5 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 22 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
05/09/2016 - 17:52
Mustafa GEÇER
Haçlılar, III.Bin Yılın savaşlarında üstün teknoloji ürünü silahları
ile Ortaçağ’dan bu yana katlettikleri Müslüman sayısının
belki de 4-5 katını sadece Irak işgalinde katletmişlerdir.
I.Bin Yıl başlarında Nasranîlik; Hz.İsa’ya (a.s) indirilen vahiyden kaynaklanan bir "Hak Din" olarak doğmuştur. Hak olduğu ilk dönemlerde bu din’in mensuplarına Hz.İsa’ya (a.s) Nasıra beldesinde indirildiği için “Nasranî”, inanların tamamına Nasranî çoğulu olan“Nasara” denmiştir.
Roma İmparatorluğu döneminde bu Müslümanlara büyük zulümler, canilikler yapılmıştır. Aslanlar, kaplanlara parçalatılmışlar, çarmıhlara gerilmişler, diri diri yakılmışlardır.
Bu zulümleri, Yahudiler ve putperest Romalılar yapmışlardır. Tabiri caizse I.Bin yılın başlarında Haçlı savaşları o zamanki hak din mensupları Nasranilere karşı yapılmıştır. Hz.İsa’yı (a.s) da çarmıha gererek öldürdüklerine inanırlar. Bu dönemlerde Hz.Muhammed (s.a.v) ve O’na indirilen İslamiyet ve kitabı Kur’an-ı Kerim henüz gelmemiştir.
Önceleri  Hz. İsa (a.s) ve Nasranilere amansız düşman olan Tarsuslu Pavlus adında bir Yahudi Haham’ı, İsa’dan (a.s) 50 yıl sonra Hz.İsa’yı rüyasında gördüğünü söyleyerek O’na bağlandığını söyleyip Tarsus’u terk ederek Antakya’ya gelir, bu dini oradan dünyaya yayacağını söyler. Pavlus, Antakya’da Hristiyanlık mabedi olan ilk kiliseyi kurar. Din’i yayma faaliyetlerine başlar ancak Nasranîliği  bir takım katkılar yaparak yavaş yavaş tevhidî Allah’ın (c.c) dini olmaktan çıkarmaya, Pavlus’un dini yapmaya başlar. Hz.İsa’ya (a.s) gelen vahiylerden çok Pavlus’un yorum ve mektuplarından oluşan bir öğreti olarak adı Hristiyanlık olur.
Bugünkü Hristiyanlığın kurucusu Pavlus kabul edilir.  Bu isim, Yahudilerin kutsal kitaplarından olan, Pavlus’la beraber bugünkü Hristiyanlığın Kitab-ı Mukaddes dedikleri metnin Eski Ahit (Eski Antlaşma) kısmında adı geçen Mesih’e bağlı demektir. Bu kelime, Yunancada “Hristos”, İbranicede “Maşiah”dır.  Bugün İncil denen Kitap; Eski ve yeni ahitten oluşur. Eski Ahit, Yahudi kutsal metinlerinden oluşan İsa’dan (a.s) öncesine ait Tanah, Yeni ahit ise  İsa’nın (a.s) yeryüzünden çekilmesinden sonra havariler ve Pavlus tarafından yazılmış içinde vahye dayalı ayetlerin çok az olduğu hatta,  Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Başka İnciller de vardır.
Nasranîliği tahrif eden, Hristiyanlık ve  üçleme (Teslis: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) gibi  kelimeler günümüz İncillerinde dahi yer almaz.
Roma İmparatoru Flavius Theodosius IV.Yüzyılda Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini ilan etmiş ve Avrupa Hristiyanlaştırılmıştır. Tevhidi din olan Hz.İsa’ya (a.s) inen din, Pavlus’un Roma’nın, Sezar’ın dini haline getirilmiştir.
I.Bin Yıl’ın ilk yarısında Romalılar, Tevhidî inanca sahip Nasranîleri  ve diğer dinlere bağlı toplulukları Hristiyanlaştırmak, kabul etmeyenleri zulüm ve katliamlarla yok etmekle uğraşmışlardır.
I.Bin Yıl’ın ikinci yarısında, 610 yılında yeni bir din Hz.Muhammed’e (s.a.v) indirilen İslamiyet doğmuştur. İslamiyet; karanlıkları, zulmü kovarak  insanlığı insanlaştırmaya, sadece Allah’a(c.c) kul olmaya davet etmeye başlamıştır. İşte bu doğuş zalim tiranları, sahte ilahları, putperesleri ve Roma’yı rahatsız etmiştir. Bu tarihten sonra Haçlı saldırıları Müslümanlara yönelmiştir.
I.Bin Yıl ikinci yarısı ve II.Bin Yıl başlarından itibaren Ortaçağda, Hıristiyanların Kutsal Topraklar dedikleri Filistin ve bugünkü adı ile Orta Doğu toprakları  Müslümanların eline geçmiştir.
8.Yüzyılda büyük çoğunluğu Müslüman olan 1038’ de Büyük Selçuklu Devletini kuran Türkler, Batıya  doğru o zamanlar Rumeli denen ve Bizanslıların elinde bulunan Anadolu topraklarına doğru yayılmaya başladılar.  1071 yılında yapılan Malazgirt savaşını kazanan Türkler, daha hızlı bir şekilde Anadolu’ya yerleşmeye başladılar.
Bu gelişmeleri Hristiyan dünyası büyük bir endişe ve korku içinde izliyordu. Bizans kralı  I.Aleksios Komnenos’un Papa’dan yardım istemesiyle  Papa II.Urbanus Doğu topraklarının Kudüs’ü ele geçirmek, Doğu’daki sapkın mezhep sahibi olarak gördükleri Ermeni, Süryani gibi Hıristiyanları kontrol altına almak, ıslah(!) etmek, Doğu’nun zenginliğini ele geçirmek için  1095’de toplanan Clermont Konsil’inde  Hıristiyanları kutsal savaş’a  davet etmiştir. Bu davetle beraber  Ortaçağ Haçlı savaşları başlamış Müslümanlara karşı  dokuz haçlı savaşı yapılmıştır. Kudüs’te ve Müslümanların yaşadığı diğer yerleşim yerlerinde akla sığmaz katliam ve zulümler yapmışlar, sel gibi Müslüman kanı akıtmışlardır. Tüm kaynakları çekirge sürüleri gibi yok edip mamur şehirleri yakıp yıkıp harabeye çevirmişlerdir.  Neticede kaybedip 1270’li yıllarda çekilmişlerdir.
II.Bin Yıl’ın ikinci yarısında Avrupa’da Hristiyanlar arasında 1618-1648 yılları arasında30 yıl savaşları  denen Mezhep savaşları başlamış  Müslümanlara karşı haçlı savaşlarına ara verilmiştir.
Bu dönemde rahatlayan İslam dünyası, Osmanlı yönetimi altında  İslâm Birliği’ni sağlamış ve güçlenerek, o zamanlar "Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun" kalbi sayılan Viyana’ya dayanmıştır. Haçlılar, Protestanların galip geldiği kendi aralarındaki mezhep savaşlarını Vestfalya barış antlaşması ile sonlandırıp toparlanmaya başladılar. 
Coğrafi keşifler, sanayileşme gibi süreçler haçlılara büyük oranda maddi güç sağladı. Dünyayı keşfettiler Afrika’yı, Amerika’yı, Avustralya’yı işgal edip sömürgeleştirip Hristiyanlaştırdılar.
Bu sırada sanayileşmenin sağladığı üstün teknik maddi güçle engel tanımaz hale geldiler.
Küresel amaçları önünde engel teşkil eden Müslümanları bir arada tutarak bölgenin işgalini önleyen Osmanlı İmparatorluğu’nu başlattıkları Haçlı savaşlarını her türlü güç ve yolu kullanarak sürdürüp 1918’ de parçalayıp ortadan kaldırdılar.
II.Bin Yıl’ın sonlarında önlerinde Sosyalist düzene geçen Sovyet Rusya’dan başka engel kalmamıştı. Afrika, Amerika, Avustralya Hristiyanlaştırılmıştı. Sovyet Rusya da 1990 da dağılmış, kapitalistleşmiş ve III.Bin Yıl’a böylece girilmiştir.
Papa 2. Jean Paul 2000 yılı sonunda milenyum mesajında “birinci bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı, ikinci bin yılda Afrika ve Amerika, üçüncü bin yılda Asya’yı Hıristiyanlaştıralım” demişti…11 Eylül 2001 yılında Amerika’nın başkenti Washington’da bulunan ikiz kule denen çok katlı ticaret merkezlerine Boeing 767 tipi iki yolcu uçağı, bir iddiaya göre ABD ordusunun kullandığı yakıt ikmal uçağı çarptırıldı ve binalar düzenli bir şekilde çevreye zarar vermeden temeli üzerine dikey olarak çöktü. İçine Yahudi bulunmayan 2976 kişi öldü. Diğer bir uçak ABD Savunma Bakanlığı Petagon’a çarptı, kaç kişi öldü açıklanmadı. Diğer bir uçak Pensilvanya yakınlarına düştü. ABD yetkili ağızları olaydan hemen sonra bu olayın bir terör saldırısı olduğunu radikal İslamcı El Kaidenin işi olduğunu dünyaya duyurdu. ABD başkanı  George W Bush, uçaklar binaya çarpmadan önce gittiği Filorida da bir okulda çocuklara “Günah Keçisi” adlı hikayeyi okuyordu. Olaydan sonra ABD Başkanı Bush Müslümanlara karşı III.Bin Yıl Haçlı savaşlarını başlattığını ilan etti. Dünyaya meydan okuyarak; “ya yanımdasınız ya karşımızdasınız, safınızı belirleyin”” dedi. Birçok halkı Müslüman ülke yöneticileri de dahil onun safında toplandılar.
11 Eylül Siyonizm’in planlı provokasyonu bahane edilerek başlatılan savaş sadece İslâm’ın; iktisadi, ictimai, siyasi ve hukuki alanda etkinliğinin bırakılmadığı halkı Müslüman ülkelere karşı değil, dünya’da yaşayan tüm Müslüman uluslara, topluluklara, cemaatlere ve şahıslara karşı açılmış bir savaştır. Artık son vuruş yapılacak; iktisadi, siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel yönden bitirilmiş Müslüman ulusların  içinde şuurlu şahıslar, topluluklar, yönetimler, yöneticiler avlanacaktı.
Zaten her boyutta sürmekte olan III.Bin Yıl Haçlı savaşları askeri güçlerde işin içine katılarak  daha aleni ve acımasızca böyle başlatıldı. Ortaçağ Haçlı savaşlarında doğrudan silahlı güçlerle İslâm beldelerine saldırılırken  şimdi daha sinsi, daha çok boyutlu ve acımasız olarak; ekonomik, mali, kültürel, sosyal, siyasi boyutlarda yeni maskelerle maskelenmiş misyonerliklerle dünya sömürülmüş, yoksullaştırılmış, aç bırakılmış, her cepheden her boyutta yapılan taarruzlarla iyice yumuşatılmıştır. Ortaçağ Haçlı savaşlarına katılan Katolik Hristiyanlardan farklı olarak, II. ve III.Bin Yıl Haçlı savaşlarının plan emir ve komuta merkezine Siyonistler de birinci seviyede dahil olmuş, Avengelik Hıristiyan Siyonistlerle dayanışma içinde Haçlı savaşlarını sürdürüyorlar. Bunlara ilaveten günümüzde Haçlı saflarına; halkı Müslüman ülkelerde yaşayan doğal müttefiklerini, işbirlikçi yazar, çizer, gazeteci, sanatçı, bilim adamları, siyasiler ve yöneticileri, Müslüman ülkelerde her türlü otoriteye hâkim hale getirdikleri işbirlikçilerini de dahil etmişlerdir. Bu savaşa halkı Müslüman ülke yönetimleri de Haçlılar safında katılacak, onların küresel işgal ve katliamlarına ortak edilecek, sorunun tüm insanlık sorunu olduğu algısı oluşacaktı. Güya geri kalmış barbar dünyada oluşan terör örgütleri ve teröristler yok edilecek, o diyarlara demokrasi, insan hakları, özgürlük getirilecekti. Nasıl olsa her ülkenin terör örgütleri ve teröristleri örgütlenmiş faaliyete sokulmuştu. Onlar Haçlılar için haklı gerekçeler oluşturacak terör eylemlerini yapacaklardı. Öyle de oldu. Sahipsiz Müslüman topluluklara ve kişilere karşı  her türlü ve boyuttaki, askeri, psikolojik, ekonomik, siyasi, kültürel, hukuki, eğitsel, misyonerlik gibi araçları da bilimsel olarak kullanarak her cephe ve koldan taarruz ve saldırılarını sürdürmeye, kan akıtmaya devam ediyorlar. Saldırılarını, işgallerini, katliamlarını, insanlığın yükselen değerleri deyip kabul ettirdikleri ancak kendilerinden başkası için düşünmedikleri “Demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik ” gibi her kesimin iştahını çeken argümanlarla maskeleyerek meşru göstermeye çalışıyorlar.
Haçlılar,  III.Bin Yılın  savaşlarında üstün teknoloji ürünü silahları ile Ortaçağ’dan bu yana katlettikleri Müslüman sayısının belki de 4-5 katını sadece Irak işgalinde katletmişlerdir. Bunun yanı sıra hem İslam’ı hem Müslümanları töhmet altında bırakmakla beraber, bu coğrafyalara ektikleri ayrılık ve düşmanlık tohumları ve çizdikleri yeni sınırlarla toplulukların bir arada yaşama iradesini de yok ediyorlar. Maddeye ve kana doymaz açlık ve iştihalarıyla bir taşla birkaç kuş vurma peşindeler.     Halen tam olarak kim tarafından nasıl yapıldığı birçok sorular barındıran 11 Eylül saldırıları sonucu, başta ABD olmak üzere batılı devletlerde Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında büyük artış görülmüştür. Müslümanla terör özdeşleştirilmeye, her samimi Müslüman dünyanın her yerinde terörist gösterilmeye çalışılıyor.
Daha önceki yazılarımızda da ifa edildiği gibi, haçlı savaşları sadece dinî amaç güden bir savaş değildir. Bununla birlikte Doğu’nun ve dünyanın zenginliklerini yağmalamak, sömürmek için yapılmış,  Hristiyan topluluklar nezdinde meşrulaştırmak için Hristiyanlık alabildiğine istismar edilmiştir. Günümüzde sömürü boyutu belki daha büyük olan bir savaştır. Zira bugün Avrupa’da yaşayan Hristiyan kabul edilen halkların yarıdan fazlası dinsiz (ateist) dir.
Birçok yazar ve tarihçinin de  aynı kanaatte olduğu bu konuda, Prof.A.Işıklı da bir yazısında; “Geçmişin Orta Çağ’ında egemen sınıfı oluşturan ve Haçlı Seferlerine öncülük eden, Avrupalı derebeyleri, halklarını, çapulculuk ve soygun amaçları doğrultusunda yönlendirebilmek için Hıristiyanlık dininin istismarının bilinen en korkunç ve en iğrenç örneklerini sergilemişlerdir.” Günümüzün küresel egemenleri de farklı bir şey yapmıyorlar. Yalnızca Bush değil, yardakçısı Blair de Irak’ta giriştikleri ve esas olarak petrol yataklarını ele geçirmeye yönelik yağmalama girişimlerini haklı gösterebilmek için dinsel öğelere sarılma yolunu yeğlemiş, bu konudaki “kararında Hıristiyanlık bilincinin ve inancının etkili olduğunu” ifade etmiştir” diye yazmaktadır. Coğrafyamızda meydana gelen ve bölgesel anlaşmazlıkların doğal bir sonucu gibi görünen ve algılanan  bu olumsuz gelişmelerin arkasındaki  senaristler ve rejisörler hep Haçlı ve Siyonist mahfillerin patronlarıdır. Gelişmeler onları amaçlarına hizmet etmekte, bedeli masum ve mazlum Müslümanlar ödemektedir.
Sonuçta hiçbir kuvvetin değil Allah’ın (c.c) dediği olmaktadır.
Müslümanlar parçalanarak, bölünerek, birbirleri ile dövüşerek değil ancak bir ve beraber olarak  Allah’ın (c.c) yardımına mazhar olabilir, onun yardımı ile musibetin üstesinden gelebilirler...  
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
ASA'nın kar uzmanından korkutan Türkiye uyarısı
Tillerson: Türkiye'nin PKK kaygılarını anlıyoruz
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
DOSTLUK ÖRNEĞİ
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
MÜŞTEREK KARARLAR ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Ekrem ŞAMA
Top Mehmetçik’te
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Savaş Çıkar mı?
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizmin Silâhları ile Müslümanların Savaşı
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Hipnozdan Çıkışın Diğer Adı: “Zeytin Dalı”
Zeki CEYHAN
Aptal mı yazıyor?
Mevlüt ÖZCAN
Misafire İkram ediniz
Mahmut TOPTAŞ
Arabozucu şeytanları aramıza sokmayalım
Prof.Dr.Ata ATUN
Rumları iyi okumak gerekli
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Bu vatan bizim için evdir otel değil!
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD, İslam dünyası için terörden daha büyük tehdit
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz