28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
29/09/2016 - 11:37
Mustafa GEÇER
"En ünlü terörist liderler Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmüş
yetişmiştir. Okullar terör karargahı olarak kullanılmakta terör eylemleri
buralarda planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu durum “tersine bir devşirme”dir.
Okullar açıldı ve 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı başladı. Yaşları 69-72 aylıktan büyük olan çocuklar birinci sınıfa zorunlu kayıt yaptırdı.  4+4+4 = 12 yıllık mecburi eğitim görmek üzere toplam 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı. Okulların ilk dersi , “15 Temmuz Darbe Teşebbüsü” oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl  bütün okullarda 15 temmuz darbe teşebbüsünü anlatalım ki darbenin ne kötü bir şey olduğunu çocuklar anlasın, ülkemizde bir daha darbe olmasın istemiş olabilir. Hayırlı olsun.Bu ülkede eğitim sistemi bir türlü yerine oturtulamadı gitti.
Cumhuriyet döneminde düzenlenen eğitim sisteminin kökenini ve müfredatını 19.yy’da dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Osmanlı  devletinde de hızla açılarak yaygınlaşan Hıristiyan “Misyoner Okulları” oluşturur.
Osmanlı döneminde Batılı ülkelere verilen ayrıcalıklar -kapitülasyonlar-, batı hayranı aydınların 1839 Tanzimat ve  1856 yılında ilan ettikleri Islahat Fermanı ile haçlı misyonerleri, sömürgeci şirketleri, oryantalistleri ülkenin her alanına, her konuda, her koldan bir ağaca girmiş kurt gibi girerek gövdeyi kemirmeye başlamışlardır.  Bu sırada eğitime de öncelikli olarak el atmışlar okullar, yetimhaneler, hastaneler açmışlardır.
Öncelikle Osmanlı devletinde yaşayan gayrimüslim toplulukları örgütleyip  yüzlerce  misyonerlik okulu açarak onların Osmanlı aleyhine faaliyet göstermeleri,  eğitim ve bilincini vermişlerdir.  Burada esas hedef ve amaç; o dönemlerde  Müslüman topluluklara fazla sokulamadıkları için işe Gayrimüslim azınlıklardan  başlayıp oradan Müslüman toplumu işe dahil ederek Osmanlıyı içerden çökertip yıkmak ve sömürgeleştirmek olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu’nun çok uluslu ve etnik kökenli yapısı ise bu yönteme çok müsaitti. Çünkü Osmanlı yönetimi altında Rum, Ermeni, Yahudi, Maruni ve Dürzi etnik kimliklerine mensup gruplar yaşamaktaydı. Osmanlı yönetimindeki Lübnan’da Marunileri Fransızlar, Dürzileri İngilizler, Anadolu’daki Ermenileri ise Amerika Birleşik Devletleri kullanmıştır.
Erken zamanda Osmanlı ülkesine Cizvit Misyonerler gelmiştir.
Fransa için çalışan Cizvit misyonerlerin faaliyet gösterdikleri alanlar başta Mersin  olmak üzere İstanbul, İzmir, Halep, Suriye, Filistin, Mısır, Irak, Kıbrıs ve Orta Yunanistan olmuştur. 
Önce İstanbul’da Saint Benoit Fransız kolejini açmışlardır. Cizvitlerle birlikte Katolikliğin diğer tarikatları olan Fransisken, Dominiken, Kapuçin ve Frerler de Osmanlı Devletine gelmeye başladılar. Bu misyoner örgüt temsilcileri; çoğu kendi isimleriyle anılan St. Joseph, St. Michel, St. Louis, Sankt Georg, Mersin, Aya Gergeos  Rum okulu ve Notre Dame de Sion gibi okullar açtılar.
1815 yılından itibaren Protestan İngiliz ve Amerikan misyonerleri de Osmanlı ülkesinde faaliyete geçmişlerdir. İngiliz Misyonerlik kuruluşlarından biri olan Church of Missionary Society’e bağlı papazlar Mısır’a,ABD misyonerlik örgütü  American Board of Commissioners for Foreig Missions (ABCFM)  papazları İzmir’e ayak basmıştır. Bu örgüt ABD'deki Protestan misyoner örgütlerinin içindeki en kıdemlisi ve en büyüklerinden biridir.
Protestan misyonerler önce İstanbulda  Robert Koleji açmışlardır. Bu okula ilerde Robert Kolej denmesinin nedeni ise Siyonist milyarder Rothschild ailesinden New York'lu iş adamlarında Christopher Rinlender Robert'in bu okula çok büyük miktarda yardım yapmasından kaynaklanmıştır. Robert Kolej öğrencileri  ileriki tarihlerde Bulgaristan'ın siyasal yaşamında aktif rol oynamışlar, hatta ilk 5 Bulgar başbakanı bu okuldan mezun olmuştur.
Türkiye Cumhuriyetinin; siyaset, diplomasi, iş hayatı, sanat, gazetecilik, edebiyat, bilim alanında önemli yerler işgal eden ve birinci sınıf statü tanınan yüzlerce kişi bu okulda eğitim görmüştür.
İlk akla gelen Robert mezunları; Halide Edip Adıvar, Agop Dilaçar, (Türk Dil Kurumu ilk genel sekreteri, Atatürk’e Atatürk soyadının verilmesini Meclise öneren, Atatürk’ün kendisine “Dilaçar” sayadını verdiği dilci) Zeki Alasya, Altemur Kılıç, Ayşe Kulin, Ayşe Şasa, Aziz Çalışlar, Behice Boran, Cem Boyner, İsmail Cem, Cüneyt Ülsever, Abidin Dino, Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Etyen Mahçupyan, Genco Erkal, Haldun Dormen, Cevat Şakir Kabaağaçlı namı diğer Haikarnas Balıkçısı, Hüsnü Özyeğin, Jan Nahum (Bernar Nahum’un oğlu, Hayim Nahum’un torunu Karsan Otomotiv Yöneticisi), Kasım Gülek (CHP’li siyasetçi), Cem Kozlu, Mıgırdiç Mıgıryan (1912 Yaz Olimpiyatlarında Osmanlı İmparatorluğunu temsil eden ilk iki sporcudan biri), Mihri Belli, (Komünist Siyasetçi ,yazar) Mim Kemal Öke, Nejat Eczacıbaşı, Nurettin Topçu, Orhan Pamuk, (“Türkler Ermenilere soykırım yaptı” diyen, Nobel ödülü alan yazar) Rona Yırcalı, Rüşdü Saraçoğlu, Talat Sait Halman, Tansu Çiller, Özer Uçuran Çiller bunlardan bazılarıdır.                                      
Tarsus Amerikan Koleji : Okulda öğretilen dersler dünya edebiyatı, retorik, ekonomi politik, dünya tarihi, uygarlık tarihi, kimya, analitik kimya, minereloji, fiziki coğrafya, ahlak felsefesi, muhasebe, anatomi, fizyoloji, geometri, cebir, Osmanlı tarihi, Amerikan tarihi, Türkçe, yüksek cebir, doğa tarihi, vokal müzik, Ermeni dili ve edebiyatı, Ermenice ve İngilizce güzel yazı yazma sanatı ve Hristiyan kültürüdür. 
Harput Fırat Koleji:  Özgün adı Ermenistan Koleji’dir. Ancak 16 Şubat 1888’den itibaren adı Fırat Koleji olarak değiştirildi. Kolejin öğrenim dili Ermeniceydi ama bu okulda çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe dilleri de öğretilmekte idi. 
Anadolu Koleji: Merzifon Anadolu Koleji'nin en büyük özelliği hem azınlıklara hem de Müslüman-Türk öğrencilere açık olmasıydı.
Bu okullara ek olarak 1878'de Mersinde St.Antuan Katolik Koleji,  1882'de Maraş'ta Merkesi Kız Koleji, 1888’de Tarsus'da Aziz Pavlus Enstitüsü, 1890’da İstanbul'da İstanbul Kız Koleji ve 1903’de İzmir'de Uluslararası Kolej kurulmuştur. 
Zamanla ve sıkı bir çalışmayla yerlerini sağlamlaştırıp Batı modeli başarılı eğitim çalışmaları ile taraftarlar kazandıktan sonra Misyonerler  genel hedef kitleleri İslamiyet'in yaygın olduğu bölgelere yönelmiştir. Bu çalışma Osmanlı Devleti ile sınırlı kalmayıp Afrika kıtası, Arap yarımadası, İran ve Orta Asya halklarına yönelik bir çalışmadır.
Osmanlının son zamanlarındaki yoğun Batılılaşma çalışmaları ve bu okulların batı kültürüne uygun eğitimleri, mezunlarının itibar görmeye başlaması bu okulların itibarını artırmış varlıklı Müslüman aileler de çocuklarını bu okullara yazdırma yarışına girmişlerdir.
Cumhuriyet Dönemine gelindiğinde Cumhuriyetin yönetici elitlerinin çoğunluğu misyoner okullarından mezun olanlardan teşkil edilmiştir. Bu uygulama Tevhidi Tedrisat ve  Milli Eğitim Bakanlığınca  tüm devlet okullarının Misyoner okulu haline gelmesine neden olmuştur. Bu dönemden sonra Misyonerlere gerek kalmamış, devletin resmi okulları Müslüman çocuklar Misyoner okullarının verdiği milli değerlerden  daha da uzak karma eğitim vermeye başlamıştır. Misyoner okulları milli eğitim bünyesine alınmış görevleri değişmemiştir.  İnancından kopuk, kendi kimlik ve değerler sistemine karşı, Batı ve Hristiyan hayranı kimliksiz bir nesil yetiştirilmeye başlanmıştır. Okullar, üniversiteler, gönüllü yerli misyonerlerin, terörün karargahı haline gelmiştir. Ermeni terör örgütleri nasıl ki Amerikan misyoner okullarında yetiştirilip o okulları karargah olarak kullanmışlarsa bu gün bu milletin öz evlatları, Müslüman çocukları devlet okullarında, üniversitelerinde kendi öz kimliğine yabancı veya bir kısmı terörist olarak yetişmektedir.
En ünlü terörist liderler Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmüş yetişmiştir. Okullar terör karargahı olarak kullanılmakta  terör eylemleri buralarda planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu durum “tersine bir devşirme”dir. Osmanlıda gayrimüslim çocukları devşirilir, eğitilir, Müslüman olarak yetiştirilir orduda ve devlet yönetiminde istihdam edilerek  devlete ve İslâm’a hizmetleri sağlanırdı. Şimdi ise Anadolu’da kulağına ezan okunarak isim konulmuş, ezan sesleri işiterek büyümüş çocuklarımız ailesinden İslami bir yönlenme eğitimi görmemiş olarak Milli Eğitim okullarında eğitim görmeye başlamışsa kendi öz kimliğinden koparılıp adeta  tersine bir devşirme yaşanmakta İslâmsızlaştırılmaktadır.  Avrupa Birliği uyum yasaları ve müktesebatının alınmaya, içi hukuka taşınmaya çalışılması, dayattıkları şartlar Osmanlı dönemindeki "Islahat Fermanı ve Kapitülasyonlar"ın rolünü daha güçlü bir şekilde yerine getirmektedir.
Sonuç:
Geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Mehmet Karaca’nın, öğrencilerden gelen cami isteğini değerlendirerek İTÜ’ye cami yapılacağını duyurmasının ardından İTÜ’lü öğrenciler “Budist tapınağı istiyoruz” diyerek Change.org’da imza kampanyası başlattı. Kampanyaya yaklaşık 6 bin kişi destek verdi. Bu çocuklar Müslüman ana-baba çocukları idi. Böyle bir eğitim sisteminden başka nasıl bir sonuç beklenebilir.
İstediğin kadar okul aç, köylere kadar üniversite aç. Geçekten bir “Milli Eğitim” vermediğinizde sadece kendi değerlerine düşman diplomalı işsizler üretirsiniz.
Benim çocuğumu zoraki alacaksın, zorunlu eğitim diye 12 yıl okutacaksın…Ne öğretiyorsun? 12 yıl, dört yıl eğitim göreceği Üniversiteye hazırlıyormuş. Benim çocuğumu Üniversiteye böyle hazırlama, çocuğum  belki üniversiteye gitmeyecek. O zaman 12 yıl verdiğin eğitim ne işe yarayacak? 
Üniversitenizin kalitesi nedir? Bugün Türkiye üniversiteleri ve isimleri önüne Doç. Dr. Prof. gibi unvanlar konmuş cahillerle doludur. Akademisyenlerin kaçının  kendi sahasında “Te'lif Eser”i var?  Yüzde beşinin varsa ne alâ, kalanı  Batılı  bilim adamlarının 100 yıl geride kalmış görüş ve üretimlerinin kalitesiz bir tercümesinden ibarettir. Hangi üniversite, hangi ilim adamımızın kaç tane  kendisine ait, kendisi ürettiği patenti var? Bu gün Batılılaşmayı ideoloji haline getirmiş hatta din haline getirmiş kafaların bu ülkede 100 yıldır ortaya koyduğu kaç teori, kaç buluş, kaç patent, kaç te’lif, kaç bilimsel makalesi var? Dünyadaki  kaliteli 500 üniversitenin içine kaç Türkiye üniversitesi girebiliyor? Açılan özel okullar ve üniversiteler bilim yuvası değil, birer ticarethane olarak çalışıyor. Amaçları eğitimden çok kâr maksimizasyonu sağlamaktır. Bugün ABD’de bir üniversitenin yıllık aldığı patent sayısı Türkiye’de bir yılda alınan patent sayısından fazladır. Bizdeki bilim adamı bugüne kadar üniversite kapılarında başörtülü kız öğrenci bekçiliğini daha önemli bir görev saymış ve bu işle uğraşmıştır. Samimi olarak bireysel çaba harcayan idealist milli hocalar maalesef azınlıktadır.
Veliler çocuklarının eğitim niteliğinden çok önüne konulan sekülerizm kokan soruları cevaplayıp daha çok para kazanacağı dünyalık bir meslek ve iş imkanı sunan okullara yerleştirmekle meşguller. Çocuk, çocukluğunu 12 yıl zorunlu eğitimde harcarken bununla yetinilmeyip, dersaneler, özel hocalar tutularak, evlere misafir kabul edilmeyerek adete yarıştırılıp ömürlerinin  dörtte biri, en tatlı yılları heba ediliyor. Çocukluğunu yaşayamıyor.  Milli Eğitim; tiyatroya, sinemaya, konsere giden çocuklara ek TEOG puanı veriyor. Camiye, Kur’an kursuna, kütüphaneye gidenlere ek puan var mı?  Bu okulların verdiği eğitim ve öğretimden daha faydalı eğitim 12 yıl değil 5 yılda çok rahat verilebilir.
Sonuç olarak; bu eğitim yapısı ve müfredatla Türkiye sadece sömürge olabilir. Köleliği özgürlük zanneden insanlar kalabalığı olabilir. İç çatışmalarla, darbelerle uğraşır, kendi kimliğini koruyarak muasır medeniyetler seviyesine asla ulaşamaz. Burada ülkeyi yönetenlere çok önemli görev düşmektedir. Milli Eğitim sömürge eğitim politikasından kurtarılmalı ve gerçekten millileştirilmelidir.
Milli boyutu olmayan bir eğitim ne millete ne de onu alana yaramamıştır!
 
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz