4 Recep 1439 | 21 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Biçim ve öz - II
14/03/2018 - 09:13
İsmail KILLIOĞLU

Hayatı, olguları ya da varlık veya nesneleri olduğu kadarbunlar ile ilgili olan nitelikleri de kavrama işleminde, bilincinde olunsun veya olunmasın, biçim ve öz kategorileştirmesi yapmaktadır insan. Ancak, söz konusu kategorileştirmede biçim ve öz arasındaki ilişkide birinin diğeri leh veya aleyhine yol açacak şekilde kurulması halinde ortaya çıkacak sonuç uyumsuz, yani yanlış olacaktır. Düşünce, özellikle felsefi düşünce alanında bunun tipik örneklerinin en etkili ve baskın olanlarının başında Platon’un “idea”sı, Hegel’in “mutlak tin”i (geist), Marx’ın “madde”si gelmektedir. Gerçi Marx, bir yerden sonra bunu bir yöntem kalıbına dökmüş gibi (diyalektik maddecilik) gözükmektedir.

Biçim ve öz ilişkisinin açık ve yoğun olarak tezahür ettiği alanları, kendi özellikleri çerçevesinde irdelemek gerekmektedir. Fakat hayatı, olguları, olayları ve gelişmeleri doğrudan etkilemeleri bakımından derece farkı da söz konusudur. Bu fark bazen doğrudan ve kısa bir zaman içinde ortaya çıkabileceği gibi, dolaylı ve uzun zamana yayılarak da meydana gelebilir. Din ve ahlâk alanında, bunların kabul edilmeleri doğrudan olsa bile etkilerini göstermeleri belli bir zamana yayılabilir. Buna karşılık, özellikle hukuk alanında doğrudan, hatta dolaylı gibi olsa bile etkisi kısa zaman aralığında ortaya çıkmaktadır. Ve bu etki kesin bir nitelik gösterir.

Biçim ve özün uyumunun gerçekleşmesinde farklı özellik gösteren alanların en tipiği, aynı zamanda biçim ve özün en karmaşık tarzda tezahür ettiği alan belki de siyaset alanıdır. Öncelikle siyaset kelimesinin kavram haline gelme sürecinde bile anlam dönüşmesi, kayması, bulanıklaşması gibi nitelikler çoğunlukla söz konusu olabilmektedir. Ayrıca siyaset alanı, diğer alanların bir yandan kendilerini sembolik de olsa gösterdikleri, diğer yandan aslında onun içeriğini, yani özünü oluşturdukları bir alan olması bakımından karmaşık bir niteliğe sahiptir. Dahası siyaset alanda biçim ve özün tezahürü, eyleyen özneye bağlı özellikte görünmesi dolayısıyla her an dönüşüme uğrama sakıncası taşımaktadır. Sözgelimi siyasetin aslında bir niteliği durumunda olabilen “iktidar” olarak mutlak bir anlayışa evrilmesi daimi bir tehlikeyi içinde taşımaktadır. Öyle ki, giderek özünü oluşturan din, ahlâk, hukuk, sanat gibi alanların özünü kendi biçimi içinde temessül ederek, emerek onların yozlaşmasına, hatta çürümelerine bile yol açabilmektedir. Dinin ahlakın, hukukun, sanatın doğrusu, iyisi, haklı ve adil, güzel olanı, siyasetin öznesinin tavır olarak belirlediği biçim içinde bütünüyle karşıt niteliklerine dönüştürülebilmektedir. Aslında, burada siyaset hem biçim hem öz olarak “iktidar” niteliğini başat hale getirmek suretiyle kendi biçim ve özünü de yozlaştırmakta, çürütmekte, hatta yok etmektedir denilebilir. Ortaçağ Avrupa’sında Papalığın siyaset alanını salt “iktidar”a indirgeyen, biçim ve özünü de salt biçim olarak “din” alanına hasreder görünen tavrını burada hatırlayabiliriz. Farklı unsurlar içerse de sonuçta “iktidar”ı mutlak belirleyici kabul ederek bunu siyaset alanı şeklinde kavrayan ve Yeniçağ siyaset bilimcileri ve felsefecileri tarafından bir siyasi rejim (devlet) kategorisi olarak tanımladıkları “doğu despotluğu” bir başka örnek sayılabilir.

Hayatı, olguları ya da varlık veya nesneleri olduğu kadarbunlar ile ilgili olan nitelikleri de kavrama işleminde, bilincinde olunsun veya olunmasın, biçim ve öz kategorileştirmesi yapmaktadır insan. Ancak, söz konusu kategorileştirmede biçim ve öz arasındaki ilişkide birinin diğeri leh veya aleyhine yol açacak şekilde kurulması halinde ortaya çıkacak sonuç uyumsuz, yani yanlış olacaktır. Düşünce, özellikle felsefi düşünce alanında bunun tipik örneklerinin en etkili ve baskın olanlarının başında Platon’un “idea”sı, Hegel’in “mutlak tin”i (geist), Marx’ın “madde”si gelmektedir. Gerçi Marx, bir yerden sonra bunu bir yöntem kalıbına dökmüş gibi (diyalektik maddecilik) gözükmektedir.

Biçim ve öz ilişkisinin açık ve yoğun olarak tezahür ettiği alanları, kendi özellikleri çerçevesinde irdelemek gerekmektedir. Fakat hayatı, olguları, olayları ve gelişmeleri doğrudan etkilemeleri bakımından derece farkı da söz konusudur. Bu fark bazen doğrudan ve kısa bir zaman içinde ortaya çıkabileceği gibi, dolaylı ve uzun zamana yayılarak da meydana gelebilir. Din ve ahlâk alanında, bunların kabul edilmeleri doğrudan olsa bile etkilerini göstermeleri belli bir zamana yayılabilir. Buna karşılık, özellikle hukuk alanında doğrudan, hatta dolaylı gibi olsa bile etkisi kısa zaman aralığında ortaya çıkmaktadır. Ve bu etki kesin bir nitelik gösterir.

Biçim ve özün uyumunun gerçekleşmesinde farklı özellik gösteren alanların en tipiği, aynı zamanda biçim ve özün en karmaşık tarzda tezahür ettiği alan belki de siyaset alanıdır. Öncelikle siyaset kelimesinin kavram haline gelme sürecinde bile anlam dönüşmesi, kayması, bulanıklaşması gibi nitelikler çoğunlukla söz konusu olabilmektedir. Ayrıca siyaset alanı, diğer alanların bir yandan kendilerini sembolik de olsa gösterdikleri, diğer yandan aslında onun içeriğini, yani özünü oluşturdukları bir alan olması bakımından karmaşık bir niteliğe sahiptir. Dahası siyaset alanda biçim ve özün tezahürü, eyleyen özneye bağlı özellikte görünmesi dolayısıyla her an dönüşüme uğrama sakıncası taşımaktadır. Sözgelimi siyasetin aslında bir niteliği durumunda olabilen “iktidar” olarak mutlak bir anlayışa evrilmesi daimi bir tehlikeyi içinde taşımaktadır. Öyle ki, giderek özünü oluşturan din, ahlâk, hukuk, sanat gibi alanların özünü kendi biçimi içinde temessül ederek, emerek onların yozlaşmasına, hatta çürümelerine bile yol açabilmektedir. Dinin ahlakın, hukukun, sanatın doğrusu, iyisi, haklı ve adil, güzel olanı, siyasetin öznesinin tavır olarak belirlediği biçim içinde bütünüyle karşıt niteliklerine dönüştürülebilmektedir. Aslında, burada siyaset hem biçim hem öz olarak “iktidar” niteliğini başat hale getirmek suretiyle kendi biçim ve özünü de yozlaştırmakta, çürütmekte, hatta yok etmektedir denilebilir. Ortaçağ Avrupa’sında Papalığın siyaset alanını salt “iktidar”a indirgeyen, biçim ve özünü de salt biçim olarak “din” alanına hasreder görünen tavrını burada hatırlayabiliriz. Farklı unsurlar içerse de sonuçta “iktidar”ı mutlak belirleyici kabul ederek bunu siyaset alanı şeklinde kavrayan ve Yeniçağ siyaset bilimcileri ve felsefecileri tarafından bir siyasi rejim (devlet) kategorisi olarak tanımladıkları “doğu despotluğu” bir başka örnek sayılabilir.

Hayatı, olguları ya da varlık veya nesneleri olduğu kadarbunlar ile ilgili olan nitelikleri de kavrama işleminde, bilincinde olunsun veya olunmasın, biçim ve öz kategorileştirmesi yapmaktadır insan. Ancak, söz konusu kategorileştirmede biçim ve öz arasındaki ilişkide birinin diğeri leh veya aleyhine yol açacak şekilde kurulması halinde ortaya çıkacak sonuç uyumsuz, yani yanlış olacaktır. Düşünce, özellikle felsefi düşünce alanında bunun tipik örneklerinin en etkili ve baskın olanlarının başında Platon’un “idea”sı, Hegel’in “mutlak tin”i (geist), Marx’ın “madde”si gelmektedir. Gerçi Marx, bir yerden sonra bunu bir yöntem kalıbına dökmüş gibi (diyalektik maddecilik) gözükmektedir.

Biçim ve öz ilişkisinin açık ve yoğun olarak tezahür ettiği alanları, kendi özellikleri çerçevesinde irdelemek gerekmektedir. Fakat hayatı, olguları, olayları ve gelişmeleri doğrudan etkilemeleri bakımından derece farkı da söz konusudur. Bu fark bazen doğrudan ve kısa bir zaman içinde ortaya çıkabileceği gibi, dolaylı ve uzun zamana yayılarak da meydana gelebilir. Din ve ahlâk alanında, bunların kabul edilmeleri doğrudan olsa bile etkilerini göstermeleri belli bir zamana yayılabilir. Buna karşılık, özellikle hukuk alanında doğrudan, hatta dolaylı gibi olsa bile etkisi kısa zaman aralığında ortaya çıkmaktadır. Ve bu etki kesin bir nitelik gösterir.

Biçim ve özün uyumunun gerçekleşmesinde farklı özellik gösteren alanların en tipiği, aynı zamanda biçim ve özün en karmaşık tarzda tezahür ettiği alan belki de siyaset alanıdır. Öncelikle siyaset kelimesinin kavram haline gelme sürecinde bile anlam dönüşmesi, kayması, bulanıklaşması gibi nitelikler çoğunlukla söz konusu olabilmektedir. Ayrıca siyaset alanı, diğer alanların bir yandan kendilerini sembolik de olsa gösterdikleri, diğer yandan aslında onun içeriğini, yani özünü oluşturdukları bir alan olması bakımından karmaşık bir niteliğe sahiptir. Dahası siyaset alanda biçim ve özün tezahürü, eyleyen özneye bağlı özellikte görünmesi dolayısıyla her an dönüşüme uğrama sakıncası taşımaktadır. Sözgelimi siyasetin aslında bir niteliği durumunda olabilen “iktidar” olarak mutlak bir anlayışa evrilmesi daimi bir tehlikeyi içinde taşımaktadır. Öyle ki, giderek özünü oluşturan din, ahlâk, hukuk, sanat gibi alanların özünü kendi biçimi içinde temessül ederek, emerek onların yozlaşmasına, hatta çürümelerine bile yol açabilmektedir. Dinin ahlakın, hukukun, sanatın doğrusu, iyisi, haklı ve adil, güzel olanı, siyasetin öznesinin tavır olarak belirlediği biçim içinde bütünüyle karşıt niteliklerine dönüştürülebilmektedir. Aslında, burada siyaset hem biçim hem öz olarak “iktidar” niteliğini başat hale getirmek suretiyle kendi biçim ve özünü de yozlaştırmakta, çürütmekte, hatta yok etmektedir denilebilir. Ortaçağ Avrupa’sında Papalığın siyaset alanını salt “iktidar”a indirgeyen, biçim ve özünü de salt biçim olarak “din” alanına hasreder görünen tavrını burada hatırlayabiliriz. Farklı unsurlar içerse de sonuçta “iktidar”ı mutlak belirleyici kabul ederek bunu siyaset alanı şeklinde kavrayan ve Yeniçağ siyaset bilimcileri ve felsefecileri tarafından bir siyasi rejim (devlet) kategorisi olarak tanımladıkları “doğu despotluğu” bir başka örnek sayılabilir.

 
 
 
 
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
21/03/2018 - 08:39 Karışık yazı
14/03/2018 - 09:13 Biçim ve öz - II
07/03/2018 - 08:43 Biçim ve öz
28/02/2018 - 08:57 Kelle Şekeri
14/02/2018 - 08:31 Tarihin Dilemması
31/01/2018 - 08:46 Haydut devlet kim?
24/01/2018 - 08:45 Şuurlu-Şuursuzluk
10/01/2018 - 08:45 ...Dolayısıyla
03/01/2018 - 08:44 İnsanı ve barışı savunmak
20/12/2017 - 11:53 İyiliğin güçsüzlüğü
06/12/2017 - 08:59 Çiftçi ve Toprak
22/11/2017 - 09:58 Üç kitap dolayısıyla
15/11/2017 - 09:38 Kural ve hayat
08/11/2017 - 09:47 Eşyanın tabiatı
01/11/2017 - 08:27 Bilgi ve...
25/10/2017 - 09:40 “İnsan çalan eşkiya”
18/10/2017 - 10:15 Bütüncül bakabilmek-2
06/09/2017 - 09:38 Sorgulama ve Yenileme
30/08/2017 - 09:40 Yetenek ve kişilik
23/08/2017 - 09:58 Trump’ın Amerikası
16/08/2017 - 09:17 Şeytani Saçmalık Ve İblisce Cehalet
09/08/2017 - 09:11 Kamu Ve Erdemi
02/08/2017 - 09:19 Aşılanan şiir
26/07/2017 - 09:22 Kör göze sürme çekmek
19/07/2017 - 09:09 İnsana bakmak
05/07/2017 - 09:09 Örgütsüz emek
28/06/2017 - 08:53 Batı çöker mi?
21/06/2017 - 11:00 İktidar ve devlet
14/06/2017 - 09:50 Sorgulama ve özeleştiri
07/06/2017 - 09:39 Uluslararası hukuk ve Filistinli esirler
31/05/2017 - 10:17 Açlık
24/05/2017 - 15:07 Evin içi
17/05/2017 - 09:16 “Ağaç kesen, baş keser”
10/05/2017 - 09:19 Kamu bilinci
26/04/2017 - 09:07 Bir halkoylamasının düşündürdükleri
19/04/2017 - 09:01 Geçmişten geleceğe
12/04/2017 - 09:10 Kurum ve bürokrasi-II
05/04/2017 - 09:03 Kurum ve bürokrasi
22/03/2017 - 09:13 Sıradanlıktan kurtulamamak
08/03/2017 - 09:56 Kör göze sürme çekmek
01/03/2017 - 09:58 “Direnen adam”
22/02/2017 - 09:43 Irmak ve insan
15/02/2017 - 09:09 Önyargı ve açıklık
08/02/2017 - 09:08 Birey ve iktidar
01/02/2017 - 08:58 Amerika’nın Trump’ı
25/01/2017 - 09:13 Bir hukuk felsefecisinin bakışında hukukun görünümü
18/01/2017 - 09:09 Boğulan ideal
04/01/2017 - 09:06 Düşkün yönetimler
28/12/2016 - 09:04 Önyargı ve açıklık
21/12/2016 - 08:59 Dogma ve düşünce
14/12/2016 - 09:10 Şiddetin Örgütlenmesi
07/12/2016 - 09:23 Birkaç Odun
30/11/2016 - 09:55 “Direnç ve özgürlük” ya da “Değirmen yele karşı”
16/11/2016 - 09:01 Geçmişten Geleceğe
26/10/2016 - 09:01 Niçin savaş
19/10/2016 - 09:38 Ucuz kan-II
12/10/2016 - 09:19 Ucuz kan
05/10/2016 - 09:25 Korku ve kural
28/09/2016 - 09:17 Savaş ve Akıl
21/09/2016 - 11:49 Kitap
16/09/2016 - 17:34 Merak ve soru
03/08/2016 - 09:34 Birey olarak insan - II
27/07/2016 - 09:28 Toplumsal ve siyasal olayın mantığı
20/07/2016 - 09:43 Birey olarak insan
13/07/2016 - 09:08 Devletin işlevleri ve birey - ııı
22/06/2016 - 14:48 Devletin işlevi ve birey - ıı
15/06/2016 - 10:30 Devletin işlevleri ve birey - I
09/03/2016 - 12:44 İnsana egemen olmak
01/07/2015 - 10:54 Tuzağa düşmek
22/04/2015 - 11:00 Kutlu Doğum ve Süleyman Çelebi
07/01/2015 - 11:59 Özeleştiri
10/12/2014 - 12:26 Tek Kişilik Parti
26/11/2014 - 11:04 ŞERRİNDEN EMİN OLAMAMAK
05/11/2014 - 11:07 Gelenek ve Gelecek II
16/04/2014 - 14:26 529..
04/09/2013 - 07:42 Kurum yoksunluğu
17/07/2013 - 07:53 “Batıcı Devşirme” sistemi
03/07/2013 - 12:48 Kahramanmaraş üzerine yayınlar ve Yaşar Alparslan
05/06/2013 - 00:11 Şiirin şehrinde
15/05/2013 - 12:20 Ürün de fazla, fiyatlar da
08/05/2013 - 12:52 Necip Fazıl’ı anmak
06/03/2013 - 13:17 Sorun ve yöntemi
20/02/2013 - 14:46 Adaletin gereği
13/02/2013 - 12:43 Küreselleşme ve ahlâk II
23/01/2013 - 14:31 Gerçeksiz algı
09/01/2013 - 09:23 İbn Haldun demişti ki! II
19/12/2012 - 09:41 Siyasal Fatalizm
12/12/2012 - 07:11 Cehalet kıyameti
05/12/2012 - 10:24 Cemil
28/11/2012 - 08:42 Olan, oldurulmak istenen değil mi?
21/11/2012 - 08:01 Kuram mı, uygulama mı?
07/11/2012 - 08:01 Adalet ve Siyaset
31/10/2012 - 10:00 Düşünce ve maytap
24/10/2012 - 11:29 İlkel dürtü
17/10/2012 - 08:19 Suriye Sorunu
10/10/2012 - 00:37 Tek kişilik parti
26/09/2012 - 10:02 Balyoz ve hukuk
19/09/2012 - 01:45 Etki Tepki
12/09/2012 - 09:56 Eksik Olan Sistem Olmasın
05/09/2012 - 09:33 Düşüncenin Çiçeği
29/08/2012 - 09:26 Yeni Devir
 
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Sağlık Tedavi Yemek İçmek
Ali Haydar HAKSAL
Ümmetin Birliği
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Hangi Uysal samimi?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Ayrım yapmadan yardım
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
İttifakı hangi odaklar çatlatmaya çalışıyor?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz