9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
25/03/2016 - 14:07
Prof. Dr. Burhanettin Can

GİRİŞ

Türkiye’de PKK-İŞİD üzerinden vekâlet savaşları yapılmaktadır. Bu iki örgütün arkasındaki güç, bizim şer ekseni dediğimiz ABD-İsrail/Siyonizm-İngiltere-AB eksenidir. Amaçları, Türkiye’yi önce zihinsel sonra da fiziksel olarak bölmektir.

Taksim Kadife Darbesinin On Üçüncü aşaması diyebileceğimiz süreç, 1 Kasım seçimlerinden AKP’nin tek başına iktidar olarak çıkması ve fakat Kadife Darbecileri tasfiye etme noktasındaki eksik politikası sonucu başlayan bir süreçtir. Bu süreç, Suruç Provokasyonu ile başlayan Türkiye’yi zihnen bölme ve Suriyeleştirme Politikasının devamıdır. 

Burada bu konu ele alınacaktır. 

Kadife Darbelerde Etkili İç ve Dış Dinamikler

Kadife Darbeci kadro, hedef ülkede kadife darbe yapmak istediğinde ilk yaptığı işlerden biri, iç, bölgesel ve küresel olmak üzere üç ana dinamiğin kadife darbe sürecine etkilerinin neler olabileceğidir. O nedenle Kadife darbe süreci başlatılmadan önce bu dinamikleri, çok gerçekçi bir şekilde analiz etmekte, kadife darbenin stratejisini buna göre kurgulamakta, alternatif taktik ve politikalar geliştirmektedir.

Kadife Darbecilerin kuvvetler analizinin çerçevesini, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 

* Siyasal Kültür Ve Kurumlaşma:

* Diktatörün Var olup Olmaması; Yoksa İnşa Edilebilme İmkânları

* Diktatörün Güç Kaynakları, İlişki Ağı, Halk ve Devlet Bürokrasisindeki Durumu

* Devlet Yapısı İle Halk Arasında İlişki,

* Kurumların Birbirine Karşı Tutumları, Diyalogları.

* Ekonomik Yapı:

Ekonomide Bozukluk: Nimet Ve Külfetleri Paylaşmada Adaletsizlik

* Yolsuzluk,

* Yoksulluk, İşsizlik

* Toplumsal Yapı:

* Demografik Parçalanmışlık: Etnik Unsurlar Arasında ve Farklı İnançlar Arasında Kin ve Nefretin Yayılması

* Değerlerin Yozlaşması, Toplumsal Bağların Çözülmesi

* Öğrencilerin ve Gençlerin Biriken Öfkesi

* Yabancı İstihbarat Mensuplarının Öğrencilerin Arasına Sızarak İyi Bir Konum Elde Etmiş Olmaları

* Şiddetin Yaygınlaşması, Suç Oranlarında Artış,

* Bizzat Dışarıdan Finanse Edilen İşbirlikçi Sivil Toplum Örgütlerinin Var olması

* Yönetime Ve Sisteme Karşı Güvensizlik, Biriken Öfke, Gittikçe Artan Küskünler Kitlesi, Güvensizlik Dalgasının Yaygınlaşması

* İktidarın Durumu

* İktidardakilerin Bütünlük Düzeyi,

* Liderle İktidar Arasındaki Uyum,

* İktidarın İktidar Olma Kararlılığı

* Yönetimdeki Zaaflar:

* Yöneticilerin Lükse İsrafa Kaymaları,

* Halka Karşı Duyarsızlaşmaları,

* Eş Dost Akraba ve Yandaşlık İlişkisi, Aile Saltanatı.

* Yönetimden Dışlananların Varlığı, Aradaki Gerilimin Düzeyi ve İşbirliğine Yatkınlıkları

* Yönetimden Dışlanan Yöneticilerin Muhalefet Lideri Olabilme Kapasiteleri, Potansiyelleri

* Muhalefetin Durumu:

* Muhalefetin Parçalı veya Bütünleşmiş Olması.

* Muhalefetin Halk ile İlişkisi, Gücü, Sürükleyiciliği

* Muhalefet Liderlerinin Popülaritesi, Güvenirliliği, Sempatikliği

* Diş Güçlerle İşbirliğine Girme Durumları

* Kitle İletişim Araçlarının Durumu

* Kimin Kontrolünde Olduğu

* Ülke İçinde ve Dışında Güvenirliliği

* Dünya ve Bölge Kamuoyunu Etkileme Gücü

* Eğlence Kültürünün Yayıcısı Olup Olmadıkları

* İşbirlikçi Olabilme İhtimalleri, yatkınlıkları

* Yargının ve Güvenlik Güçlerinin İktidara Karşı Tutumu:

* Tarafsız mı? Muhalif mi? Destekliyor mu?

* Destekliyor ise Muhalif Hale Getirme ya da Tarafsız Kılma İmkânları

* Bütünlük Düzeyleri, Fikri Yapıları, Farklı Ekiplerin, Gruplaşmaların Olup Olmadığı veya Oluşturulabilme İmkânları

* Rahatsız Oldukları Konular ve Rahatsızlıkların Artırılabilmesi İmkânları

* Muhtemel Hareket Tarzları

* İşbirliğine Yatkınlıkları

 

Dış Dinamikler:

* Ülkenin Stratejik Durumu

* Bölgesel Ve Küresel Güçler İçin Ne Anlam İfade Ettiği?

* Büyük Ortadoğu’yu Kuşatacak Jeostratejik Konumlarının Olup Olmadığı

* Enerji Kaynakları ve Ulaşım Yollarının Durumu

* Diğer Kıymetli Yeraltı Kaynaklarının Durumu

* Batıdan Ziyade Rusya veya Çin’le Daha Yakın İşbirliğinde Olup Olmamaları

* Diş Güçlerin Tutumu (Kadife darbelerin asıl dayanakları dış baskılardır: ABD yönetimleri ya doğrudan ya da Elçilikleri aracılığıyla müdahale etmektedir.)

* Bölgesel ve Küresel Güçlerin, Uluslararası Kuruluşların Olaya Bakışı,

* Bölgesel ve Küresel Güçlerin, Uluslararası Kuruluşların Tavrı ve Müdahale Etme Kararlılığı.

* Bölgesel ve Küresel Güçlerin, Uluslararası Kuruluşların Kimlerin Yanında Yer Alabilecekleri.

* Ekonomik Manipülasyon:

* Mevcut Yönetimi Sıkıntıya Düşürebilmek ve Halkın Şikâyetlerinin Artması İçin Ekonomi İle Oynama İmkânları.

* İşsizliğin Artırılması ile Beraber Memnuniyetsizlik ve Güvensizlik Ortamının Meydana Getirilip Getirilemeyeceği.

* Esnafın Tutum ve Tavrı; Siyasi İktidarla Karşı Karşıya Getirilebilme İmkânları

 

* Yabancı Vakıfların/STK’ların Ülke İçerisinde Yürütebileceği Faaliyetler

 * Mevcut Sivil Toplum Örgütlerine Sızma Durumu ve Birlikte Hareket Edebilme İmkânları, İşbirliğine Yatkınlıkları

* Yeni STK’lar Kurdurma İmkânları

* İçerdeki Sivil Toplum Örgütlerine Parasal Destek Verebilme İmkânları

* Siyasi İktidara Muhalif STK’ların Koordinasyonu ve Tek Bir Çatı Örgütü Altında Toparlanabilme İhtimalleri

* Gençliğin Kamuoyu Oluşturma Konusunda Eğitilme İmkânı.

* Gençlere Burslar Verilmesi ile Sempati Oluşturulması İmkânları.

* Gençlerin Örgütlemeye Fiilen İştirak Ettirilmesi İmkânları.

* Yönetimden Dışlanmış Yöneticilerle İşbirliği Kurulabilme İmkânları.

* Muhalefet Liderleri ile İşbirliği Kurulabilme İmkânları.

* Eylemlerin Finansmanının Sağlanması.

* Uluslararası Kamuoyu Oluşturma, İlgili Kurum, Kuruluş ve Medya Desteğini Sağlama.

* Seçim Gözleyicilerinin Davranışlarının Belirlenmesi:

* Seçimlere Hile Karıştırıldığı İddiasında Bulunma

* Seçim Sonuçlarını Tanımama

* Seçim Sonuçlarını Uluslararası Kamuoyuna Yanlış Bir Şekilde Aktarma.

* İç Gerilimin Artmasına Katkıda Bulunma İmkânını Araştırma

* Uluslararası Kitle İletişim Araçlarının Tutumu

* Kadife darbe Sürecinde Dış Destek Sağlamaları

* Gerçeği Çarpıtarak Yansıtmaları

* Sürekli Gündemde Tutmaları

* Hedef Ülkenin İmajını Kötü Gösterme

Şimdiye kadar şiddet öngörmeyen Kadife Darbeci Kadro, 7 Haziran seçimlerinden buyana başlattıkları şiddet, terör eylemleri ile hem Türkiye’yi hem de Siyasi iktidarı yalnızlaştırmak ve Türkiye’yi bölmek istemektedir.

henüz vakit varken

Dünyada bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin takımı, Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kadrodur. Bu, kadife darbelerin yönetimi anlamında ilk halkayı oluşturmaktadır. ABD’nin eski Ankara büyükelçileri CIA ajanı ve Siyonist ekip mensubu Morton Abramowitz ve Eric Edelman’ın, Washington Post’ta yayınlanan yazılarında, Türkiye’yi “terör ihraç eden ülke” olarak gösterip bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifa etmesini isterken; diğer taraftan Erdoğan ile Hükümetin arasını açmaya çalışması bu açıdan değerlendirilmelidir:

“Türkiye alevlendirdiği terörizmin tehlikeli misillemesini yaşıyor.” ‘Türkiye ekonomik durgunluk ve iç savaşa sürükleniyor. Bu otoriterliğin ve istikrarsızlığın sonuçları, Türkiye’nin turizm endüstrisini kötü biçimde etkiliyor ve Türkiye ekonomisinin geleceğinden kaygı duyan pek çok ekonomisti ve yabancı yatırımcıların gözünü korkutuyor.”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, durmadan otoriterliğe ve istikrarsızlığa gömüldü. Hükümetin Türkiye’nin yüksek tirajlı gazetesi de dâhil olmak üzere muhalif medya gruplarına el koyması Erdoğan’ın ülkesinin potansiyeline nasıl ihanet ettiğinin yalnızca son göstergesi. Açıkçası demokrasi, bundan böyle Erdoğan’la ilerleyemez.

Geçen sene AKP ve PKK arasındaki müzakerelerin çökmesi, askeri çatışmayı yeniden canlandırdı. Güçlü, istikrarlı ve demokratik bir Türkiye’nin mümkün ve elzem olduğuna inanmaya devam edeceğiz. Ama bu, hükümetin bu hedeflere bağlı kalmasını ve kararlı olmasını gerekli kılıyor. Eğer Erdoğan ülkesine daha parlak bir gelecek hazırlamayı hâlâ istiyorsa, ya reform yapmalı ya da istifa etmeli.” (1)

 28 Şubat Postmodern Darbesinin mimarı, Morton Abramowitz’in bugün bu ifadeleri kullanmış olması, Kadife Darbenin beyin takımı olan Soros ve ekibinin görüşlerini dışa yansıtmak zorunda kaldıkları ve tüm mensuplarını cepheye sürerek Türkiye’ye Erdoğan üzerinden savaş açtıkları anlamına gelmektedir.

Kadife darbe sürecinde eylemlerin sürekli hale getirilmesi ile siyası iktidarın yıpratılması sağlanarak siyasi iktidarla bürokrasi arasındaki ilişkilerin bozulması ve bürokrasinin işleri savsaklaması ya da geciktirmesi sağlanmaya çalışılır. Ya da gücün, siyasi iktidardan asker, polis ve yargıya geçmesi sağlanarak siyasi iktidar yalnızlaştırılır. Böylelikle siyasi iktidar etrafında oluşan ittifakın yavaş yavaş çözülmesi sağlanır.

Bugün Taksim Kadife Darbe Sürecinin 13. aşaması diyebileceğimiz bir aşamada, Doğu ve Güneydoğu’da terör eylemlerinin yoğunlaşması ve iç savaş görüntüsünün ortaya çıkması, Ankara, İstanbul’da art arda meydana gelen canlı bomba olayları, bir güvensizlik ortamı inşa etmeye dönüktür. Türkiye Cumhuriyeti’nin merkezi Ankara’da, 5 ay içerisinde 3, Türkiye’nin uluslararası özelliğe sahip en büyük ili İstanbul’da 2 canlı bomba vakasının art arda meydana gelmesi ile Türkiye’yi yönetenlere ve halka verilmek istenen mesaj, “Türkiye’ye siz hâkim değilsiniz, güç bizde, istediğimizi yaparız” anlamındadır. Bu mesajın halkta ve siyasi iktidarı destekleyen tüm kesimlerde yankı bulması ile bir çözülmenin başlatılması öngörülmektedir.

Diğer taraftan İstanbul’daki iki canlı bomba olayının ortak özelliği, turistleri hedef almasıdır. Dünya kamuoyuna verilen mesaj, Türkiye turizm için güvenli bir ülke değildir. Türkiye’ye gelmeyin. Bir taraftan Türkiye, mevcut siyasi iktidar tarafından yöneltilemiyor mesajı verilirken; diğer taraftan Türkiye’nin turizm gelirleri yok edilerek ülkeye ekonomik bir darbe vurulmak isteniyor. Akademisyenler bildirisini hazırlayan ekibin, diğer ülkelerdeki akademisyenlere, “Türkiye güvenli değildir, o nedenle akademik toplantıya gelmeyin” çağrısı yapması, aynı amaçlıdır. Morton Abramowitz ve Eric Edelman’ın Türkiye’nin turizminin çöktüğünü seslendirmesi, uygulanmakta olan bir stratejinin sonucu olarak değerlendirilmelidir.

Kadife darbede etkili olan dış dinamiklerden “Dış Güçlerin Tutumu”nu göz önüne aldığımızda, Türkiye Rusya ilişkileri Kadife Darbeci kadro açısından özel bir öneme sahiptir. “Al bizi Şangay İşbirliği Örgütüne vazgeçelim AB’den” (Erdoğan’ın Putin’e söylediği sözler) diyen bir Türkiye’den Rusya Karşıtı bir Türkiye’ye dönmesi, Rus Uçağının NATO operasyonu düşürülmesi ile sağlanmış ve Türkiye bölgede daha da yalnızlaştırılmıştır.

 

Şer İttifakına Karşı Birleşik Cephe Hareketi

 Türkiye Kadife Darbe sürecini, iyi anlamak, iyi analiz etmek ve ona göre optimal bir strateji üretmek zorundadır. Her cephede savaşmak, iyi bir strateji değildir. Şer İttifakına karşı bu ülkeyi, bu milleti seven herkesle, yerli olan herkesle, her kesimle, her yapıyla şer ittifakına karşı bir birleşik cephe hareketi başlatılmalıdır. Şer ittifakının beli kırılmadan işbirlikçileri tasfiye edilmeden ne getirip ne götüreceği enine boyuna tartışılmadan, parlamentodaki sayısal çoğunluğa güvenerek Başkanlık sistemini gündemin birinci maddesi yapmak, doğru mudur?

Ülke içinde derleyici, toparlayıcı, birleştirici olacak ve son sözü söyleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır.

Bu ülkenin buna ihtiyacı vardır.

Henüz Vakit Varken.

 

Kaynaklar

1-Mort Abramowitz Ve Eric Edelman “Ya Reform Yap Ya İstifa Et”, Diken.Com.Tr 11.03.2016;

http://www.diken.com.tr/abdnin-turkiye-eski-buyukelcilerinden-erdogana-cagri- ya-reform-yap-ya-da-istifa-et/

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz