Mevlüt ÖZCAN
Namaza hazırlık
Mahmut TOPTAŞ
“Küfrün önderleriyle savaşın”
Prof.Dr.Ata ATUN
KKTC seçimlerinden aldığım mesaj
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Okumak ve okuduğunu anlamak
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD açıklamaları oyalamaya yönelik
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz