5 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 21 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) – 5
21/09/2016 - 17:16
Atilla MEHDİGİL

Proje kapsamındaki stratejik öneme sahip ülkelerin özellikleri

 

Irak: Türkiye’den doğup Basra Körfezine dökülen Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan bölge olan Mezopotamya’yı sınırları içerisinde bulunduran Irak, tarihte yer alan ilk medeniyetlerin de beşiğidir.  Akad, Bâbil. Asur, Med-Pers, Grek, Roma-Bizans ve Sâsânîler gibi. Ayrıca Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen Peygamberlerden İdris as, İbrahim as, Lut as ve Yunus as’ın da hayatlarının bir bölümünün burada geçtiği bilinmektedir.

Bugünkü haritalarda Bağdat’ın hemen güneyinde Babil denilen bir bölge vardır. İncil’in ‘Vahiy’ kitabının 18. bölümünde fahişe şehir diye isimlendirilen Babil’in Armegedon denilen kıyamette adeta bir değirmen taşı misali dürülüp atılacağından bahsediliyor. Enteresandır, BOP haritasında da Bağdat, müstakil bir şehir devleti olarak gösterilmiş. Acaba ‘bugünkü Bağdat’ı o zamanki Babil olarak mı görüyorlar?’ sorusu da akıllara takılmıyor değil.

Tevrat’ın ‘yaratılış’ bölümünde de Babil’den bahsediliyor. Şinar denilen yerde, aynı dili konuşan 

insanlar, dağılmamak için büyük bir şehir ve kule yapmaya başlıyorlar. Rab, bunu başarırlarsa artık hiçbir engel tanımayacakları ve kendi kontrolünden çıkacaklarını anlıyor. Yeryüzüne inerek onların dillerini karıştırıyor, kentin yapımını durduruyor ve onları yeryüzüne dağıtıyor. Daha sonra bu bölgenin adına İbranice’de ‘kargaşa’ anlamına gelen Babil ismi veriliyor…

Irak, 630’lu yıllarda Halife Hz. Ömer döneminde İslam topraklarına katıldı. O dönemde yeni kurulan Kûfe Şehri, Hz. Ali zamanında İslam devletinin başkenti yapıldı… Daha sonra Osmanlılar tarafından 1530’lu yıllarda Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilen Irak, Birinci Dünya Savaşı’na kadar 400 yıla yakın bir süre Osmanlı toprakları olarak kaldı.

Kurtuluş savaşı sonrasında Kuzey Irak, Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde olduğu halde, Lozan’da yapılan barış antlaşmasında masada kaybedildi. Bundan sonra İngiliz mandası altına geçen Irak, bir süre krallık ve daha sonra da kukla hükümetler tarafından idare edildi. Temmuz 1958’de de bir gurup subay, yönetimi ele geçirerek cumhuriyet ilan ettiler. Takriben on yıl süre ile ülkede doğru dürüst bir istikrar sağlanamadı. Temmuz 1968’e gelindiğinde ise Baas Partisi iktidarını görüyoruz. Baas Partili yıllarda petrol üretiminin artması ve millileştirilmesi neticesinde ülke ekonomik olarak rahatlamıştı. Temmuz 1979’da ise parti içinde esas gücü elinde bulunduran Saddam Hüseyin devletin başına geçti.

Aynı yıl İran’da Ayetullah Humeyni önderliğinde bir devrim yaşanmış ve Şahlık dönemi yıkılarak yerine yeni İslam Cumhuriyeti kurulmuştu. O zamana kadar iyi giden İran-Irak ilişkileri de bozulmaya yüz tuttu. Şahlık döneminde İran yanlısı görünen Amerika ve İngiltere, devrimden sonra Irak yanlısı tavır sergilediler. Eylül 1980’de ise Saddam Hüseyin, İran’a karşı sekiz yıl sürecek olan bir savaş ilan etti. İki Müslüman ülke arasında ki bu anlamsız savaşta bir milyondan fazla Müslüman öldü ve 150 Milyar dolar maddi kayıp oldu. Batılılar ise silah ticaretiyle kârlarını katladılar. Temmuz 1988’de ateşkes anlaşması imzalandığında iki ülkenin de sınırlarında herhangi bir değişiklik olmamıştı.

Savaş sonrası ekonomik darboğaza giren Irak, sıkıntıların üstesinden gelemeyince Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal etti. Ancak beş ay kadar bir zaman geri çekilmeyince Amerika’nın müdahalesiyle karşılaştı. Kuveyt’i terk ettiğinde 100 binden fazla ölü ve 170 milyar dolar civarında maddi kaybı vardı. Zalim diktatör Saddam yüzünden artık iflah olamamanın ve iflasın eşiğine gelmişti Irak. Batılıların koyduğu ambargoya İslam ülkeleri de kısmen katılınca halk günden güne bir sefaletin içine sürükleniyordu. 1996’da Türkiye’de kurulan 54. Erbakan Hükümeti zamanında ikili ilişkilerle her iki ülkenin de ekonomisinde iyileşme söz konusu olsa da ülkemizde yaşanan 28 Şubat süreci, yeniden Irak’ı yalnızlığa itti.

Irak halkı, bir yandan Saddam zaliminin zulmü altında inlerken, bir yandan da ağır ambargo şartlarında hayat mücadelesi veriyordu. Aradan geçen sürede Amerika yeniden saldırma bahanesi arıyordu. Nihayet, Birleşmiş Milletlerin olumsuz raporuna rağmen kimyasal silah var iddiasıyla Türkiye’nin de desteğini alarak, 20 Mart 2003’te Bağdat’ı yeniden havadan bombalıyordu.

Türkiye’nin stratejik ortağı Amerika, demokrasi getireceğim diyerek, yaklaşık dokuz yıldır işgal ettiği Irak’tan Aralık 2011’de resmen çekilirken geride bir buçuk milyonu aşkın ölü, milyonlarca yarlı, sefalet içinde bir millet, işbirlikçi bir yönetim fiilen üçe bölünmüş ve her an iç savaşa gebe bir ülke bırakıyordu.

4500 Coni’nin öldüğü işgal, kâtil Amerika’ya yaklaşık bir trilyon dolara mal olurken, başta Irak olmak üzere bölge ülkelerini de trilyonlarca dolar zarara uğratıyordu… Amerika Savunma Bakanı Leon Panetta, Irak’tan çekilme adına yapılan bayrak indirme töreninde konuşurken bir taraftan Müslümanlara gözdağı veriyor, diğer taraftan güya haklı olduklarını ispatlamaya çalışıyordu. Irak halkına yaşattıkları zulmü bir cümleyle şu şekilde özetliyor ve: “Bugün bizler Amerika Birleşik Devletleri olarak bu geçiş töreniyle Irak’a kararlı bir arkadaşı ve kararlı bir ortağı olduğumuzu hatırlatıyoruz.” diyerek adeta aba altından sopa gösteriyordu.

Evet, Irak işgal edilmiş ve neticesinde fiili olarak üçe bölünmüş durumda. Kuzeyinde bir özerk Kürt devleti var. Ancak bu durum tabii ki BOP’taki plana uygun değil. Resmen bir devlet olması için Türkiye, Suriye ve İran topraklarından da toprak katılması gerekiyor. BOP eş başkanları şimdi bu plan üzerinde çalışmalarını yürütüyorlar. Görünen o ki epey mesafe kat etmiş durumdalar. Öte yandan Amerika, Irak petrolünü dilediğince kullanıyor. Tabii ki aslında meselenin özü bu, gerisi bahane.

 

İran: Önceki Cumhurbaşkanı Ahmedi Necat döneminde Amerika’nın İslam ülkeleri arasında en fazla çekindiği İran’dı. Bunun için de Birleşmiş Milletleri ve Nato’yu da arkasına alarak sürekli bu ülkeye yaptırımlar uygulamaya çalışıyordu. Ancak İran güttüğü dış politikada hep caydırıcı bir yöntem kullandı ve başarılı oldu. Amerika ise her daim saldırmanın yollarını arıyordu. Fakat son üç yılda İran’ın halen görevde olan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde İran-Amerika arasındaki ilişkilerde varılan bazı anlaşmalar neticesinde bir yumuşama görünüyor. İran’ın nükleer santral yapımını yavaşlatması ve buna karşılık Amerika’nın ambargoya son vermesi ilişkileri bu noktaya getirmiş durumda. Tabi bu durum ilâ nihai böyle devam edecek anlamı taşımıyor. Zira İran’da BOP kapsamında ve projeye göre sınırları değişecek olan ülke durumundadır.

İran’ın tarihi MÖ dokuzuncu yüzyıla dayanmaktadır. Hind-Avrupa kavimlerinden olan Persler, Urmiye Gölü civarına ordan da Fars bölgesine yerleşerek zamanla sınırlarını genişlettiler. Perslerden sonra Ahmeniler, Büyük İskender, Seleukoslar, Partlar, Sasaniler burada imparatorluklar kurdular. Sasani Kralı İkinci Hüsrev zamanında Peygamber Efendimiz bir mektupla onları İslam’a davet ettiyse de kabul etmediler. Ancak, Halife Hz. Ömer döneminde peyderpey fethedilen İran, İslam topraklarına katılmış oldu. Emevi ve Abbasiler devriyle birlikte 400 yıla yakın İran, Müslüman Arapların hâkimiyetinde kaldı. 1050’li yıllar itibariyle de yaklaşık iki yüz yıl Selçukluların idaresine girdi. Moğolların ve İlhanlıların da hâkimiyetleri altında kalan İran’da daha sonra Timur’un kurduğu imparatorluğun hüküm sürdüğünü görüyoruz…

Süreç içerisinde birçok defa istilalar ve karışıklıklara maruz kalan İran’da 1501’de Şah İsmail tarafından Safaviler Devleti kuruldu. Bugünkü İran devletinin sınırları aşağı-yukarı o dönemden kalma. Savaviler, on iki imam öğretilerini esas alan Şiiliği devlet politikası olarak kabul ettiler. 1722’ye gelindiğinde İran’da Safaviler devri’de kapanmıştı. Bundan sonra üstünlük elde eden hanedanlar, Şah unvanıyla devleti yönetmeye devam ettiler… Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalan İran, 19. yy’da batı kültürünün etkisinde kalmaya başladı. 1925–1979 yılları arasında önce Şah Rıza Pehlevi ve sonra da oğlu Muhammet Rıza tarafından ülkenin yönetildiği görülüyor. Bu dönemlerde sırasıyla Almanya, Sovyetler ve sonra da Amerika’nın İran üzerinde etkisini görüyoruz. Ayrıca bu dönem, İslami değerlerin de giderek etkisinin azaldığı bir dönem olmuştu.

Aynı dönemde Fransa’da sürgünde olan Âyetullah Humeyni, Paris’te İslam Devrim Konseyi’ni kurmuştu. Kendisine destek veren İran muhalefetinin de baskısıyla Ocak 1979’da Şah’ın ülkeyi terk etmesini sağladı. Şah’ın kaçışıyla İran’a döndü ve 1 Nisan 1979’da İran İslam Cumhuriyeti’ni kurdu… Ancak batılıların komşu ülke Irak’ı kışkırtmaları neticesinde sekiz yıl sürecek olan İran-Irak savaşı, planların işlerliğini yavaşlattı. Bu konuya Irak’ı tanıtırken değinmiştik.

Aynı dönem, Şah’ın tedavi için gittiği Amerika’ya kabul edilmesinden dolayı İran’da bir kısım öğrenci harekâtı Amerikan büyük elçiliğini basarak 90 elçilik görevlisini rehin aldılar. 1980’de yaşanan bu olaya misilleme olarak Amerika da İran’ın Amerikan bankalarındaki hesaplarına el koydu. Başkan Carter’in döneminde yaşanan rehine krizi 444 gün sürdü. Hatta bir ara Amerika’nın rehineleri kurtarma girişimleri olduysa da başarısız kaldı. Daha sonra Amerika’da seçilen yeni başkan Reagen döneminde karşılıklı haklar iade edilerek krize son verildi.

1997’de kurulan D-8’ler üyesi olan İran, İslami rejim benimsediği için başta Amerika olmak üzere Batılıların tepkisini sürekli üzerine çekmiştir. Batı’nın bu tutumu, İran’ın silah ve diğer birçok teknolojik alanda atılımlar gerçekleştirmesini getirdi… Bugün itibariyle BOP’un hedef tahtasında ilk sırayı işgal etmesine rağmen kararlı tutumu ve dik duruşu İran’ı takdire şayan ülke konumunda tutuyor.

Türkiye’ye kurulan füze kalkanları ve patriot füzeleri İran’ın muhtemel bir saldırısına karşı İsrail’i koruma amacı gütmektedir. Ve tabii İncirlik hava üssü de. Öte yandan İran petrolünün dünya petrol rezervinin önemli bir kısmını oluşturması ayrıca Batılılarının gözünün her daim bu ülke üzerinde olmasını getiriyor.

Devamı var...

YORUMLAR
hakan 25-09-2016, 13:33:03
gerçekten aydınlatıcı bilgiler. çalışmanızdan dolayı tebrik ederim. Allah bu ilim yolundan sizleri ayırmasın.
yoksa abuk subuk haberler, magazinler,şovlar insanımızı manevi olarak felakete sürüklüyor.
keşke insanımız bu tür yazıları okuyup aydınlansa.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
13/02/2018 - 09:54 Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
12/01/2018 - 13:42 Cevabım biraz ağır olacak!
06/01/2018 - 10:06 Siyaset hiç bu kadar seviyesiz olmamıştı
25/12/2017 - 10:32 Posası çıkana kadar AKP'yi kullanacaklar
14/12/2017 - 08:41 Kudüs Zarrab’ın susturulmasının bedeli mi?
09/12/2017 - 11:48 Kudüs sizi bekliyor Kudüs! (Jerusalem is waiting for you Jerusalem!)
06/12/2017 - 08:34 Türkiye’de darbeler süreci, Refah Partisi ve 54. Hükumet – 1
28/11/2017 - 12:46 İşte AKP’nin kara sevdasının hikâyesi-2
21/11/2017 - 09:34 İşte AKP’nin kara sevdasının hikâyesi-1
17/11/2017 - 11:04 Bu Millet Erbakan'ı anlarsa... (2)
15/11/2017 - 09:45 Bu Millet Erbakan’ı anlarsa... (1)
11/11/2017 - 09:33 Onlar sanıyorlar ki...
26/08/2017 - 09:59 'Birleşmiş Milletler' hangi amaçla kuruldu?
22/08/2017 - 16:50 Kulluğunu bilmeyen hüsrandadır
19/08/2017 - 16:37 Çocuklar Rasulullah’ın Ahlakı üzere yetiştirilmeli
05/08/2017 - 14:53 Bırakın bu inadı da girin tövbe kapısından içeri
18/07/2017 - 14:38 Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
03/07/2017 - 10:54 FETÖ AKP'nin helvadan putudur
19/06/2017 - 10:35 Ateizm ve ateistlerin hezeyanı
31/05/2017 - 10:23 Artık bit pazarına nur yağacak
24/05/2017 - 15:16 İman açısından dört sınıf insan
19/05/2017 - 14:56 Diyanet’in 'Kutlu Doğum Haftası' muamması
11/05/2017 - 09:42 Ey icraatlarıyla övünüp duran AKP!
27/04/2017 - 14:10 Bu Millet Gök Kubbe’yi başınıza geçirir!..
17/04/2017 - 17:34 TAD olmayı istemiyoruz!..
15/04/2017 - 16:12 AKP zihniyetinin özü nedir? - 2
15/04/2017 - 09:08 AKP zihniyetinin özü nedir? - 1
12/04/2017 - 15:25 İşte AKP'nin 'Evet'leri, SAADET'in 'Hayır'ları
08/04/2017 - 09:06 Evet Kutbu - Hayır Kutbu
06/04/2017 - 11:43 Ey AKP’liler! Lütfen şu sorularıma cevap verin!
04/04/2017 - 09:45 Kim ooo? Benim Cumhurbaşkanı!
28/03/2017 - 10:46 AKP gemisi lafla yürüyor
24/03/2017 - 16:16 Her AKP'li pişmanlığı tadacak
21/03/2017 - 10:56 Çocuklarınızı güzel ahlak üzere yetiştiriniz
08/03/2017 - 10:01 Türkiye’de siyaset anlayışı
01/03/2017 - 10:01 Âlem ve İnsan – 4
22/02/2017 - 09:45 Âlem ve İnsan – 3
18/02/2017 - 10:46 Âlem ve İnsan - 2
5/02/2017 - 09:33 Âlem ve İnsan - 1
11/02/2017 - 10:14 Bit pazarı siyaseti
17/01/2017 - 09:20 (Şiir)
11/01/2017 - 13:08 İslam'ı karalamaya kalkanlar; kendinize merhamet edin!
07/01/2017 - 12:31 Herkes Milli Görüşçü!..
26/12/2016 - 09:34 ‘De ki: Ey kâfirler, yenileceksiniz...' (Âl-i İmran/12)
17/12/2016 - 09:08 Dinler Arası Diyalog - 6
13/12/2016 - 09:46 Dinler Arası Diyalog - 5
10/12/2016 - 09:28 Dinler Arası Diyalog - 4
07/12/2016 - 09:27 Dinler Arası Diyalog - 3
03/12/2016 - 10:38 Dinler Arası Diyalog - 2
30/11/2016 - 09:58 Dinler Arası Diyalog - 1
21/11/2016 - 09:34 Bir teklifim var
12/11/2016 - 15:33 Dedikodu yapacağına gel vazifeni yap!
07/11/2016 - 14:04 Teknolojinin insanlığa ihaneti
24/10/2016 - 09:25 ARZ-I MEVUD - 7
20/10/2016 - 09:45 ARZ-I MEVUD - 6
18/10/2016 - 09:54 ARZ-I MEVUD - 5
14/10/2016 - 09:45 ARZ-I MEVUD - 4
10/10/2016 - 09:57 ARZ-I MEVUD - 3
07/10/2016 - 10:00 ARZ-I MEVUD - 2
04/10/2016 - 09:34 ARZ-I MEVUD - 1
26/09/2016 - 10:03 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) - 6
21/09/2016 - 17:16 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) – 5
17/09/2016 - 11:24 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) - 4
08/09/2016 - 10:17 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) -3
05/09/2016 - 10:55 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) – 2
31/08/2016 - 09:57 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) - 1
11/08/2016 - 09:57 Getirip de ne yapacaksınız FETÖ'nün elebaşısını?
06/08/2016 - 10:12 Öyleyse ben bir darbe yapayım
30/07/2016 - 15:05 İdam bu milletin zorunlu hakkıdır
23/07/2016 - 15:05 Gülen sadece zavallı bir maşa!..
16/07/2016 - 16:26 Allah katmerli belanızı versin(!)
08/07/2016 - 11:25 It's over the one minute
28/06/2016 - 18:18 Bu duruş sizi iflah etmez beyler!
21/06/2016 - 13:04 Hayranım şu Ramazan’ın bereketine
16/06/2016 - 15:02 Ey Müslüman genç!
08/06/2016 - 14:31 Neden ben hesap gününü düşünmem?
25/05/2016 - 11:21 Ooo Hüsnü Amca şapkayı önüne koymuşsun!
17/05/2016 - 11:05 Aslolan zihinlerdeki eğri minareyi düzeltmektir
07/05/2016 - 17:31 Gerisi size kalmış Sayın Davutoğlu
02/05/2016 - 09:58 Kimmiş o feleğin çarkına çomak sokan?
25/04/2016 - 10:50 Teknoloji insanlığa çelme takıyor
11/04/2016 - 09:32 Biz de Milli Görüşçüyüz diyenlere...
28/03/2016 - 12:59 Feraset
21/03/2016 - 12:24 Suriye neden boşaltılıyor?
14/03/2016 - 10:21 İki şekil arasındaki 7 fark
07/03/2016 - 10:05 Asıl liste 1 artı 550 (!)
22/02/2016 - 11:58 Kulluk yörüngesinden çıkar ise insan...
15/02/2016 - 09:21 Davul bizim boynumuzda tokmak keferenin elinde
08/02/2016 - 11:40 Herkes hele önce bir kendini hemen düzeltsin
01/02/2016 - 16:46 Yüce Allah’ın varlığının delilleri
25/01/2016 - 16:20 Memleket elden gidiyor Hüsnü Amca
18/01/2016 - 14:14 Eşref-i mahlûk-un hezeyanı
12/01/2016 - 10:19 Ey diyanet, bu ne fecaat?
06/01/2016 - 12:11 Siyasilere sağduyu çağrısı
28/12/2015 - 10:22 AMAN HA GENÇLER!..
21/12/2015 - 14:06 İSRAİL SENİN DOSTUN OLABİLİR...
15/12/2015 - 00:28 ŞEYTANI NASIL BİLİRSİNİZ?
07/12/2015 - 10:27 ELEŞTİRİLERE CEVAP
26/11/2015 - 11:37 KİM TAKAR SİYASİ PARTİLER KANUNUNU
19/11/2015 - 10:57 DÜZENE ALTERNATİF Mİ? ENTEGRE Mİ?
12/11/2015 - 12:55 İNSANDAKİ NEFİS VE İRADE OLGUSU
02/11/2015 - 12:27 ELHAMDÜLİLLAH ÇOĞUN DEĞİL HAKKIN YANINDAYIZ
26/10/2015 - 09:32 SAVUNAN ADAMLAR, SAVRULAN ADAMLAR
19/10/2015 - 13:51 BOZ ARTIK ŞU OYUNU HÜSNÜ AMCA
12/10/2015 - 11:38 BATAKLIĞI BIRAKIP SİNEKLE ZAMAN KAYBEDİYORLAR
05/10/2015 - 13:23 EM TEW BIRANE
28/09/2015 - 10:04 HAKLI ÇIKMANIN ÜZÜNTÜSÜ
21/09/2015 - 10:10 AKP'NİN PARALEL'E JESTİ
14/09/2015 - 10:48 TERÖR TÜMÖR GİBİDİR
07/09/2015 - 12:23 KURBAN VE KOLAY HİSSE
31/08/2015 - 14:54 MÜNKER, MARUF VE SİYASET
24/08/2015 - 12:45 MHP ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE GÖZ YUMUYOR
17/08/2015 - 10:58 OLAĞAN HAL
10/08/2015 - 10:12 SECDEM ÜZERİNE SİNSİ OYUN
03/08/2015 - 11:27 'MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN ALTINI BİR KEZ DAHA ÇİZİYORUM
27/07/2015 - 15:38 IŞİD BAHANE İŞGAL ŞAHANE!
21/07/2015 - 13:47 ORUÇLU İKEN AÇIN, İFTARDA İSE AÇGÖZLÜNÜN HALİNDEN ANLADIK
13/07/2015 - 12:04 ÇÖZÜM SÜRECİ HÜKÜMETİ
06/07/2015 - 11:49 BAHÇELİ NEREYE KOŞUYOR?
29/06/2015 - 11:31 İNKAR HAKİKATLERİ YOK ETMEZ
16/06/2015 - 10:24 AKP NUR BACIMIN İFFETİ ÜZERİNE BİNA EDİLMİŞTİR
09/06/2015 - 12:37 EN İDEAL HÜKÜMET HANGİSİ OLABİLİR?
02/06/2015 - 14:21 GERİLDİKÇE GERİLİYORUZ
11/05/2015 - 11:21 GEL VATANDAŞ SEÇİM VAATLERİM VAR!..
27/04/2015 - 11:51 KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE KARŞIYIM
15/04/2015 - 11:30 MHP'NİN FİKRİ NE, ZİKRİ NE?
06/04/2015 - 11:44 EVANJELİZM-7
01/04/2015 - 12:36 EVANJELİZM - 6
23/03/2015 - 02:13 EVANJELİZM - 5
14/03/2015 - 11:11 EVANJELİZM - 4
09/03/2015 - 11:12 EVANJELİZİM - 3
28/02/2015 - 13:36 EVANJELİZİM - 2
21/02/2015 - 11:20 EY MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER KENDİNİZE GELİN!..
16/02/2015 - 09:57 EVANJELİZM - 1
03/02/2015 - 10:43 ORTAÇAĞ KARANLIĞI MEĞER NEYMİŞ!
26/01/2015 - 12:57 BİLGİ EDİNME HAKKIMIZI KULLANALIM
20/01/2015 - 10:34 FLÖRT İHANETTİR
12/01/2015 - 12:19 BATI'DA TERÖR, ONLARIN YARARINADIR
05/01/2015 - 11:15 HERKES ÖLECEK YAŞTADIR
29/12/2014 - 11:31 İN İN BİTMİYOR 'İN'
22/12/2014 - 11:59 HERKES KENDİNİ BİR TARTSIN
16/12/2014 - 13:05 NASIL BİR EĞİTİM - 3
10/12/2014 - 00:46 NASIL BİR EĞİTİM? 2
01/12/2014 - 14:41 NASIL BİR EĞİTİM?
24/11/2014 - 12:07 AKP'NİN KARA DELİKLERİ
10/11/2014 - 11:28 THE WHERE ARE ONE MINUTES?
21/10/2014 - 11:53 MELEKLER VE İNSAN
13/10/2014 - 15:45 Çözümün çözümsüzlüğü
13/10/2014 - 13:06 ÇÖZÜMÜN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ
6/10/2014 - 10:40 BAYRAM BENİM VAKARIMDIR
29/09/2014 - 10:03 SAVAŞ MI DEDİNİZ?
23/09/2014 - 11:11 ARTIK ABALIYA VURABİLİRİZ
15/09/2014 - 12:28 KILIF HAZIR, BİR MİNARE DAHA ÇALINACAK
08/09/2014 - 11:06 KÂİNAT VE İNSANIN YARATILIŞI
01/09/2014 - 12:13 GÜNAH KEÇİSİ PARALEL
25/08/2014 - 11:14 SORU: 'BOP EŞ BAŞKANLIĞI NE OLACAK?'
22/08/2014 - 01:25 İNCE İNCE DE OLSA KENDİSİNE YONTUYOR
18/08/2014 - 11:56 İLİM, BİLİM VE İNSAN
11/08/2014 - 14:38 CUMHUR(MU) BAŞKANINI SEÇTİ?
05/08/2014 - 09:32 SEÇİM SLOGANLARININ ALTINDA YATAN GERÇEKLER
28/07/2014 - 13:12 MİLLİ GÖRÜŞ İŞTE BÖYLE EZBER BOZDURUR ADAMA
21/07/2014 - 12:49 MUHALEFET NEREDE?
14/07/2014 - 11:57 MUHALEFET BİLE BİLE GOL YİYOR
07/07/2014 - 11:19 KİM KİME, DUMDUMA
30/06/2014 - 12:20 ŞÜKÜRLER OLSUN, AYASOFYA'YI AÇIYORUZ!...
25/06/2014 - 12:40 BANA NE AMERİKA'DAN...
17/06/2014 - 10:45 IŞİD'İ İŞİTMEMİŞTİM
10/06/2014 - 12:36 AKP DERİN DEVLETİN B PLANIDIR
02/06/2014 - 10:10 FETİH RUHU VE ANADOLU GENÇLİK
27/05/2014 - 09:00 YENİ BİR DÜNYA İÇİN...
19/05/2014 - 12:07 SOMA, DEVLETİ YÖNETENLERİN KARNESİDİR
12/05/2014 - 11:07 DEPREM...
05/05/2014 - 15:37 ÖTEKİLEŞTİRMEYELİM, ÖTEKİLEŞMEYELİM
29/04/2014 - 11:39 KIRK YILLIK KÂNİ OLUR MU YANİ?
21/04/2014 - 12:55 BİR PAZAR GÜNÜM BÖYLE GEÇTİ
14/04/2014 - 12:48 HAK-BATIL MÜCADELESİ VE YAYILMACILIK
07/04/2014 - 12:21 DUYDUM Kİ BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞ!
31/03/2014 - 18:36 KENDİ KALESİNE GOL ATAN TAKIM
24/03/2014 - 11:12 YIRTIK BÜYÜK, YAMA KÜÇÜK
17/03/2014 - 11:48 AKPALAVRA
10/03/2014 - 11:49 BU OYUNU SEN BOZARSIN HÜSNÜ AMCA
03/03/2014 - 11:47 DAVAM
24/02/2014 - 11:46 YÜZ AKIMIZ İKİ İMZA - 2
18/02/2014 - 08:22 YÜZ AKIMIZ İKİ İMZA - 1
10/02/2014 - 08:21 YÜZ KARASI İKİ İMZA - 2
03/02/2014 - 13:43 YÜZ KARASI İKİ İMZA - 1
27/01/2014 - 10:01 İŞSİZLİK
20/01/2014 - 09:41 KARA FASULYE AKLAMA!
14/01/2014 - 09:48 ON SENE EVVEL NELER YAŞADIK?
07/01/2014 - 08:08 ÖYLE BİR EVET Kİ...
30/12/2013 - 11:50 GÜNDEMİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?
23/12/2013 - 08:06 OYUN İÇİNDE OYUN VAR HÜSNÜ AMCA!
16/12/2013 - 09:43 ÜÇ İLAHİ (SEMAVİ/İBRAHİMİ) DİN VAR MI?
09/12/2013 - 08:48 ASIL GÜNDEM BOP, DİĞERLERİ KAMUFLAJ-2
02/12/2013 - 09:29 ASIL GÜNDEM BOP, DİĞERLERİ KAMUFLAJ-1
25/11/2013 - 10:17 KAPATIN DA İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN!
18/11/2013 - 11:05 DARBELER VE KÜRT AÇILIMI
11/11/2013 - 09:53 ÖLÜM, KURTULUŞTUR VEYA SÜRGÜN
04/11/2013 - 10:12 ŞOVA GEREK YOK!
28/10/2013 - 08:36 MİLLİ EĞİTİMDE MUAMMA
21/10/2013 - 07:38 KAYNANA
14/10/2013 - 09:01 ŞİMDİ SENCE HER ŞEY NORMAL Mİ HÜSNÜ AMCA?
07/10/2013 - 07:37 SİVRİSİNEK ORDUSU MU? YENİ BİR 11 EYLÜL MÜ?
30/09/2013 - 06:44 28 ŞUBAT'IN YATSI VAKTİ
23/09/2013 - 07:10 ŞURDAN BİR KİLO DOMUZ LÜTFEN!
16/09/2013 - 08:15 Ghaak... ghaak... ghak!
09/09/2013 - 07:24 'MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTİRLER...' (HUCURAT/10)
03/09/2013 - 07:37 ZAHİRİ DEVLET, BÂTINİ DEVLET
29/08/2013 - 07:00 MEMURLAR MÜJDE! YENİ TEZKERE GELİYOR
26/08/2013 - 12:42 AĞLAYIŞINIZA DUYGULANAMADIM SAYIN BAŞBAKANIM
19/08/2013 - 15:42 YENİDEN DİRİLİŞİN KAR ÇİÇEKLERİ
12/08/2013 - 07:09 AKP’li CHP
06/08/2013 - 08:02 BAYRAMIN MÜBAREK OLA HÜSNÜ AMCA
30/07/2013 - 06:30 EY BU ASİL MİLLET!
23/07/2013 - 06:24 MEDENİYETLER İTTİFAKI BİTTİ Mİ?
15/07/2013 - 08:05 HAZIRLANIN 'İKİNCİ YALTA' İÇİN GİDİYORUZ
08/07/2013 - 11:16 GAZZE'DEN WASHİNGTON'A, GEZİ'DEN TAHRİR'E
08/07/2013 - 11:15 Başbakan’ın Amerika ziyaretinin arka planı
04/07/2013 - 13:22 DARBE Mİ?
29/06/2013 - 13:42 SİGARA HARAM(MI)
24/06/2013 - 09:29 EY MİLLET! KUŞA BAK KUŞA
17/06/2013 - 09:30 DECCAL DE VAR
08/06/2013 - 12:48 ŞU TAKSİM'İN TAŞLARI
03/06/2013 - 16:00 AÇTIRMAYIN ŞU BAYRAMLIK AĞZIMI
27/05/2013 - 11:14 TÜRKİYE'NİN SABATAY SEVİ'Sİ KİM?
20/05/2013 - 09:12 ŞU IMF BORCU NE AYAK?
13/05/2013 - 10:41 KABİRDEN ÖNCE ÇALMALI SAATLER
06/05/2013 - 16:33 AKİL AMPUL
29/04/2013 - 10:00 KENNEDY CADDESİ
22/04/2013 - 11:19 YUNANLAR VE RUMLAR NEDEN BATIYOR?
15/04/2013 - 10:42 LAN (...BİİİP...) MEDENİYETİ
08/04/2013 - 09:42 BİR DELİ, BİR KUYUYA BİR TAŞ ATMIŞ
02/04/2013 - 09:56 ÖZRE Mİ TAKILALIM YOKSA KABAHATE Mİ?
25/03/2013 - 09:30 NİÇİN KENDİ SENARYOMUZU OYNAMIYORUZ?
18/03/2013 - 11:08 14 ŞUBAT 2025 CUMA
11/03/2013 - 08:00 DEVLETİN İÇKİ ANLAYIŞI
04/03/2013 - 14:17 BALDIRAN MI ZEHRİ?
25/02/2013 - 08:01 AMERİKAYI TUŞA GETİREN ADAM!
18/02/2013 - 08:50 SİYONİST DÜŞÜNCE
12/02/2013 - 14:09 YENİ BİR DÜNYA İÇİN!
04/02/2013 - 09:43 DÜŞMANIN SİLAHIYLA SİLAHLANIP, DOSTUN ENSESİNE BİNMEK
25/01/2013 - 11:04 BOP NEDİR? ARAP BAHARI NE?
19/01/2013 - 13:53 NE OLDU SANA BÖYLE HÜSNÜ AMCA YAA?!
12/01/2013 - 16:01 (Şiir)
08/01/2013 - 08:08 İŞTE ŞİMDİ BİR ADIM GERİ
30/12/2012 - 02:17 TOPLUMSAL HASTALIKLAR 2
24/12/2012 - 08:02 TOPLUMSAL HASTALIKLAR 1
17/12/2012 - 08:29 Durdurun Şu Playstation Sapıklarını
12/12/2012 - 07:00 İslam Devletleri Yöneticilerine Açık Mektubumdur
7/12/2012 - 00:07 Hiç...
01/12/2012 - 11:10 Hem Düşmanız Hem Müttefik
24/11/2012 - 14:56 Kulluğunu bilmeyenler, ateştedir
18/11/2012 - 08:03 Domates ve Din
12/11/2012 - 08:07 Efendiler, Gafiller, Yardakçılar ve Zeliller
05/11/2012 - 00:17 ) Ööcüüüüü! (
30/10/2012 - 23:55 Kavgam, Cahille Değil, Cehaletle
29/10/2012 - 14:33 Kavgam, cahille değil, cehaletle
23/10/2012 - 17:06 Elest'ten Ebed'e bir yol gider
14/10/2012 - 08:33 Bak, Savaşa Gidiyoruz! Hüsnü Amca
05/10/2012 - 08:00 Söz Gümüşse
23/09/2012 - 00:36 İşsizim, Açım!
4/7/2012 - 00:33 Ne Olacak Şu Dilencilerin Hali?
15/09/2012 - 10:55 Ben Kınamıyorum
08/09/2012 - 12:31 Bu Gidişata Artık Dur Demeli
03/09/2012 - 11:56 Problem Sahtekarlık
27/08/2012 - 10:22 Muhammet Mursi, Mısır için özlediğimiz Yusuf mu?
23/08/2012 - 12:25 Bayram vakarlı duruştur
06/08/2012 - 12:30 Sizin Amerikanız varsa, bizim de Arakanımız var
31/07/2012 - 15:49 Kıbrıs Niçin 82 Değil ?
16/07/2012 - 10:19 İtaat, Milli Görüş’ün temel dinamizmidir
09/07/2012 - 16:31 Habil ile Kabil’den -Türkiye ile Suriye’ye Kardeş Kavgası
02/07/2012 - 11:01 İnsanın Yaratılışı
25/06/2012 - 11:41 Ergenekon’unu da al git! Balyozunu da.
18/06/2012 - 09:25 İman, Salih Amel, Cihad ve Hüsran
04/06/2012 - 11:56 Ayağımızın Altından Toprak Kayıyor Hüsnü Amca
30/05/2012 - 10:44 Neden Medine değil de Basael ya da Paris ?
21/05/2012 - 12:55 Müslüman, Siyonistce düşünür mü?
14/05/2012 - 17:22 İstanbul ve Fetih
09/05/2012 - 16:09 Külli irade ve cüz-i irade
03/05/2012 - 23:08 Sigara Evine Dön !
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz