28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
27/05/2016 - 18:00
Mustafa GEÇER
"Her aracın bir son kullanma tarihi vardır. Tarih dolduğunda,
Üsame Bin Ladin gibi, Saddam gibi, ortadan kaldırılır. Öyle görünüyor
ki IŞİD’in de son kullanma tarihi gelmiş durumda . Bu terör örgütü
ortadan kaldırılıp yeni bir kahramanlık(!) olayına dünya tanık olacak."
ABD ve Siyonist emperyalizmin dünyada gerek kendisinin kurduğu, gerekse işgal ettiği ülkelerde estirdiği  işgal ve katliamlara karşı kurulmuş ve terörize edilmiş  binlerce örgüt vardır. Bu örgütleri araç olarak kullanarak amaçlarına daha kolay ulaşmak, en önemli küresel taktiklerin  başında gelir.
ABD ve Türkiye dışındaki müttefiklerinin, “Büyük Ortadoğu Projesi” ve “Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi” kapsamında işgal edeceği, hegemonyasına alacağı ülkelerde kendi kurdurduğu veya bu ülkelerde daha önceleri değişik amaçlarla kurulmuş örgütleri terörize  ederek kullandığına, önceki asırlarda olduğu gibi günümüzde de tanık oluyoruz.
Batılı emperyalist ülkelerin öncüsü, uzmanı sayılan İngiltere’nin  ve Siyonist aklın emperyal amaçları önünde engel gördüğü Osmanlıyı, dolayısıyla İslâm’ı ortadan kaldırma, coğrafyadaki kaynakları sömürme düşüncesi  vardı. Bu konu, İngilizlerin 1815 Viyana Kongresinde ilk defa telaffuz ettikleri “Şark Meselesi” (Doğu Sorunu) olarak ortaya attığı, aslında Türklerin Anadolu’ya ayak basması ile başlayan, Türklerin ve diğer Müslüman halkların bölgeden uzaklaştırılmasını ön şart olarak gören, hayata geçirmek için 11.yy’ da adı “Haçlı Savaşları” olan, kesintiye uğramadan değişik siyasi terimlerle ifade edilerek, günümüzde  adı, “Büyük Ortadoğu Projesi “ olan ve halen  devam eden bir projedir. Bu projenin Haçlı-Siyonist işbirliği içinde Büyük İsrail’in “Vadedilmiş Topraklar”da kurulması da  en önemli bölümüdür.
Kendi  coğrafi konumlarını esas alarak “Doğu”, ”Yakın Doğu”, Orta Doğu”, ”Uzak Doğu” gibi isimlerle nitelenen  bu coğrafya büyük çoğunlukla Müslüman milletlerin yaşadığı coğrafyadır.  Kısacası bizim coğrafyamızdır. Coğrafyamızda  emperyalist emellere ulaşmak için oynanan oyunlarda; hiçbir  insani, ahlaki, hukuki, vicdani kurallara yer verilmezken, insanlığın kabul gösterdiği bu  mef’umlar da suiistimal edilmekten geri durulmamıştır.
Bu oyunlarda kullanılan önemli unsurlardan biri de “terör örgütleri” dir. Bu örgütlerin bir kısmı bizatihi emperyalist  ülkeler tarafından kurulup, kurdurulup her türlü silah, para, fikir, eğitim desteği verilerek  amaç birliği alanlarda kullanılmaktadır. Örgütlerin bazıları da haklı sebeplerle, yani  işgalcilere karşı ülke ve maddi-manevi varlıklarını korumak için kurulan örgütler olmakla beraber  faaliyetlerini  amaçlarına uygun  yürütürken zamanla emperyalist odaklarca ele geçirilerek amacından saptırılıp terörize edilen örgütlerdir. Taşnak, Hınçak, Asala gibi Ermeni terör örgütleri Rusya ve batılı ülkeler tarafından kurdurularak Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kullanılan terör örgütleridir.  Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kullanılmışlardır. Günümüzde bunların görevini PKK, DHKP-C ve türevleri  gibi emperyalist destekli Marksist terör örgütleri devralmıştır.  El Kaide ve Taliban,  Afganistan’ın Rus işgaline karşı ABD desteği ile kurulmuş, Ruslara karşı mücadele vermiş ve onların Afganistan’dan atılmasına büyük katkı yapmış örgütlerdir.  Ruslardan kurtarılan Afganistan’ı ABD’nin işgali emeline karşı geldikleri için üzerlerine basılarak terörize edilmiş, bir takım hatalar yaptırılarak veya onlar adına  ABD’nin ve Siyonist MOSSAD ve CIA’nın yönettiği Blackwater gibi emperyalistlerin gayri-nizami gizli  kuvvetlerinin bir takım terör ve sabotajları ile terör alanına itilmiş ve terör örgütü ilan edilmiş örgütlerdir.
Boko Haram, Ennusra, Eşşabab gibi ülkeleri işgal edilmiş, canları acıtılarak düzenli ve disiplinli yönetimleri olmadığından kolaylıkla amacından saptırılarak terörize edilmiş örgütlerin oluşmasını  ABD, Siyonist ve Batılı Müttefikleri sağlamıştır.
Bu örgütler vasıtasıyla işgal ve hegemonyalarını  “terörle mücadele ediyoruz” diye dünya kamuoyu nezdinde meşrulaştırma çabasına girmişlerdir. Diğer taraftan da bu örgütlerin veya bunlar adına yapılan kabul edilemez insanlık dışı bir takım eylemleri propaganda aracı olarak kullanarak İslam’ı terör dini,  Müslümanları terörizmle özdeş gösterme algı yönetimini, toplum mühendisliğini sürdürmektedirler.
İslam coğrafyasını işgal  ve sömürü amaçlı “Şark Meselesi” politikalarının 21.yy’ da hayata geçirilme projelerinden biri olan “Büyük Orta Doğu Projesi” ve “Genişletilmiş Ortadoğu Projesi” kapsamında Müslüman Coğrafyada  daha bir çok terör örgütleri oluşturulmuştur.
Günümüzde bu örgütlerden en çarpıcı örneği; önceleri IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) olarak adlandırılan sonraları DAİŞ, DEAŞ (Devlet’ül Irak ve’ş Şam)olarak ifade edilen,   yaptığı  birtakım şiddet ve terör faaliyetleri ile gündeme getirilen, terör örgütü olarak tescil edilen örgüttür. Bu örgüt üzerinden tüm emperyalist saldırı ve işgallerin meşru gösterilmesi, emperyalist ülkelerin bölgedeki işgal ve katliamlarının gizlenmesi, İslâm’ın terör dini olarak gösterilme politikalarının önemli bir aracı olarak kullanılmaktadır. Bu örgüt sayesinde ABD ve Batılı müttefiklerinin, Siyonist İsrail’in bölgedeki katliam ve devlet terörlerini kamufle ederek onları işgalci değil bölgeyi terörden temizleyen kurtarıcı kahramanlar olarak algılanmasına çalışılmaktadır. Oysa ki bunların bölge üzerindeki emelleri için yürüttükleri faaliyetler olmasa bölgede hiçbir terör örgütü ve kaos olmayacağı açıktır. Tüm kötü olaylar haçlı-Siyonist emperyalistlerin bölgedeki eylem ve politikalarının sonucudur.
Bu IŞİD denen  örgüt nasıl bir güçtür ki, birden ortaya çıkıp dünyaya kafa tutuyor.Gazetecileri keserek videolarını yayınlıyor, yezidi köyleri basıp kadınları toplayıp pazarda satıyor, erkeklerini öldürüyor.
Irak ordusu, “IŞİD geliyor” diye Musul ve civarını silahlarını atarak arkasına akmadan kaçıp IŞİD’e terk ediyor.
Türkiye, “IŞİD geliyor” diye bir gece Süleyman Şah’ın türbesini bölgeden kaçırıyor. Bunu “çok başarılı bir operasyon yaptık, namusumuzu kurtardık” diye açıklıyor.
ABD ve müttefikleri  IŞİD’e karşı güçlerini birleştirip koalisyon kuruyor.
Bu işin birkaç militan toplamış bir örgütün  gücü ve eylemi  ile telifi mümkün mü?
ABD ve 60 müttefiki koalisyon güçleri 2012 yılından bu yana “IŞİD terör örgütü ile mücadele ediyorum” maskesi ve iddiası ile bölgede masum insanları katliama maruz bırakmakta, yurtlarını işgal etmekte, bölgede yaşayan halklar arasına kalıcı düşmanlık tohumları ekerek onların sürekli birbirleri ile kavgalı olmalarının alt yapısını oluşturmakta, birlikte barış içinde yaşama iradesini yok etmekte, faturayı IŞİD’e keserek kendisini aklamaya çalışmaktadır.
Bu nasıl bir güç ki ABD, 60 müttefiki, İsrail, ABD ülkeleri ,Türkiye, İran, Rusya, Esed rejimi, PKK, PYD, hep beraber İŞİD’ e karşı savaşıyor. IŞİD’le başa çıkamıyorlar. IŞİD’le mücadele yarışı görüntüsü altında her güç bölgede bilek yarışına girmiş. Müslüman halkın üzerinde güç denemesi ve yarışı yapıyorlar. Zararı kim görüyor? Tabii ki Müslüman masum halk!  Bölgedeki tüm faaliyet ve eylemler “IŞİD’le mücadele ediyoruz” la izah ediliyor. Bu asla inandırıcı değildir, insanlıkla dalga geçmektir. Tüm çalışmalar bölgede gerçekleştirilmek istenen ve önceden planlanmış  projenin tahakkukuna hizmet ediyor. PYD’ye kuzey Suriye’de Kürtleri İslamsızlaştırarak,  dinsizleştirerek  Ateist-Marksist kukla bir Kürt devleti kurdurularak; Türkiye’nin Müslüman Arap ülkeleri  ile arasına bir tampon  oluşturmak, ileride olabilecek İslam Ülkeleri birliğinin önünü kesmek, İsrail’in güvenliği ve bölgeye yayılmasını sağlamak için Akdeniz’e ulaşmak için bir koridor açmaya çalışıyor, Rusya, ABD, Esed  bölgedeki insanları katlederek şehir ve kasabaları yakarak, yıkarak insanları göçe zorlayarak bu projeye yardımcı oluyor. Bu dönen dolaplara ve yalanlara “IŞİD’le mücadele” deniyor.
Rusya, Halep’i  ve diğer şehirleri bombalıyor, “IŞİD’le savaşıyorum” diyor. Bölgede oynanan tüm oyunlar  ve planlanan yeni sınırlar ve devletler yavaş yavaş belirgin hale geliyor. Ne oluyor? IŞİD’le mücadele ediliyor. Bu olayların normal akılla izahı mümkün değildir.
IŞİD, zekice fakat insanlık dışı ahlaksızca  bir emperyalist projedir. Büyük Ortadoğu projesinin hayata geçirilmesinde, İslam’a ve Müslümanlara çamur  atılmasında, İslamofobide, İsrail’in bölgede durumunu güçlendirmesinde, Türkiye dahil bölgedeki halkı Müslüman ülkelerin büyük maddi ve manevi zarara uğramasında, özellikle batıda yetişmiş ve batı zihniyet ve emperyalizminin gerçek yüzünü görmüş Müslüman gençlerin  “Peygamber Sancağı” (Işid bayrağı olarak kullanılıyor) altına davet edilip, aldatılıp terörize edilerek yok edilmelerine,  temizlenmesinde Müslümanların birbirini kırarak işgalcilerin işini  ve belki de 100 yıl daha bölgede egemen olmaları ve kaynakları sömürmelerine, Büyük İsrail’in yavaş yavaş hayata geçirilmesinin alt yapısının hazırlanmasına  önemli bir araç olarak kullanılıyor.  Her aracın bir son kullanma tarihi vardır. Tarih dolduğunda, Üsame Bin Ladin  gibi, Saddam gibi, ortadan kaldırılır. Öyle görünüyor ki IŞİD’in de son kullanma tarihi  gelmiş durumda . Bu  terör örgütü ortadan kaldırılıp yeni bir kahramanlık(!) olayına dünya tanık olacak. Emperyalistlerin bu başarısı, “insanlığı terörden kurtarma” operasyonu alkışlanacak.
ABD merkez kuvvetler komutanı  Joseph Votel geçen gün Suriye’ye geldi. Rojava bölgesinde PYD ve silahlı kanadı YPG ile görüştü. IŞİD’in El Nusra’dan aldığı önemli ölçüde petrolün de çıkarıldığı Rakka’ya  saldırmalarını, bunun için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Ardından 23.5.2006 Pazartesi günü Ankara’ya geldi, görüşmeler yaptı. Tabii konu Işid’le mücadele ise buna eyvallah, itiraz edilebilir mi?(!)  Diğer taraftan 40 bin İran askeri ve Lübnan  Hizbullah’ı milisleri Halep’e saldırmak için hazırlık yapıyor. Bu çalışmalara Rusya ve Esed güçleri destek veriyor. Bütün güçler IŞİD’e karşı aynı safta toplanmış durumdalar. YPG saldırıya geçti ABD ve Koalisyon uçakları destek veriyor. İnsanın aklına “IŞİD’in son kullanma tarihi doldu mu?” diye geliyor. 
Çünkü ABD, kullandığı kişi ve kurumları delil bırakmamak için iş bitince yok eder!
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz