Nasıl bir değişiklik olacağı belirsiz
kseköğretim Kurulu’nun yardımcı doçentliğin kaldırılması ile ilgili MEB’e sunduğu taslak ile ilgili tartışmalar sürüyor. Söz konusu değişikliğin sadece isim değişikliğinden ibaret olduğu ifade edildi.
19/01/2018


YÖK tarafından birkaç ay önce kamuoyuna açıklanan YKS sistemine gelen itirazlar üzerine birkaç kez değişikliğe gidilmesi sivil toplum örgütlerinin söz konusu yardımcı doçentlik ile ilgili düzenlemeye de soğuk bakmasına sebep oldu. Eğitim alanında sivil toplum örgütlerinin en büyüğü Eğitim-Bir-Sen, yardımcı doçentlik ile ilgili düzenlemeye itiraz etti, yanlışlıklar olduğunu vurguladı…



Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ile ilgili MEB’e sunulan kanun taslağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Daha önce üniversiteye giriş sınavı olarak açıklanan YKS’de yaşanan sürecin bir benzeri bu sefer üniversitelerdeki yeni düzenlemede yaşanıyor. Kamuoyuna açıklanan ve daha sonra birkaç kez değiştirilmek zorunda kalınan YKS örneğinde olduğu gibi yardımcı doçentliğin kaldırılması sürecine ilişkin de benzer itirazlar yükselmeye başladı.









TARAFLARIN GÖRÜŞLERİNE BAŞVURULMADI



Türkiye’nin eğitim alanı ile ilgili en büyük sivil toplum örgütü olan Eğitimciler Birliği Sendikası, yapılmaya çalışılan yeni düzenlemeye ilişkin bir açıklama yaptı. Sendikanın açıklamasında, bu çalışmada da ilgili tarafların görüşlerinin alınmadığına değinilerek, “Bu çerçevede, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren ve eğitime ilişkin konularda kapsamlı ve sağlıklı bir müzakere süreci işletilmeli ve çalışmalar ilgili tarafların görüşleriyle olgunlaştırılarak birlikte kararlar alınmalıdır. Aksi halde, acele bir şekilde alınan ve iyi düşünülmemiş kararların değiştirilmek zorunda kalındığı tecrübelerle sabittir” denildi.



STATÜ KARMAŞASINA SEBEP OLACAK



Eğitim-Bir-Sen’in açıklamasının devamında mevcut “yardımcı doçentlik” yerine “doktor öğretim görevliliği” kadrosu getirilmesinin sadece isim değişikliğinden ibaret olduğunun altı çizilerek, “Bu değişikliğin isim değişikliğinin ötesinde ne tür bir anlam taşıdığı belirsizdir. Hiçbir şey değişmeyecekse neden böyle bir değişiklik yapılıyor? Dahası, halen üniversitelerde zaten öğretim görevlisi kadrosu vardır ve dolayısıyla yardımcı doçentlerin doktor öğretim görevlisi yapılması durumunda, olası bir statü karmaşası söz konusu olacaktır. Ayrıca bazı yardımcı doçentlerin bu tür bir olası değişikliği bir tür tenzil-i rütbe olarak yorumlamaları söz konusudur. Doktor öğretim görevlisi kadrosunun ihdasının üniversitelerde ne gibi rahatlamayı, iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlayacağına dair hiçbir açıklık yoktur” denilerek düzenleme eleştirildi.



UNVANLAR DA KAFALARI KARIŞTIRACAK



Şu an uygulamada olan sistemde profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerin “öğretim üyesi” sınıfında yer aldığına değinilen açıklamada, kafa karışıklığının şu şekilde oluşacağı belirtildi: “Okutman uzman, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi “öğretim üyesi” kapsamına dâhil değildir. Yeni sistemde öğretim üyeliği sınıfı; profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim görevliliğini kapsayacaktır. Ancak, “araştırma görevlisi doktor” veya “öğretim görevlisi doktor” olarak çalışan öğretim elemanları, yeni öğretim üyeliği kapsamına dâhil olmayacaklardır. Bu durumda, “doktor öğretim görevlisi” ile “öğretim görevlisi doktor” şeklindeki tanımlamalar kafa karıştırıcı olacaktır. Dolayısıyla “doktor öğretim görevlisi” yerine “doktor öğretim üyeliği” daha iyi olabilir.”



DOÇENTLER OTOMATİKMAN KADRO ALMALI



Sendika, açıklamasında, akademik unvan olarak doçent olanların özlük hakları açısından da otomatik olarak bulundukları üniversitelerde kadro almaları gerektiğini ifade etti. Açıklamada, “Bir üniversitede çalışan bir yardımcı doçent, doçentlik unvanı aldıktan sonra başka bir işleme gerek kalmaksızın bulunduğu üniversitede doçent olarak atanabilmelidir. Benzer şekilde, araştırma görevlisi kadrosunda bulunan doçent unvanlı öğretim elemanları da, doçent unvanı almalarını müteakip, doçent unvanlı kadro için öngörülen mali ve diğer haklara denk haklardan faydalanabilmelidir” denilerek uyarıda da bulunuldu.









ÜAK’TA İTİRAZ KOMİSYONLARI KURULMALI



Eğitim-Bir-Sen, açıklamanın son bölümünde ise daha etkili bir mekanizma için şu öneriyi getirdi: “Akademik yükselmeleri karara bağlayacak kurul ve/veya jüriler yönünden somut ve ölçülebilir kıstaslar konulması şarttır. Gerek üniversitelerin gerekse ÜAK’ın oluşturduğu jüri tarafından verilen kararlara karşı hızlı ve etkin çözüm sağlanması için, ÜAK nezdinde kıdemli jüri üyelerinden oluşan itiraz komisyonları kurulmalı; haksızlığa uğradığını düşünen adayların dosyaları ve doçentlik değerlendirme süreçleri, itirazlarını müteakip kıdemli jüriler tarafından hızlı bir şekilde incelenerek karara bağlanmalıdır.”