9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Haydut devlet kim?
31/01/2018 - 08:46
İsmail KILLIOĞLU

Klasik hukuk ayrımında Kamu Hukuku grubu içinde Devletler Hukuku da sayılır. Ancak hukuki kişilerin (gerçek veya tüzel) ilişkilerinde ortaya çıkacak farklılıklar dolayısıyla Devletler Özel Hukuku adıyla bir alanın kabul edilmesine ihtiyaç vardır. Yine ayrı devletlerin sahip oldukları kanunlar, aynı olayla ilgili farklı kurallar ihdas etmiş olabilirler. Dolayısıyla bir ihtilaf olarak ortaya çıkan olayın çözümlenmesinde iki veya daha fazla kuralın bulunması nedeniyle sonuca ulaşılamayabilir. Ortaya çıkan ihtilaf ne mahiyette olursa olsun, eğer hukukun tanıdığı nitelikleri taşıyorsa, hukuk o ihtilafı çözmek zorundadır. Öyleyse Devletler Hukuku’nun kapsamına bir alan daha eklemek gerekir ki, buna hukukçular “Kanunlar İhtilafı” adını vermişlerdir.

Bugün, sanıyorum, Anglo-Sakson hukukundan etkilenilmiş olarak, klasik ayrımda yer verilen Devletler Hukuku kavramı yerine “Uluslararası Hukuk” kullanılmakta ve hukuk öğreniminde de bu adlandırma benimsenmiş görünmektedir. Kanımca “Uluslararası Hukuk” deyimi, Devletler Hukuku kavramını tam olarak kavrar nitelikte değildir. Bunun tarihi kökenine bakıldığında, Anglo-Sakson hukukundaki bir olgunun, Roma Hukukunda temelini bulan Kıta Avrupası hukukundaki “kurum” anlayışından kaynaklanan farklılıkta bulmak mümkün olabilir. Bu “kurum”, Devlet’tir. Gerçekte, Anglo-Sakson hukukunda, genel olarak “tüzel kişi”, dolayısıyla tüzel kişi olarak Devlet’in varlığı tartışmaya açık bir hukuki olgu olarak durmaktadır. Nitekim İngiltere’de siyasi yapı resmi olarak “Birleşik Krallık”tır. Yani “kral” olana kişisel sadakat, söz konusu siyasi yapının meşruluğunu sağlayan unsur olarak görülmektedir. Dolayısıyla hukukun öngördüğü kişi olarak “Devlet” tüzel kişilik temelinden yoksundur, denebilir. Kolonilerin bağısızlıklarını kazanma sürecinde, Amerika’nın “Kurucu Babaları” olarak tanımlanan kişilerin, aynı zamanda eyaletlerin göz önünde tuttukları siyasi yapı, kolonizatör İngiltere krallık yapısı olacaktır. Fransız ve İspanyol hâkimiyetinde olan eyaletler, nihayet iç işleri ve kültürel etki bakımından belli farkları koruyarak Birliğe dâhil edileceklerdir.

Kısaca söylemek gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri, adında devlet kelimesi olmasına rağmen, kaynağı olan Roma Hukuk’undan esinlenilerek bir “kurum” olarak modern Batı hukukunun da kabullendiği anlamda bir “devlet” tanımıyla örtüşmez. Oysa, gerek, İkinci Dünya Savaşı’na son anda katılarak (ki bu katılışı hâlâ tartışma konusudur), Kıta Avrupası’nın kurtarıcısı rolünü zoraki kabul ettirmesi, gerek dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle “demokrasi, insan hakları” bağlamında bir “misyon”un temsilcisi olarak “rol çalması”, onun hukuki kişiliği üzerinde durmayı geri plana atmıştır. Dışa açılma politikalarının, yani emperyal olma arzusunun yürürlüğe sokulmasıyla birlikte Amerika, en azından dünyanın iki yüzyıllık döneminde, yıkıcı, bozguncu, toplumları ve devletleri birbirlerine karşı kışkırtıcı, kültür ve inançları yozlaştırıcı bir politikayı adeta ilke halinde benimsemiş ve korumuştur. İlişkide bulunduğu toplumlar ve devletler ile Devletler Hukuku temelinde anlaşmalar yapar gözükürken ve karşısındaki taraflar böyle bir anlayıştan hareket ederken, o daima böyle olmayan kişiliğinin gereği olan hedefine bağlı kalmıştır. Bugün, sıkça tekrarlanan, ama Devleti bir hukuk kişisi olarak kavrayamayan şu sözün adeta temsilcisi olarak ortaya çıkmıştır: Devletler arasında dostluk değil, menfaat geçerlidir. İlk bakışta, özellikle ortaya çıkan olayların somut varlığı kesin bir veri olarak alındığında, devletler arası ilişkiler çoğunlukla menfaat esasında gerçekleşmektedir gibi görünebilir. Aksine, devletler arası ilişkilerde, olay ve olguların mahiyetine göre farklı değişkenlerin göz önüne alınması Devletler Hukukunun öngördüğü durumdur. Sözgelimi savaş sonrası Avrupa Ekonomik Birliği’nin nihai hedefi olan Birleşik Avrupa ideali, Roma İmparatorluğundan tevarüs edilmiş bir düşünceyi beslemektedir. Yine “İslam Birliği” ideali, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında kendiliğinde ortaya çıkmaya çalışan bir düşünceye kaynaklık etmiş ve ’70 yıllardan itibaren Milli Görüş düşüncesi bağlamında gerçekleştirilme imkânı aranmıştır.

Sonuç olarak, bugün ABD, kendi varlığını devam ettirebilmek için, potansiyel olarak bunun önünde engel oluşturabilecek İslam’a ve Müslüman ülkelere karşı yoğun bir yıkıcı politika yürütmektedir. Devletler Hukuku bağlamında bu yürütülen politikaları “Devlet”ten kaynaklanan şeklinde değerlendirmek yanıltıcı olacağı gibi, hukukun mahiyetine uygun görmek de mümkün gözükmemektedir. Afganistan, Irak, Yemen ve Suriye’deki olaylar bunun açık delilleridir. Kuzey Kore’ye, İran’a “Haydut Devletler” denilmekteydi. Gerçek “Haydut Devlet” kim? Sorusunun cevabı ortada değil mi?

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2018 - 08:31 Tarihin Dilemması
31/01/2018 - 08:46 Haydut devlet kim?
24/01/2018 - 08:45 Şuurlu-Şuursuzluk
10/01/2018 - 08:45 ...Dolayısıyla
03/01/2018 - 08:44 İnsanı ve barışı savunmak
20/12/2017 - 11:53 İyiliğin güçsüzlüğü
06/12/2017 - 08:59 Çiftçi ve Toprak
22/11/2017 - 09:58 Üç kitap dolayısıyla
15/11/2017 - 09:38 Kural ve hayat
08/11/2017 - 09:47 Eşyanın tabiatı
01/11/2017 - 08:27 Bilgi ve...
25/10/2017 - 09:40 “İnsan çalan eşkiya”
18/10/2017 - 10:15 Bütüncül bakabilmek-2
06/09/2017 - 09:38 Sorgulama ve Yenileme
30/08/2017 - 09:40 Yetenek ve kişilik
23/08/2017 - 09:58 Trump’ın Amerikası
16/08/2017 - 09:17 Şeytani Saçmalık Ve İblisce Cehalet
09/08/2017 - 09:11 Kamu Ve Erdemi
02/08/2017 - 09:19 Aşılanan şiir
26/07/2017 - 09:22 Kör göze sürme çekmek
19/07/2017 - 09:09 İnsana bakmak
05/07/2017 - 09:09 Örgütsüz emek
28/06/2017 - 08:53 Batı çöker mi?
21/06/2017 - 11:00 İktidar ve devlet
14/06/2017 - 09:50 Sorgulama ve özeleştiri
07/06/2017 - 09:39 Uluslararası hukuk ve Filistinli esirler
31/05/2017 - 10:17 Açlık
24/05/2017 - 15:07 Evin içi
17/05/2017 - 09:16 “Ağaç kesen, baş keser”
10/05/2017 - 09:19 Kamu bilinci
26/04/2017 - 09:07 Bir halkoylamasının düşündürdükleri
19/04/2017 - 09:01 Geçmişten geleceğe
12/04/2017 - 09:10 Kurum ve bürokrasi-II
05/04/2017 - 09:03 Kurum ve bürokrasi
22/03/2017 - 09:13 Sıradanlıktan kurtulamamak
08/03/2017 - 09:56 Kör göze sürme çekmek
01/03/2017 - 09:58 “Direnen adam”
22/02/2017 - 09:43 Irmak ve insan
15/02/2017 - 09:09 Önyargı ve açıklık
08/02/2017 - 09:08 Birey ve iktidar
01/02/2017 - 08:58 Amerika’nın Trump’ı
25/01/2017 - 09:13 Bir hukuk felsefecisinin bakışında hukukun görünümü
18/01/2017 - 09:09 Boğulan ideal
04/01/2017 - 09:06 Düşkün yönetimler
28/12/2016 - 09:04 Önyargı ve açıklık
21/12/2016 - 08:59 Dogma ve düşünce
14/12/2016 - 09:10 Şiddetin Örgütlenmesi
07/12/2016 - 09:23 Birkaç Odun
30/11/2016 - 09:55 “Direnç ve özgürlük” ya da “Değirmen yele karşı”
16/11/2016 - 09:01 Geçmişten Geleceğe
26/10/2016 - 09:01 Niçin savaş
19/10/2016 - 09:38 Ucuz kan-II
12/10/2016 - 09:19 Ucuz kan
05/10/2016 - 09:25 Korku ve kural
28/09/2016 - 09:17 Savaş ve Akıl
21/09/2016 - 11:49 Kitap
16/09/2016 - 17:34 Merak ve soru
03/08/2016 - 09:34 Birey olarak insan - II
27/07/2016 - 09:28 Toplumsal ve siyasal olayın mantığı
20/07/2016 - 09:43 Birey olarak insan
13/07/2016 - 09:08 Devletin işlevleri ve birey - ııı
22/06/2016 - 14:48 Devletin işlevi ve birey - ıı
15/06/2016 - 10:30 Devletin işlevleri ve birey - I
09/03/2016 - 12:44 İnsana egemen olmak
01/07/2015 - 10:54 Tuzağa düşmek
22/04/2015 - 11:00 Kutlu Doğum ve Süleyman Çelebi
07/01/2015 - 11:59 Özeleştiri
10/12/2014 - 12:26 Tek Kişilik Parti
26/11/2014 - 11:04 ŞERRİNDEN EMİN OLAMAMAK
05/11/2014 - 11:07 Gelenek ve Gelecek II
16/04/2014 - 14:26 529..
04/09/2013 - 07:42 Kurum yoksunluğu
17/07/2013 - 07:53 “Batıcı Devşirme” sistemi
03/07/2013 - 12:48 Kahramanmaraş üzerine yayınlar ve Yaşar Alparslan
05/06/2013 - 00:11 Şiirin şehrinde
15/05/2013 - 12:20 Ürün de fazla, fiyatlar da
08/05/2013 - 12:52 Necip Fazıl’ı anmak
06/03/2013 - 13:17 Sorun ve yöntemi
20/02/2013 - 14:46 Adaletin gereği
13/02/2013 - 12:43 Küreselleşme ve ahlâk II
23/01/2013 - 14:31 Gerçeksiz algı
09/01/2013 - 09:23 İbn Haldun demişti ki! II
19/12/2012 - 09:41 Siyasal Fatalizm
12/12/2012 - 07:11 Cehalet kıyameti
05/12/2012 - 10:24 Cemil
28/11/2012 - 08:42 Olan, oldurulmak istenen değil mi?
21/11/2012 - 08:01 Kuram mı, uygulama mı?
07/11/2012 - 08:01 Adalet ve Siyaset
31/10/2012 - 10:00 Düşünce ve maytap
24/10/2012 - 11:29 İlkel dürtü
17/10/2012 - 08:19 Suriye Sorunu
10/10/2012 - 00:37 Tek kişilik parti
26/09/2012 - 10:02 Balyoz ve hukuk
19/09/2012 - 01:45 Etki Tepki
12/09/2012 - 09:56 Eksik Olan Sistem Olmasın
05/09/2012 - 09:33 Düşüncenin Çiçeği
29/08/2012 - 09:26 Yeni Devir
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz