6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
16/05/2016 - 16:29
Mustafa GEÇER
"Türkiye’de yaşayanların %99’unu oluşturan Müslümanların inanç
özgürlüğü ve hakları, %1’ i teşkil eden gayrimüslim vatandaşların
hakları ve özgürlükleri kadar güvence altında olmadığı gibi baskı altındadır"
(Önceki yazıdan devam)
 
 
Laiklik ne amaçla korunuyor ve kullanılıyor ?
Laiklik, Türkiye’de İslâm’ın önüne dikilmiş en önemli duvar olarak kullanılıyor.
Laiklik, Müslümanların ensesinde en önemli sopa ve satırdır. Manevi dal budak bu satırla budanıyor. Heykeltıraşın elindeki çekiç ve murç gibi kullanılıp manevi kısımlar yontularak topluma  farklı bir şekil verilmeye çalışılıyor. Bu çalışma 1900’lü yılların başında başlamış halen sürdürülüyor. Ortaya şekilsiz ve kimliksiz bir toplumsal yapı çıkarmış, ne “Batı”lı ne “Doğu”lu olunamamıştır.
200 yıldır geri kalmış ülke statüsünde sürünüyoruz.
Dünyada Türkiye ve birkaç ülke anayasası dışında laiklik ibaresi yoktur. Bu yanlış yoldan Millet için doğru hedefe varılamadığı 150 yıllık tecrübe ile görülmüştür.
Bu düşünce yapısı, günümüzde evrimleştirilerek! İnönizm’i de aşmış, ülkeyi  mefluç hale getirmiş, amaçlanan ateizm boyutuna doğru hızla yol alarak bir takım terör örgütlerini de doğurmuştur.
Bugün PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri bu ideolojiden doğmuş ve beslenen örgütlerdir.
Kurulu düzenin ideolojisinden nemalanan, devletin ve sivil toplum örgütlerinin önemli noktalarına  çöreklenmiş, mevzilenmiş “bürokratik oligarşik” çeteler,  düzenin elit azınlıkları böylesi bir laik ideolojiyi benimsemekte ve azınlıkta oldukları halde devletin aygıtlarını kullanarak milletin  çoğunluğunu oluşturan Müslüman kesimlere her türlü saldırılarını, hakaret, aşağılama, baskı ve zulümlerini sürdürmektedirler.
Bu kesimlerin güç aldığı odaklar, Müslüman Türkiye’nin bu coğrafyada bulunmasına tahammül edemeyen  yurt dışı küresel emperyalist, Siyonist-Haçlı ittifakı zihniyetine sahip Batılı ülke yöneticileri  müttefikleri, medyası ve yerli uzantıları işbirlikçileridir. Bu davranışla, hem düzenin kendilerine sağladığı çıkar, makam, itibar, madalya, yetkiyi, iktidarda bulundukları devletin erk alanlarındaki mevzilerini koruma savaşı veriyorlar. Yeni taraftar ve  mevziler kazanmak için milli manevi ve yerli  kimliği savunanlara  karşı  devletin etkin oldukları erklerini de kullanarak  “Cumhuriyeti kazanımları” dedikleri kendi kazanım ve statükolarını korumaya yönelik  ahlak dışı insanlık dışı çalışma ve eylemlerine devam etmektedirler. Bunun yanı sıra emir aldıkları, takip ettikleri efendilerini memnun ederek onların nezdinde itibarlarını artırmayı amaçlamaktadırlar.
Tüm kutsallarımıza ihaneti, iftirayı, hakareti, birlik ve beraberliğimize ve ülke bütünlüğüne saldırıyı düşünce ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendiriyorlar.  İhanetlerini özgürlük uğrunda verilen çağdaşlaşma mücadelesi olarak tanımlayıp meşrulaştırma  yüzsüzlüğü ile maskelemeye çalışan bu güruh, işin böyle olmadığının kendileri de farkında, millet de artık farkındadır.
Artık bugün ihanetlerini, gerçek amaçlarını açık açık itiraf etmekten kaçınma ihtiyacı dahi duymuyorlar. Bu azınlıktaki milletin bünyesine yapışmış virüsler, bir bardak suda fırtına koparmayı kendilerine meslek edinmiş olup, bu konuda uzmanlaşmış durumdalar.
“Hoşafın yağı kesildi” diye ayaklanan yeniçeriler gibi her şeyi bahane ederek toplumun manevi ve milli dokusuna ihanet ve saldırıyı meslek haline getirmiş durumdalar. Ancak şurası unutulmamalı ki, bu ihanetlere, bu şımarıklığa karşı milletin sabır taşı çatlayacak, eninde sonunda II.Mahmut gibi biri, birileri çıkıp “Vakay-ı Hayriye” operasyonu yapacaktır.
Laiklik kelimesi tekrar gözden geçirilmeli diyen Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman’a karşı linç faaliyeti başlatan, sokaklarda; “Meclis başkanı istifa”, ”Türkiye laiktir laik kalacak” naraları atmaya, koro halinde Sayın Kahraman’a saldırmaya, iç ve dış uzantılarına S.O.S  alarm sinyalleri vermeye başlamışlardır. Sayıları çok olmamakla beraber dışarıdan ve içerideki işbirlikçi efendilerinden aldıkları talimatla, destekle  belki de ceplerine sokulan üç-beş dolar karşılığı böğürmelere başladılar.
Hani siz düşünce ve basın özgürlüğünü savunuyordunuz ? Ortalığı yakıp yıkan ülkeye savaş açan teröristlerin eylemlerini dahi “demokratik hakların kullanılması” olarak değerlendiriyor, hoş görüyor, hatta destekliyordunuz. Statik ve değişmez kural ve dogmalara karşıydınız. Sürekli değişim, evrim ve devrim, düşünce ve hayat tarzınızdı. Bir insanın laiklik konusunda düşünce ve taleplerini açıklaması sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?  Ama meseleleri bunlar değil. Mesele  bir bahane uydurup  isyan ve kargaşa çıkarmak, milletin manevi, milli, ekonomik dokusunu, birlik ve beraberliğini, itibarını  tahrip etmek. Memleketi kaos ve huzursuzluğa sürüklemek, zayıflatarak emperyalist odaklara hizmet etmektir.
Bu niyetler bazı yazı ve mesajlarda sık sık açığa vuruluyor.
Mesele neymiş?  “Mesele ağaç meselesi değil, Mesele sadece Gezi Parkı değil, bir ağacı savunmak değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı?”  Bu güruhun eskilerden bu yana hangi mahfillerden aldıkları talimatları yerine getiren konu mankenleri oldukları bugün daha açık bir şekilde görülüyor.
Konu ne demokrasi, ne anayasa, ne laiklik, ne düşünce özgürlüğü, ne de çevrenin korunması değildir. Konu apaçık ülkenin ve milletin bekasına ihanet ve isyandır. Bu eylem ve böğürmeler, kendileri için yok olduğunu söyledikleri, Batılı efendilerine bu konuda Türkiye’yi şikayette bulundukları , düşünce özgürlüğünü istismar ortamında yapılıyor.
Milletin %1 ini dahi temsil etmeyen  kişilerin çıkardığı gürültüye karşı geri adım atılmamalı ve Yeni Sivil Anayasa’da Laiklik ibaresi mutlaka yer almamalıdır. Eğer yer alacaksa, yeni  Anayasa yapmaya gerek yoktur. Öylece, birilerinin utanç abidesi olarak kalmalı, vebale girilmemelidir.
Laikliğin, doğduğu Batı'da uygulanması bizdekinden çok farklıdır.
Hangi ülkelerde laiklik var? Nasıl uygulanıyor?
Hıristiyan batı ülkelerinde ve diğer dinlere mensup ülkelerde inanılan mevcut dinlerin; sosyal, siyasi, hukuki ve iktisadi boyutu ya yoktur, ya da çok azdır.  Bu sebeple bu alandaki düzenlemeler ve uygulamalarda devlet ve din işleri birbirinden tamamen ayrı yürümüyor. Laiklik devletle din işlerinin, her kesimin kendi alanında özgür olarak çalışması olarak kabul ediliyor ve öyle uygulanıyor.
Türkiye’yi yönetenlerin 250 yıldan beri örnek aldıkları ve beyinlerini besledikleri onlar gibi olmaya çalıştıkları Hıristiyan Batı aleminde laiklik uygulamaları kabul edilen dinin özel ve kamusal tüm alanlarda faaliyetine ve kurallarına öncelikli olarak yer verilir.
Türkiye kadar katı ve din karşıtlığı olarak uygulanmaz.
Batıdaki uygulamalardan bazı örnekler :
ABD  Doları üzerinde “Allah’a inanıyoruz” , “In God  We Trust” yazısı yer alır. ”Resmi  ve özel ağızlar tüm toplantı ve konuştukları ortamlarda, “Allah Amerika’yı korusun” duasını mutlaka yaparlar. İngilizler  “Tanrı kraliçeyi korusun” duasını mutlaka yaparlar. İngiltere’de  Anglikan kilisesi devletin resmi kilisesidir. İki Başpiskopos ve 42 kıdemli Diyakoz (Papaz yardımcısı)  İngiliz Parlamentosunda, Lordlar Kamarasında sandalye sahibi olup, burası “Ruhani Lordlar Kamarası” olarak bilinir. Bu dini ruhban temsilciler, tüm Birleşik Krallığı yani İngiltere’yi etkileyen kararlarda oy kullanırlar. Avam kamarası (Bizdeki  karşılığı, Büyük Millet Meclisi) bir papaz tarafından açılır ve kapanır.
Bunlar, ABD ve İngiltere yönetimi ve toplumu açısından hiçbir sorun oluşturmadığı gibi laikliğe de aykırı bulunmaz, bilakis hoş görülür, övülür ve korunur. Bizdeki laikçiler de bu durumu hiç konu ve sorun edinmezler, eleştirmezler.
Finlandiya' da kilise politikaları yürütülür. Kilise şeriatı hukukçuları, üniversite ilahiyatçıları parlamentoda uzman  ve gözetmen olarak bulunur.Almanya’da, adı “Hıristiyan Demokrat Parti” olan parti yıllardır iktidardadır. Partinin başındaki genel başkan ve Almanya başbakanı Merkel, bir papazın kızı olup kendisi de ilahiyatçıdır. Hıristiyan çalışanların maaşından kiliselere “Kilise vergisi” kesilir.
İsviçre Laik olmakla beraber, 26 kantonun 24’ü Katolik ve Reform Kilisesi yönünde hareket eder. 
Norveç’te Krallık olup, Kral Norveç Kilisesinin bir üyesi olmak zorundadır. Kilisenin kendi koyduğu özel yasası vardır. Fransa’da Katolik okulların maaş ve masrafları devlet tarafından ödenir. Bu uygulamalar o ülkede yaşayan diğer dini topluluklar için ayrımcılık olarak, baskı olarak algılanmaz ve o ülkelerin demokrasi ve insan hakları özgürlükler konusunda sorun olarak görülmez.
Acaba bizde Türk Lirası’nın üzerine, “Allah’a inanıyoruz” ibaresi konsa, TBMM’inde belirli sayıda dini otoritelerin  halkın seçmediği ve ülkenin geleceği için oy kullanabilen  temsilcileri bulunsa, Anayasa ve seçim kanunlarına devlet başkanının sünni Müslüman olması şartı konsa, Mecliste yapılan kanunların İslam’a uygunluğunu  denetleyen  fıkıhçılardan alim danışmanlar bulundurulsa, kısaca Batılı laik ülkelerde yapılan uygulamalar Türkiye’de de yapılsa acaba  bizim laikçiler nasıl karşılar? Bırakın hoş görmeyi ortalığı yakar, yıkar birbirine katmaya çalışır hatta “laiklik ve demokrasiyi, cumhuriyetin kazanımlarını korumak (!)” için darbe çığırtkanlığına başlarlar. Yüksek tirajlı gazetelerde köşe kapmış bir kısım yazarlar, üniversitelerde laiklik bekçiliğine soyunmuş akademisyenler, siyasiler, sanatçılar, sporcular v.s  güruh ve dış bağlantılı işbirlikçiler tarafından; Bu ülkede sadece Müslümanların yaşamadığı, gayrimüslim diğer dini topluluk ve azınlıklara bu davranış ve uygulama ile ayrımcılık yapıldığı, baskı yapıldığı, dini güvencenin ortadan kalktığı yollu yazı ve söylevler irat edilmeye başlanır. Bunlarla beraber birtakım sivil toplum örgütlerinin temsil ettiği kesimler için asıl görevini unutup, halkı kışkırtarak sokaklara döküp, ortalığı “demokratik hakları kullanma” bağlamında yakıp- yıktığına şahit oluruz.
Oysa Türkiye’de gayrimüslim azınlık mensubu vatandaşlarımızın bu konudaki hakları Lozan Anlaşmasının 37-45 maddelerinde uluslararası güvence altına alınmıştır. Bunlara dokunulmaz.
Türkiye’de yaşayanların %99’unu oluşturan Müslümanların inanç özgürlüğü ve hakları,  %1’ i teşkil eden gayrimüslim vatandaşların hakları ve özgürlükleri kadar güvence altında olmadığı gibi baskı altındadır. Kaldı ki, İslâm’ın Türkiye’de özgür yaşanması ve uygulanması gayrimüslim vatandaşlara asla dinlerini yaşamada bir ayrımcılık ve baskı unsuru olmaz, geçmişte de olmamıştır. Eğer olsaydı bugün Viyana’ya kadar her ülkenin halkının Müslüman olması gerekirdi.
Müslüman her vatandaşımız gayrimüslim komşu ve arkadaşları ile barış içinde yaşarlar.Birlikte ticaret yaparlar.
İslam yönetiminin gittiği her yerde insanlar dininde özgür bırakılmıştır.İnsan gibi, başkalarına hakaret etmeden, yakıp- yıkmadan, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlara, düşüncesini açıklayanlara engel olunması elbette kabul edilemez. Mesela çoğu Ermeni olmayan birtakım vatandaşlar, İstanbul’un en kalabalık caddesinde  “Hepimiz Ermeni’yiz” diye, yakmadan yıkmadan gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yaptılar. Hiçbir saldırı ile karşılaşmadılar.
Türkiye’de laiklik anlayış ve uygulaması dini, özellikle İslam dinini ve Müslümanları kontrol ve baskı altında tutar, onlara seküler bir hayat tarzı dayatır. Eğer Laiklik, devletin dine müdahale etmemesi, tüm inanç gruplarına eşit mesafede, dinini özgürce yaşayabilmesi ve dinin güvencesi ise, laikliği dini bir akideleri gibi savunanların, “Allah” diyenlere tahammülü olmayanların, dinin özgürce devlet tarafından müdahale edilmeden yaşanmasını bu kadar önemsemeleri ve savunmaları ne kadar samimi olabilir? Bu kesimler gerçekten laikliği milletin, dinini özgürce yaşaması için mi bu kadar canhıraş bir şekilde savunuyorlar dersiniz?        
Laikliğin dini özgürlüklerin savunulma aracı olduğu yalanını ikiyüzlülüğünü sergileseler de  artık gizliliği kalmamış ajandalarında gerçek amaçlarının İslâm’ı ve Müslümanları yer yüzünden silmek olduğu herkes tarafından bilinmektedir.
Kim ne derse desin, hangi amacı güderse gütsün, ne yaparsa yapsın, neticede Allah’ın dediği olur. 
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz