6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
BAŞIMIZA GELENLER
15/08/2016 - 10:31
Mustafa GEÇER
  Tarih boyunca başımıza gelen belalar eksik olmamıştır. Savaşlar, istilalar, isyanlar, darbeler, bölücülük, terör, maddi manevi buhranlar. Sebepler ortadan kaldırılmadıkça bu sonuçların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Sonuçlarla değil sebeplerle mücadele edilmesi gerekiyor. Devlette yönetim zaafı, toplumda birlik ve beraberliğin, maddi ve manevi yapının zayıflaması ile doğru orantılı olarak felaketler de artış göstermiştir.
Birlik beraberlik içinde maddi ve manevi yönden güçlü olunan dönemlerde felaketler olmamış ya da çok azalmıştır. Tarihi gerçekler ve yaşananlar göstermiştir ki; felaketlerin başımıza gelmemesi veya gelmişse büyük zarar görmeden aşılmasında birinci derecede milli birlik ve beraberliğin rolü olmuştur. Memlüklülerin, Abbasilerin, Eyyubilerin, Selçukluların, Osmanlıların Milli ve manevi değerlerimiz etrafında birlik ve beraberliği sağlamaları; haçlı saldırılarının, iç karışıklıkların, Moğol istilalarının önünde en önemli engel olmuştur. Anadoluda varlığımızı sona erdirmek isteyen emperyalist haçlı güçleri karşısına milletimizin inancı etrafında, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” inancı ile birlik olması istiladan kurtuluşumuzu,Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve bu coğrafyada özgür yaşamamızı sağlamıştır. Emperyalistlerin ve Siyonizmin “Büyük Ortadoğu Projesi” bağlamında,Dinlerarası diyalogcu,batının istediği “Protestan Ilımlı İslam” projesinin müteahhidi Fethullahçı terör grubu kullanılarak yapılan 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü Gerçekleşmiş olsaydı Türkiye’yi amaçladıkları iç savaşa sürükleyeceklerdi. Ülkemizi; Suriye, Irak, Afganistan, Libya, Somali ,Yemen gibi halkı Müslüman ülkelere çevirecek, belki de bu coğrafyadaki varlığımıza son verecekti. Milletimizin aynı inançla gösterdiği birlik ve beraberlik ve ölümüne direnme Allah (c.c) ın izniyle bu ciddi felaketi önlemiştir. 1839 yılında başlayan Milli ve Manevi değerlerimizin terkedilmesi anlamına gelen Batılılaşma hareketi ve uygulamaları, Milli-Manevi değer ve medeniyetimizin itibarsızlaştırılması ve yavaş yavaş yok olmasına neden olmuştur. Cihan devletimiz Osmanlı tarihe karışmıştır. Batılı Haçlı mahfilleri ve Siyonistler aynı oyunları bugün Türkiye Cumhuriyeti üzerinde de oynuyorlar. Lehimize gelişmeler onları üzerken,aleyhimize felaketler onları sevindirmektedir. Bu sonuçlerın tehakkukunda Batılılaşma uygulamaları, Batı hayranlığı önemli rol oynamış hainlerin ekmeğine yağ sürmüştür. Batılılaşma hareketi günümüzde de teknoloji ve kalkınma boyutu dışında; kültürel,siyasi, hukuki ve sosyal alanda halen sürmektedir. Batılılaşmanın güncel adı; ABD cilik,İsrailcilik,AB ciliktir. ABD ile İsrail ile aynı safta yer almak, onlarla müttefik olmak, Avrupa Birliğine girmek, onların hukukunu ve tüm sosyal ve kültürel müktesebatını alarak onlara entegre olmak. Kendi değerlerimize uygun olanı almak dışında,inancımıza, medeniyet anlayışımıza yabancı batılı bir kimlik oluşturmaktır.Onları maymun gibi taklit etmektir. Taklit edenler ne kendileri gibi ne de taklit ettikleri gibi olamazlar. Ne kendimiz gibi ne de Batılılar gibi olamıyoruz. Melez bir kimlik oluşuyor. Başımıza gelen musibetler bu kimlik değiştirme dayatmasının bir sonucudur. Batının sunduğu medeniyet; maneviyattan yoksun,dünyevi(seküler),istilacı,sömürgeci,herşeyi tüketen israfçı,hazcı, adil olmayan,barışı değil savaşı önceleyen, Rahman’dan ve onun ilkelerinden kopuk,şeytani bir medeniyet anlayışı olmuştur.Uygulamaları, insanlığın var olduğundan bu yana görmediği büyük savaş, yıkım ve katliamlara sebep olmuştur. Haklılığı güçlülükte görmüş, elde ettiği teknoloji gücünü haksız savaş katliam ve dünyayı sömürmek için kullanmıştır. Günümüzde,kötü emellerini ikiyüzlü bir şekilde parlattıkları, kendileri dışında kimseye tanımadıkları “demokrasi,insan hakları,özgürlük” ambalajında bu değerlerin arkasına sığınarak acımasızca sürdürmekteler. Dünyada gelişen her felaketin arkasında parmakları vardır. Müslümanlara duydukları haçlı kini sebebiyle halkı Müslüman ülkelerde, katliam, ayrıştırma, bölme, parçalama,çatıştırma,yönetme ve sömürme politikaları daha ağırlıklı olarak uygulanmaktadır. Küresel emperyalist güçlerin ve İçerideki işbirlikçilerin yol açacağı felaketlerin önlenmesi , teşebbüslerin kazasız belasız atlatılabilmesi için ne yapılmalıdır? Tarihi gerçekler ve yaşananlar göstermiştir ki, yapılması gerekenler:
1- Adil olunmalıdır. “Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır.Allah’a karşı gelmekten sakının.”(Maide-8)
2- Zaman kaybetmeden Ülke içinde Milletimizin kendi inancı (İslâm),milli-manevi değerleri etrafında birlik ve beraberliği sağlayacak toplumsal ve eğitim alanında gereken alt yapı oluşturulmalıdır. Kültürel,siyasi,hukuki ve sosyal yönden batılılaşma çalışmaları ve entegrasyonuna son verilmelidir. Ve hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki ni’metini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece O’nun (Allah’ın) nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.(Âli İmrân 103). Allah'a ve Resûlüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz devletiniz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)
3-Ülkemizi;İktisadi,mali,siyasi,hukuki,askeri,sosyal,kültürel yönden dışa bağımlılıktan kurtaracak acil tedbirler alınmalıdır.
4-Teknoloji ve sanayide kendimize yetecek, kardeş ülkelere yardımcı olunacak, sorumluluk alınacak seviyeye gelinmelidir. Bunun için özel sektörün kârlı bulmadığı ancak stratejik olan alanlarda devlet bizzat yatırım ve üretime katılmalı ve bunu zarar da etse derhal yapmalıdır. Her türlü,gemi,tank,uçak,helikopter,otomobil v.b motor imalatı, mekanik hidrolik güç aktarma organları, kaliteli çelik, üniversal takım tezgahları,rulman,optik,elektronik ve digital devre elemanları, her türlü,led,digital,likidkristal v.b ekran,iletkenler,yazılımlar,metalürjik ara malları ,stratejik kimyasallar,ilaç, sebze meyve tohum ve fidanları gibi alanlarda devlet yatırım yapmalı, özel sektör de teşvik edilmelidir. Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah’ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir, size asla haksızlık yapılmaz.”(Enfal, 8/60)
5-Diğer halkı Müslüman devletlerle her alanda birlik oluşturulmalıdır. AB üyeliğinden vazgeçilmelidir.
6-Dünyadaki diğer ülkelerle eşit şartlarda karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler sürdürülmelidir. Yukarıda sayılan ve herkesin katılacağı ve bugün katıldığı bu çalışmalar yapılmadığı takdirde; ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar,saldırılar,darbeler,terör,geri kalmışlık,işin baş aktör ve rejisörü olan güçlerden bile bile himmet dilenmek,borç para istemek,kapılarında beklemek,stratejik maddi ve kültürel taviz vermek son bulmayacaktır. Türkiyede Cumhuriyetten sonra sadece Milli Görüş’ün temel politikaları hep bunlar olmuştur. Milli Görüş politikaları ile ülkemizin dokusu milli ve yerli olana doğru renk değiştirmeye başlamıştır. Başkaca kurtuluş yolu yoktur. Milli Görüş Lideri Merhum Necmeddin Erbakan Hoca’nın Başbakanlığında bir hükümet iki dönem devan etseydi, temelini attığı, maddi ve manevi kalkınma çalışmaları, İslam Ülkeleri Birliği (D-8) hayata geçmiş olacaktı. Bugün önümüzde kendisine yeten,güçlü,sözünü dinleten bir Türkiye olacaktı. Bunlar hayata geçseydi, dış güçlerin ve iç uzantılarınınTürkiye için de istedikleri kurguladıkları,birçok kardeş ülkede, uygulamaya koydukları,toplum kesimlerinde ayrıştırma, kardeşin kardeşi kırdığı olaylar,bölünmeler ,tahribatlar,maddi manevi yıkımlar çok büyük bir oranda olmayacaktı. Allah (c.c)Ülkemizi, Müslümanları ve tüm insanlığı şer odaklarının şerrinden ve fitnesinden korusun. M.Geçer 14.8.16
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz