2 Zi'l-ka'de 1438 | 26 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
20/06/2016 - 10:32
Mustafa BİLGEN

FERİDÜ’D-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1

Feridü’d-Din-i Attar, 1142-1221 yıllarında Nişabur’da yaşamış İranlı meşhur şair ve mutasavvıftır. Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan’a seyahatler yapmış birçok mürşidden ders almıştır. Yazdığı kasideleri na’t, öğüt ve tasavvufun ana konuları üzerindedir. Birçok dile tercüme edilen eserlerinden seçilen öğütleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Evvela Yüce Allah’a hamd-ü senalar olsun! O’nun peygamberlere (a.s.) verdiği mucizeler ve yaptığı işler hep O’nun işleridir. Her şeyi yapan O’dur. Kimine taç giydirir, kiminin başına testere verir. Peygamberlerin hayatı ve isyan edenlere cezalar veren O’dur. Mülkünde eşi ve benzeri yoktur.

2. Peygamberimiz (s.a.v.) bize her nevi nimetlerin ve hayırların kapısını açtığı ve dört halife de O’nun sünnetini ve şeriatını bize kadar doğru şekilde ulaştırdığı için Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerlerine olsun ve bizleri şefaatlerine nail eylesin! Hz Ebu Bekir (r.a.), Hz Ömer (r.a.) O’na arkadaş olduğu için velilik mertebelerine erdiler. Hz Osman (r.a.) haya ve ilim sahibi oldu. Hz Ali (r.a.), ilmin kapısı oldu.

3. Ehl-i Sünnet imamları ve müçtehitler peygamberimizin şeriatının ve dininin tam ve doğru olarak bizlere ulaşmasını sağlamıştır. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Malik ve Züfer ve İmam-ı Muhammed (r.a.) hepsi ‘Ehl-i Sünnet’ yolunu genişletmişler, peygamberin (s.a.v.) sünneti ve sahabelerin içtihatları istikametinde dinin yaşanmasını sağlamışlardır. Allah (c.c.) hepsinden razı olsun.

4. Allah’ım! Bizleri imanla dünyadan çıkar ve şeytan ile nefsin şerrinden bizleri koru!

5. Allah O’dur ki, nimetlerine şükreden kullarını nefsinin hevasından korur. Ey delikanlı! Kendi öfkesini yenebilen ve cihanda kendini kurtaranlardan ol! Halkın en budalası odur ki, nefis ve hevasının ardından koşar. Sonra o bozuk fikirli sanır ki, nihayet Allah (c.c.) kendini affedecektir.

Selamette kalmak istersen, bütün halkın dedikodusundan yüz çevir. Halkı baştan başa gaflette bil! İnsan ancak cihandan gittiği zaman uyanır. Sen incitenlerin özürlerini kabul et! Marifet istersen onu yakalama! Halkı inciteni Allah (c.c.) sevmez. Böyle bir huy dindar adama yakışmaz. Sitemle bir kalbi yaralayan, o yarayı kendi kalbine açmış olur.

Gönül incitmeye heves etme! Halkın gıybetinden dilini tut ki, elini ayağını bağlanmış görmeyesin. Dilini gıybetten korumayan, Allah Teâlâ’nın cezasından kurtulamaz.

6. Hakkı arayan insan, Allah’ın buyruğundan başkası için ağzını açmaz. Hayy-ı Layemut (Hiç ölmeyen her zaman sağ) olan Allah’a dair bilgin var ise, ağzına sükût mührünü vur!

Yavrum! Öğüt dinle! Kurtuluş istiyorsan dilini tut! Çok konuşanların göğüsleri içinde kalpleri hastadır. Akıllının âdeti sükût, cahilin âdeti ise gaflettir, unutkanlıktır. Gıybet ve yalan söylemekten ise sükût hayırlı değil midir?
Daima konuşmak düşkünü olanlar ahmaktır.

Kardeşim! Hakkı öğrenmekten başka söz söyleme! Doğru sözü de Hakk’ı kötülemek için söyleme! Başkasının ayıbını söyleyeceğine, kendi kusurunu gör!

7. Amel-i Salih
Dört şeyi dört şeyden temizle! Kalbini kıskançlıktan, dilini yalan ve gıybetten, gidişini riyadan ve karnını haramdan... O zaman tam imanlı kişi olursun. Böylece şerefli insan olursun. Haramdan çekilmeyenin ruhu yücelmez.

Riyalı (gösteriş için yapılan) amel, hasır üzerindeki nakışa benzer, kişiye fayda vermez. Riyasız ve hak yolunda çalışanların işi daima güzel ve parlak olur.

8. Padişahlara (Devlet Yöneticilerine) Zararlı İşler
Dört huy padişahlara (devlet yöneticilerine) zarar verir: Padişah herkesin yanında kahkaha atarsa, şüphe yok ki, heybetine eksiklik gelir. Her fakirle düşüp-kalkmak padişahların değerini azaltır. Kadınlarla fazla halvete çekilirse kendini hürmetsiz bir şah mevkiine düşürür. Cihana hükmetme kudretine sahip olanlar, halkı incitmemeye özen göstermelidirler.

Padişahlara adalet ve kerem yaraşır, ta ki âleme bu nimetlerle sevinç ve ferahlık getirsinler. Padişah bir kere zulüm düzeni tutturdu mu ona ne ordunun ne de hazinenin bir faydası olur.

Ama adaletli ve güler yüzlü olursa, memlekette temel tutar. Sultan bir orduya kerem ve ihsanda bulunursa, uğrunda yüzlerce insan can ve mallarını feda ederler.

9. Güzel Huylar
Dört şey büyüklüğe delildir. İlme hesapsız saygı göstermek, halka doğru cevap vermek, ilim ve akıl sahiplerini değerli görmek. Halka karşı tatlı dilli olmak. Ekşi yüzlü acı sözlü kimselerden dostları bile yüz çevirirler.

Düşmandan sakınmayan sonunda ondan cefa görür. Dostlar arasında neşeli yaşa ve düşmandan uzak dur. Hak yolunu tut, dedikoduya bakma!

10. Tehlikeli Şeyler
Dört şeyde tehlike vardır: Sultana yakınlık, kötülerle dostluk, dünya sevgisi, kadın düşkünlüğü...

11. Bahtiyarlık Alametleri

Dört şey bahtiyarlık delilidir: Talihli olmanın temizliği soy temizliğidir. Soysuzlar taç ve tahta layık değildir. Talihliler daima doğru düşünceli olurlar. Kötü fikirliler azap çekmeye mahkûmdur.
Âhiret azabından korkusuz yaşayanlar Mümin değildir; mutlak kâfirdir.

12. Dünya Zevkini Terk Etmek
Dünya hayatı üç gündür. Sonunu düşünmeyen gafildir. Nefsin zevk ve arzuları arkasında koşma, geçici âleme sevgi bağlama! Can teninden gidecek, kemiklerin toprak olacaktır. Sana canını vermekten başka çare yoktur. Gideceğin yolun haydudu da ‘Nefs-i Emmare’ndir.

13. Esenlik Sebepleri
Esenliği arıyorsan onu dört şeyde bulabilirsin: Emniyette olmak, aile saadeti, vücut sağlığı ve feragattir.

Ey oğul! Elinden gelirse nefsinin dileklerini yerine getirme ki, nefsinin tuzağına düşmeyesin. Nefis ile şeytan seni yoldan çevirir. Nefsinin heveslerini ayaklar altına al, ona hoşlandığı şeyleri az ver. Kötü nefsini doyuran kimseler, onu günah işlemekte bir kahraman yaparlar.

Boğazını her lezzetten uzak tut ki, her belaya ve günaha girmeyesin. Ey bütün gece sabaha kadar uyuyan zavallı, yarın yatacağın karanlık toprağa da bin kandil yak! Uyku ve yemek hayvanların âdetinden başka bir şey değildir. Uyuyanlara bu nimetten pay yoktur.

Ey oğul! Kalk uyan ki, yarın çok uyuyacaksın. Kendinden haberin varsa uyan demeden önce yerinden fırla! Bu alçak dünyaya gönül bağlamak hatadır. Gönlünü bu bayağı dünyaya ne bağlıyorsun? Burada ebedi kalacak değilsin ki. Ey zavallı! Dışını süslemeye bakma! Bir ay parçası gibi için nurlu olsun. Tekellüfsüz ol, süs saltanat isteme, rahat ve tembelliği bir tarafa bırak, dünyada düzenlik arama!

Ey oğul! Ahiretten gafil olma! Bu dünya varlıklarına o kadar sevinme! Cihanın belalarına karşı sabırlı ol, nimet zamanında Allah’a şükret! Cahillik, tembellik, bunlar çok zordur. Hele bikeslik (kimsesizlik), nâkeslik (bayağılık) bütün bu dört alamet kötü talih belirtileridir. Kim heveslerini ayaklar altına alırsa, nefisçiliği ile savaşabilir. Murat sürmenin sonu muratsız kalmaktır.

14. Riyazet Bahsi
Yüksek adam olmak istiyorsan ey oğul kendine rahat kapısını kapat! Cennet kapısı ancak dünyada rahat kapısını kapatanlara açılır. Âlemde Hak’tan başka bir şeye güvenen kimseden daha şaşkın kim olabilir.

Mevki peşinden koşan horluğa mahkûm olur. İkbal ve mevki seni alçaklığa götürür. Nefis arzuları terk edilmekle miskinleşir. Cahil nefis terbiyesi böyle olur.
Nefis dört şeyle öldürülür; sükût, açlık, yalnızlık ve uykusuzluk. Gönlün Allah’ı anmaz olursa, mel’un şeytan sana dost ve yoldaş olur.
Yüzünü dünyaya dönmüş olan zavallı, ahiret âleminden nasıl nasip alabilir?
Tok karnına yemek yeme ki kalbin ölmesin.  İnsanın illeti oburluktan ve aç gözlülüktendir. Çok yemek yemek hastalıkların mayasıdır.
Kullukta tembellik gösterinin kazancı sapkınlık ve düşkünlük olur.

Sırtında yükü çok olan başkalarından geri kalır.

Kendini övme şeytan âdetidir. Mert odur ki, kendisini daima eksik görür. Şeytan, ben Âdem’den (a.s.) üstünüm dediği için kıyamete kadar mel’un (lanetlenmiş) oldu.
Gönül alçaklığı yüzünden toprak insan olur. Ateş, dik başlılıkla sönüp gider. İblis kibrinden dolayı çürüdü. Âdem (a.s.) tevbesi yüzünden makbul oldu. Dane, toprağa düştüğü için el üstünde tutulur, başak, baş çektiği için ayak altında ezilir.

15. Ahmakların Vasıfları
Ahmaklığın alameti dörttür: Kendi ayıbını göremeyip de başkasının kusurunu aramak, gönlüne cimrilik tohumu saçtığı halde cömertlik ummak.
Huyu ile halkı memnun edemeyen kimsenin, Allah (c.c.)’ın yanında hiçbir değeri yoktur. Adaleti huysuzluk olanın işi daima nefret kazanmaktır. Kötü huy, tende canın belasıdır. Huysuz kişi insandan sayılmaz. Cimrilik, cehennem ağacının bir dalıdır.
Beladan kurtulmak istiyorsan, dünya ve nefisten elini çek. Hırs ve tamah hastalıklarına tutulduğunsa sana her taraftan bela yüz gösterir.
Ey oğul! Gönül hoşluğuyla yaşamak istiyorsan, cihanın varı ile yoğunu eşit say.

16. Akıl ve İlim Alametleri
Akıllı, bilgili kişi, dört şeyden uzak durur: İşini beceriksizlere ısmarlamaz, değersizlere iyilik yapmaz. Kötülüğe heves etmez, madem göçeceksin, elin boş gitme. Yumuşak huylu, aydın gönüllü ol!
Dünyada herkesten ileri geçmek istersen, tuz ekmek dağıtmakla eli açık ol.
Adalet göstermek istersen, buyruğun altındakileri iyi davran.
Verdiği öğüdü bizzat tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. Kendi öğütleriyle amel etmeyenin sözünü kimse tutmaz.
Ey akıl sahibi! Şeriat kapısında çirkin görülen her ne varsa onun etrafında dolaşma! İşinin doğru gittiğini görmek istersen, kendi arzularına göre hareket etme!

17. Kurtuluşa Dair
Kurtuluşun üç yolu vardır: Allah’tan korkmak, helal rızık aramak, doğru yolda yürümek.
Ey delikanlı! Alçakgönüllülüğü adet edinirsen, bütün cihan seni sever. Zenginler ve kuvvetliler önünde baş eğme. Eğer onlara kulluk edersen, dinin elden gider.
Para için zenginlere meddahlık etme. Bu nurları ne yapacaksın? Zamane zenginleri ölü insanlardır. Ey oğul! Ölülerle ne işin var? Sayısız mal ve altın topla, sonra kabirde bunların hasretini çek! Akıllılık mıdır?

18. Allah’ı Çok Zikret!
Ey oğul! Eğer adalet ve ihsanından haberin varsa daima Allah’ı zikret! Gününü gafletle geçirme! Allah zikri ruhun gıdası, yaralı gönlün merhemidir.
Allah’ı anmayı yoldaş edinen nasıl köşk ve saray heveslisi olabilir? Zikri unutursan, şeytanla yoldaş olursun. Ey iman ehli! Allah’ın zikrini dilinden bırakma ki, iki âlemde şeref ve kuvvet bulasın! Zikirde de önce ihlas gereklidir. Samimi olmayan zikir nasıl dürüst olabilir?
Zikir üç nevidir: Avamın zikri dil ile erenlerin zikri kalp ile Ehass-ı havasın zikri ise sır iledir. Zikretmeyen kişi daima ziyandadır.

Her uzvun zikri vardır. Zikrin şartı da hürmettir. Ey oğul! Yedi aza da ayrı ayrı zikreder. Elin zikri, her zavallıya uzanmak, ayağın zikri yakınları ziyaret, gözün zikri, ayetlerini temaşa etmek ve Allah korkusu ile gözyaşı dökmektir. Kulağın zikri, doğru sözü dinlemektir. Gece gündüz zikre çalış! Kalbin zikri de sende Allah (c.c.) aşkını doğurur. Çalış ki bu zikri elde edesin. Cehaleti yüzünden daima günahta olan, Allah’ın zikrinden ne zevk duyabilir?

Dilin zikri Kur’an okumaktır. Bundan nasibi olmayan, müflislerdendir. Daima Allah’ın nimetlerine şükret ki, Allah da nimetlerini tamam versin.  Daima yaratıcının hamd ve senasını söyle ki, ömrünü berbat etmeyesin. Daima Hakk’ı övmekten dilini ayırma ki yoksulluk (ve manevî fakirlik) tehlikesinden kurtulabilesin. Erenlerin işleri hep böyledir.

Mideni haram lokmadan koruyup helal ile doldur ki, bütün bunları yapmaya gücün olsun. Haram lokma kalbin nurunu söndürür, kalbi kasvete bağlar. Midesini haramdan korumayan, itaate muvaffak olamaz.

19. Olgun Aklın Delilleri
Dört şey herkes için iyidir: Birincisi iyilik yapmak, ikincisi aklını başına toplamak, üçüncüsü sabırlı adamlarla düşüp, kalkmak, sonuncusu da halka saygı göstermektir.

20. Kötü Huylar
Dört tabiat vardır ki, bunlar yaratılmışların en çirkinidir: Biri hasettir ki, bir nevi kindir. İkincisi ucubdur ki, kişinin kendini beğenmesidir. Üçüncüsü hışım, yani öfkedir. Dördüncüsü de kıskançlıktır.
İçindeki katkıları at da altın gibi saf ol! Toprak olmadan önce, toprak gibi alçak gönüllü ol! Hırsı bırak da kanaate alış. Ölümünü düşün de daima dostlarla düşüp kalkmaya bak, düşman yüzü hiç görme!

21. Talihsizlik Alameti
Dört şey talihsizlik nişanıdır: Ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlemeyen kimse hakikatte bir talihsizdir. Dünyadan ibret almayan bahtsız cihanın nefretini kazanmış olur. Ahmak, dosttan öğüt dinlemez. Dört şeyin küçüğü de büyüktür ve muteberdir. Biri düşman, öteki ateş, üçüncüsü hastalıktır. Dördüncüsü ise seni bezeyen bilgidir. İlim az bile olsa hor bakma, çünkü ilmin hesaba sığmayan bir değeri vardır.
Ey oğul, herkeste olan dört şey dört şeyden meydana gelir. İnatçılıktan rüsvaylık doğar. Öfkeden pişmanlık, kibirden düşmanlık, tembellikten de düşkünlük hasıl olur. Miskin ve obur kimse ise insan değil belki öküz ve eşekten daha aşağıdır.

22. Bekası Olmayan Dört Şey
Ey Hoca! Dört Şeyin ömrü azdır. Ey güzel yüzlü iman ehli iyi dinle! Sultanın zulmü çok sürmez. Dostların itabı az devam eder.

Yabancıların dostluğu süreksizdir.
Dört şey dört şeyle tamam olur. Kişinin ilmi aklıyla olgunlaşır. Niyet de amelle güzelleşir. Din kötülüklerden sakınmakla kemal bulur. Nimet de şükürle bollaşır.
Kulun olgunluğu dinde görülür. Sanatı züht, âdeti ibadet olur. İlim, aklın ergenliğinden doğar. Amelsiz niyetine de kimse değer vermez. Şükretmemek nimetin elden gitmesine sebep olur. Akılsız kişi, ilimden bir fayda elde etmez.
Ey oğul; akılsız ilim ziyandır. İlim bir kuş ise akıl onun kanadıdır. İlim sahibi olup, amel etmeyen akıl yolundan uzaklaşmış olur.

23. Geri Çevrilmesi İmkânsız Olanlar
Bunlar dörttür: Ansızın ağızdan çıkan söz, yaydan fırlayan ok, başına gelen kaza ve boşa harcanan ömür.
Ömrün her nefesini ganimet bil. Sükûtu adet edinen emniyette yaşar. Yiğit cömertlikle yücelik bulur. Güvenlikte kalmak istiyorsan git, cihan halkına iyilik yap. İyilik ve kötülük yapmakla herkes iyi bil ki, bunu kendi nefsine yapmış olur.

Dört Şeyden Dört Şey Ürer
Dilencilik yapan horluğa uğrar, başkasını küçük gören yalnız kalır, işin sonunu düşünmeyen pişmanlığa uğrar, içinde ihtiyatlı davranmayan da gönlüne ağırlık çöker.
Sultanla kavga edenler, işlerini baştanbaşa harap eder. Kötü huyları yüzünden geçimsizlik edenler, dostlarını kayırırlar. Kibirle başkaldıranlar, kurt gibi insanlardan uzak yaşarlar.

Dört şey İnsanı Düşkünlüğe Uğratır: Çok düşman, hesapsız borç, sayısız iş, kalabalık aile.

Dört şey Hatadan Sayılır: Kadından vefa ummak, düşman beslemek, kötü nefsin muradını yerine getirmek, kötülerden sakınmamak.

Dört şey Allah Sevgisindendir: Allah’ın emirlerini yerine getirmek, anne-babayı kendinden hoşnut etmek, şeytanla savaşmak, zavallılara iyilik yapmak.

Dört şey Ömrü Uzatır: Güzel ses, güzel yüz, mal ve candan kaygısız yaşamak ve işin gönlüne uygun olmak.

Beş şey Ömrü Kısaltır: İhtiyarlıkta muhtaçlık, gariplik, uzun hastalık, ölülere bakmak, düşman korkusu.

Yüzsuyu Dökmek İstemiyorsan Beş Şeyden Uzak Dur: Yalan söylemek, büyüklere karşı çıkmak, halka edepsizlik etmek, hafif meşrep olmak, muhtaçlara yardımdan kaçmak.

Namus ve Şerefin Altı Şeyle Artar:İşine sahip çıkmak, cömertlik, halkın ezasına sabretmek, vefalı olmak, sırrını dostlarından bile sakınmak, elinle koymadığın şeyi almamak.
(Devam edecek)

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz