5 Recep 1439 | 22 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
15/12/2017 - 15:43
Hayati OTYAKMAZ

* Osmanlı Devleti’nin kurucusu, büyük devlet adamı ve kumandan Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi’ye vasiyetinde diyor ki:

“Allah’ın emrinden gayri iş işlemeyesin.

 Bilmediğini Şeriat ulemâsından (bilginlerinden) sorup anlayasın.

 İyice bilmeyince bir işe başlamayasın.

 Sana itaat edenleri hoş tutasın ve askerine in’am ve ihsanı eksik etmeyesin.   Zalim olma! Âlemi adaletle şenlendir ve cihadı terk etmeyerek beni şâdet.

 Ulemâya (bilginlere) riâyet eyle ki, Şeriat işleri nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbâl ve hilm göster.

  Askerine ve malına gurur getirip Şeriat ehlinden uzaklaşma!

  Bizim mesleğimiz Allah yolu, bu yolda cihad etmektir. Ve maksadımız Allah’ın Dini’ni yay-maktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı değildir... Sana da bunlar yaraşır...

  Dâima herkese iyilikte bulun, memleket işlerini noksansız gör.”

 

* Sene 1389, Kosava Meydanı’ndayız.Ertesi sabah 1. Kosova savaşı var. Gece asker istirahata çekilmiş durumda. Ama yiğit Padişah Murad-ı Hüdâvendigâr yatsı namazını kıldıktan sonra seccadesi üzerinde sabaha kadar Allah’a duâ etti. Şöyle diyordu:

 “Yâ Rabbî! Yâ Rabbî! Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hatırı için, dökülen kanlar için, Senin yolun-da sürünen yüzler, ağlayan gözler için bize yardımcı ol. Bizden lütfunu esirgeme yâ Rabbî!..

Düşmanın bize uzanan elini başka tarafa çevir yâ Rabbi! Senin ismini yükseltmek için savaşan gâzilere yardım et, onları telef etme. Onları düşmanın kılıcından, okundan Sen koru yâ Rabbi! Din yolunda ben feda olayım. Askerimin yerine ben şehid olayım. Yeter ki İslâm mülkünü kâfirlere çiğnetme yâ Rabbi!..”

  Yiğit padişah 1. Murad’ın duâsı kabul olundu. Zafer kazanıldı. Kendisini de yaralı bir Sırp su-bayı şehid etti.

* Şehid Hasan el-Bennâ diyor ki:

“Gayemiz Allah,

 Önderimiz Rasûlullah,

 Anayasamız Kur’an,

 Yolumuz Cihad,

 En yüce arzumuz;

 Allah yolunda ölmektir.”

* Hz. Ebûbekir (r.a.) buyuruyor ki:

Cihadı terk eden millet, zillete mübtelâ olur.”

* Mevlânâ (r.ah.) Mesnevî isimli eserinde diyor ki:

“Hz. İsa (a.s.)’ın dininde maslahat, dağ ve mağaralarda ibadettir. Bizim Dinimizde ise maslahat, cenk ve cihaddır.”

* Şu beyit Yeniçeri Mehterine marş olmuştur:

“Farz eyledi Hallâk-ı cihan cihadı,

Hep cenk ile yükselmede ecdâdımın adı.”

* MÜCÂHEDE -

  Fatih Sultan Mehmed Han diyor ki:

“İmtisâli Câhidû fi-llah olupdur niyyetim,

Din-i İslâm’ın mücerred gayretidir gayretim.”

Niyetim “Allah yolunda mücâhede (cihad) ediniz” emrine uyarak savaşmaktır. Zâten benim gay-retim yalnız İslâm Dini’nin bana aşıladığı gayrettir.

“Fazlı Hakk-u himmeti cündi ricâlu’llah ile

Ehl-i küfri serte ser kahreylemektir gayretim.”

Onun için bütün gayem: Allah’ın lütf-u inayetiyle ve Hakk erleri ordusunun himmetiyle, kâfirlik âlemini baştan başa yıkmaktır.

“Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim,

Lütf-i Hakk’tandır hemen ümidi feth-ü nusretim.”

Ben nebilere ve velilere istinad ederim. Tuttuğum yolda da muvaffak olmak, fethi tamamlamak ve galip gelmek hususunda bütün ümidim (istinadâhım) Cenab-ı Hakk’ın yardımıdır.

“Nefs-ü mal ile n’ola kılsam cihanda ictihad

Hamd-u lillah var gazâya sad-hezarân rağbetim.”

Bu cihanda mal ve canı fedâ ederek mücâhedeye koşmak ne şerefli bir iştir. Allah’a hamd olsun benim de bu uğurda savaşmak için (bir değil) yüzbin rağbetim var.

“Ey Muhammed! Mucizat-ı Ahmed-i Muhtar ile

Umarım, galip ola a’dâyı dine Devletim.”

Ey Muhammed! Ahmed-i Muhtar’ın mucizeleri sayesinde umarım ki, Sen’in devletin Din (İslâm) düşmanlarının hepsine galip gelecektir.”

* Bediü’z-Zaman diyor ki:

“Cihad, mertebe-i şehâdetin merdivenidir.”

* Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt harbinden önce şöyle dua etmiştir:

“Yâ Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve Sen’in uğrunda savaşıyorum. Ey Allah’ım! Niyetim hâlistir. Bana yardım et. Sözlerimde yalan varsa beni kahret!”

Sonra askerlere dönerek der ki:

“Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanlar’ın minberlerde bizler için duâ ettikleri şu saatte, kendimi düşman üzerine atmak isti-yorum. Ya muzaffer oluruz, ya şehid olarak cennete gideriz. Ayrılmak isteyen ayrılsın. Bu gün burada Sultan yoktur. Ben de ancak sizlerden biriyim.

Ey askerlerim! Eğer şehid olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır.”

* Fatih Sultan Mehmed Han diyor ki:

“Çektiğimiz bu zahmet Din (-i İslâm) yolundadır. Bizim elimizde İslâm kılıcı var. Bu zahmete katlanmazsak bize gâzi demek yalan olur.”

* Yemâme savaşında şehid olan sahabe Hz. Ebu Dücâne’nin yanındakilere söylediği sözler şudur:

“... Biz ne Medine hurmalıkları, ne de câhiliyyet damarı için harbettik (savaştık). Biz, Allah ve Rasûlü’nün dinini tebliğ yolunda cihad etmekteyiz. Bu akan kanların, alınan yaraların, kaybedilen canların hiç biri boşuna değildir.”

* Şâire Hz. Hansâ’nın Kadisiye savaşında dört oğluna söylediği söz:

“... Din düşmanlarına, ilk hücum eden sizler olmalısınız. Sizlerin arkada değil, daima ön saflarda çarpıştığını görmeliyim. Çünkü bu harp eski savaşlarınız gibi adi menfaatler uğruna yapılan ça-pulculuk ve yağmacılık hareketi değildir... Kısaca, bu cihadda emir Allah’tan, kumanda da Rasû-lullah’tandır. Başka söze ne hâcet.”

* Yine Kadisiyede savaşan dört oğlunu şehid veren anne şöyle diyor:

“Yâ Rabbi! Bana emânet ettiğin dört kahramanı yine Senin dinin uğrunda fedâ etmiş bulunu-yorum. Artık beni şehid anaları defterine kaydeyle. Benim için şehid anası olmak yeterli bir ik-râmdır. Bunu benden esirgeme!”

* Sahâbe-i Kirâm’dan Hubeyb (r.a.) şehid edilmeye götürülürken söylediği şiirin sonunu şöyle bağlıyor:

“Mü’min öldürüleyim de, dünya umurumda değil,

Yolum Allah’a gitsin de, şekli önemli değil.”

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/03/2018 - 11:05 MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
07/03/2018 - 08:53 TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE KADIN
27/02/2018 - 14:36 AHİLİK VE BIRAKTIĞI İZLER-1
09/02/2018 - 12:14 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
30/01/2018 - 08:04 ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI
20/01/2018 - 14:43 DOSTLUK ÖRNEĞİ
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Tebrik ve Teşekkür
Ali Haydar HAKSAL
Ümmetin Birliği
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Onlar çoktan gitti Numan Bey!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Ayrım yapmadan yardım
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
ABD ile anlaşmada anlayış birliği de yok!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz