4 Safer 1439 | 24 Ekim 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Devletin işlevi ve birey - ıı
22/06/2016 - 14:48
İsmail KILLIOĞLU

Düşünme eylemini ve ortaya koymaya çalıştığı verimi, kavramlara dayandırmadan, kavramları mahiyet ve nitelikleri bağlamında sınıflandırmadan yapılmak istenen açıklamalar, eş deyişle yargı kurmalar, bizi sistematik düşünceye götüremez. Bu durumda olguları ve olayları anlamak, kavramak ve açılamak da mantıklı bir temel oluşturmada yeterli olamaz. Dolayısıyla içinde yaşadığımız dünyanın ve hayatın karşılaştığı, daha doğrusu birlikte oluştuğu sorunları çözmek mümkün olamayacağı gibi, kolay gözükenler de girift, içinden çıkılmaz bir hal alır.

Bir önceki yazıda, iktidar, güç olgularının yerini ve işleyişini doğru tespit edebilmek için, bir anlamda anahtar konumda olan “devlet” olgu ve kavramı çerçevesinde irdelemek gereğini, kısaca işaret etmeye çalışmıştık. Ancak, “devlet” olgu ve kavramını doğru tespit etmeye yöneldiğimizde, bir başka olguyu ya da ondan ayrı olan bir varlığı mutlaka göz önüne almak gerektiğin dikkat çekmek istemiştik. Kuşkusuz devlet ve birey olgularını irdelemeye yöneldiğimizde, bunların mutlak ve kesin bir anlama kendiliklerinden sahip olmadıklarını asla hatırdan çıkarmamak zorunluluğu vardır.

Bu bağlamda, devlet olgusunu varlıkbilimsel (ontolojik) anlamı üzerindeki tartışmalara girmeden, pratik fayda sağlayacağı için doğrudan işlevlerini öz olarak zikretmekle yetinmiştik. Elbette devletin işlevlerini belirlemek, zımnen onun varlıkbilimsel anlamını hatırdan çıkarmamaya gerek duyar. Onun varlıkbilimsel anlamını şimdilik esas tutarak, başlıca dört temel işlevinden söz edilebileceğini belirtmenin yeterli olduğunu farz edebiliriz. Bu dört işlev eğitim, sağlık, güvenlik ve adalettir. Devlet olgusunun bu dört işlevini belirtmiş olmak, onun kendiliğinden mükemmel bir tarzda bu işlevleri yerine getireceği ve varlığını, mahiyetine uygun bir şekilde gerçekleştirebileceği sonucuna bizi vardırmamalıdır. Aksine bu işlevlerin yerine getirilmeye çalışılması, bizzat devlet olgusunun nasıl anlaşılıp kavrandığı gibi, oldukça tartışmalı bir alanı göze almayı şart koşmaktadır. Sözgelimi, devleti mutlak bir iktidar kaynağı olarak gören bir anlayışa göre, mesela Machiavelli ve Hobbes’ta olduğu gibi, devlet her şeye sahip, mutlak iktidarı içkin, hayatın her alanını düzenlemeye yetkili bir varlığa dönüşebilir. Açık ifadesiyle, birey ve toplum çerçevesinde, varlıkları inkar edilemez din, ahlak, hukuk, bilim ve sanat da olmak üzere, bütün bu alanları varlığının birer unsuruna dönüştürerek temessül edebilir, varlığı içinde soğurabilir. Yani dini, ahlakı, hukuku, bilimi ve sanatı, kendi mahiyetleri doğrultusunda işlerlikten çıkarıp, kendi gereksinimi yönünde kullanabilir, açık ifadesiyle bunları istismar etmekten geri durmaz, hatta durdurulamaz.

Kuşkusuz, iktidar dediğimiz olgu, meşruiyetini tezahür ettirmek istediğinde, devlete atıfta bulunmak durumundadır. Ama bu atıf, onu kaynak olarak mı, yoksa işlevsel olarak mı işaret etmektedir? Eğer, iktidarın kaynağı salt devletin varlığından kaynaklanıyor olarak anlaşılıyorsa, o takdirde devletin varlıkbilimsel anlamı farklı, ya da işlevsel olarak görülüyorsa bütünüyle farklı anlaşılmak durumundadır. Tarihi süreç içinde bu iki anlayıştan ilki uzun süre devleti iktidarın kaynağı olarak gören anlayışların tezahürüyle doludur. Bu bakımdan oligarşiden totalitarizme kadar çeşitli devlet iktidarı anlayışlarıyla karşılaşıyoruz. Bunların gerçekleştiği dönemlerde, toplum ve özellikle bireyin maruz kaldığı uygulamaların acımasız örnekleri mebzulen sıralanabilir. “Doğu despotlukları”ndan tutun yakın dönemlerin irili ufaklı diktatörlüklerine kadar sayısız örnekleri hatırlanmalıdır.

Öyleyse, devletin belirtilen işlevlerini gerçekleştirmeye yöneldiğinde, bu işlevlerin gerçekleşmesini temellendiren bir başka olgunun göz önünde tutulma zarureti vardır. Hemen, bir takım kavramlara atıfta bulunmak, meseleyi çözümler gibi görünebilir. Sözgelimi hukuk, hukuk devleti, temel insan hak ve özgürlükleri, demokrasi vb gibi kavram ve olgular ileri sürülebilir. Gerçekte bu kavram ve olgular dikkate alınmadan devletin belirtilen işlevlerini doğru bir şekilde anlamak ve tespit etmek mümkün değildir. Ama bunların işlevsel olabilmesi için bile bir başka olguyu dikkate almak gerekmektedir. O da “birey” olarak nitelendirdiğimiz olgu ve kavramdır.

Bir sonraki yazının konusunu ona ayırmak yerinde olacaktır.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
18/10/2017 - 10:15 Bütüncül bakabilmek-2
06/09/2017 - 09:38 Sorgulama ve Yenileme
30/08/2017 - 09:40 Yetenek ve kişilik
23/08/2017 - 09:58 Trump’ın Amerikası
16/08/2017 - 09:17 Şeytani Saçmalık Ve İblisce Cehalet
09/08/2017 - 09:11 Kamu Ve Erdemi
02/08/2017 - 09:19 Aşılanan şiir
26/07/2017 - 09:22 Kör göze sürme çekmek
19/07/2017 - 09:09 İnsana bakmak
05/07/2017 - 09:09 Örgütsüz emek
28/06/2017 - 08:53 Batı çöker mi?
21/06/2017 - 11:00 İktidar ve devlet
14/06/2017 - 09:50 Sorgulama ve özeleştiri
07/06/2017 - 09:39 Uluslararası hukuk ve Filistinli esirler
31/05/2017 - 10:17 Açlık
24/05/2017 - 15:07 Evin içi
17/05/2017 - 09:16 “Ağaç kesen, baş keser”
10/05/2017 - 09:19 Kamu bilinci
26/04/2017 - 09:07 Bir halkoylamasının düşündürdükleri
19/04/2017 - 09:01 Geçmişten geleceğe
12/04/2017 - 09:10 Kurum ve bürokrasi-II
05/04/2017 - 09:03 Kurum ve bürokrasi
22/03/2017 - 09:13 Sıradanlıktan kurtulamamak
08/03/2017 - 09:56 Kör göze sürme çekmek
01/03/2017 - 09:58 “Direnen adam”
22/02/2017 - 09:43 Irmak ve insan
15/02/2017 - 09:09 Önyargı ve açıklık
08/02/2017 - 09:08 Birey ve iktidar
01/02/2017 - 08:58 Amerika’nın Trump’ı
25/01/2017 - 09:13 Bir hukuk felsefecisinin bakışında hukukun görünümü
18/01/2017 - 09:09 Boğulan ideal
04/01/2017 - 09:06 Düşkün yönetimler
28/12/2016 - 09:04 Önyargı ve açıklık
21/12/2016 - 08:59 Dogma ve düşünce
14/12/2016 - 09:10 Şiddetin Örgütlenmesi
07/12/2016 - 09:23 Birkaç Odun
30/11/2016 - 09:55 “Direnç ve özgürlük” ya da “Değirmen yele karşı”
16/11/2016 - 09:01 Geçmişten Geleceğe
26/10/2016 - 09:01 Niçin savaş
19/10/2016 - 09:38 Ucuz kan-II
12/10/2016 - 09:19 Ucuz kan
05/10/2016 - 09:25 Korku ve kural
28/09/2016 - 09:17 Savaş ve Akıl
21/09/2016 - 11:49 Kitap
16/09/2016 - 17:34 Merak ve soru
03/08/2016 - 09:34 Birey olarak insan - II
27/07/2016 - 09:28 Toplumsal ve siyasal olayın mantığı
20/07/2016 - 09:43 Birey olarak insan
13/07/2016 - 09:08 Devletin işlevleri ve birey - ııı
22/06/2016 - 14:48 Devletin işlevi ve birey - ıı
15/06/2016 - 10:30 Devletin işlevleri ve birey - I
09/03/2016 - 12:44 İnsana egemen olmak
01/07/2015 - 10:54 Tuzağa düşmek
22/04/2015 - 11:00 Kutlu Doğum ve Süleyman Çelebi
07/01/2015 - 11:59 Özeleştiri
10/12/2014 - 12:26 Tek Kişilik Parti
26/11/2014 - 11:04 ŞERRİNDEN EMİN OLAMAMAK
05/11/2014 - 11:07 Gelenek ve Gelecek II
16/04/2014 - 14:26 529..
04/09/2013 - 07:42 Kurum yoksunluğu
17/07/2013 - 07:53 “Batıcı Devşirme” sistemi
03/07/2013 - 12:48 Kahramanmaraş üzerine yayınlar ve Yaşar Alparslan
05/06/2013 - 00:11 Şiirin şehrinde
15/05/2013 - 12:20 Ürün de fazla, fiyatlar da
08/05/2013 - 12:52 Necip Fazıl’ı anmak
06/03/2013 - 13:17 Sorun ve yöntemi
20/02/2013 - 14:46 Adaletin gereği
13/02/2013 - 12:43 Küreselleşme ve ahlâk II
23/01/2013 - 14:31 Gerçeksiz algı
09/01/2013 - 09:23 İbn Haldun demişti ki! II
19/12/2012 - 09:41 Siyasal Fatalizm
12/12/2012 - 07:11 Cehalet kıyameti
05/12/2012 - 10:24 Cemil
28/11/2012 - 08:42 Olan, oldurulmak istenen değil mi?
21/11/2012 - 08:01 Kuram mı, uygulama mı?
07/11/2012 - 08:01 Adalet ve Siyaset
31/10/2012 - 10:00 Düşünce ve maytap
24/10/2012 - 11:29 İlkel dürtü
17/10/2012 - 08:19 Suriye Sorunu
10/10/2012 - 00:37 Tek kişilik parti
26/09/2012 - 10:02 Balyoz ve hukuk
19/09/2012 - 01:45 Etki Tepki
12/09/2012 - 09:56 Eksik Olan Sistem Olmasın
05/09/2012 - 09:33 Düşüncenin Çiçeği
29/08/2012 - 09:26 Yeni Devir
 
Taraftar ayaklandı! Galatasaray çileden çıktı!
İstifası beklenen başkanlara ilişkin Abdulkadir Selvi'den flaş iddia
Ahmet Davutoğlu'na tehdit gibi sözler! Şansını zorlamasın, defterler açılmasın
Erdoğan: Melih Gökçek'e, Balıkesir ve Bursa'ya istifa talebimiz iletildi, direnirlerse neticesi ağır olur
Trollenen yazar Abdulkadir Selvi yazdı: Melih Gökçek'in yerine kim geliyor?
Flaş... Melih Gökçek'ten veda gibi sözler: Verilen imkanlarla bunları yaptık...
Erdoğan, 3 belediye başkanına seslendi: Topbaş gibi yapın
Erdoğan'dan ABD'ye: Biz size muhtaç değiliz
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa KAYA
Yüzde 10 Barajı
Atilla MEHDİGİL
'Birleşmiş Milletler' hangi amaçla kuruldu?
İshak BEYAZAY
Kıyılır mı kıyılır mı, canana kıyılır mı?
Feyzullah AYDOĞAN
ÖZGÜR DÜNYA KÂBE’DEN BAŞLAR
Ekrem ŞAMA
Amerika demek, entrika demek
Mustafa İŞCAN
Askerlik Borçlanması Erken Emekli Eder
Hayati OTYAKMAZ
ZENGİN KİM?
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Büyük Zararlar Kötülükler Tehlikeler
Ali Haydar HAKSAL
Zamanın Ağır Yükü
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Kuzey Irak Krizi” Çözüldü mü Yoksa Yeni mi Başlıyor?
Zeki CEYHAN
Ortak akıl n’oldu?
Mevlüt ÖZCAN
Allah’ a teslimiyetin saadeti
Mahmut TOPTAŞ
Küfür cephesinde yeni bir şey yok
Prof.Dr.Ata ATUN
Ortak devlet kurulacak Rumları tanımak gerek
Prof. Dr. Burhanettin Can
Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Allah rahmet eylesin
Mustafa YILDIRIM
Özledim…
Burak KILLIOĞLU
Sistem hatası
Şakir TARIM
İmamlığın Hakkını Veren Kahramanlar
İsmail KILLIOĞLU
Bütüncül bakabilmek-2
İbrahim VELİ
Kolaylaştırmak ve müjdelemek için “ilk adım”!
Abdülkadir ÖZKAN
CHP, yaşam tarzının güvencesi olabilir mi?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz