28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
10/05/2016 - 10:50
Mustafa GEÇER
"Laiklik; Batılılaşma projesinin temel bir ideolojisidir. ...Kültür emperyalizminin
taşeronluğu, İslâmsızlaştırma, köleliği özgürlük zanneden işbirlikçi, epter
bir kafa yapısı ve toplum oluşturma amaçlanmıştır. Öyle olmasaydı en
azından 150 yıldan bu yana sanayileşmiş ve kalkınmış diğer ülkelere
avuç açmayan bir ülke olmamız gerekirdi"
“Laiklik” kelimesi Türkçe’de ve hiçbir halkı Müslüman ülke dillerinde yoktur. Kültürümüzde, tarihimizde, lügatımızda, inancımızda; kitapta, sünnette, icma ümmette, kıyası fukahada bu kelimeye rastlanmaz.
Laiklik kavramı ve ideolojisinin hiçbir tonunun Millet hayatımızda tarihi referansı  ve yeri yoktur.
Evelemeye gevelemeye, bunu  hoş göstermeye, zaten İslâm’da da var olduğu, gerçek laikliğin bu olmadığı, gerçeğinin iyi ancak uygulama sorunu olduğu hezeyan ve saçmalıklarına hiç gerek yok.
Mal, bütün çıplaklığı ve koyanların bundan ne anladığı amaç ve uygulamaları ile meydanda.
Bize ait olmayan bu şey, nereden ne zaman geldi ve dilimize yasalarımıza sokuldu?
Laiklik: 1789 Fransız ihtilali ile hayata geçirilmeye çalışılan dinden kopuk burjuva kapitalizminin beşeri  akla dayalı, dünyevi, insani zaaf, ihtiras ve nefsi, yani şeytanı tatmini önceleyen seküler  bir din inşa etme çalışmasının kurnazca keşfedilen, olmazsa olmaz “sine qua non” şartı ve ilk başta gelen amentüsüdür.
19.yy başlarından itibaren Batı düşüncesinden beslenen Jön Türklerin yakalandığı; Osmanlı toplumuna, daha sonra Cumhuriyet toplumuna bulaştırılması ile ülkemizde hayatın her alanına sirayet etmiş bir hastalık, bir çağdaş hurafedir.
Laiklik; Batılılaşma projesinin temel bir ideolojisidir.
1839 yılında ilk meyvelerini vermeye başlayan bu ideoloji, Cumhuriyet döneminde yapılan hukuk devrimleri ile yasal yapıya kavuşturularak  cezai yaptırımlarla koruma altına alınmıştır.
1924 Anayasasının 2. Maddesinde o zamanki toplum inanç ve yapısına karşı  “ileride hallederiz” düşüncesi ile bir aldatmaca olarak yer alan ; “Türkiye Devleti’nin dini İslâmdır” fıkrası, İsmet Paşa ve 120 arkadaşının teklifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Nisan 1928 tarihli toplantısında anayasanın laikleşmesi ilkesinden hareketle anayasadan çıkarıldı. Bunun yanı sıra, 26. maddenin baş tarafında şeriat hükümlerinin “Ahkam-ı  Şer’iye’nin  Tenfizi”  T.B.M.M. tarafından yürütüleceğini belirten cümle de kaldırılmıştır. Ayrıca, milletvekilleri ve cumhurbaşkanının yaptıkları yeminlerde "Allah" üzerine yemin kaldırılarak, namus üzerine ant içilmesi şekli getirilmiştir.
5 Şubat 1937’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri olan “Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılâpçılık” Anayasanın 2. maddesine, "Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez” bir madde olarak konmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerinden olarak belirtilmiştir. Laiklik böylece anayasal teminat altına alınmıştır.
Ülkemiz Türkiye ve halkı Müslüman diğer ülkelerde Laiklik ilkesi yönetici elitler ve sosyal katmanlarda çeşitli nedenlerle yer edinmiş ve belirli oranda laikçi etkin bir taban oluşturmuştur.
Laikçi uygulama topluma ne katmıştır?
Laikçi kapsamda yapılan uygulama ve operasyonlar, manevi ve milli yapıda önemli  bozulmalara, ifsata neden olmuştur. Milleti her açıdan adeta hadım etmiştir.
Türkiye’de Müslüman Türk ve diğer topluluklarda  bu ideolojiyi  içselleştiren kesimlerle, buna başından hazır  batıcı emperyalizmin doğal müttefikleri ; Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet  döneminde milletin ve devletin  varlığına karşı kullanılan azınlıktaki toplum kesimleri, ırkçı etno-mezhepçi, dönme kripto ve gayrimüslim azınlık nezdinde karşılık bulmuştur. Onları şımartan en önemli ideoloji batılılaşma ideolojisi dolayısıyla onu koruyan  Laiklik olmuştur. Tabanı oluşturan kesimlerin bir kısmı bu ideoloji ve batılılaşmanın ülkeyi kalkındırıp kurtaracağına samimi olarak inanır hale gelmiştir. Bu inançta halen belirli oranda bir kesim vardır.
Bu ideoloji ve eylemler, uygulamalar Batılılaşma, Atatürkçülük, Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve özgürlükleri, çağdaşlık, ilericilik, Atatürkçülük, Kemalizm v.s  gibi herkesin kabul gösterdiğine inandıkları kavramlar ve alt ideolojiler üzerinden maskelenerek yürütülmüş ve yürütülmektedir.
İsmet İnönü’nün tek parti yönetimi ve “milli şef” liği döneminde bu ideoloji, Kemalizm’i ve Batılılaşmayı tamamen aşarak  onlardan ayrılmış İnönizm halini almıştır. İnönizm, ülkeyi kalkındırma çalışmaları bir yana  bu ülkeye bir çivi çakmamış, asli görev olarak milletin dinine savaş açarak dinsiz bir toplum kimliği inşa etmeye çalışmıştır. Burada en önemli güç, yaptıkları zulmü yasalaştırmada kullandıkları Laiklik ilkesi olmuştur. Hep bu ilkeye sığınmışlardır. Bugün bu işin takipçileri Kemalizm’i de aşan bir ideoloji ile Laikliğe dört elle sarılıyorlar. Biri Allah dese, İslâm dese, “Laiklik elden gidiyor, cumhuriyetin kazanımları yok ediliyor” diye ortalığı birbirine katıyorlar.
Türkiye’de Laiklik ideolojisi, toplumu dinden ve geçmişinden tecrit ederek seküler yapıya dönüştürme amacı güder. Bu amaca ulaşmakta en önemli engel olarak milletin  %99 unun dini olan İslâm’ı görürler. Bunun için milletin kafasından 1000 yıllık manevi ve milli değerleri, birikimleri kazıma, yok etme başlıca politikaları halini almıştır. Bu sebeple anayasaya  ve ceza yasasına,  “hiç kimse devletin iktisadi, ictimai, siyasi ve hukuki yapısını kısmen de olsa dine (İslâm’a) uydurmaya çalışamaz hükmü konmuştur. Bu hüküm halen yürürlükteki 1982 Anayasasının 24. Maddesi son fıkrasında yer almaktadır. Fıkranın devamına, güya din ve dince kutsal olan şeylerin istismarcılardan korunması cümlesi de kargaların güleceği bir aldatmaca bir tuzak olarak eklenmiştir.
Batılılaşma, sanayileşme, kalkınma iddiası amaç değil ayartma, kandırma aracı olarak kullanılmıştır.
Kültür emperyalizminin taşeronluğu,  İslâmsızlaştırma, köleliği özgürlük zanneden işbirlikçi ve epter bir kafa yapısı ve toplum oluşturma amaçlanmıştır. Öyle olmasaydı en azından 150 yıldan bu yana sanayileşmiş ve kalkınmış diğer ülkelere avuç açmayan bir ülke olmamız gerekirdi.
Bizde uygulanan Laik yapı içinde, sanayileşmek, kalkınmak, Milletle devleti bütünleştirmek, barıştırmak medeniyetini üreten lider ülke olmak mümkün değildir ve mümkün olmamıştır. Toplumsal dinamiklerimiz, ideallerimiz ve milli heyecanımız, birlikte yaşama irademiz köreltilmiş, budanmıştır. Sonuçta ne sanayileşilmiş, ne kalkınılmış, ne Batılılaşılmış ne de hukuk devleti haline gelinememiştir. Ülkemiz, sorunlar içinde çırpınan, ona buna avuç açan bir noktaya getirilmiştir. 
 
(Devam edecek)
YORUMLAR
serdar 14-05-2016, 23:39:35
hocam sen hala ordamısın?
ne laikliği yav?
hükümet bu tür tartışmalarla kamuoyu desteği sağlamaya çalışıyor.
Hadi laklik kaldırıldı şeriat getirildi diyelim. önce kimin kellesi gidecek tabiki de akp nin.
bu ülkede eşcinsellik ve bunların evlenmesi yasalsa
bu ülkede zina domuz eti serbestse
bu ülkenin camileri Kur'anları yakılıyor ve pkk karargahı haline getiriliyorsa
bu ülkenin milyonlarca işsizi yoksulu umutsuzu varsa
bu ülkede faiz haram zirvelere ulaşmışsa
bu sistemin adını şeriat koysan şeriata leke sürmüş olmaz mısın?
yahudi lobileri başkanlık sistemini getirtebilmek için müslüman halkın ağzına bal çalıyor anlayın artık. Bırakı şu günlük tartışmaları...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz