29 Şaban 1438 | 25 Mayıs 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Toplumsal ve siyasal olayın mantığı
27/07/2016 - 09:28
İsmail KILLIOĞLU

Siyasal ve toplumsal olayların bizatihi gerçeklikleriyle algılanma biçimleri arasında çoğu zaman farklılıklar ve bazen de karşıtlıklar kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca toplumsal olayların fail ve tarafları arasındaki ilişkiler mahiyet ve nitelikleri bakımından daha basit görünseler de, bu basit görünüşün neden ve sonuçları daha karmaşık tarzda belirebilir.

Buna karşılık siyasal olaylar çoğunlukla karmaşık görünüm özelliğine sahip gibi görünürler. Fakat siyasal olayların fail ve tarafları genel olarak belli oldukları için, olayın tespiti bakımından belli bir kolaylığın bulunduğu izleniminin doğması mümkündür. Gerçekten siyasal olayın tespitini yapmaya çalıştığımızda, önceden şöyle veya böyle sahip olduğumuz belirli bir kanaat, söz konusu kolaylığın benimsenmesini de beraberinde getirir görünmektedir. Çünkü soyut ve aynı zamanda yanlış yargıların kurulmasına da kaynaklık eden “siyaset” olgusunun kendiliğinden oluşmasına meydan veren algılama adeta kaynak işlevi üstlenebilir. Bir başka ifadeyle, kolaylığı sağlar görünen şeyi, eş deyişle algı ya da kanaatin doğal tezahürü olarak siyasal olayın temelinde yatan iktidar, dolayısıyla güç ve menfaat unsurları, fail ve tarafların belirlenmesinde önemli rol oynarlar, şeklinde anlaşılmasıdır. Gerçekte böyle bir anlayış, siyasetin varlıksal olgusundan çıkartılamaz, ancak siyasetin, farklı değer dünyalarının kendi bağlamları çerçevesinde uyum içinde oluşturdukları amaca yönelik olarak işlerlik kazanmasıyla ilişkisi kurulabilir. Dolayısıyla siyaset kendi varlık alanını bu değer dünyalarının işaret ettiği amaca göre belirlediği ölçüde anlam kazanabilir. Böyleyken, bunların kolayca ve basit bir şekilde belirlenme niteliği göstermesi, siyasal olayların kolay ve basit yoldan anlaşılacağı hükmüne götürmemelidir bizi. Çünkü iktidar, güç ve menfaat kavramları, olayların gerçekliğinden doğan şeyler değil, bunların dışında var olan olgulardır. Kimi zaman bizzat siyasal olayların fail ve tarafları bile, iktidar, güç ve menfaatin öznel niteliğinin gereği ya da sonucu olarak, pasif veya kullanılacak öznelere dönüşebilirler.

Toplumsal olayların fail ve tarafları genel olarak yaşayan gerçek kişilerdir ve ortaya çıkmalarında bunların varlıkları, irade ve tutumları öncelikle belirleyici niteliğe sahiptirler. Bir dereceye kadar siyasal olaylarda da gerçek kişiler yer alırlar, ama bunlar her zaman kendi varlıklarına, irade ve tutumlarına değil başka varlıkların, iradelerin ve tutumların istek ve amaçlarına göre davranmak zorunda kalırlar. Kimi zaman da siyaset olgusunun mahiyet ve istemleri gereği, gerçek olaylardan çok simgesel anlamı olan durumlara dayanırlar, bunlara başvururlar, kullanırlar ya da kullanılırlar. Bu bağlamda toplumsal olaylar ile siyasal olaylar farklı bir mantık yapısına dayandıkları için, bazı zamanlarda karşı karşıya gelebilir, birbirine karşıt hedeflere yönelebilirler ve dolayısıyla çatışmak zorunda kalabilirler.

Bu durumu, çok basit bir şekilde toplum ve devlet ya da hükümet uzlaşmazlığı veya çatışması olarak gözlemleyebiliriz. Bu uzlaşmazlık ya da çatışma, siyasal veya toplumsal alanda gerçek bir olaydan kaynaklanabileceği gibi, gerçek bir olayın simgesel algılanmasından ya da bütünüyle simgesel bir anlamdan da kaynaklanabilir.

Somut birçok olay örnek olarak ele alınabilir. Kuşkusuz olayların toplumsal ya da siyasal sınıflandırmaya tabi tutulması bir zorunluluk şeklinde kendini gösterebilir. Doğrusu, bir olayın salt toplumsal veya salt siyasal nitelikte görünmesi, belki belli bir kolaylık sağlayabilirse de, belirttiğimiz üzere bunun pratik yarar yönünden kabul edilmesiyle, gerçek mahiyetlerini birbirinden ayırma bakımından aynı yararı doğuracağı söylenemez. Bir takım olaylar vardır ki, toplumsal yönüyle bir gerçeklikten kaynaklanıyor görünümü sunabilir. Etki ve sonuç itibariyle, mesela İstanbul’da yaşayanları doğrudan ilgilendirdiği kadar, derece itibariyle bütün Türkiye’yi, hatta Türkiye dışında yaşayanları da şu veya bu nedenle ilgilendirebilir. Fail ve tarafları bireyler olduğu kadar toplumun belli bir kesimi ya da bütünü, ülke içinde yaşayan kadar, ülke dışında yaşayanı, devletin uyruğu olan kadar olmayanı da olabilir. Ne var ki, olayın toplumsal gerçeklikten kaynaklanıyor olması, çözümünün de mutlak şekilde toplumsal fail ve tarafların varlığına, iradesine ve kararına bağlı olduğu sonucuna götürmemelidir bizi. Burada siyaset olgusu anahtar bir işleve sahip gözükebilir, ama salt siyasal olay olarak algılanması önemli ölçüde gerçeklikten koparılmış bir simgesel anlama dönüşebilme yeteneği de gösterebilir. Bu durumda olayın gerçekliği siyasal algıya birbiriyle çelişen, birbirini nakzeden söylemler şeklinde yansıyabilir. Öyle ki, müphem tanım ve nitelemeler yanında, kaba ve ucuz “komplo” söylemleri ve itham beyanları şeklinde tezahürlerle karşılaşılabilir. Dolayısıyla bir toplumsal olay, siyasal olay olma niteliğine dönüştürülmesi halinde, iktidar, güç ve menfaat bileşenleriyle karmaşık bir mahiyete bürünme istidadında görünebilir. Bu yönüyle simgesel bir anlama bürünmüştür denebilir. Toplumsal olan ile siyasal olanın kesiştiği noktada, önceki durumla bundan sonrası ortaya çıkacak durumun mahiyeti ve niteliği açıkça farklılaşacaktır. Böyle durumlarda devletin varlığı ve varlığını içkin ilke, kural ve değerler, her zamankinden daha fazla anlam ve önem kazanırlar.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
24/05/2017 - 15:07 Evin içi
17/05/2017 - 09:16 “Ağaç kesen, baş keser”
10/05/2017 - 09:19 Kamu bilinci
26/04/2017 - 09:07 Bir halkoylamasının düşündürdükleri
19/04/2017 - 09:01 Geçmişten geleceğe
12/04/2017 - 09:10 Kurum ve bürokrasi-II
05/04/2017 - 09:03 Kurum ve bürokrasi
22/03/2017 - 09:13 Sıradanlıktan kurtulamamak
08/03/2017 - 09:56 Kör göze sürme çekmek
01/03/2017 - 09:58 “Direnen adam”
22/02/2017 - 09:43 Irmak ve insan
15/02/2017 - 09:09 Önyargı ve açıklık
08/02/2017 - 09:08 Birey ve iktidar
01/02/2017 - 08:58 Amerika’nın Trump’ı
25/01/2017 - 09:13 Bir hukuk felsefecisinin bakışında hukukun görünümü
18/01/2017 - 09:09 Boğulan ideal
04/01/2017 - 09:06 Düşkün yönetimler
28/12/2016 - 09:04 Önyargı ve açıklık
21/12/2016 - 08:59 Dogma ve düşünce
14/12/2016 - 09:10 Şiddetin Örgütlenmesi
07/12/2016 - 09:23 Birkaç Odun
30/11/2016 - 09:55 “Direnç ve özgürlük” ya da “Değirmen yele karşı”
16/11/2016 - 09:01 Geçmişten Geleceğe
26/10/2016 - 09:01 Niçin savaş
19/10/2016 - 09:38 Ucuz kan-II
12/10/2016 - 09:19 Ucuz kan
05/10/2016 - 09:25 Korku ve kural
28/09/2016 - 09:17 Savaş ve Akıl
21/09/2016 - 11:49 Kitap
16/09/2016 - 17:34 Merak ve soru
03/08/2016 - 09:34 Birey olarak insan - II
27/07/2016 - 09:28 Toplumsal ve siyasal olayın mantığı
20/07/2016 - 09:43 Birey olarak insan
13/07/2016 - 09:08 Devletin işlevleri ve birey - ııı
22/06/2016 - 14:48 Devletin işlevi ve birey - ıı
15/06/2016 - 10:30 Devletin işlevleri ve birey - I
09/03/2016 - 12:44 İnsana egemen olmak
01/07/2015 - 10:54 Tuzağa düşmek
22/04/2015 - 11:00 Kutlu Doğum ve Süleyman Çelebi
07/01/2015 - 11:59 Özeleştiri
10/12/2014 - 12:26 Tek Kişilik Parti
26/11/2014 - 11:04 ŞERRİNDEN EMİN OLAMAMAK
05/11/2014 - 11:07 Gelenek ve Gelecek II
16/04/2014 - 14:26 529..
04/09/2013 - 07:42 Kurum yoksunluğu
17/07/2013 - 07:53 “Batıcı Devşirme” sistemi
03/07/2013 - 12:48 Kahramanmaraş üzerine yayınlar ve Yaşar Alparslan
05/06/2013 - 00:11 Şiirin şehrinde
15/05/2013 - 12:20 Ürün de fazla, fiyatlar da
08/05/2013 - 12:52 Necip Fazıl’ı anmak
06/03/2013 - 13:17 Sorun ve yöntemi
20/02/2013 - 14:46 Adaletin gereği
13/02/2013 - 12:43 Küreselleşme ve ahlâk II
23/01/2013 - 14:31 Gerçeksiz algı
09/01/2013 - 09:23 İbn Haldun demişti ki! II
19/12/2012 - 09:41 Siyasal Fatalizm
12/12/2012 - 07:11 Cehalet kıyameti
05/12/2012 - 10:24 Cemil
28/11/2012 - 08:42 Olan, oldurulmak istenen değil mi?
21/11/2012 - 08:01 Kuram mı, uygulama mı?
07/11/2012 - 08:01 Adalet ve Siyaset
31/10/2012 - 10:00 Düşünce ve maytap
24/10/2012 - 11:29 İlkel dürtü
17/10/2012 - 08:19 Suriye Sorunu
10/10/2012 - 00:37 Tek kişilik parti
26/09/2012 - 10:02 Balyoz ve hukuk
19/09/2012 - 01:45 Etki Tepki
12/09/2012 - 09:56 Eksik Olan Sistem Olmasın
05/09/2012 - 09:33 Düşüncenin Çiçeği
29/08/2012 - 09:26 Yeni Devir
 
AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım oldu
Gelecek Milli Görüş’ün
Bölgeye dışarıdan müdahale olduğu müddetçe kan durmaz
Oyun kurucularla bu oyun bozulmaz
Fetihler Milli Görüş’le olur
Hak üstün tutulmadan Bir ülkede huzur olmaz
Karamollaoğlu: Ülkemiz yeniden dizayn edilmek isteniyor
Kemal Kılıçdaroğlu yarın Saadet Partisi'ni ziyaret edecek
ABD ziyareti bir daha düşünülmeli
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
Atilla MEHDİGİL
İman açısından dört sınıf insan
Feyzullah AYDOĞAN
DEVLET AKLI
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Ekrem ŞAMA
Ne umduk, ne bulduk?
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Şeref KAÇMAZ
DEĞİŞTİRİ - YORUM
Mustafa KAYA
Arap-İslam-Amerikan Zirvesi (!)
İshak BEYAZAY
Onun bir bildiği var!
Mustafa İŞCAN
SGK personeli uzmanlık istiyor
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Bakalım Diyanet Ramazanda Namaz İçin Neler yapacak?
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Ali Haydar HAKSAL
Amerika başkanları neden ilk kutsamalarını ağlama duvarı önünde yaparlar?
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Manchester Saldırısı” Ya da İngiltere’nin Ortadoğu’ya “Derin Dönüşü”...
Zeki CEYHAN
Sanırsınız!
Mevlüt ÖZCAN
Şeytanlar Ramazan ayında bağlanır
Mahmut TOPTAŞ
Çıban başı
Prof.Dr.Ata ATUN
Kürtler bağımsızlık ve tanınma istiyor, ya biz?
Prof. Dr. Burhanettin Can
Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Türkiye’nin solcuları
Mustafa YILDIRIM
Çocuklar anne babanın aynasıdır
Burak KILLIOĞLU
Ezberle olmaz
Şakir TARIM
Anadolu’nun milli kimliği ve Diyarbakır
İsmail KILLIOĞLU
Evin içi
İbrahim VELİ
Derin muhalefet
Abdülkadir ÖZKAN
YPG’ye 100 TIR silah ve barışa tam destek!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz